Sunteți pe pagina 1din 1

Proiec Investitii , Venit,lei Rentabilitatea

t lei %
1 15000 18000 20
2 17548 21050 19.95
3 16500 19514 18.26
4 19000 23000 21.05
5 15555 20000 28.57
6 17000 23974 41.02

Rentabilitatea= Venit ,lei / Investitii ,lei * 100 %


Respectiv,in urma calculelor efectuate am determinat ca proiectul NR6, are un
grad de rentabilitate mai inalt decit celelante proiecte , profitabilitatea proiectului
de a produce profit este de 41.02 %.