Sunteți pe pagina 1din 13

Introducerea

Creșterea globală a concurenței, internaționalizarea economiei, progresul științific și tehnologic și


schimbarea inevitabilă a naturii muncii reprezintă sarcina unui răspuns modern, la timp, eficient și
adaptabil la schimbările din mediul extern, folosind întregul arsenal de instrumente de management.

Organizațiile trebuie, pe de o parte, să fie conștiente constant de noua natură a schimbărilor de mediu
și să le răspundă în mod eficient. Pe de altă parte, este necesar să se țină cont de faptul că organizațiile
însăși generează schimbări în mediu, identificînd noi tipuri de bunuri și servicii, utilizînd noi tipuri de
materii prime, material, energice, echipamente și tehnologii.1

În raportul dat vor fi prezentate datele și informația privind analiza mediului extern al companiei
”Moldtelecom” în cadrul Republicii Moldovei. Studiul va fi efectuat din punct de vedere calitativ, cu
prezentarea datelor exacte actuale și a factorilor individuali care influențează activitatea întreprinderii.

În primul capitol vor fi prezentate date generale despre S. A. ”Moldtelecom” pentru constituirea
obiectului analizei ulterioare. Informația va fi prezentată în mod detaliat, cu indicarea datelor istorice și
actuale.

În al doilea capitol vom analiza factorii de influență asupra companiei, care vor fi repartizați în două
subdiviziuni: mediul indirect de influență și mediu direct de influență. În același timp, se va descrie
caracteristica individuală a fiecărui element în parte pentru a identificare, modul de influență asupra
activității firmei.

În ultimul rînd, vor fi prezentate concluziile generale, cu menționare oportunităților existente care pot
servi ca avantaj pentru companie, și a amenințerilor existente și a celor potențiale, care influențează
negative firma ”Moldtelecom”.

1
Îndrumar pentru practica de inițiere, Departamentul Administrării Afacerilor, USM

1
Capitolul I. Caracteristicile generale ale întreprinderii S. A. ”Moldtelecom”

1.1 Prezentarea datelor generale


Societatea pe acțiuni «Moldtelecom» este operatorul național de telecomunicații și totodată cea mai
mare companie de telecomunicații din Republica Moldova.

La 1 aprilie 1993, în urma restructurării sectorului de telecomunicații din Republica Moldova, a fost
înființată Întreprinderea de Stat „Moldtelecom”. La 5 ianuarie 1999, întreprinderea a fost reorganizata
în societate pe acțiuni, statul fiind fondator și unic acționar.
Adresa juridică este - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 10, MD 2001, Chişinău, Moldova.

Moldtelecom evoluează inteligent, cu multe eforturi, de la un monopol de stat la o companie deschisă


pentru colaborare, de la tradiţionala telefonie fixă, până la cele mai avansate servicii de telecomunicaţii.
Astfel, Moldtelecom este unica companie care oferă populației întreaga gamă de servicii de
telecomunicații: telefonie fixă, telefonie mobilă, Internet, transport de date și televiziune digitală.

Moldtelecom este considerat unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, acesta numără
aproximativ 3600 de angajaţi.
Directorul general al întreprinderii S. A. ”Moldtelecom”- Dan Mitriuc

Întreprinderea oferă următoarele tipuri de servicii :

 Telefonie tradiţională – acces la o lume întreagă printr -un singur apel ,


 Telefonie amplus – telefonie fixă fără fir bazată pe tehnologia CDMA ,
 Cartele telefonice – comunicare liberă fără contract sau abonament ,
 Servicii cu valoare adăugată ,
 Serviciul ISDN–reţea cu servicii digitale integrate ,
 Telegraf – expedierea fişierilor textuale la distanţă.

Principalele genuri de activitate ce vizează întreprinderea sunt următoarele :

 Telefonie fixă ,
 MaxDSL & MaxFiber ,
 -IP TV ,
 -3G.
Capitalul statutar al societăţii pe acţiuni constituie 984, 2 mln. lei, 100 % din acţiunile companiei aparţin
statului, fiind administrate de Agenţia proprietate publică pe lîngă Ministerul
Economiei a Republicii Moldova.

2
1.2 Evoluția istorică și anul înființării
Moldtelecom – Operatorul Naţional de Telecomunicaţii din Republica Moldova, care reuşeşte să
răspundă cu succes necesităţilor de comunicare ale consumatorilor, oferindu-le o gama largă şi accesibilă
de servicii de telecomunicaţii.
Înfiinţată în 1993, Moldtelecom a evoluat cu multe eforturi, dar inteligent, de la o companie
tradiţională de stat la o companie inovatoare şi social responsabilă. Operatorul şi-a demonstrat
competitivitatea pe piaţa telecomunicaţiilor, prin tranziţia de la oferirea serviciilor tradiţionale de telefonie
fixă la servicii de Internet de bandă largă, telefonie mobilă 3G şi televiziune digitală interactivă IPTV.
Ani la rând, operatorul naţional nu doar uneşte oamenii, dar prin activitatea sa contribuie la
dezvoltarea economică a ţării.
Încă de la începutul activităţii sale, misiunea companiei a fost de a conecta între ei oamenii din Republica
Moldova. De la început dar şi pentru viitor, Moldtelecom îşi propune să asigure comunicarea
interpersonală, limitând astfel distanţa fizică dintre oameni, conectându-i cu întreaga lume.
Moldtelecom este primul operator care a implementat la 1 septembrie 2014 rețeaua 100G la nivel
național. Acest upgrade al reţelei de transport date de la 10G la 100G sporește de 10 ori capacitatea rețelei,
ceea ce permite conectarea mai multor clienţi și oferirea de mai multă bandă pentru internet.

Operatorul Naţional a revoluţionat şi piaţa televiziunii din Republica Moldova fiind primul care a lansat
la începutul anului 2010 serviciul de Televiziune Digitală, iar spre sfârșitul lui 2010, formatul HD, ambele
la nivel naţional. Abonaţii serviciilor de televiziune digitală se bucură începând cu anul 2011 şi de
opţiunile interactive.
Pentru investiţiile permanente realizate pentru dezvoltarea pieţii de telecomunicaţii şi societăţii
informaţionale, Moltelecom de-a lungul anilor a fost premiată în diverse concursuri naţionale. Ultimul
premiu obţinut, este Mercuriul de Aur care a fost acordat companiei pentru implementarea cu succes a
celui mai stabil serviciu de pe piaţa locală de telecomunicaţii – Internet în Bandă Largă (BB) de la
Moldtelecom.
Distincţiile de valoare obţinute de Moldtelecom vin să reconfirme poziţia de lider de pe piaţa de
telecomunicaţii din Moldova.

1.3 Ramura industrială a întreprinderii


Industria telefoniei fixe, telefoniei mobilă, internet mobil, internet fix şi televiziune digitală IPTV face
parte din industria Telecomunicației.
Moldtelecom îşi menţine de-a lungul anilor, poziţia de lider pe piaţa telefoniei fixe şi a serviciilor de
Internet şi Transport Date. Pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă, oferite prin intermediul operatorului
Unite, compania oferă servicii calitative şi accesibile la nivel naţional, datorită extinderii ariei de
acoperire Unite 3G. Ca rezultat al acestor lucrări, abonaţilor le este asigurat un semnal voce mult mai
calitativ, internet mobil cu o viteză mai mare și scăderea ratei de întrerupere a apelurilor sub 0,3%.

3
În prezent, compania deţine poziţia de lider pe piaţa serviciilor de acces la Internet în bandă largă, cu o
cotă semnificativă de piaţă - 70,2%. De asemenea, după cifra de afaceri, primul loc pe acest segment de
piaţă îi revine companiei Moldtelecom, cu o pondere de 65,7 %.

Astfel, Operatorul Naţional Moldtelecom deţine întâietatea pe piaţa serviciilor de acces la Internet-ul în
bandă largă, înregistrând către sfârşitul primului semestru al anului curent cifra de 220,1 mii abonaţi.

Efortul şi aşteptările companiei Moldtelecom sunt justificate de cifra record de 1,6 mln de abonaţi la
telefonia fixă, mobilă, Internet şi televiziune digitală, înregistrată către finele primului semestru al anului
2011.

1.4 Gama sortimentală


 Telefonie Fixă
Serviciul de bază al companiei Moldtelecom este telefonia fixă. Cota de piață a serviciului de telefonie
fixă era de 96,5% în primul trimestru al anului 2011 cu 1.124.000 abonați.
În anul 2007 a fost lansat serviciul de telefonie fixă fără fir (Wireless Local Loop - WLL) cu denumirea
comercială „Amplus”. Serviciul se bazează pe tehnologia CDMA și utilizează standardul CDMA2000
1X în banda de frecvență 450 MHz. Avantajul acestei tehnologii constă în faptul că permite utilizarea
serviciilor telefonice chiar și în regiunile unde conectarea la rețeaua de telefonie tradițională este dificilă
sau chiar imposibilă. Telefonia Amplus prestează servicii similare telefoniei tradiționale: primirea și
efectuarea apelurilor, accesarea rețelei Internet și multe alte servicii suplimentare.
Serviciul telegraf -permite expedierea telegramelor prin intermediul telofonului, iar destinatarul va primi
mesajul sub forma de telegramă. Video Telefonia permite comunicarea prin apel video între două sau
mai multe persoane situate atât pe teritoriul Republicii Moldova (național), cât și peste hotarele ei
(internațional).
 Internet
După numărul de abonați, în primul trimestrul din 2011, cota de piață a companiei Moldtelecom după
numărul de abonați era de 70,9%. După cifra de afaceri, cota de piață a Moldtelecom era de 76,2%.
În 2008 a început extinderea rețele de fibră optică FTTx și a fost lansat serviciul de acces la internet în
bandă largă „MaxFiber”. Acest serviciu oferă conexiuni simetrice cu viteze de până la 100 Mbps
descărcare și încărcare, atât pentru resursele locale MD-IX, cât și cele externe. Inițial serviciul era
disponibil în Chișinău, însă treptat a fost extins și în centrele raioanale și localitățile mari.
„MaxDSL” este serviciul de internet oferit prin intermediul tehnologiei ADSL. Acesta oferă conexiune
la viteze de până la 20 Mbps descărcare și încărcareServiciul MaxDSL este disponibil în majoritatea
localităților din Republica Moldova. În primul trimestru din 2011 au fost înregistrati 169.900 abonați
MaxDSL.
 Telefonia mobilă Unité- Articol principal: Unité.

4
În luna martie 2007, Moldtelecom a devenit al treilea operator de servicii de telecomunicații mobile din
Republica Moldova, prin lansarea serviciului Unité. Acesta utilizează în exclusivitate pe piață tehnologia
CDMA2000 în banda de frecvențe de 450 MHz și permite transmiterea de voce și date, folosind inovații
tehnologice de ultimă generație. La finele anului 2008, Unité a asigurat acesul la Internet mobil întregii
țări, oferind libertatea de comunicare, dezvoltare a afacerilor și relațiilor personale, indiferent de timpul
și locul aflării. Din 21 mai 2010 Unité trece la o nouă etapă de dezvoltare a comunicațiilor mobile în
întreaga țară și devine operatorul cu cea mai mare rețea de generația a treia din Republica Moldova care
lucrează în standard UMTS (3G).
 Televiziune digitală interactivă IPTV
La 22 februarie 2010, Moldtelecom a lansat primul serviciu de televiziune digitală interactivă IPTV din
Republica Moldova. Noul serviciu IPTV (Internet Protocol TV sau televiziunea IP) presupune
transmiterea semnalului TV în calitate digitală prin protocoalele IP de Internet, direct pe ecranul
televizorului.
Această nouă experiență în domeniul audio-vizualului este transmisă printr-o conexiune de bandă largă
direct către televizoarele clienților, prin intermediul unui Mediabox (Set-Top-Box). Abonatul IPTV
poate avea acces la o paletă de servicii de video, voce și date împreună cu mecanisme elaborate de
interactivitate - atât pentru canale TV sau servicii video la cerere.
La 7 decembrie 2010 a fost lansat în premieră serviciul de televiziune cu rezoluție înaltă HD. La 15
iunie 2011 au fost lansate serviciile interactive „Pauză”, „Reluare” și „Înregistrare”, care oferă
abonaților libertatea de alegerea și control asupra conținutului televizat. Aceasta a însemnat o nouă etapă
în dezvoltarea pieței televiziunii Republicii Moldova.
1.5 Structura și organizarea firmei
Din punct de vedere organizational Societatea pe Actiuni Moldtelecom este constituita din aparatul
central si filiale.
Structura aparatului central este alcatuita din urmatoarele subdiviziuni:
 Departamentul Comercial - asigura prestarea si vânzarea serviciilor de telecomunicatii, deservirea
clientelei, elaborarea si realizarea politicii tarifare a companiei, promovarea serviciilor si produselor.
 Departamentul Tehnic - asigura functionarea fiabila, dezvoltarea si modernizarea mijloacelor de
telecomunicatii si calitatea serviciilor.
 Departamentul Finante - asigura strategia unica în domeniul economiei si finantelor necesare gestiunii
efective a patrimoniului, stocarii si analizei rezultatelor obtinute.
 Departamentul Logistica - asigura organizarea lucrarilor de constructie, reconstructie si reparatie
capitala a obiectelor de telecomunicatii si civile, exploatarii transportului si aprovizionarii cu materiale
si utilaj.
 Departamentul Resurse Umane - asigura politica de cadre, salarizarea angajatilor, protectia muncii.

Fiecare departament are în frunte un director care răspunde de toate activităţile şi deasemenea el
coordoneaza cu toate activităţile.

5
Figura 1. Organigrama Societății pe Acțiuni Moldtelecom

Organigrama întreprinderii, conform Figurii 1. ,poate fi caracterizată drept piramidă în vîrful căreia se
află : Adunarea Generală a Acţionarilor, după care umează Consiliul Societăţii şi Directorul general care
are în subordine toate secţiile ce fac parte din administraţia întreprinderiidupă acesta urmează
Vicedirectorul general care în lipsa Directorului general îndeplineşte toate funcţiile acestuia.

6
Capitolul II. Analiza factorilor de mediu care influențează întreprinderea
”Moldtelecom”
Orice organizație economică funcționează în condițiile pe care i le oferă mediul său extern. Pentru
firmă, mediul extern reunește ansamblul de factori și forte externe acesteia capabile să influențeze
menținerea sau dezvoltarea schimburilor pe piețele pe care activează.

2.1. Analiza factorilor de impact indirect


a) Factorii socio-culturali
Compania Moldtelecom , încadrîndu-se în ramura produselor tehnologice , este influențată într-o măsiră
redusă de factorii care țin de distribuția pe grupe de vîrstă a populației.Ca urmare a diversității serviciilor
prestate de către firmă, Moldtelecom are un larg spectru de consumatori și puține categorii de non-
consumatori. Întrucît serviciile de telecomunicații cunosc o dezvoltare continua și ambundentă, sfera de
orientare spre consumatori se lărgește creînd astfel situația următoare:

- clienții firmei Moldtelecom sunt personae de sex feminine și masculine, în mare part
cuprinse între vîrsta de 18 și 60 de ani, sunt atît personae fizice cît și juridice, personae din
localități atît urbane cît și rurale, personae căsătorite, divorțare, necăsătorite, personae cu
venit mic, mediu si mare în conformitate cu serviciile de care beneficiază.

- non-consumatorii serviciilor prestate sunt în mare parte persoanele cu bugeturi foarte mici, ca
non-consumatori a serviciilor de internet sunt în majoritatea pensionarii întrucît prefer sa fie
mai conservați sau din cauza cunoștințelor limitate în sfera data, însă numarul acestora este în
continuare creștere întrucît se observă o intrare crescîndă datorită posibilităților de
comunicare nelimitată cu rudele atît din țară cît și plecate peste hotare.

- Studenții, reprezentanții business-ului mic și casnicii sunt cei mai active utilizatori ai
internetului din țara noastră. Este concluzia unui studio realizat de compania de cercetări
Magenta Consulting. Potrivit sondajului, 97 la sută dintre student folosesc rețeaua globală, în
special , pentru distracții sau studii. În cazul business-ului mic, rata de accesare a internetului
este de 83 la sută, iar al casnicilor de 61 la sută. Printre cei mai active utilizatori sunt și cei
care își caută un loc de muncă.

b) Factorii tehnologici
Se caracterizează prin: specificul de prestare a serviciilor, suprapunerea procesului de prestare a
serviciilor cu procesul de livrare, caracterul intangibil al serviciilor, proces bilateral de transmitere a
informaţiei, tarife diversificate şi calitatea serviciilor.

Specificul de prestare a serviciilor de telecomunicaţii diferă de specificul de fabricare a produsului,


deoarece aceste servicii n-au formă materială, fiind un rezultat final (efectul) al procesului de
transmitere a mesajelor şi informaţiilor de la expeditor la beneficiar.

7
Serviciile de telecomunicaţii nu necesită prezenţa obligatorie a consumatorului, sunt servicii de
distribuţie şi pot fi transmise prin folosirea echipamentelor fizice specifice reţelelor de telecomunicaţie.
Caracterul nematerial al serviciilor se apreciază prin lipsa stocurilor de materiale ca substanţă principală
a produsului fabricat. Investigaţiile denotă că cota cea mai mare în costul serviciilor revine costurilor
privind interconectările, mentenanţa, arenda canalelor, acoperişurilor şi softurilor, amortizarea
imobilizărilor etc.
c) Factorii economici

Factorii economici formează mediul economic.Aceasta reprezintă baza de susținere a puterii de cumpărare
cererii, fie ei utilizatori sau consumatori finali.

Potrivit raportului financiar al întreprinderii, volumul vânzărilor în 2017 față de anul 2016 a scăzut cu
20,7% - de la 2 miliarde 233,8 milioanele la 1 miliard 770,8 milioane lei și costul vânzărilor a scăzut cu
20% - de la 1 miliard 832,7 milioane la 1 miliard 468,1 milioane de lei.

Cheltuielile companiei pentru vânzări au crescut cu 4,6% - de la 194,3 milioane la 203,3 milioane lei, în
timp ce cheltuielile administrative au scăzut cu 21,1% - de la 84,5 milioane la 66,7 milioane de lei.
Activele corporale pe termen lung ale Moldtelecom au scăzut de la 4,81 miliarde la 4,69 miliarde lei pe
parcursul anului, iar stocurile au scăzut de la 107,1 milioane la 79,4 milioane de lei.

Capitalul social al societății este de 984,19 milioane lei. În Ministerul Economiei şi Infrastructurii au atras
atenţia la faptul că, în perioada 2015 – 2017 să fie redusă semnificativ rulajul Moldtelecom pe piaţa
telefoniei fixe în legătură cu reducerea vânzărilor cu 11 la sută pe acest sector. Una din probleme sunt
tarifele, care sunt mult mai mici decât cheltuielile reale la deservirea abonaţilor, iar veniturile de la
serviciile acordate acoperă doar 52,7 la sută din cheltuielile care sunt suportate de operator.
d) Factorii politico-juridici

Legislația Republici Moldovei cuprinde următoarele legi care ar putea influența activitatea companie
Moldtelecom.
Legislația privind protecția consumatorilor-are ca scop împiedicarea firmelor sa profite de pe
urrma lor, această legislație are în vedere :
 Asigurarea unui standart minim al produselor și serviciilor,
 Controlarea modalităților de vinzare și a informațiilor oferite cumpărătorului despre produsele
oferite,
 Evitarea indecerii în eroare a cumpărătorului în ceea ce privește prețul,
 Condamnarea practicilor necinstite.
Legislația privind protecția concurenței-sunt protejați producătorii inventatori de concurență.

Protecția se realizează sub forma patentelor, care sunt documente legale ce garantează inventatorilor
exclusivitatea vinderii invențiilor.

8
O altă formă de protecție înpotriva concurenței este înregistrarea mărcii.O marcă de piață care poate
include un logo, un cuvînt, un simbol, un desen sau o culoare distinctă ori formă specială a literilor, nu
poate fi copiată,pe teritoriul geografic pentru care a fost înscrisă.

Crearea condiţiilor de concurenţă pe piaţa telecomunicaţiilor constituie factorul de bază, care determină
succesul operatorilor în prestarea unei game largi de servicii de înaltă calitate. Din aceste considerente, se
stabilesc condiţiile de reglementare a concurenţei, care prevăd introducerea graduală a competiţiei
eficiente, cu extinderea acesteia asupra întregului sector prin: respectarea principiilor comune ale CEPT
(Conferinţa Europeană a Administraţiilor Poştei şi Telecomunicaţiilor) .

2.2 Analiza factorilor de impact direct( micromediul firmei)


Micromediul firmei cuprinde un ansamblu de factori externi care afectează în mod direct firma și asupra
cărora se poate exercita un anume control.Componenții principali ai micromediului sunt : furnizorii,
clienții, intermediarii, concurenții și alți deținători de interese.
a) Furnizorii

Reprezentanța furnizorului-reprezentantul legal, persoană înputernicită de către furnizor: Gheorghiță


Oxana.
Compania „Cegoltar” SRL este reprezentantul oficial al mai multor mari companii specializate în
producerea produselor destinate industriei electrice, asigura compania „Moldtelecom” cu resurse
material, tehnice si energetice.

Furnizorilor interconectaţi.-Serviciile speciale de urgenţă (Serviciul Pompieri; Poliţia; Asistenţa


medicală urgentă; Serviciul de gaz) sunt oferite gratuit de către S.A. “MOLDTELECOM” .
b) Concurenții

Moldtelecom este lider în sfera telecomunicațiilor pe teritoriul Republicii Moldova și deși deține
majoritatea procentului de client în așa sfere ca telefonie fixă(96%) și internet(70%), ea a căpătat un
numar de concurenți așpri ca StarNet, Orange, Moldcel, SunCommunications, Nordlinks și altele ce se
confruntă pe piața de telecomunicații.

Datorită diversități serviciilor prestate Moldtelecom se confruntă cu firme din diverse aspect a
telecomunicațiilor cu firme specializate. În cazul internetului ca concurenți apar StarNet, a cărei calitate
este considerata cea mai bună pe teritoriului Chișinaului, Nordlinks cu fibra optică bine dezvoltată,
Orange ce se confruntă cu Unite în sfera telefoniei mobile și internetului mobil cu trafic,
SunComunications se activează în sfera televiziunii digitale si internetului. Serviciul de Internet Fix este
amenințat de modelele portative oferite atît de Moldtelecom cît și de Compania Orange și de accesul
liber prin WI-FI care este tot mai larg răspîndit în orase prin parcuri, stațiile auto, universități, cafenele
etc. de catre StarNet și Orange.

9
Conform Figurei 2., observăm că Moldtelcom este lider pe piaţa de acces la Internet în bandă
largă,atingînd o cotă de piaţă 71,8% în tr.3, astfel observăm că concurentul de bază este StarNet-ul, (CP
15,5%), Orange Moldova (CP 2,9% ) şi alţi operatori (SunComunications,Nordlinks) (9,9%).

Figura 2. Cotele de piaţă a furnizorilor

c) Clienții

Industria telecomunicațiilor este un domeniu prioritar pentru viitorul țării, care are potențialul de a
deveni una dintre cele mai dinamice și mai productive sectoare economice din Moldova. Mai mult decit
atât poate deveni un promotor al creșterii eficienței și al inovației în sectoarele economiei tradiționale ale
Moldovei și în întreaga societate.

Clienții firmei Moldtelecom sunt persoane fizice și juridice de sex femini și masculin, cuprinse între
vârsta de 18-60 de ani, din localități urbane și rurale, persoane cu venit mic,mediu și mare în
conformitate cu serviciile de care beneficiază.

10
Concluzii
În baza informațiilor asimilate efectuînd practica de inițiere incontestabil rămîne faptul că
întreprinderea S.A Moldtelecom este liderul unic pe piața serviciilor de telecomunicații deținînd o cotă
de aproximativ 97% fiind Operatorul Național de Telecomunicații din Republica Moldova cu servicii și
produse de cea mai înaltă calitate. În toți acești ani , Moldtelecom a depus eforturi considerabile pentru
dezvoltarea și diversificarea pieței de telecomunicații , combinația perfectă de tehnologii moderne și de
management flexibil contribuie la asigurarea clienților cu servicii de cel mai înalt nivel.

În același timp, informația despre oportunitățile și amenințările care pot influența activitatea companie
va fi prezentată în tabelul de mai jos( tabelul 1).

Analiza oportunităților
Nr. Factorul extern Oportunitatea generată Comentarii/ Modul de
d. o. intensificare
1 Social Serviciile de telecomunicații sunt din Menținerea calității
ce în ce mai actuale pentru populatie. produselor și echilibrarea
prețurilor.
2 Tehnologici Dezvoltarea sistemelor de plăți Urmărirea, în continuare, a
electronice,dezvoltarea pieții de evoluției tehnologice și
servicii acces internet în bandă largă. dezvoltarea
departamentului de
inovații.
3 Economic Procentul ridcat din cheltuielile lunar Adaptarea politicii de
ale populației Republicii Moldova, prețuri la realitatea
utilizat pentru telecomunicații și, în economică actuală.
particular, pentru telefonie
fixa,internet si televiziune.
4 Furnizori Gradul ridicat al densității fabricilor Modernizarea și înființarea
individuale, care pot fi furnizori centrelor de colectare a
direcți de materiale pentru firmă; cablurilor uzate în
calitatea ridicată a cablurilor din majoritatea regiunilor din
fabricile naționale. Republica Moldova.
5 Concurenții Lipsa unor companii de nivelul și Analiza sistematică și
dimensiunea întreprinderii continuă a strategiilor
”Moldtelecom” pe piața internă concurenților și adaptarea
strategiilor proprii la cerea
existentă.
6 Clienții Gama vastă de persoane fizice și Efectuarea unui marketing
juridice care sunt și pot deveni corect și echilibrat în raport
potențiali cliență ai companiei. cu piața existentă.

11
Analiza pericolelor( amenințărilor)
Nr. Factorul extern Amenințarea generată Comentarii/Modul de depășire
d. o.
1 Economic Nivelul mare al inflației anuale, Adaptarea continuă a politcii de
salariu mediu pe economie mult mai prețuri la situația economică din
mic în raport cu statele europene și țară, cercetarea pieții naționale
vecine, cursul instabil al leului față privind potențialii importatori de
de valutele internaționale. materie primă, creșterea
exporturilor privind mărirea
rezervelor de valută
internațională
2 Politico-juridici Imposibilitatea unei concurențe mult Tratativele directe și prezentarea
mai directe și aprige; dictarea statului, în caz de urgență,
prețurilor de către stat necesității măriri prețurilor.
3 Furnizorii Neadaptarea furnizorilor la Modernizarea și standartizarea
standartele europene, lipsa unei la cerințele europene ,cercetarea
amplasări favorabile pentru permanentă a pieții interne
companie a lor; privind găsirea noilor furnizori,
mult mai apropiați de companie
4 Concurenții Creșterea numărului de companii în Structurizarea corectă a modului
domeniul TIC pe piața internă: de producere și promovare a
”Orange”, de exemplu; concurența mărcii, prin menținerea
neloială față de compania standartelor europene de
”Moldtelecom” calitate; analiza potențialilor
concurenți de la inițierea lor pe
piața internă
5 Clienții Neloialitatea sau una instabilă față de Creșterea loialității prin
serviciile companiei; preferințele în menținerea calității dorite de
continuu schimbare. clienți și adaptarea continuă la
prefetințele acestora

12
Bibliografia
1. http://www.moldtelecom.md/companie
2. Îndrumar pentru practica de inițiere, Departamentul Administrării Afacerilor, USM
3. Ghid universitar pentru studenții, Marketing și Logistica, USM
4. http://justice.md
5. http://www.ccrm.md/3127-1-impactul-financiar-rezultat-din-politica-tarifara-a-companiei-
moldtelecom
6. PARTICULARITĂŢILE SERVICIILOR DE TELECOMUNICAŢII ŞI INFLUENŢA ACESTORA ASUPRA
CONTABILITĂŢII REZULTATELOR FINANCIARE Lect. sup. Galina BĂDICU, ASEM
7. http://www.profit.md/articles-ro/number_10_2017/551123/
8. http://www.moldtelecom.md/common/PDF/PDF_content/Rapoarte_Anuale/raport_anual_2002_r
o.pdf
9. https://www.mold-street.com

13