Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DE ÎNSCRIERE tip „D ” LA SIMPOZIONUL NAȚIONAL „Țara

Crăișorului” ediția a XVI-a, CU PARTICIPARE INDIRECTĂ , organizat de către


Asociaţia „Ţara Iancului-Iubirea mea” (ȚIIM)- Deva (HD) și Clubul său „Crăișorii ”de elevi-voluntari
având 3 Părți, conform Invitației atașate :

Termen de înscriere (trimiterea on-line a Fișei de înscriere) : 20 decembrie 2020


Termen de trimiterea lucrării on-line : 12 ianuarie 2021 .
SIMPOZIONUL NAȚIONAL va avea loc în cadrul Festivalului cultural-patriotic „Țara
Crăișorului” ediția a XVI-a, sub genericul „Avram Iancu și ultima sa voință”
1) MODUL DE DESFĂȘURARE A SIMPOZIONULUI ȘI DE PARTICIPARE: înscrierea,
participarea, trimiterea referatelor se vor face exclusiv on-line .
2) NUMELE, PRENUMELE , FUNCȚIA AUTORULUI (elev, profesor, etc)………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Nu solicit diplomă...........Solicit diplomă........ cu taxă sau gratuită conform pct 6.2 lit.....
3) UNITATEA ȘCOLARĂ / INSTITUȚIA UNDE LUCREAZĂ ȘI ADRESA ACESTEIA
……………………………………………….……………………….………………………………

4) ADRESA PARTICIPANTULUI/EI LA SIMPOZION : Pentru contact :


tel. ..............................; e-mail................................:.........................Pentru trimitere diplomă
prin poștă: Localitate……………………....Str/sat ……….....................nr......... bloc
.........sc. ....etaj … ap.........cod poştal ...............judeţ/sector................

5) TITLUL LUCRĂRII ...........................................................


…………………………………….. ................................................................................................
................................................... Lucrarea se încadrează în Partea a ........ a Simpozionului și
Secțiunea ......... (pt. Partea a III-a ) 6) TAXE ȘI GRATUITĂȚI. Participarea la Simpozion este
gratuită. Diplome (suport hârtie laminată) se taxează astfel : 6.1 Taxă de 35 lei pentru
fiecare diplomă, depuși în cont :Asociația „Țara Iancului Iubirea Mea ”- Deva CIF
23597413 , de la Banca Transilvania Deva, RO06 BTRL 0220 1205 J426 45XX, ( inclusiv
expedierea cu recomandată și AR) 6.2. Gratuități pentru diplomă (scutiri de taxa): a)
membrii , donatorii, sponsorii , colaboratorii Asociației „Țara Iancului Iubirea Mea” și Clubului
său „Crăișorii”, participanți prin activitate sau sponsorizări/donații (inclusiv prin Formularele
230 =2%) ; b) orice participant cu situație materială și specială deosebită, confirmată pe Fișa
de înscriere prin semnătură și ștampilă de către conducerea unității școlare sau primăria
localității de domiciliu . 7) BIBLIOGRAFIE :
Revista „Țara Iancului” numerele 3-7 și 9-11 de pe www.taraianculu.ro 8)
ALTE DETALII : a) În cazul în care sunt mai mulţi autori pentru acelaşi referat, fiecare autor
şi coautor este rugat să completeze Fişa de Înscriere b) Prin trimiterea prezentei Fişe, autorul
referatului poartă răspunderea că nu a plagiat alte lucrări şi este de acord cu publicarea
referatului integral sau parţial, cu menţionarea numelui autorului(lor), fără a mai fi necesară
vreo aprobare ulterioară din partea autorului(lor) ; c) redactare : în word, preferabil caractere
Arial 12 fără limitare număr de pagini. 9) PERSOANE DE CONTACT : Mărginean Ioan Paul
0722282374 e-mail marginean_deva@yahoo.com sau Zamfir Mihaela Aurora 0768344704
10) TRIMITEREA PREZENTEI FIȘE DE ÎNSCRIERE , A CONFIRMĂRII PLĂȚII, ȘI A
LUCRĂRII se va face prin e-mail marginean_deva@yahoo.com
Data ……………………… Semnătura………………

S-ar putea să vă placă și