Sunteți pe pagina 1din 1

Riscul operaţional - riscul producerii unor evenimente ce implică imposibilitatea exercitării de către bancă a

activităţii sale operaţionale. Pentru evitarea unui asemenea gen de situaţii banca a efectuat un şir larg de
măsuri în scopul asigurării funcţionării continue a sistemului automatizat bancar, şi anume:

 înzestrarea cu mijloace tehnice pentru asigurarea continuă a energiei electrice;


 instalarea unui server performant de rezervă;
 delimitarea accesului la mijloacele tehnice ale sistemului informaţional;
 delimitarea accesului la informaţia din baza de date;
 dublarea bazei de date în scopul asigurării integrităţii informaţiei stocate;
 utilizarea mijloacelor tehnice şi programate pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiei şi protejării ei
de factorii exteriori;
 renovarea continuă a mijloacelor tehnice şi perfecţionarea serviciilor programate;
 altele.