Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA: Unitatea si pluralitatea de infractiuni.

consecintele condamnarii sau institutia de rs sau de Daca atacul sa finalizat nu mai poate interveni fapta de
pedeapsa penala. respingere a faptei pe motiv ca a disparut pericolul oficial
Compresiuni generale a unitatii si pluralitatii 3. Concursul de indractiuni In aceste cazuri exista infr , fapta savirsita are caracter pentru valorile ocrotite de lege.
Infractiunea unica si modalitatile sale Pluralitatea de infr constituie dupa caz concurs de penal, insa rs si pedeapsa acre este inlaturata sau inlocuita Atacul material – atunci cind atacul este apt sa produca
Concursul de indractiuni infractiuni sau recidiva. cu alta forma de rs se aplica de catre organele de dr modificari negative ale valorilor si relatiilor sociale asupra
Recidiva Potrivit aart 33 CP Se consideră concurs de infracţiuni ART(54-55-56). caruia este adresat dauna fizica, materiala. Caracterul
1.Problema calificarii juridice a faptelor savirsite de catre o săvîrşirea de către o persoană a două sau mai multor Art 36.alin2. material reese nu doar din forta fizica dar si din anumite
persoana sta in ordinile de zi in domeniul dreptului penal infracţiuni dacă persoana nu a fost condamnată definitiv Este în stare de legitimă apărare persoana care săvîrşeşte instrumente folosite pentru atac (cutitul, pistolul) . in
desi exista situatii in care o singura fapta a persoanei , la pentru vreuna din ele şi dacă nu a expirat termenul de fapta pentru a respinge un atac direct, imediat, material şi acelasi timp prezenta armei la persoana nu poate fi
prima vedere ar trebui calificata ca potrivit semnelor unei prescripţie de tragere la răspundere penală, cu excepţia real, îndreptat împotriva sa, a altei persoane sau împotriva considerat un atac atit timp cit nu se face uz de acesta.
cazurilor cînd săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni unui interes public şi care pune în pericol grav persoana sau Atacul real – exista obiectiv si nu este o presupunere a
componente de infractiuni, totusi aceasta se califica mai
este prevăzută în articolele părţii speciale a prezentului cod drepturile celui atacat ori interesul public. persoanei. El prin sine intruneste semnele expuse mai sus
multor componente de infractiuni ( concurs ideal de
în calitate de circumstanţă care agravează pedeapsa. Fapta comisa in stare de legitima aparare nu a fost niciodata direct, imediat,material.
infractiuni) . Reisind din aceasta notiune se disting urm semne de infr: pedepsita. Romanii spun ca acesta este un dr de la natura si
Unitatea de iinfractiune reprezinta situatia in care o O persoana omul este ingaduit de a respinge forta prin forta.
singura actiune sau mai multe actiuni/inactiuni care, Pericolul - situație, întâmplare care pune sau poate pune în
Savirsirea a 2 sau mai multe infr – cel putin 2 infr Pe parcursul timpului conceptul de legitima aparare a
potrivit legii penale se clasifica in baza unei singure primejdie existența, integritatea cuiva sau a ceva;
Lipsa condamnarii definitive pentru oricare infr comisa evoluat impartinduse in 2 categorii:
componente de infr. primejdie, amenințare. ♦ Pericol social = caracterul unei
Persoana nu trebuie sa fie condamnata la curtea de apel Teorii subiective (teoria constringerii morale) – aceste
In cazul pluralitatii de infr savirsite de persoana nu sunt acțiuni sau inacțiuni prin care se aduce atingere
Neexpirarea termenului de rs penala teorii se bazeaza pe prioritatea instinctului omenesc de a
cuprinse de o singura norma a partii speciale ce urmeaza a suveranității, independenței sau unității statului, persoanei
Aceste 2 sau mai multe actiuni nu reprezinta aceleasi se apara fata de un atac care ii pune in pericol viata si
fi calificate potrivit mai multor componente de infractiuni. și drepturilor acestuia și în general ordinii de drept.
semne agravantea aceluiasi articol. personalitatea sa.
Importanta stabilirii corecte a unitatii sau a pluralitatii se Concursul de infracţiuni poate fi real şi ideal. Teoriile obiective(teoria negatiei injustului, teoria apararii
releva in special: Pericol iminent – amenintarea ca producerea pericolului
Concursul real există atunci cînd persoana, prin două sau publice ) – legitima aparare este tratata ca fiind o cauza
La stabilirea raspunderii penale este in imediata apropiere (cit pe cit sa se produca) , fara a
mai multe acţiuni (inacţiuni), săvîrşeşte două sau mai multe obiectiva de justificare fiind conforma dreptului.
La aplicarea corecta a pedepsei penale infracţiuni. mai fi posibil luarea unor masuri de intreprimare a sa,
Legitima aparare : Atac : direct; material; imediat;real;
La posibilitatea aplicarii liberarii de raspundere si de Concursul ideal există atunci cînd persoana săvîrşeşte o adica este “fie pe calea de a se produce” sau pericolul sa
indreptat impotriva sa, impotriva pers, impotriva
pedeapsa penala ( art 55 CP) acţiune (inacţiune) care întruneşte elemente a mai multor declansat insa fara a produce urmari nefaste.
interesului public , intruneasca semnele componenetei de
La stabilirea reala a criminalitatii infracţiuni.  Pericolul trebuie sa ameninte viata sa, a altei persoane ori
infr.
2. Infractiunea unica si modalitatile sale 4. Recidiva a unui interes public.
Raport al atacului (respingerea) :
Infractiunea unica reprezinta o actiune/inactiune sau o Se consideră recidivă comiterea cu intenţie a uneia sau mai -persoana; alte persoane; interes public; trebuie sa
sinteza de infractiuni care se califica unei singure norme a multor infracţiuni de o persoană cu antecedente penale Pericolul este inevitabil atunci cind nu exista alta
intruneasca semnele unei componente de actiuni; fapta de
legii penale. Din cite observam legea penala face face pentru o infracţiune săvîrşită cu intenţie. posibilitate de a actiona, decit producerea la fapta ce are
aparare trebuie sa fie indreptata agresorului;
distinctia dintre situatia care comite o singura actiune TEMA: CAUZELE CARE INLATURA caracter penal. In acest context trebuie sa avem in vedere
concomitenta atacului; apararea trebuie sa fie
(inactiune) si alte situatii in cazul in care este un sistem de CARACTERUL PENAL AL FAPTEI si impreurarile ale faptei in care actioneaza persoana si in
Consideratiuni generale privind cauzele care inlatura proportionala gravitatii atacului.
actiuni, inactiuni. care conditii concrete de loc si de timp nu a avut
caracterul penal faptei. Atac- un comportament agresiv, violent, avind un caracter
Prima situatie nominalizeaza unitatea naturala, situatiain posibilitatea de a recurge la alte mijloace de inlaturare a
Caracteristica fiecarei cauze in parte care inlatura ofensiv care se indreapta impotriva valorilor si relatiilor
cazul in care este prezent actiuni sau inactiuni prin natura pericolului.
caracterul penal faptei. sociale ocrotite prin lege.
sa nu reprezinta unitate , insa in baza reglementarilor Caracteristica fiecarei cauze in parte care inlatura
Legea penala instiuie rs penala pentru faptele comise de Atac direct – creaza un pericol care ameninta valorile si
normative este apreciata ca unitate legala. In alte surse caracterul penal faptei.
aceste persoane ori aceste fapte trebuie sa intruneasca relatiile sociale. Prin urmare ipotetic trebuie sa existe o
unitatea naturala mai este denumita infractiune unica, legatura dintre cauza si efect. Nu poate fi considerat direct
semnele unei sau mai multe forme de actiuni prevazute in Legitima aparare
simpla. Iar unitatea legala – infractiune unica, complexa. atunci cind intre atacant si victima se afla un obstacol de
partea speciala a legii penale. Oastfel de situatie Retinerea infractorului
Infractiunea unica simpla- presupune existenta a unei netrecut.
presupune existenta caracterului penal al faptei . In Starea de extrema necesitate
singure actiuni care produce un singur rezultat prevazut de Atac imediat - timpul desfasurarii acesteea fiind limitat la
doctrina penala caracterul penal al faptei este difinit ca: Constringerea fizica sau psihica
componenta de infractiune. o anumita perioada in interiorul caruia poate interveni
insusire sintetica a faptei care decurge din intrunirea Riscul intemeiat
Actiunea: - naturala (inf.continua)art.29 faptul de respingere a atacului.
trasaturilor esentiale ale infr. Lipsa unui semn al Executarea ordinului
-legala (complexa) : - compusa; cu actiuni In doctrina penala atacul imediat se subdivide in:
componentei de infr exclude caracterul penal al faptei
alternative; cu urmari alternative; cu urmari suplimentare; Real – actiunea a inceput sau este gata sa inceapa tinind
excluzind deasemenea existenta infractiunii si existenta Legitima aparare - Este în stare de legitimă apărare
prelungita; reiterata; de obicei. cont de imprejurarile cauzei
penala. persoana care săvîrşeşte fapta pentru a respinge un atac
Caracterul penal al faptei este stabilit de catre legiuitor (ex: persoana isi indreapta mina spre cureaua cu port direct, imediat, material şi real, îndreptat împotriva sa, a
Infr.permanenta ------------- care a prevazut si cauzele care inlatura aceste actiuni. arma pentru a scoate arma , in acest rastimp poate altei persoane sau împotriva unui interes public şi care pune
Infr.intrerupta - - - - - - - - - Cauzlele care inlatura caracterul penal al faptei – interveni legitima aparare) , in general pentru ac atacul sa în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori
reprezinta circumstante sau imprejurari care prin sine fie real estenecesar de scurgerea unei perioade de timp interesul public.
Unitatea legala presupune svirsirea actiunii (inactiunii) care reprezinta “semne negative” ale componentei de infr care din momentul inceperii atacului pina la momentul aparitiei Retinerea infractorului-  Nu constituie infracţiune fapta,
pot cauza mai multe urmari prejudiciabile sau situatia in pri sine “neutrlizeaza” un semn al componentei de infr si propriu zis. Daca un astfel de interval este mai mare atacul prevăzută de legea penală, săvîrşită în scopul reţinerii
care o actiune cauzeaza mai multe urmari prejuduciabile duce la inexistenta caracterului penal. nu se considera imediat. persoanei care a comis o infracţiune şi al predării
sau in cazul in care mai multe actiuni cauzeaza o singura Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei nu trebuie Atacul in curs de executare - atunci cind atacul de afla in ei organelor de drept.
urmare indiferent de situatia tipica spusa sa califica potrivit confundate cu cauzele care inlatura rs penala sau desfasurare in evolutia sa pina la momentul consumarii. Conditiile care se refera la efectuarea retinerii:
unei singure norme penale.
Poate fi retinuta numai persoana care a comis infractiunea, penala. La infractiunile din culpa, participatia apare ca cand coeziunea subiectiva a cooperarii rezulta din intelegere prealabila intre ei, sau macar reprezentarea
in cazul in care se retine perosoana care se descopera ca o contributie involuntara, din culpa a doua sau mai atitudinea participantilor, in imprejurarea data. Din in mintea primului a faptei savarsite de catre cel din
nu e vinovata suntem in prezenta unei retineri flexibile. multe persoane la savarsirea in mod nemijlocit a unei punct de vedere al momentului comiterii faptei, urma. Intr-o asemenea situatie exista doua infractiuni
Aplicarea fortei fizice si cauzarea daunelor este posibila fapte prevazute de legea penala. intelegerea poate fi anterioara, adica intervenita distincte, vatamarea integritatii corporale savarsite de
numai infactorului doar in scopul retinerii acestuia  Participatia penala se prezinta sub mai multe forme, inainte de savarsirea faptei sau concomitenta cand „A” si omor savarsit de „B”, ca autori diferiti.
Proportionalitatea relativa a daunei persoanei retinute cu in raport cu natura contributiei pe care diferiti apare pe parcursul executarii activitatii infractionale. PARTICIPAŢIA (cod penal)
pericol social al faptei comise de acesta. participanti o au la savarsirea faptei. Aceste forme d) Formele participatiei penale (proprii)     Articolul 41. Participaţia
corespund deci diferitelor moduri de cooperare la Participatia penala se prezinta sub mai multe forme, in     Se consideră participaţie cooperarea cu intenţie a două
Starea de extrema necesitate - este în stare de extremă
savarsirea infractiunii. raport cu natura contributiei pe care diferiti participanti sau mai multor persoane la săvîrşirea unei infracţiuni
necesitate persoana care săvîrşeşte fapta pentru a salva
b) Felurile participatiei penale o au la savarsirea faptei. Aceste forme corespund intenţionate.
viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa, a
In stiinta dreptului penal se fac mai multe clasificari deci diferitelor moduri de cooperare la savarsirea     Articolul 42. Participanţii
altei persoane ori un interes public de la un pericol iminent
privitoare la felurile participatiei penale. infractiunii.
care nu poate fi înlăturat altfel.     (1) Participanţii sînt persoanele care contribuie la
Astfel, in functie de atitudinea psihica a Potrivit dispozitiilor din legislatia penala si a
Constringerea fizica (forta majora) – preuspune existenta săvîrşirea unei infracţiuni în calitate de autor, organizator,
participantilor  putem avea participatie proprie, cand toti sustinerilor din doctrina, participatia penala proprie
unei “presiuni” caruia nu se poate rezista asupra energiei instigator sau complice.
participantii actioneaza cu o pozitie subiectiva identica si apare sub urmatoarele forme: coautoratul, instigarea
fizicea unei persoane astfel incit sa lipseasca faptul volitiv.     (2) Se consideră autor persoana care săvîrşeşte în mod
anume cu intentie ori din culpa, precum si participatie si complicitatea.
Conditiile constringerii fizice sunt: 1) sa existe o In cazul acestor forme de participatie, cei in cauza nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, precum şi
constringere fizica asupra persoanei care comite fapta improprie, cand unul dintre participanti (autorul) persoana care a săvîrşit infracţiunea prin intermediul
efectueaza acte prin care se realizeaza insasi fapta
prevazuta de legea penala. 2) persoana constrinsa sa nu savarseste fapta prevazuta de legea penala din culpa sau persoanelor care nu sînt pasibile de răspundere penală din
prevazuta de legea penala (acte de executare) ori prin
fara vinovatie, iar ceilalti – instigatorul, complicele, cauza vîrstei, iresponsabilităţii sau din alte cauze prevăzute
aiba posibilitatea de a rezista fapetelor constringerii sa se acte care ajuta la savarsirea faptei, de la sustinerea
savirseasca o fapta prevazuta de legea penala. determina, inlesnesc sau ajuta in orice mod, cu intentie, la rezolutiei luate si pana la executarea ei (acte de de prezentul cod.
Constringerea psihica – amenintarea cu un pericol pentru savarsirea ei. inlesnire si ajutare).     (3) Se consideră organizator persoana care a organizat
o persoana sau pt alte persoane (rude, apropiati) care nu  Dupa felul contributiei participantilor, se A. AUTORATUL (COAUTORATUL) săvîrşirea unei infracţiuni sau a dirijat realizarea ei, precum
pote fi inlaturata in alt mod si exclude factorul volitiv al distinge participatia omogena, atunci cand toti participantii Codul Penal, in art. 38, ne precizeaza cine este autor şi persoana care a creat un grup criminal organizat sau o
persoanei. contribuie la savarsirea infractiunii, in aceeasi calitate al infractiunii. Astfel, potrivit acestui text de lege,autor organizaţie criminală ori a dirijat activitatea acestora.
Conditiile constringerii psihice sunt: 1) existenta unei (coautori) si participatie eterogena, in cazul in care este persoana care savarseste in mod nemijlocit o     (4) Se consideră instigator persoana care, prin orice
amenintari indreptata asupra persoanei. 2) acea persoana participantii prestand o contributie diferentiata, fapta prevazuta de legea penala. metode, determină o altă persoană să săvîrşească o
amenintata sau alta pers cum ar (rudele) trebuie sa fie coopereaza la comiterea faptei prevazuta de legea penala Coautoratul este acea forma a participatiei in care infracţiune.
expusa unui pericol gav. 3) constringerea trebuie sa fie de in calitati diferite (instigator, complice). o fapta prevazuta de legea penala a fost savarsita     (5) Se consideră complice persoana care a contribuit la
 Dupa felul participarii se remarca, participatie spontana, in mod nemijlocit de catre doua sau mai multe săvîrşirea infracţiunii prin sfaturi, indicaţii, prestare de
asa natura in cit sa excluda posibilitatea actionarii intrun
la care contributia e data de participanti in mod spontan, persoane.
alt mod decit prin savirsirea faptei prevazute de legea informaţii, acordare de mijloace sau instrumente ori
in timpul executarii faptei, fara o intelegere prealabila Art. 38 C. P. alin. 2 precizeaza ca daca mai multe
penala. înlăturare de obstacole, precum şi persoana care a promis
si participatie preordinata, la care contributia este data in persoane savarsesc in mod nemijlocit, impreuna, o
Riscul intemeiat - Riscul se consideră întemeiat dacă scopul fapta prevazuta de legea penala, fiecare din ele va fi dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele
socialmente util urmărit nu a putut fi realizat fără un anumit urma unei intelegeri prealabile. sau instrumentele de săvîrşire a infracţiunii, urmele
pedepsita ca autor.
risc şi dacă persoana care l-a admis a luat măsurile necesare Dupa momentul in care este data contributia la acesteia sau obiectele dobîndite pe cale criminală ori
Conditiile autoratului (coautoratului)
pentru a preveni cauzarea de daune intereselor ocrotite de savarsirea infractiunii, avem participatie persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde
– activitatea autorilor sau a coautorilor trebuie sa
lege. anterioara, la care contributia este data inainte de a atare obiecte.
fie indreptata impotriva aceluiasi obiect
Riscul nu poate fi considerat întemeiat dacă era cu bună- se trece la executarea faptei si participatie
juridic,adica sa lezeze aceleasi relatii sociale ocrotite     (6) Participanţii trebuie să întrunească semnele
ştiinţă îmbinat cu pericolul pentru viaţa persoanei sau cu concomitenta, cand contributia este data in timpul
prin incriminarea faptei ca infractiune. Exemplu: subiectului infracţiunii.
pericolul provocării unui dezastru ecologic ori social. executarii faptei.
relatiile privind viata persoanei, in cazul infractiunii de     Articolul 43. Formele participaţiei
Executarea ordinului - Persoana care a comis intenţionat omor, relatiile privind securitatea nationala in cazul     În funcţie de gradul de coordonare a
infracţiune în vederea executării ordinului sau dispoziţiei   c) Conditiile generale ale participatiei penale
tradarii etc. Daca unii coautori lezeaza si alte relatii acţiunilor participanţilor se deosebesc următoarele forme
vădit ilegale ale superiorului răspunde penal în temeiuri Asa dupa cum rezulta din dispozitiile art. 37-44,
sociale aparate de legea penala, acestora li se vor de participaţie: 
generale. Neexecutarea ordinului sau dispoziţiei vădit pentru existenta participatiei penale, este necesara
aplica dispozitiile cu privire la concursul de infractiuni.     a) participaţie simplă;
ilegale exclude răspunderea penală. existenta mai multor conditii si anume:
– participantii sa savarseasca in mod nemijlocit
TEMA: PARTICIPAȚIA – Unitatea de fapta prevazuta de legea penala,     b) participaţie complexă;
fapta prevazuta de legea penala. Cu alte cuvinte, in
PARTICIPATIA PENALA ceea ce presupune savarsirea unei fapte prevazute ca     c) grup criminal organizat;
cazul infractiunilor comisive, coautorii sa efectueze
a) Notiune si caracterizare infractiune de catre legislatia noastra penala.     d) organizaţie (asociaţie) criminală.
acte de savarsire nemijlocita, acte de executare
Participatia penala este acea pluralitate de – Pluralitatea de faptuitori, adica sa existe concursul     Articolul 44. Participaţia simplă 
directa a faptei prevazuta de legea penala, iar in cazul
infractori ce se realizeaza atunci cand, desi o fapta activitatii a cel putin doua persoane care coopereaza     Infracţiunea se consideră săvîrşită cu participaţie simplă
infractiunilor omisive, sa nu indeplineasca unele
poate fi savarsita de o singura persoana ori de un la savarsirea uneia si aceleiasi fapte prevazute de dacă la săvîrşirea ei au participat în comun, în calitate de
activitati obligatorii.
numar determinat de persoane (ca in cazul legea penala. coautori, două sau mai multe persoane, fiecare realizînd
– o a treia conditie priveste legatura subiectiva
pluralitatii constituite sau naturale), ea este In cazul infractiunilor a caror existenta este latura obiectivă a infracţiunii.
conditionata de o pluralitate de faptuitori, naturala sau intre coautori. In lipsa acesteia nu se realizeaza
savarsita ocazional de un numar mai mare de coautoratul, desi a avut loc cooperarea materiala,     Articolul 45. Participaţia complexă
persoane, decat acela care este necesar potrivit constitutiva, participatia este posibila, numai daca se     (1) Infracţiunea se consideră săvîrşită cu participaţie
astfel ca fiecare persoana va fi considerata autor al
naturii faptei. In cazul infractiunilor intentionate, depaseste numarul de faptuitori strict necesar pentru
unei fapte distincte, iar actele lor vor fi doar conexe. complexă dacă la săvîrşirea ei participanţii au contribuit în
participatia penala apare ca o conlucrare cu intentie a existenta acelei infractiuni.
Astfel, legatura subiectiva nu se realizeaza in caz de calitate de autor, organizator, instigator sau complice.
doua sau mai multor persoane la savarsirea aceleiasi – Existenta unei intelegeri intre participanti cu privire
omor, cand inculpatul „A” a cauzat victimei o vatamare     (2) Latura obiectivă a infracţiunii cu participaţie
infractiuni. Orice contributie neintentionata este in la cooperarea acestora pentru comiterea faptei
a integritatii corporale, mai inainte ca inculpatul „B” sa- complexă poate fi realizată:
acest caz incompatibila cu ideea de participatie prevazute de legea penala. Aceasta intelegere poate
i fi aplicat lovitura mortala, fiindca nu a existat o     a) de un singur autor;
fi expresa cand intervine verbal, in scris sau tacita,
    b) de doi sau mai mulţi autori. Temeiurile raspunderii penale: convenţionale;     d) 20 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de
    Articolul 46. Grupul criminal organizat Temeiul de fapt (real) – fapta prejudiciabila     b) arest contravenţional de pînă la 30 de zile. grave;
    Grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de Temeiul de drept – componenta de infractiune     e) 25 de ani de la săvîrşirea unei infracţiuni excepţional
persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite 2. Caracteristica generala a liberarii de raspundere penala de grave.
una sau mai multe infracţiuni. Librarea de rs penala este o institutie a dr penal ce     (2) Prescripţia curge din ziua săvîrşirii infracţiunii şi pînă
    Articolul 47. Organizaţia (asociaţia) criminală presupune optiunea (dreptul) , nu si obligatia organului de     Articolul 56. Liberarea de răspundere penală  la data rămînerii definitive a hotărîrii instanţei de judecată.
    (1) Se consideră organizaţie (asociaţie) criminală o urmarire penala , procurorului, in cadrul urmaririi penale                          în legătură cu renunţarea de bună      (3) În cazul săvîrşirii de către persoană a unei noi
                         voie la săvîrşirea infracţiunii infracţiuni, prescripţia se calculează pentru fiecare
reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate sau a judecatorului de a elibera persoana de la rs penala.
    (1) Se consideră renunţare de bună voie la săvîrşirea infracţiune separat.
stabilă, a cărei activitate se întemeiază pe diviziune, între Trasaturile acestei institutii sint :
infracţiunii încetarea de către persoană a pregătirii     (4) Prescripţia se va întrerupe dacă, pînă la expirarea
membrii organizaţiei şi structurile ei, a funcţiilor de Se aplicain cazul infractiunilor usoare sau mai putin grave infracţiunii sau încetarea acţiunilor (inacţiunilor) îndreptate termenelor prevăzute la alin.(1), persoana va săvîrşi o
administrare, asigurare şi executare a intenţiilor criminale Se aplica in cazul unui scop social util nemijlocit spre săvîrşirea infracţiunii, dacă persoana era infracţiune pentru care, conform prezentului cod, poate fi
ale organizaţiei în scopul de a influenţa activitatea Se aplica in cazul persoanelor care pot fi corectati fara a fi conştientă de posibilitatea consumării infracţiunii. aplicată pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 2
economică şi de altă natură a persoanelor fizice şi juridice supusa rs penale     (2) Persoana nu poate fi supusă răspunderii penale pentru ani. Calcularea prescripţiei în acest caz începe din
sau de a o controla, în alte forme, în vederea obţinerii de Savirsirea pentru prima data a infractiunii infracţiune dacă ea, benevol şi definitiv, a renunţat la momentul săvîrşirii unei infracţiuni noi.
avantaje şi realizării de interese economice, financiare sau Modalitatile liberarii de rs penala sunt: ducerea pînă la capăt a acesteia.     (5) Curgerea prescripţiei se suspendă dacă persoana care
politice. A minorilor     (3) Persoana care a renunţat de bună voie la ducerea a săvîrşit infracţiunea se sustrage de la urmărirea penală sau
    (2) Infracţiunea se consideră săvîrşită de o organizaţie Cu tragere la rs contraventionala infracţiunii pînă la capăt este supusă răspunderii penale de la judecată. În aceste cazuri, curgerea prescripţiei se reia
criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în Renuntarea de buna voie la savirsirea infractiunii numai în cazul în care fapta săvîrşită conţine o altă din momentul reţinerii persoanei sau din momentul
interesul ei sau de o persoană care nu este membru al In cazul caintei active infracţiune consumată. autodenunţării. Însă persoana nu poate fi trasă la răspundere
organizaţiei respective, la însărcinarea acesteia. Liberarea in cazul schimbarii situatiei     (4) Organizatorul şi instigatorul infracţiunii nu se supun penală dacă de la data săvîrşirii infracţiunii au trecut 25 de
    (3) Organizator sau conducător al organizaţiei criminale Liberarea conditionata răspunderii penale dacă aceste persoane, printr-o înştiinţare ani şi prescripţia nu a fost întreruptă prin săvîrşirea unei noi
se consideră persoana care a creat organizaţia criminală Prescriptia tragerii la rs penala. la timp a organelor de drept sau prin alte măsuri întreprinse, infracţiuni.
sau o dirijează. au preîntîmpinat ducerea de către autor a infracţiunii pînă la     (6) Aplicarea prescripţiei faţă de persoana care a săvîrşit
    (4) Organizatorul şi conducătorul organizaţiei criminale LIBERAREA DE RĂSPUNDERE PENALĂ (cod penal) capăt. Complicele infracţiunii nu se supune răspunderii o infracţiune excepţional de gravă se decide de către
Articolul 53. Liberarea de răspundere penală penale dacă a întreprins toate măsurile ce depindeau de el instanţa de judecată. Dacă instanţa nu va găsi posibilă
poartă răspundere pentru toate infracţiunile săvîrşite de
      Persoana care a săvîrşit o faptă ce conţine semnele pentru a preîntîmpina comiterea infracţiunii. aplicarea prescripţiei şi liberarea de răspundere penală,
această organizaţie.
componenţei de infracţiune poate fi liberată de răspundere     Articolul 57. Liberarea de răspundere penală  detenţiunea pe viaţă se va înlocui cu închisoare pe 30 de
    (5) Membrul organizaţiei criminale poartă răspundere                          în legătură cu căinţa activă  ani.
penală numai pentru infracţiunile la a căror pregătire sau penală de către procuror în cadrul urmăriri penale şi de
către instanţa de judecată la judecarea cauzei în cazurile:     (1) Persoana care pentru prima oară a săvîrşit o     (7) Termenele prescripţiei de tragere la răspundere
săvîrşire a participat. infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de penală se reduc pe jumătate pentru persoanele care la data
    a) minorilor;
    (6) Membrul organizaţiei criminale poate fi liberat de răspundere penală dacă ea, după săvîrşirea infracţiunii, s-a săvîrşirii infracţiunii erau minori.
    b) tragerii la răspundere contravenţională;
răspundere penală în cazul în care a declarat benevol autodenunţat de bună voie, a contribuit activ la descoperirea     (8) Prescripţia nu se aplică persoanelor care au săvîrşit
    c) renunţării de bună voie la săvîrşirea infracţiunii;
despre existenţa organizaţiei criminale şi a ajutat la     d) căinţei active; acesteia, a compensat valoarea daunei materiale cauzate infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, infracţiuni de
descoperirea infracţiunilor săvîrşite de ea ori a contribuit la     e) schimbării situaţiei; sau, în alt mod, a reparat prejudiciul pricinuit de război, infracţiuni de tortură, tratament inuman sau
demascarea organizatorilor, a conducătorilor sau a     f) liberării condiţionate; infracţiune. degradant sau alte infracţiuni prevăzute de tratatele
membrilor organizaţiei respective.     g) prescripţiei de tragere la răspundere penală.     (2) Persoana care, în condiţiile alin.(1), a săvîrşit o internaţionale la care Republica Moldova este parte,
    Articolul 48. Exces de autor     Articolul 54. Liberarea de răspundere penală  infracţiune de altă categorie poate fi liberată de răspundere indiferent de data la care au fost săvîrşite.
    Se consideră exces de autor săvîrşirea de către autor a                          a minorilor penală numai în cazurile prevăzute la articolele
unor acţiuni infracţionale care nu au fost cuprinse de     (1) Persoana în vîrstă de pînă la 18 ani care a săvîrşit corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod.
intenţia celorlalţi participanţi. Pentru excesul de autor, pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă     Articolul 58. Liberarea de răspundere penală 
ceilalţi participanţi nu sînt pasibili de răspundere penală. poate fi liberată de răspundere penală în conformitate cu                          în legătură cu schimbarea situaţiei
    Articolul 49. Favorizarea prevederile procedurii penale dacă s-a constatat că     Persoana care pentru prima oară a săvîrşit o infracţiune
corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere
    Favorizarea infractorului, precum şi tăinuirea mijloacelor
penale. penală dacă, datorită schimbării situaţiei, se va stabili că
sau instrumentelor de săvîrşire a infracţiunii, a urmelor
    (2) Persoanelor liberate de răspundere penală, în persoana sau fapta săvîrşită nu mai prezintă pericol social.
acesteia sau a obiectelor dobîndite pe cale criminală atrag     Articolul 59. Liberarea condiţionată de răspundere 
răspunderea penală, în condiţiile art.323, numai în cazul în conformitate cu alin.(1), li se pot aplica măsurile de
constrîngere cu caracter educativ, prevăzute la art.104.                          penală
care nu au fost promise din timp.     În privinţa persoanei puse sub învinuire pentru săvîrşirea
    Articolul 55. Liberarea de răspundere penală cu 
                         tragerea la răspundere contravenţională unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, care îşi
TEMA: LIBERAREA DE RASPUNDERE PENALA recunoaşte vinovăţia şi nu prezintă pericol social, urmărirea
    (1) Persoana care a săvîrşit pentru prima oară o
Notiunea si trasaturile raspunderii penale infracţiune uşoară sau mai puţin gravă, cu excepţia penală poate fi suspendată condiţionat, cu liberarea
Caracteristica generala a liberarii de raspundere penala infracţiunii prevăzute la art. 326, poate fi liberată de ulterioară de răspundere penală în conformitate cu
Caracteristica fiecarei modalitati a liberarii de rs penala răspundere penală şi trasă la răspundere contravenţională în procedura penală, dacă corectarea acestei persoane este
in parte. cazurile în care şi-a recunoscut vina, a reparat  prejudiciul posibilă fără aplicarea unei pedepse penale.
1.Notiunea si trasaturile raspunderii penale cauzat prin infracţiune şi s-a constatat că corectarea ei este     Articolul 60. Prescripţia tragerii la răspundere penală
Potrivit art 50 CPRM Raspunderea penala presupune posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.     (1) Persoana se liberează de răspundere penală dacă din
condamnarea publica in numele legii a faptelor     (2) Persoanelor liberate de răspundere penală în ziua săvîrşirii infracţiunii au expirat următoarele termene:
infractionale si a persoanelor care au savirsit condamnarea conformitate cu alin.(1) li se pot aplica următoarele     a) 2 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni uşoare;
ce poate fi precedata de masurile de constringere sancţiuni contravenţionale:     b) 5 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni mai puţin grave;
    a) amendă în mărime de pînă la 150 unităţi     c) 15 ani de la săvîrşirea unei infracţiuni grave;
prevazute de lege.