Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

1. Calculati :

a) =

b) =

c) =

d) =

2. Scrieti sub forma uneiputeri , folosindr egulile de calcul cu puteri :

a) b)

c)

3. Comparati puterile :

a) b)

4. Efectuati : a)

b) (23)5 : 46 + 30 =
c) (3 ∙ 35)7 – 2714 =
5. Efectuați, aplicând regulile de calcul cu puteri.
a) (25 ∙ 29 ∙ 2) : 213 =.................................................................................

b) (36)2 : 310 =...........................................................................................

c) 74 : ( 7 ∙ 72) =.......................................................................................

d) (113 ∙ 115) – (112)4 =............................................................................

Felicitări ! Ai
ajuns la
sfărșitul
testului !