Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: ROWH Nr factura: 219900036462

Data (Z, L, A) 01-04-2020

Factura
7 9 4 5 3 5 0 9

Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)


Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 Costache Dan
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637 Sediul Str. Victor Valcovici, nr. 1, bl. G13, ap. 196 Galati
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului -
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) Judetul Galati
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Contul -
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Banca -
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 LEGO® DUPLO® Tren cu aburi 10874 buc 1 243,69 19 243,69 46,30


[5702016117264]

2 Cost transport [TXTRANSPORT] buc 1 12,60 19 12,60 2,39

3 Discount conform promotie: 5702016117264 buc 1 -54,62 19 -54,62 -10,38


[DPRO1VAT20TYPE11]

4 Puncte de loialitate eMAG [DPCT1VAT19] buc 1 -6,72 19 -6,72 -1,28

5 Puncte de loialitate eMAG [DPCT1VAT19] buc 1 -0,84 19 -0,84 -0,16

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata card online

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 19% 194,11 36,87
stampila care accize: Total 194,11 36,87
Numele delegatului Costache Dan
furnizorului
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) ..............
Semnatura de Total de plata
Mijlocul de transport ............. nr. .................... primire (col 6+col 7)
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
230,98
data de ........................... ora ..............................
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)