Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educației ,Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Ştiinţe Economice
Departamentul Administrarea Afacerilor

Lucru individual
la disciplina „Psihologia managementului în afaceri”
Tema:Instrumente psihologice de soluționare a
conflictelor în B.C “Moldindconbak” S.A

A efectuat : Foșnea (Gurghiș) Cristina


Grupa- BA-171
A verificat : Prisăcaru V
Dr.,conf.univ.

Chişinău 2020
Cuprins
I. Descrierea organizatiei analizate..........................................
II. Descrierea problemei ..................................................................
III. Identificarea problemei în B.C Moldindconbak S.A...............
IV. Aplicarea instrumentelor psihologice pentru soluționarea conflictelor
în B.C Moldinconbank S.A.........................................
Bibliografie................................................................
1. Descrierea organizației analizate
Banca Comercială “Moldindconbank” S.A. este una din cele mai vechi și mai mari bănci din
Moldova. Banca și-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filială a Stroibank-ului din
URSS, sarcinile de bază ale căreia erau finanțarea construcțiilor obiectelor industrial,
întreprinderilor complexului energetic, magistralelor de transport.

Banca Comercială “Moldindconbank” S.A. a fost fondată prin hotărîrea Adunării


constitutive (procer verbal nr.01 din 25.10.1991) în baza Băncii Republicane Comerciale de Stat
pentru Industrie și Construcții, ulterior reorganizată în societate pe acțiuni, și este succesoarea de
drept a acesteia.
În prezent, Moldindconbank are cea mai mare reţea de subdiviziuni din Republica
Moldova fiind prezentă în toate raioanele ţării. Toate sucursalele Moldindconbank oferă o
gamă completă de servicii financiare tuturor categoriilor de clienţi: persoane fizice, persoane
juridice şi instituţii financiare.

Relaţiile de colaborare cu organizaţiile financiare internaţionale, precum şi cu băncile de talie


mondială, demonstrează profesionalismul echipei dar şi reputaţia înaltă pe care o are
Moldindconbank pe piaţa internaţională.
Structura organizatorica a sucursalei BC “Moldindconbank” S.A este urmatoarea în cadrul
întreprinderii activeză 18 angajati, respectiv , organizarea întreprinderii este foarte simplă în
comparație cu structura organizatorică a întregii echipe de pe tot teritoriul Republicii Moldova.
Structura personalului în cadrul întreprinderii S.A” Moldindconbank „ este formată din :
1. Personal Administrativ- 2 persoană
2. Muncitori-16 persoane