Sunteți pe pagina 1din 33

PRODUSUL

ŞTIINŢIFIC şi DIDACTIC
al USARB
2018-2020
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE
(conferinţe, colocvii, seminarii)

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/ http://dspace.usarb.md:8080
http://dspace.usarb.md:8080/jsp http://dspace.usarb.md:8080/js
bitstream/123456789/4313/1/Colloq /jspui/bitstream/123456789/4
ui/bitstream/123456789/4559/4/C pui/handle/123456789/4318
uia_%20Prof..pdf 350/1/colocv_doctor.pdf
olocv_prof_2020.pdf

http://dspace.usarb.md:8080/j http://dspace.uasrb.md:8080/jspui
http://dspace.usarb.md:8080/jspui http://dspace.usarb.md:8080/jspui/
spui/bitstream/123456789/4666 /bitstream/123456789/4710/1/Interu
/bitstream/123456789/4708/1/Inter bitstream/123456789/4309/1/Interu
/2/Interuniversitaria2020.pdf niversitaria.%20Vol.2%20.pdf
universitaria.%20Vol%201.pdf niversitaria.pdf
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE
(conferinţe, colocvii, seminarii)

http://dspace.usarb.md:8080/j http://dspace.usarb.md:8080/ https://ibn.idsi.md/sites/default/fi


spui/bitstream/123456789/446 jspui/bitstream/123456789/44 les/imag_file/Filologia_moderna
4/3/conf_probl_fil4.pdf 65/1/conf_probl_fil5.pdf _Vol132_2019_pp7_13.pdf

http://dspace.usarb.md:8080/j https://ibn.idsi.md/sites/default/
spui/handle/123456789/4179 files/imag_file/Simpozion_A_CI
OBANU_USM_2019.pdf
CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ

http://eic.prodidactica.md/wp-
content/uploads/2020/02/L.Tri
nca_Perspectiva-
interculturala.pdf http://akademos.asm.md/files/Akad https://ibn.idsi.md/sites/default
emos%204_2019_pp108-115.pdf /files/imag_file/167-170_1.pdf
CATEDRA DE LITERATURA ROMÂNĂ ŞI UNIVERSALĂ
https://ibn.idsi.md/sites/default/fil http://limbaromana.md/?go=nu http://www.limbaromana.md/index.
es/imag_file/158-163_9.pdf mar&n=92 php?go=articole&n=3672
http://exprescultural.ro/wp- http://exprescultural.ro/wp-
content/uploads/2019/10/Expres- content/uploads/2019/05/Expres-
cultural-nr.-34.pdf cultural-nr.-29.pdf

https://www.facebook.com/watch/?v=12744183260401
85.

http://dialogica.asm.md/arhivarevistei/Dialog
https://www.youtube.com/watch?v=ffTVh58Iln4&list=PLtx3 ica/DIALOGICA_01-2019.pdf
r_O8gtiWk0qb3ecy2QPp20w9nN5j9&index=40
http://www.contrafort.md/autor http://www.contrafort.md/categorii/
i/maria-leahti-chi c-t-literatur-i-c-t-maculatur
https://www.editurajunimea.ro/wp- http://www.contrafort.md/cate
content/uploads/2019/07/SCRIPTOR-7-8-2019-tot.pdf gory/numere/nr-7-8-287-288-
iulie-august-2019?page=1

http://www.editurajunimea.ro/wp- https://www.slideshare.net/
content/uploads/2019/07/SCRIPTO SilviaSofineti/spatii-
R-7-8-2019-tot.pdf culturale-58-2018
CATEDRA DE FILOLOGIE ENGLEZĂ ŞI GERMANĂ

Din sumar:
Pomelnicova, Ana, Bulgacova, Irina.
Zur analyse der wortschatzubungen
im lehrbuch „Deutsch mit
spass”...51-57
CATEDRA DE SLAVISTICĂ
FACULTATEA DE ŞTIINŢE REALE,
ECONOMICE ŞI ALE MEDIULUI
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE
(conferinţe, colocvii, seminarii)

http://dspace.usarb.md:8080/jspu http://dspace.usarb.md:80 http://dspace.usarb.md:8080/jspui/ha https://ibn.idsi.md/sites/de


http://dspace.usarb.md:8080/j
i/handle/123456789/3940 80/jspui/bitstream/1234567 ndle/123456789/4316 fault/files/imag_file/conf_pl
spui/handle/123456789/4631
89/4012/1/conf_plante.pdf ante_2018_Selectia.pdf
CATEDRA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

https://ibn.idsi.md/sites/default/
files/imag_file/75-80_15.pdf
CATEDRA DE ŞTIINŢE FIZICE ŞI INGINEREŞTI
Din sumar:
Popa, Mihail. O clasificare a
problemelor grafice de la
capitolul „ Fizica moleculară
şi termodinamică” ... 7
http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/tehnocop/tehnocopia.html
CATEDRA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

http://robert-
school.ru/iio/pages/konf_ob/archive_nauch_conferences/
http://is.nkzu.kz/publishings/%7B853E
nauch_conf_2019/novosibirsk_2019/%D1%E1%EE%F0%E
05D6-D256-4CE8-91FD-
D%E8%EA_APKIT_2019.pdf
7B356DE002B0%7D.pdf

https://ibn.idsi.md/sites/def
ault/files/imag_file/99-
105_4.pdf
CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE NATURII ŞI AGROECOLOGIE
FACULTATEA
DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI,
PSIHOLOGIE ŞI ARTE
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE
(conferinţe, colocvii, seminarii)

http://dspace.usarb.md:8080/jsp http://dspace.usarb.md:8080/jsp http://dspace.usarb.md:8080/jspui


ui/bitstream/123456789/4044/1/c ui/bitstream/123456789/4443/4/co /bitstream/123456789/4656/1/Brice
onf_man2018.pdf nf_ed_incl.pdf ag_vol.I_Psihologia.pdf

https://ibn.idsi.md/sites/default/
files/imag_file/Volum_rezumate
_DECEMBRIE_2019_Eng-
Final_ULIM.pdf
CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/im
ag_file/29.%20p.175-177.pdf

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream
/123456789/4323/1/Betivu_A_postulate.pdf
CATEDRA DE PSIHOLOGIE

Din sumar:
Казаку, Даниела, Орлов,
Дмитрий. Зависимость от
видеоигр среди молодежи:
перспективы и критические
сферы влияния …58

http://ecosoen.ulim.md/assets/File
s/Nr%204%20ECOSOEN.pdf
CATEDRA DE ARTE ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
FACULTATEA
de DREPT
și ŞTIINŢE SOCIALE
CATEDRA DE DREPT
CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIOUMANISTICE
ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Realizatori:
Anişoara NAGHERNEAC
Diana GĂINĂ

Coordonator: Lina MIHALUŢA

Design/tehnoredactare:
Silvia CIOBANU

2020

S-ar putea să vă placă și