Sunteți pe pagina 1din 4

SĂPTĂMÂNA ALTFEL - „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”

Tema: „Săptămâna Primăverii”

Participanţi: – elevi cu D.M.S.

ZIUA INTERVAL DENUMIREA OBIECTIVE LOCUL DE RESPONSABILI OBS.


ORAR ACTIVITĂŢII URMĂRITE DESFĂŞURARE

ARTA ALTFEL PROFESORI DIRIGINŢI:

Exemple de activităţi
8-12 -desen -Stimulareainteresului
- copiilorpentruartăşi
picturăpediferitemater creaţie;
iale -Dezvoltareasimţului Sălile de clasă
LUNI -modelaj artistic al elevilor
-confecţionaremăşti -Dezvoltareagândiriişi Culoareleşcolii PROFESORI EDUCATORI:
-dans a imaginaţiei
-joc de rol -
-mimă Consolidareapriceperi
11-15 -muzică lorşideprinderilor de
-teatru cu
lucruînrealizareaanu
marionete/umbre/păpu
şi, etc mitorcreaţii
-vizionarepoveşti

BUCĂTARII PROFESORI DIRIGINŢI:


PRICEPUȚI
-
8-12 Exemple de activităţi Exersareadeprinderilo Sălile de clasă
-vizionare de rpractic- gospodăreşti
emisiuniculinare - Culoareleşcolii
-jocuripe calculator cu Pregătireaunorprepar
temeculinare (piticlic, ateculinarepentru Bucătăriaşcolii
MARȚI Albăcazăpada) picnic PROFESORI EDUCATORI:
-vizonaredesene Grădinaşcolii
animate cu
11-15 temeculinare(Ratatouil
le, Kung Fu Panda) Parcuri din
-realizareaunorreţete afaraşcolii
simple (salata de
fructe/legume,
sandwich-uri,
sucurinaturale,
limonada, ceai)
-picnic
-activităţi de decorare
a mesei
-alimentelesănătoase
-igienaalimentară, etc

PLANETA VERDE PROFESORI DIRIGINŢI:

Exemple de activităţi -
8-12 -curăţenie în Formareauneiatitudin
grădina/parcul şcolii iecologice,
- responsabile, Grădinaşcolii
colectareaunormateria prinexersareaunordep
MIERCURI le din natură rinderi de Parculşcolii
-sortarea deşeurilor îngrijireşiocrotire a
pentru reciclare mediului; Clasă PROFESORI EDUCATORI:
-realizarea de obiecte -
noi din deşeuri Consolidareacunoştinţ Parcuridin
11-15 -plantarea elordesprenatură; afaraşcolii
legumelor/fructelor -
-îngrijirea plantelor Stimulareainteresului
-plantare florilor în pentruîngrijireamediu
ghiveci/grădină lui
-excursii în natură -
-vizonarea unor Dezvoltareadeprinderi
documentare despre lor practice-
ecologizare, etc gospodaresti a
copiilor
prinecologizare
PROFESORI DIRIGINȚI:
NONFORMAL
FORMAL
8-12 Exemple de jocuri:
-baba oarba -Încurajareaspiritului Sălile de clasă
-raţeleşivânătorii de echipă
-şotron - Parculşcolii
-1,2,3,la peretestai Respectareaunorregul
JOI -frunza i de conduită Curteaşcolii PROFESORI EDUCATORI:
-castel
-batistuţa
-măgăruşul
11-15 -elasticul
-statuete
-coarda

PROFESORI DIRIGINŢI:
SPORTUL PENTRU
TOȚI
8-12 -Îmbunătăţirea
Exemple de activităţi deprinderilormotrice Terenul de sport
sportive: de bază, a motricităţii
-competiţii sportive fine şigrosiere; Sala de sport
-volei -Exersareacapacităţii PROFESORI EDUCATORI:
VINERI -baschet de Sălile de clasă
-fotbal comunicareşicolabora
11-15 -jocuri simple cu reînvedereaîndepliniri
mingea isarcinilorechipelor
-popice din care fac parte.
-vizionarecompetiţii -
sportive Respectareaunorregul
i de
conduităcivilizată;