Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA


Bd. Mamaia nr. 124, 900527 Constanța, România
Tel./Fax: +4 0241 606.407, +4 0241 606.467
E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro
Web page: www.univ-ovidius.ro

TAXE ADMITERE 2020


COMUNE PENTRU TOATE FACULTĂȚILE

Studii universitare de licență

 Taxă de înscriere – 100 lei


 Taxă de evaluare a eligibilității dosarului pentru cetățenii din statele membre
UE, SEE şi CE, cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE și cetățeni români cu
acte de liceu emise de alte state – 100 EUR
 Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățeni străini din statele
terțe UE, SEE și CE și candidați din state UE la programul de Medicină în
limba engleză – 100 EUR
 Taxă pentru susținerea testului de limbă engleză pentru candidații cetățeni
străini – 150 EUR
 Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați străini–
100 EUR
 Taxă pentru susținerea testului de competență lingvistică candidați români–
200 lei
 Taxă de înmatriculare – 100 lei
 Taxă de înmatriculare pentru cetățenii străini – 100 EUR

UOC 1