Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Controlul financiar preventiv într-o instituţie publica


2. Controlul financiar preventiv într-o societate comercială
3. Controlul intern
4. Controlul bancar
5. Controlul vamal
6. Controlul valutar
7. Controlul fiscal
8. Controlul de gestiune
9. Controlul ulterior al unei societăţi comerciale
10. Controlul ulterior al unei instituţii publice
11. Organizarea și desfășurarea controlului fiscal în România
12. Inventarierea patrimoniului
13. Controlul fiscal al impozitului pe profit
14. Controlul fiscal al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
15. Controlul fiscal al taxei pe valoarea adăugată
16. Controlul fiscal al impozitului pe clădiri și pe teren
17. Obiectul și funcțiile controlului fiscal. Forme și proceduri de control fiscal
18. Pregătirea, realizarea și finalizarea controlului fiscal(inspecției fiscale)
19. Controlul fiscal al impozitului pe venituri din activități independente
20. Curtea de conturi
21. Control financiar exercitat de Curtea de Conturi
22. DLAF rol si atributii
23. OLAF rol si atributii
24. Autoritatea nationala de audit
25. Exemple cu date, studii de caz privind exerciatrea controlului financiar exercitat de CCR