Sunteți pe pagina 1din 5

ASOCIAȚIA PATRONALĂ A

OPERATORILOR DE TRANSPORT AUTO


0109/20

01 SEPTEMBRIE 2020

PRIM MINISTRULUI REPUBLICII MOLDOVA


DLUI ION CHICU
MINISTRULUI ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
DLUI SERGIU RAILEAN

Prin prezenta, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) vine


repetat cu solicitarea de a interveni pentru redresarea tensiunilor apărute între
companiile de transport și autogările, care nu demult au fost supuse
privatizării/transmiterii în gestiune, precum și în raporturile ce țin de achitarea datoriilor
acumulate de ÎS ”Gările și Stațiile Auto”.
Totodată atragem atenția Dvs că Agenția Proprietății Publice acționează ca un
avocat al SRL ”Gările Auto Moderne” (GAM) și nu intervine în conformitate cu
prevederile legale, pentru a constata încălcarea contractului de parteneriat public-privat
încheiat pentru gestionarea patrimoniului ÎS ”Gările și Stațiile Auto” (GSA). În
adresările noastre anterioare am menționat că personal directorul adjunct al APP, dl
Soțchi acționează în scopul mușamalizării ilegalităților comise de GAM.
Astfel, în adresările noastre anterioare am menționat că în lunile martie-mai 2020
la GAM a survenit incapacitatea de plată, fapt care a dus la neachitarea la timp a
sumelor datorate companiilor de transport în mărime de 6-7 mln lei. Aceste sume au fost
cheltuite de GAM contrar destinației și contrar prevederilopr contractului de PPP.
Această încălcare de una singură era suficientă pentru inițierea procedurii de reziliere a
contractului de PPP. Însă APP nu numai că nu a întreprins măsuri pentru constatarea
încălcărilor comise, dar a inventat tot feluri de circumstanțe care să motiveze
acumularea restanțelor, inclusiv motive contrare legii (s-a invocat că prin decizia CSE
activitatea GAM a fost sistată etc).
În adresările noastre anterioare am solicitat să ne puneți la dispoziție contractul de
PPP încheiat pentru gestionarea patrimoniului ”GSA”. Până în prezent nu avem nici un
răspuns la această cerință. Un contract semnat de către stat în scopul ridicării nivelului
de deservire al clineților (companiile de transport sânt clienții GSA/GAM) este ascuns
de cei care, teoretic ar trebui să beneficieze în rezultatul acestui contract. Afirmăm cu
certitidine că companiile de transport au doar de pierdut în rezultatul semnării acestui
contract. Scopul real al acestui contract nu are nimic cu ramura transporturilor, dar este
îndreptat pentru acapararea patrimoniului statului și construcția a fel de fel de centre
comerciale pe terenurile obținute gratis.
Deasemenea am solicitat ca componența comisiei de monitorizare a contractului
de PPP al GSA/GAM să fie modificată și să fie excluse persoanele care acționează în
detrimentul intereselor statului (dl Soțchi). Prin răspunsul APP din 20.08.2020 expediat
prin intermediul Cancelariei de Stat (nr. 15-03-7755 din 21.08.2020) am fost informați
că componența comisiei a fost modificată la data de 18 mai 2020. Considerăm acest
răspuns al APP ca fiind unul cinic și mincinos, deoarece cerințele înaintate de noi față de
componența comisiei, au survenit ca urmare a evenimentelor de după data de
18.08.2020, iar dl Soțchi continuă să fie membru al acestei comisii.
La data de 16 iunie 2020 APOTA a înaintat o plângere față de MEI prin care am
semnalat mai multe încălcări comise de GAM și Gara Nord la deservirea rutelor
regulate. La data de 25 august 2020 la ANTA a avut loc ședința pe marginea acestei
plângeri, în cadrul căreea transportatorii au discutat următoarele încălcări:
1. Orarul de lucru al gărilor nu corespunde orelor de pornire a curselor. Gările nu
funcționează în perioada când trebuie să fie deservite rutele regulate.
2. Numărul de case care activează nu reușește să deservească numărul de pasageri
existent. Călătoriii sînt nemulțumiți, se formează cozi, nu toți pasagerii reușesc să
cumpere bilete până la ora de plecare a curselor.
3. În unele gări sânt condiții antisanitare de activitate, de ex WW din Gara Glodeni
ș.a.
4. Administratorii filialelor impun operatorii de transport să ”cumpere un anumit
număr de bilete” care depășește numărul pasagerilor îmbarcați din autogară. Ei
motivează că superiorii le-au pus plan pentru incasări. În scopul realizării
sarcinilor ilegale ale șefilor, administratorii filialelor sugerează șoferilor să nu
înmâneze bilete la cursele cu pornirea din sate, iar din acești bani să procure bilete
din autogară pentru pasagerii inexistenți.
5. Șoferii care nu ”cumpără” numărul de bilete solicitat nu sânt admiși în gară la
cursele următoare, astfel unitățile de transport care vin din sate și centre raionale
pentru debarcarea călătorilor și îmbarcarea la cursele retur nu sânt admiși la
peron, ca măsură de pedeapsă personală față de șoferi.
6. La unii șoferi angajații gării rețin foile de parcurs și alte acte și nu le eliberează la
plecarea în cursă, șoferii sânt nevoiți să circule fără acte. Mai multe curse se
efectuează fără acte din cauza ridicării ilegale a documentelor de către persoanele
cu funcții de răspundere ale GAM
7. GAM nu este capabilșă zilnic să efectueze verificarea sumelor incasate.
Verificarea este posibilă doar după data de 12 a fiecărei luni. În decontările
reciproce deseori apar divergențe din cauza GAM.
8. Decontările au loc cu întârzieri.
9. Timpul de deservire a unui călător este mare (timpul de vânzare a unui bilet)
10.Gările direcționează fluxul de pasageri în favoarea anumitor operatori de
transport, prin ce s-au angajat în acțiuni de concurență neloială
11.GAM prezintă date falsificate la ANTA privind cursele suspendate
12. GAM admite la peron autobuze cu indicatorul de rută care nu corespunde rutei ce
urmează a fi efectuată.
13.GAM vinde bilete pentru o destinație la cursele care nu ajung la acea destinație,
fapt atestat sistematic la rutele deservite de un operator din România,
14.Gările continuă să vândă bilete după ce au fost anunțate de operator că cursa va fi
suspendată, prin ce crează incomodități pasagerilor
15.Telefoanele de contact cu GAM, GM, filiale destinate informării operative nu
funcționează
16.În filiale activează câte o persoană pe zi, este insuficient pentru a executa toate
funcțiile de autogară
17.Autogările nu țin evidența corectă a curselor efectuate/suspendate. Nu se fac
însemnările în foile de parcurs și BEB. Nu există nici o probă că gările deservesc
aceste curse.
18.Colaboratorii gărilor se ocupă de filarea ilegală a angajaților operatorilor de
transport. Aceste filări sânt folosite pentru șantajare.
19.Angajații autogărilor au interes direct în unele companii de transport și
favorizează concurența neloială.
20.Unele filiale își sistează activitatea, transportatorii nu sânt preântâmpinați.
21.Angajații autogărilor falsifică plângeri pe numele transportatorilor (le scriu din
numele unor persoane care nu au semnat aceste plângeri)
22.În centrele raionale unde filialele nu sânt amplasate reușit, nu se fac puncte de
casă în locurile cu flux sporit. Operatorii sânt obligați să adune pasagerii prin
centrul raional și să ”le cumpere ” la toți bilete din gară.
23.Gările vând bilete în trafic național la cursele internaționale.
24.La multe curse raionale, sau interraionale pe distanțe mici biletele se vând doar
până la punctul final.
25.Șoferului nu se înmânează documentele la timp, fapt care duce la reținerea în
cursă.
26.Unele filiale (de ex Orhei) înregistrează plecarea în cursă, însă unitatea de
transport nu a fost prezentată la peron, sau se prezintă o unitate de transport dar se
înregistrează altă unitate de transport.
27.A fost sistat serviciul care permitea operatorilor de transport sa vizualizeze on-line
vânzările la cursele sale.
28.Multe din acțiunile descrise mai sus au un caracter de sistemă și sânt îndreptate în
favoarea unor anumiți transportatori, există informații despre colectarea ilegală a
banilor de la șoferi în schimbul ”permiterii îmbarcării călătorilor fără bilete”
29.La gări se incasează sume ilegale pentru accesul autobuzelor pe teritoriul
autogărilor (GN), astfel gările incasează atât taxa de peron cât și comisionul
prevăzut de contract.
Deasemenea Vă informăm că din cauza neachitării datoriilor de către GSA, față de
această întreprindere a fost inițiată procedura de insolvabilitate. Pretențiile financiare ale
transportatorilor vor crește cu mărimea amenzilor și penalităților ce vor fi calculate
conform prevederilor legislației în vigoare. În reclamația colectivă înaintată Guvernului,
Ministerului Finanțelor, Agenției Poprietății Publice transporatorii au menționat că
achitarea imediată a sumelor de bază va scuti bugetul de stat de achitarea sancțiunilor
financiare. Însă APP a mimat procesul de soluționare a acestei probleme. Acest fapt va
cauza pierderi pentru bugetul de stat. Totodată au fost ignorate precedentele CEDO pe
cazuri similare (Cooperativa Hanesei vs Moldova, Clionov vs Moldova), fapt care poate
duce la condamnarea repetată a Republicii Moldova la CEDO, unde ar putea fi
menționat deja și rea voința cu care a acționat statul în detrimentul companiilor de
transport.
Procesul de insolvabilitate al GSA este strâns legat de alt proces de insolvabilitate –
al companiei Central Haus, companie ce a rămas datoare față de GSA cu mai bine de 12
mln lei și a acaparat ilegal imobile al statului aflate în gestiunea GSA. Situația care a
ieșit la iveală nu demult denotă o schemă infracțională ce se pune în derulare de către
GAM, APP, Central Haus. Proprietarii majoritari al Central Haus de facto sânt și
proprietarii GAM, Gara Nord (GN). GSA, fiind dirijată de APP nu a înaintat până în
prezent cerințele pentru separarea bunurilor din procedura de insolvabilitate al Central
Haus. Astfel bunurile imobile înscrise ilegal în prorietatea Central Haus (care de fapt
trebuie să constituie proprietatea GSA) pot fi incluse în masa debitoare și respectiv să fie
utilizate pentru achitarea datoriilor față de creditorii Central Haus și nu creditorii GSA.
Totodată există riscul ca aceste imobile (parte componentă a Gării Cenrtale) să treacă în
proprietatea directă a persoanelor care stau în spatele GAM, GN. Această circumstanță
va crea un impediment major ca imobilul care constituie Gara Centrală să mai fie
restituit statului. Prin aceleași scheme asemănătoare (construcții proprietate a altor
persoane pe teritoriul actual al gărilor) pot fi acaparate și celelalte imobile ale GSA.
Pentru derularea cu succes a schemei descrise mai sus, grupul APP-GAM are nevoie
de controlul din umbră al GSA, iar procesul de insolvabilitate al GSA poate duce la
trecerea controlului spre creditorii GSA- companiile de transport. Din acest motiv acest
grup este nevoit să întreprindă măsuri de a controla mai mult de 50 la sută din sumele
creditoare ale GSA. În prezent personal directorul GAM invită la discuții transportatori
pentru ai convinge să cedeze datoriile creditoare ale GSA în favoarea unui ”terț”. Pe
lângă elementele de înșălăciune pe care le comportă aceste discuții, ele denotă scopul
real al PPP- acapararea imobilelor.
Ținând cont că GAM în persoana directorului a lansat oferta de procurare a datoriilor,
ținând cont de interesul public al GAM și contractului de PPP, considerăm necesar ca
GAM să fie obligată să facă o ofertă publică pentru a procura întregul pachet de datorii
de la companiile de transport, fără a se limita la pachetul de control.
Totodată ținând cont de faptul că Gara Nord deja incasează taxa de peron (în mărime
de 10 lei) solicităm inițierea discuțiilor cu participarea largă a transportatorilor ce
deservesc rutele internaționale pentru a elabora mecanismul de trecere la taxa de peron
pentru rutele internaționale la toate autogările din Republica Moldova.

În baza celor expuse mai sus cerem:

1. Inițiarea procedurii de reziliere a contractului de PPP privind gestionarea


patrimoniului ÎS ”Gările și Stațiile Auto”, pe baza motivului de comitere a
încălcărilor descrise mai sus.
2. Inițierea discuțiilor cu participarea transportatorilor ce deservesc rutele
internaționale pentru stabilirea mecanismului trecerii la taxa de peron (pentru
rutele internaționale)
3. Întreprinderea măsurilor de protejare a patrimoniului GSA față de atacurile
comise de GAM-Central Haus.
4. Excluderea dlui Soțchi din componența comisiei de monitorizare a contractului
de PPP încheiat pentru gestionarea gărilor auto și evaluarea activității APP în
raport cu acest contract cu remiterea materialelor la organele procuraturii
5. Prezentarea (punerea la dispoziție) a contractului de PPP încheiat pentru
gestionarea gărilor auto
6. Obligarea GAM de a lansa oferta publică privind procurarea datoriilor GSA.

Referitor la multe alte aspecte ale ramurii transporturilor între transportatori și


Guvern/MEI s-a format un anumit dialog, care este îndreptat spre căutarea unor
soluții viabile, ce va permite ca ramura transporturilor să fie durabilă, însă cu regret,
tot ce este legat de GSA/GAM intră într-un câmp incert cu promovarea vădită a
intereselor celor care stau în spatele contractului de PPP. Este evidentă o diferența de
atitudine față de aceste probleme.
Menționăm că cerințe asemănătoare au fost înaintate și în plângerile precedente,
care au fost examinate superficial de către organele centrale, iar relațiile între
autogări și transportatori devin mai tensionate. Gările se transformă treptat în imobile
care nu aparțin ramurii transporturilor. Ignorarea în continuare a cerințelor
transportatorilor va genera o reacție de a boicota activitatea autogărilor și a organiza
proteste până nu vor fi scoase la iveală și sancționate toate conexiunile de ordin
financiar-politic care asigură activitatea ilegală a SRL ”Gările Auto Moderne” și
companiile afiliate.

Cu respect,
Președintele Consiliului APOTA,
Oleg ALEXA

S-ar putea să vă placă și