Sunteți pe pagina 1din 8

RAPORT DE CERCETARE

ȘTIINȚIFICĂ

Drd. Prof. Liliana Aioanei


CERCETĂRI PRIVIND AUTONOMIA
DECIZIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE
PREȘCOLARE
Noutatea raportului de cercetare
Raport 1 Raport 2

- Demers teoretic - Încadrare riguroasă a


definițiilor după diferiți autori

- Evidențierea succintă a - Stabilirea scopului, obiectivelor


etapelor de cercetare și metodologiei de cercetare

- Planul general al cercetării - Construirea instrumentului de


cercetare – chestionarul
1. Obiectivele și metodologia
cercetării
 Scopul: Proiectarea unui model de
îmbunătățire a autonomiei decizionale în
învățământul preșcolar.
Etapele cercetării
1. ANALIZA UNUI REFERENȚIAL BIBLIOGRAFIC

- Delimitări conceptuale în ordine cronologică în ceea ce privește


managementul educațional din perspectiva diferiților autori

- Demers istoric privind întemeierea învățământului românesc și


evoluția cadrului legislativ al managementului educațional

- Principii, direcții și obiective europene pentru managementul


educațional

- Trăsături și etape specifice ale procesului decizional în


managementul educațional
2. Metodologia cercetării
Formularea ipotezelor:
a.) Cursurile de formare profesională în domeniul leadership-ului influențează capacitatea de
decizie a managerilor de instituții preșcolare
b.) Colaborarea comunitară în mediul rural sprijină formarea unui stil decizional autonom al
managerilor de instituții preșcolare

Identificarea variabilelor: Variabile independente: pregătirea profesională a managerilor


școlari, colaborarea comunitară în mediul rural
Variabile dependente: capacitatea decizională, stil decizional autonom

Construirea chestionarului A.M.P (autonomia managerilor preșcolari)

Aplicare pe un eșantion de 40 de manageri din urban și rural, cu vechime între 1 și 5 ani


vechime în două faze: inițial și final
Interpretarea rezultatelor

Raportarea rezultatelor la modelele europene de management educațional

Stabilirea de recomandări pentru îmbunătățirea calității managementului


3. Inovația cercetării: modelul de îmbunătățire a
managementului

Se va propune un model de bună practică privind procesul de


conducere a instituțiilor preșcolare pe baza rezultatelor
obținute