Sunteți pe pagina 1din 4

Data : 31.01.

2017
Clasa: a IV a B
Profesor de învăţământ primar : Flore Aurica –Maria
Aria curriculara: Arte si tehnologii
Obiectul: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învăţare: Activitati cu materiale sintetice
Activitate integrată: ”La Conac”
Subiectul: ”Tablou de iarna”- pentru Conac
SCOPUL LECȚIEI:
 Formarea priceperilor si deprinderilor de a manevra corect ustensilele de lucru.
 Dezvoltarea voinţei, atenţiei voluntare, a memoriei prin înţelegerea şi fixarea etapelor de lucru;
 Educarea spiritului critic şi autocritic, prin analiza lucrarilor, pe baza criteriilor de evaluare;
 Educarea simţului estetic, a gustului pentru frumos, prin confecţionarea unor lucrări utile, originale
şi estetice.
Tipul lecţiei : consolidare/formare de priceperi si deprinderi
Competenţe generale:
1. Explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1 - să aplice tehnicile de lucru adecvate realizării temei;


O2 – să execute lucrări cu ajutorul tehnicii de tăiere şi lipire a firului textil , pe baza explicaţiilor primite;
O3 – să identifice materialele necesare pentru realizarea produselor;
O4 - să precizeze etapele de lucru în realizarea lucrării şi instrumentele de lucru necesare:
O5 - să manifeste interes pentru activitatea propusă;
O6 - să-şi dirijeze efortul oculomotor spre centrul de interes propus;
O7 - să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru;

STRATEGIA DIDACTICA:
1
 Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare practică;

 Sistemul metodologic: conversatia, demonstrația explicatia, exercițiul, observarea .

 Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de


proiectare curriculară;

 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, în perechi, în grup.

RESURSE:
 Umane: 27 elevi;

Materiale: : carton ( coperte dosar) , lipici, foarfecă, aracet, pensula,penea, etc.


Spațiale: sala de clasă;
Bibliografice:
a) Oficiale: Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar www.edu.ro;
b) Metodico-didactice: Ghid de proiectare didactică-I.Dănilă, E.Ţarălungă-Ed Egal,2002
Ghid metodologic privind proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare-
cl.I-IV, Aramis;
c) www.didactic.ro

2
Momentele Strategia didactică Metode de
lecţiei/ Durata Elemente esenţiale de conţinut evaluare
Metode Mijloace Forme de
formativă
organizare
Momentul - pregătirea elevilor pentru lecţie conversaţia frontal
organizatoric - crearea atmosferei necesare pentru desfăşurarea activităţii
1 min. - se distribuie materialele necesare realizării compoziţiei
propuse
Captarea şi Voi prezenta elevilor niste imagini cu diferite tablouri si le
orientarea conversaţia observarea
propun sa redecoram conacul nostru
atenţiei euristică Videoproiec sistematică a
7 min. tor, laptop comportamen-
tului elevului
Anunţarea o Se vor anunţa elevii că la ora de arte vizuale și abilităţi
temei noi şi a conversaţia frontal observarea
obiectivelor practice vor realiza tablouri decorative . Pe înţelesul copiilor sistematică a
urmărite se vor prezenta şi obiectivele lecţiei. comportamen-
tului elevului
Elevii vor fi împărțiți în patru echipe.
Echipa care va realiza cele mai frumoase lucrari va primi
o cheita

Dirijarea o Se prezintă o lucrare —model cu subiectul compoziţiei


învăţării
propuse.
o Se antrenează elevii în discuţii pe marginea lucrării Lucrarea
model
prezentate. conversaţia frontal
- Ce observaţi?
- Ce materiale s-au folosit în realizarea acestei lucrări ?
- Ce tehnici de lucru credeţi că au fost aplicate ?
- De ce instrumente şi materiale de lucru avem nevoie?
o Se fac exerciţii de încălzire a musculaturii degetelor:
3
Ploua incet, sa auzim !
Cu varfuri de degete masa lovim
observarea
Cad pietricele pe trotuare, sistematică a
comportamen-
Sa lovim si noi mai tare.
tului elevului
Tuna departe, tuna acum,
Batem din pumni: Bum! Bum! Bum!

Obţinerea
o Conduc şi coordonez lucrul elevilor, etapele de
performanţei Cd,
realizare a produsului. Urmăresc executarea lucrărilor. explicaţia foarfece,
carton ,
o Activitatea se va desfăşura pe fond muzical, astfel încât lucrare
elevii să lucreze relaxat şi cu plăcere. -suport
foarfece, observarea
carton , comportament
exerciţiul pensule ului elevilor

Evaluare o Vom organiza o expoziție cu lucrările copiilor, iar apoi conversaţia frontal observarea
sistematică a
se vor face aprecieri asupa lucrărilor comportamen-
tului elevului

Încheierea o Pentru că acum conacul arată și va arăta minunat, cu Cd frontal


activității conservația
lucrările voastre trebuie să și dansăm ,deoarece La Conac a
pornit balul.
o Fiecare elev își va invita partenera sau partenerul la
dans, ii vor pofti și pe oaspeți să se simtă minunat alături de ei.