Sunteți pe pagina 1din 10

Joc şi mişcare cls a IV-a

NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1

SEMESTRUL I

Aria curriculara : Educatie fizica, sport si sanatate si Arte


Disciplina : Joc şi mişcare
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe saptamana : 1
Semestrul I- 17 ore

1
Joc şi mişcare cls a IV-a

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : CAPACITATE PSIHO-MOTRICA. DEPRINDERI DE COMUNICARE ȘI LUCRU IN ECHIPĂ


Perioada : 18.09. – 23.10.2020

Data Competent Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale Evaluare


e si procedurale
18.09 1.1 Ștafete cu deplasări în -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Sali/ aer liber Resurse materiale : Aprecieri
1.2 diferite variante de - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor mingi, stafete, corzi selective
2.1 mers dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse
2.2 -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de procedurale : Evaluare orala
joc și mișcare conversatia,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile explicatia,
de joc și mișcare exercitiul,
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de demonstratia
mișcare Forme de
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan organizare : frontal,
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) individual, pe
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor echipe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
25.09 1.1 Ștafete cu deplasări în -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in Sali/ aer liber Resurse materiale : Aprecieri
1.2 diferite variante de - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor mingi, stafete, corzi selective
2.1 mers dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse
2.2 -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de procedurale : Evaluare orala
joc și mișcare conversatia,
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile explicatia,
de joc și mișcare exercitiul,
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de demonstratia
mișcare Forme de
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan organizare : frontal,
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) individual, pe
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor echipe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

2.10 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare

2
Joc şi mişcare cls a IV-a

1.2 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor mingi, stafete, corzi sistematica
2.1 variante de alergare în dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse
2.2 zig-zag -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de procedurale : Aprecieri
joc și mișcare conversatia, selective
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile explicatia,
de joc și mișcare exercitiul, Evaluare orala
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de demonstratia
mișcare Forme de
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan organizare : frontal,
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) individual, pe echipe
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
9.10 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare
1.2 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor mingi, stafete, sistematica
2.1 variante de alergare dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu corzi,obiecte diverse
2.2 cu ocolire de obstacole -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de Resurse Aprecieri
joc și mișcare procedurale : selective
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile conversatia,
de joc și mișcare explicatia, Evaluare orala
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de exercitiul,
mișcare demonstratia
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan Forme de
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) organizare : frontal,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor individual, pe echipe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
16.10 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare
1.2 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor mingi, stafete, sistematica
2.1 variante de alergare dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu corzi,obiecte diverse
2.2 cu trecere peste -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de Resurse Aprecieri
obstacole joc și mișcare procedurale : selective
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile conversatia,
de joc și mișcare explicatia, Evaluare orala
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de exercitiul,
mișcare demonstratia
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan Forme de

3
Joc şi mişcare cls a IV-a

de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) organizare : frontal,


- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor individual, pe echipe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
23.10 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare
1.2 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor mingi, stafete, sistematica
2.1 variante de alergare dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu corzi,obiecte diverse
2.2 cu transport, punere și -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de Resurse Aprecieri
culegere de obiecte joc și mișcare procedurale : selective
- Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile conversatia,
de joc și mișcare explicatia, Evaluare orala
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de exercitiul,
mișcare demonstratia
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan Forme de
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) organizare : frontal,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor individual, pe echipe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor

4
Joc şi mişcare cls a IV-a

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : CAPACITATE PSIHO-MOTRICĂ


Perioada : 6.11 – 22.12.2020

Data Competent Detalieri de continut Activitati de invatare Resurse materiale Evaluare


e si procedurale
6.11 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare
2.1 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi,obiecte diverse sistematica
2.2 variante de sărituri cu dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse
desprindere de pe un -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de procedurale : Aprecieri
picior și de pe ambele joc și mișcare conversatia, selective
picioare; în lungime si - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile explicatia,
înălțime de joc și mișcare exercitiul, Evaluare orala
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de demonstratia
mișcare Forme de
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan organizare : frontal,
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) individual, pe echipe
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Elasticul ,Șotronul,Cercurile zburătoare
13.11 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare
2.1 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi,cercuri,obiecte sistematica
2.2 variante de sărituri cu dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu diverse
desprindere de pe un -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de Resurse Aprecieri
picior și de pe ambele joc și mișcare procedurale : selective
picioare; în adâncime, - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile conversatia,
cu coardă de joc și mișcare explicatia, Evaluare orala
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de exercitiul,
mișcare demonstratia
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan Forme de
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) organizare : frontal,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor individual, pe echipe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Ferește-ți picioarele, Broscuțele sar în lac, Cercurile
zburătoare

5
Joc şi mişcare cls a IV-a

20.11. 1.1 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare
1.2 ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor mingi,obiecte sistematica
2.1 variante de aruncare și dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu diverse
2.2 prindere: -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de Resurse Aprecieri
- aruncare azvârlită la joc și mișcare procedurale : selective
distanță, la țintă și la - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile conversatia,
partener de joc și mișcare explicatia, Evaluare orala
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de exercitiul,
mișcare demonstratia
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan Forme de
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) organizare : frontal,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor individual, pe echipe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Suveica dublă, Ferește-ți capul, Mingea la căpitan,
27.11 1.1 Jocuri de mișcare și - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi,obiecte diverse sistematica
1.2 ștafete cuprinzând dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse
2.1 variante de aruncare -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de procedurale : Aprecieri
2.2 - aruncare împinsă cu joc și mișcare conversatia, selective
două mâini de la piept - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile explicatia,
de joc și mișcare exercitiul, Evaluare orala
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de demonstratia
mișcare Forme de
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan organizare : frontal,
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) individual, pe echipe
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Vânătorii și rațele, Între două focuri,
4.12 Jocuri de mișcare și -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare
ștafete cuprinzând - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor corzi,cercuri,obiecte sistematica
1.1 variante de aruncare și dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu diverse
1.2 prindere: -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de Resurse Aprecieri
2.1 - prindere cu două joc și mișcare procedurale : selective
2.2 mâini a obiectelor - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile conversatia,
rostogolite / a mingii de joc și mișcare explicatia, Evaluare orala

6
Joc şi mişcare cls a IV-a

transmise de un - Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de exercitiul,


partener mișcare demonstratia
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan Forme de
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) organizare : frontal,
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor individual, pe echipe
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Ciobanul își apără oile, Țintașii iscusiți, Suveica
încrucișată
Jocuri de mișcare, -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare
1.1 trasee aplicative și - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor obiecte diverse sistematica
11.12 1.2 ștafete cuprinzând dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse
2.1 deprinderi motrice -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de procedurale : Aprecieri
2.2 complexe (utilitar- joc și mișcare conversatia, selective
aplicative): - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile explicatia,
- tracțiune-împingere de joc și mișcare exercitiul, Evaluare orala
-căţărare-coborâre - Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de demonstratia
mișcare Forme de
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan organizare : frontal,
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) individual, pe echipe
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Derdelușul, Ajută-te singur
Lupta cocoșilor, Ancorăm corabia la mal
1.1 Jocuri de mișcare, -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare
18.12 1.2 trasee aplicative și - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor obiecte diverse sistematica
2.1 ștafete cuprinzând dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse
2.2 deprinderi motrice -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de procedurale : Aprecieri
complexe (utilitar- joc și mișcare conversatia, selective
aplicative): - Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de explicatia,
- tracțiune mișcare exercitiul, Evaluare orala
-escaladare - Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan demonstratia
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) Forme de
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor organizare : frontal,
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor individual, pe echipe
- Autoanaliza randamentului propriu

7
Joc şi mişcare cls a IV-a

- Analiza randamentului echipelor


-Jocuri: Avionul, Transportul rănitului, Cobilița,
22.12 1.1 EVALUARE - Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor Resurse materiale : Observare
2.1 -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber obiecte diverse sistematica
2.2 - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor Resurse
dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu procedurale : Aprecieri
- Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de conversatia, verbale
mișcare explicatia,
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor exercitiul, Evaluare
-Jocuri: Ciobanul își apără oile, Ferește-ți capul demonstratia practică
Forme de
organizare : frontal,
individual, pe echipe

8
Joc şi mişcare cls a IV-a

UNITATEA DE INVATARE : RECAPITULARE. CAPACITATE PSIHO-MOTRICA. DEPRINDERI DE COMUNICARE SI


LUCRU IN ECHIPA
Perioada : 15.01-29.01.2021

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


continut procedurale
Jocuri de -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : obiecte Observare
1.1 mișcare, trasee - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor diverse sistematica
15.01 1.2 aplicative și dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale :
2.1 ștafete -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de conversatia, explicatia, Aprecieri
2.2 cuprinzând joc și mișcare exercitiul, demonstratia selective
deprinderi - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile Forme de organizare :
motrice de joc și mișcare frontal, individual, pe Evaluare orala
complexe - Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de echipe
(utilitar- mișcare
aplicative): - Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan
- tracțiune- de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
împingere - Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
-căţărare- - Felicitarea coechipierilor/adversarilor
coborâre - Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Vizitiul si doi cai, , Sarpele isi prinde coada

1.1 Jocuri de -Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : Observare
22.01 1.2 mișcare, trasee - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor obiecte diverse sistematica
2.1 aplicative și dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale :
2.2 ștafete -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de conversatia, explicatia, Aprecieri
cuprinzând joc și mișcare exercitiul, demonstratia selective
deprinderi - Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de Forme de organizare :
motrice mișcare frontal, individual, pe Evaluare orala
complexe - Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan echipe
(utilitar- de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
aplicative): - Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- tracțiune - Felicitarea coechipierilor/adversarilor
-escaladare - Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri: Sarpele isi prinde coada, Cursa broscutelor

9
Joc şi mişcare cls a IV-a

-Parcurgerea de trasee aplicative amenajate in sali/ aer liber Resurse materiale : obiecte Observare
1.1 EVALUARE - Actionarea in cadrul jocului pentru consolidarea achizitiilor diverse sistematica
29.01 1.2 -deprinderi dobandite in cadrul celorlalte discipline de studiu Resurse procedurale :
2.1 motrice -Realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de conversatia, explicatia, Aprecieri
2.2 complexe  : joc și mișcare exercitiul, demonstratia selective
tracțiune, - Implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile Forme de organizare :
împingere, de joc și mișcare frontal, individual, pe Evaluare orala
căţărare, - Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de echipe
coborâre mișcare
- Participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan
de echipă, starter, arbitru, scorer etc.)
- Participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
- Felicitarea coechipierilor/adversarilor
- Autoanaliza randamentului propriu
- Analiza randamentului echipelor
-Jocuri:Naveta spatiala, Aparatorul cetatii

10