Sunteți pe pagina 1din 2

Chiar daca abia azi a inceput cursul, m-ati rugat sa va spun in ce consta evaluarea

cursantilor. Iata :
Strategii de evaluare a cursanţilor şi a rezultatelor acestora

1. Chestionarul la finalul cursului (evaluare intermediară) va fi aplicat cursanţilor


în vederea identificării nivelului de achiziţii 
2. Portofoliul personal al cursantului , reprezintă metoda principală de evaluare.
Acesta va fi listat pe suport de hârtie/ CD şi va fi compus din: 
 Identificati cel puţin 3 funcţii ale evaluării. Descrieţi sfera de operare a funcţiei
identificate şi instrumentele cele mai frecvent utilizate în acest scop. 
 Analizarea corelaţiei dintre o variantă de subiect şi barem, variantă administrată
în cadrul examenelor de titularizare, sesiunea 2017 şi pentru identificarea itemilor
semiobiectivi – la disciplina formabilului 
 Redactaţi 3 exemple de itemi obiectivi, semiobiectivi și subiectivi de tipuri
diferite la aceeaşi lecţie în cadrul disciplinei de specialitate pentru examenul de
definitivat, respectiv titularizare în învățământ. Stabiliți baremele de notare 
 Analiza programei de titularizare/definitivat din perspectiva probei de evaluare 
 Realizați un eseu cu tema Elemente de deontologie a evaluării lucrărilor
cadrelor didactice participante la concursurile profesoinale

Îmi place
Comentează

Văzută de 42
5 Tu şi alţi 4

Scrie un comentariu...