Sunteți pe pagina 1din 3

Management

Curs sem I
2020-2021

Cond.dr.ec. Rozalia Nistor


TEMATICA
Management General

1. Obiectul de studiu al managementului


2. Funcţiile managementului
3. Principiile generale ale managementului
4. Sistemul informaţional al managementului firmei
5. Organizarea procesuala si structurala a firmei
6. Subsistemul decizional de management
7. Sisteme, metode si tehnici de management
Bibliografie

Nicolescu Ovidiu Eugen Bardus, Tiberiu Zorlen\an, Gheorghi\a Caprarescu, Ion


Verboncu, Ion Cochina, MANAGEMENT- Editura Didactica si
Pedagocica, Bucuresti, 1992;

Nicolescu Ovidiu Ion Verboncu, MANAGEMENT - Editura Economica, 1995;

Puiu Alexandru Management in afacerile economice internationale, Editura


Independenta Ec., bucuresti, 1992

Anthony R. Planing and control system: a framework for analysis,


Decision of Research Graduate School of Business
Administration, Harvard University 1965;

Basanu Gheorghe Dumitru Fundatura, MANAGEMENT-MARKETING, Editura


Diacon Coresi S.r.l., Bucuresti 1993;