Sunteți pe pagina 1din 4

7/18/2019 HARTA PSIHOPEDAGOGICA

 HARTA PSIHOPEDAGOGICĂ – model 

Şcoala (Instituţia de învăţământ) Clasa Numele şi prenumele elevului

............................................... ....................... .................................................

1. Învăţătura

Elev bun Elev slab

Învaţă cu interes Nu se intereseaă


de învăţătură

!re interese şcolare le"ate


de orientarea către Nu are interese
 pro#esia viitoare şcolare

Citeşte mult Citeşte puţin

2. Conduita
$ocil Încăpăţânat

$isciplinat Indisciplinat

!bsenţa con#lictelor Con#licte #recvente


cu elevi cu elevii

http://slidepdf.com/reader/full/harta-psihopedagogica-56d5d9cd8a58f 1/4
7/18/2019 HARTA PSIHOPEDAGOGICA

Conduită liniştită Conduită necorespunătoare

%otolit în mişcări Neastâmpărat

&e supune uşor Nu se supune uşor 

3. Activism social

!ctivism social !ctivism social


ridicat scăut

&labe capacităţi
'un or"aniator de or"aniare

&pirit de iniţiativă &pirit de iniţiativă


înalt (ridicat) scăut

$e obicei îi urmeaă
%oiţie de lider pe alţii

!utoritate înaltă
(stimă din partea
cole"ilor) !utoritate scăută

http://slidepdf.com/reader/full/harta-psihopedagogica-56d5d9cd8a58f 2/4
7/18/2019 HARTA PSIHOPEDAGOGICA

Îndeplineşte sarcinile &e sustra"e de la


sociale sarcinile sociale

4. Comunicarea în şcoală

&e bucură de popularitate


(are mulţi prieteni) Nepopular 

Cerc restrâns
Caută noi prieteni de prieteni

Epansiv
(se mani#estă în #aţa imid*
celorlalţi) s#ios

Compătimitor N ecompătimitor 
(sensibil la problemele (insensibil la problemele
celorlalţi) celorlalţi)

$esc+is ,eţinut (ascuns)


(în comunicarea cu în comunicarea cu
cole"ii) cole"ii

In#luenţeaă poitiv In#luenţeaă ne"ativ


cole"ii cole"ii

http://slidepdf.com/reader/full/harta-psihopedagogica-56d5d9cd8a58f 3/4
7/18/2019 HARTA PSIHOPEDAGOGICA

5. Particularităţi specifice ale personalităţii

-iniştit* încreător !larmant* neliniştit


în sine neîncreător 

Îşi supraestimeaă Îşi subestimeaă


(supraapreciaă) (subapreciaă)
 posibilităţile posibilităţile

!mbiţios rece neobservat

Este simpatiat Nu este simpatiat

. Climatul familial !atmosfera în familie"


!tmos#eră caldă* !tmos#eră ostilă*
 prietenoasă con#lictuală

,elaţii baate pe ,elaţii baate pe


încredere neîncredere (suspiciune)

Control sever* ri"id Control slab asupra


al conduitei copilului conduitei copilului

-ibertate prost
-imitarea independenţei înţeleasă

Colaborare e#icientă -ipsa colaborării


#amilie  şcoală #amiliei cu şcoala

http://slidepdf.com/reader/full/harta-psihopedagogica-56d5d9cd8a58f 4/4