Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MM

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,LAURENȚIU ULICI”

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR METODICE


Comisia metodică – învățământ primar
Anul școlar 2019-2020

Nr Tip
Actiunea Data Responsabil
crt activitate
-Realizarea analizei de nevoi, formularea obiectivelor
strategice, a celor specifice și a programului de activități; Responsabil comisie
Dezbatere -Analiza planului cadru pentru fiecare clasă și justificarea metodică
1. alegerii schemelor orare; Septembrie
-Analiza de conținut a unor modele de planificări și
proiectări a unității de învățare la diferite discipline; Membrii comisiei
-Prezentarea planificărilor pentru a fi vizate.
-Analiza rezultatelor obținute la evaluările inițiale pentru
Responsabil comisie
Dezbatere fiecare disciplină vizată și fiecare clasă;
metodică
2. -Măsuri de remediere a rămânerii în urmă pentru unii Octombrie
elevi - planificări și proiectări ale unităților de invățare -
Membrii comisiei
curriculum adaptat, la disciplinele de învățământ evaluate.
3. Activitate Lecţie deschisă / simultan, clasele I/a II-a
Prof.Mesaros Angela
practică „Copilul și grija lui pentru tot ceea ce înseamnă Noiembrie Prof.Rișco Ramona
Referat MEDIUL ÎNCONJURĂTOR”
4. Activitate
Resp. comisie
practică „ Valorificarea tradiţiilor populare în rândul elevilor” Decembrie
Membrii comisiei
Referat
5. Dezbatere Analiza evaluărilor sumative pe semestrul I;
Resp. comisie
Prezentarea planificărilor semestriale pentru semestrul Ianuarie
Membrii comisiei
al II-lea
6. Activitate -Lecţie deschisă, clasa a III-a
Prof.Rișco Ramona
practică Februarie Prof.Herbil Florentina
Referat „Strategii didactice în predarea matematicii”
7. Activitate Lecţie deschisă / simultan, clasele pregătitoare/ a IV-a
practică Martie Prof.Herbil Florentina
Referat „Metode activ-participative în orele de limba română, în Prof.Mesaros Angela
ciclul primar”
Dezbatere Testarea naţională la clasele a II-a şi a IV-a Resp. comisie
Aprilie
Membrii comisiei
8. Discutii „Exemple de bune practici în activitatea integrată” Resp. comisie
Mai
Membrii comisiei
9. Dezbatere Prezentarea probelor de evaluare aplicate la clase cu
Resp. comisie
prelucrarea rezultatelor obtinute. Iunie
Membrii comisiei
Analiza rezultatelor de la EN a claselor a II-a şi a IV-a
Notă: Se recomandă tuturor învăţătorilor ca la fiecare temă să aibă o contribuţie concretă, concisă şi pertinentă,
făcând din aceste şedinţe adevărate activităţi metodice de formare, care să vină în mod real în sprijinul dezvoltării noastre
profesionale, prin împărtăşirea propriilor experienţe didactice şi perfecţionarea continuă.
Responsabil ,
Prof.inv.primar,Mesaroș Angela