Sunteți pe pagina 1din 106

Note privind utilizarea Note

• "Memory Stick PRO Duo" mass-media pot fi


Tipuri de carduri de memorie care se pot utilizate numai cu "Memory Stick PRO" mass-
media echipamente compatibile.
utiliza în camera dvs. video
• Nu ataşaţi o etichetă sau ca pe "Memory Stick
PRO Duo "sau un" Memory Stick Duo "mass-
Puteţi utiliza "Memory Stick PRO Duo" media adaptor.
mass-media, "Memory Stick PRO-HG Duo" • Când folosiţi un "Memory Stick PRO Duo"
mass-media, carduri de memorie SD şi mass-media cu "Memory Stick" mass-media
carduri de memorie SDHC în camera video. compatibile echipamente, introduceţi "Memory
Nu puteţi folosi un card MultiMedia. Stick PRO Duo" în mass-media "Memory Stick
• "Memory Stick PRO Duo" mass-media şi Duo" adaptor.
"Memory Stick PRO-HG Duo" mass-media
sunt ambele numite "Memory Stick PRO Utilizarea camerei video
Duo" mass-media în acest manual.
• Vezi pagina 95 pentru durata de înregistrare • Nu ţineţi camera astfel:
a cardurilor de memorie.
• Până la 32 GB de carduri de memorie sunt
confirmaţi a fi utilizaţi cu camera dvs.
video.

Tipuri de "Memory Stick PRO Duo" mass-


media le puteţi utiliza în camera dvs. video

• Este recomandat să utilizaţi "Memory Stick


PRO Duo "mass-media de 1 GB sau mai
mari marcate cu:
– ("Memory Stick PRO Duo "mass-media)*
– ("Memory Stick PRO-HG Duo "mass-
media)
* Marcate cu Mark2 sau nu, pot fi utilizate.
"Memory Stick PRO Duo" / "Memory Stick
PRO-HG Duo "mass-media (Această
dimensiune poate fi utilizată cu camera dvs.
video.)

"Memory Stick" mass-media (Nu puteţi folosi Note


în camera video.) • Camera video nu este antipraf, dripproof
sau impermeabil. A se vedea "Despre
manipulare a dvs. camera video "(p. 102).
• Conectaţi cablurile pentru camera video cu
terminale lor amplasate în mod corect. Prin
introducerea incorectă a terminalor în
mufele din camera video se pot deteriora
sau rezultă o disfuncţionalitate a camerei
video.

9
Despre elementele de meniu, panoul caz, apare un mesaj pe Ecran LCD sau în
LCD, vizor, şi lentile vizor (p. 92).

Privind înregistrarea
• Un element de meniu care este estompat nu
• În scopul de a stabiliza card de memorie
este disponibil în cadrul înregistrării curente
operaţiune, este recomandat să formataţi
sau redare condiţii.
cartela de memorie atunci când este utilizat
• Ecranul LCD şi vizorul sunt fabricate prin
cu camera video pentru prima dată. Toate
folosirea tehnologii de înaltă precizie, astfel
datele înregistrate pe cardul de memorie vor
încât peste 99,99% din pixeli sunt
fi şterse prin formatare, şi nu pot fi
operaţionali pentru o utilizare eficientă. Cu
recuperate. Salvaţi datele importante din
toate acestea, pot exista unele mici puncte
cartela de memorie pe alte medii cum ar fi
negre şi / sau puncte luminoase (alb, roşu,
un computer, înainte de a formata cardul de
albastru, verde sau de culoare) care apar în
memorie.
mod constant pe ecranul LCD şi / sau vizor.
• Înainte de a începe înregistrarea, testaţi
Aceste puncte sunt rezultatele normale ale
funcţia de inregistrare pentru a vă asigura ca
procesului de fabricaţie şi nu afectează în
imaginea şi sunetul sunt înregistrate fără
nici un fel înregistrarea.
orice probleme.
• Nu există despăgubire pentru pierderea de
conţinut de înregistrări sau pierderea de
înregistrare, chiar dacă înregistrarea sau
redarea nu este posibilă din cauza unei
defecţiuni a camerei video, de stocare mass-
media, etc, sau chiar în cazul în imagini sau
sunete sunt distorsionate din cauza limitelor
de capacităţile de camera video.
• Sistemul TV color poate diferi în funcţie de
ţări/regiuni. Pentru a vizualiza înregistrarile
pe un televizor, aveţi nevoie de un sistem
NTSC bazat pe TV.
• Programele de televiziune, filme, casete
Nu expuneţi camera video, vizorul,
video, şi alte materiale pot avea drepturi de
obiectivul, sau ecranul LCD la soare sau
autor. Înregistrarea neautorizată de astfel de
surse puternice de lumină pentru perioade
materiale ar putea fi contrare legilor
prelungite.
drepturilor de autor.
• Sursele de lumină intensă, mai ales soare
• Din cauza modului în care dispozitivul
vor converge pe vizor sau lentile şi deteriora
imagine (Senzor CMOS) citeşte semnale de
componentele interne ale camerei video.
imagine, următoarele fenomene pot să
Evitaţi lumina soarelui sau alte puternice
apară.
surse de lumină atunci când depozitaţi
– Subiectele care trec prin cadru rapid ar
camera video. Protejaţi întotdeauna acest
putea apărea strâmb, în funcţie de
aparat prin închiderea capacului obiectivului
condiţiile de înregistrare. (Acest fenomen
sau prin plasarea acestuia în punga sa atunci
poate să fie vizibil în ecranele cu mişcare
când nu este folosit.
de înaltă rezoluţie.)
– Linii orizontale apar pe ecran în timpul
Despre temperatura de camera video şi
înregistrării sub o lumină fluorescentă.
acumulatorul
fenomene pot fi reduse prin ajustarea
• Camera dvs. are o funcţie de protecţie care
vitezei obturatorului (p. 32).
dezactivează înregistrarea sau redarea în
cazul în care temperatura din camera video
sau din acumulator este în afara intervalului
în condiţii de siguranţă operabilă. În acest

10
– Imagini de pe ecran arată orizontal divizat înregistra şi salva imaginile în mod
atunci cand subiectul este luminat cu un corespunzător. Dacă se întâmplă acest lucru,
flash. salvaţi imaginile pe un media separat de
înregistrare, cum ar fi un disc sau un
Redarea filmelor înapoi computer, apoi formataţi cartela de memorie
• Camera dvs. este compatibilă cu MPEG-4 (p. 62).
AVC/H.264 înalt profil pentru imagine de
înaltă calitate definiţie (HD) de înregistrare. Notă privind eliminarea / transferul
Prin urmare, nu se pot reda înapoi imaginile • Chiar dacă ştergeţi toate datele sau formataţi
înregistrate de înaltă definiţie (HD) pe cartela de memorie pe camera video sau
camera video cu următoarele dispozitive; computer, nu puteţi şterge datele din cartela
– Alte dispozitive AVCHD format de memorie complet. Când transferaţi de pe
compatibil care nu sunt compatibile cu cartela de memorie sau de pe camera video,
High Profile este recomandat să ştergeţi datele complet
– Dispozitive care nu sunt compatibile cu utilizând software-ul disponibil în comerţ
Formatul AVCHD pentru ştergerea datelor pentru a împiedica
• Filmele realizate cu ajutorul acestei camere recuperarea datelor dvs. De asemenea,
video se poate să nu fie redate în mod atunci când renunţaţi la o cartelă de
normal pe alte dispozitive decât pe această memorie, este recomandat să distrugeţi
cameră video. De asemenea, filmele corpul efectiv al cardului de memorie.
înregistrate pe alte dispozitive nu pot redate
înapoi în mod corespunzător pe această Despre funcţionarea camerei
camera. • Puteţi utiliza camera video, utilizând
butoanele / SEL/PUSH EXEC dial
Discuri înregistrate cu imagine de înaltă (p. 22), butoanele / / EXEC (p. 65), şi
(HD) panoul tactil. Cu toate acestea, nu puteţi
• Această cameră video de înaltă definiţie utilizaţi panoul tactil pentru a face cateva
surprinde imagini în format AVCHD. DVD setari cum ar fi elementele de MENU.
mass-media care conţin AVCHD imagini ar
trebui să nu pot fi folosite cu playere DVD Despre acest manual
sau pe bază aparate de înregistrat sau, ca • Imaginile ecranului LCD şi vizor utilizate în
DVD player / recorder poate să nu reuşească acest manual pentru scopul de a ilustra sunt
să scoateţi mass-media şi pot şterge capturate cu ajutorul unei camere foto
conţinutul său fără avertisment. digitală, şi, prin urmare, pot apărea diferite.
• Afişările pe ecran în fiecare limbaj local
Salvaţi toate datele de imagine înregistrate sunt folosite pentru a ilustra procedurile
• Pentru a preveni pierderea datelor dvs. de operaţionale. Modificaţi limba ecranului
imagine, salvaţi toate imaginile înregistrate înainte de a utiliza camera video în cazul în
pe suporturi externe periodic. Este care este necesar (p. 23).
recomandat să salvaţi datele de imagine pe • Designul şi specificaţiile de înregistrare
un computer utilizând software-ul aplicaţie mass-media şi alte accesorii sunt supuse
furnizat. modificării fără notificare prealabilă.

Formataţi de mass-media de înregistrare,


utilizând [MEDIA FORMAT] dacă
imaginile nu sunt înregistrate sau redate în
mod corespunzător
• Dacă veţi continua înregistrarea şi ştergerea
imaginilor pe un card de memorie pentru o
lungă perioadă de timp, fişierele de pe
cardul de memorie pot fi fragmentate. Ca
urmare, este posibil să nu mai puteţi

11
Tabla de materii

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 3


Înainte de utilizare 5
Introducere
Pasul 1: Verificarea accesoriilor furnizate 15
Pasul 2: Ataşarea parasolarului cu capac 16
Pasul 3: Încărcarea acumulatorilor 17
Pasul 4: Pornire alimentare de pe camera video şi deţinerea în mod 19
corespunzător
Pasul 5: Reglarea panoului LCD şi a vizorului 20
Pasul 6: Setarea datei şi orei 22
Schimbarea setărilor de limbă 23
Pasul 7: Introducerea unei cartele de memorie 23

Înregistrare/Redare
Înregistrare 25
Selectarea formatului de înregistrare 27
Modificarea setărilor de înregistrări pe camera video 29
Reglarea zoom 29
Reglarea focalizare manual 30
Ajustarea luminozităţii imaginii 31
Ajustarea la culoarea naturala (Balanţă de alb) 33
Personalizare calitate imagini (poza de profil) 35
Setări audio 39
Înregistrarea cu funcţia SMOOTH SLOW REC 41
Atribuirea funcţiilor la butoanele ASSIGN 43
Redare 45
Vizualizare imagini statice 47
Schimbarea/verificarea setărilor în camera video 49
Schimbarea ecran 49
Afişarea datelor de înregistrare (cod de date) 49
Afişarea setărilor din camera video (Verificare stare) 50
Conectarea unui monitor sau a unui televizor 51

12
Editarea
Lucrul cu meniul MODE 56
Protejarea imaginilor înregistrate (Protect) 57
Folosirea Playlist de filme 58
Crearea Playlist 58
Redarea Playlist 58
Capturarea imaginilor statice dintr-un film 59
Divizarea unui film 60
Ştergere filme şi imagini statice 61
Formatarea cartelei de memorie 62
Prevenirea recuperării datelor de pe cartela de memorie 63
Repararea fişierului bazei de date imagine 64
Utilizarea meniului
Operare meniului 65
Elemente de meniu 67
(CAMERA SET) meniu 69
Setările pentru a ajusta camera video la condiţiile de înregistrare (GAIN SET /
BACK LIGHT / STEADYSHOT, etc.)
(REC / OUT SET) meniu 73
Setările de înregistrare, setări de intrare şi de ieşire (REC FORMAT / VIDEO OUT /,
etc.)
(AUDIO SET) meniu 75
Setări pentru înregistrare audio (AUDIO LIMITĂ / XLR SET, etc.)
(DISPLAY SET) meniu 77
Setările de afişare ale ecranului şi vizorul (MARKER / VF BACKLIGHT /
DISPLAY OUTPUT, etc)
(ALTE) meniu 80
Setările în timp ce de înregistrare sau alte setări de bază (SET AREA / BEEP, etc)

Conectarea cu un computer
Salvarea imaginilor cu un computer 81

13
Depanare
Depanare 83
Indicatoare de avertizare şi mesaje 92

Informaţii suplimentare
Timp de înregistrare de filme 95
Utilizarea camerei video în străinătate 97
Structura fişierului / folder de pe cardul de memorie 98
Întreţinere şi măsuri de precauţie 99
Despre formatul AVCHD 99
Despre "Memory Stick" mass-media 99
Despre "InfoLITHIUM" acumulatorul 100
Despre x.v.Color 101
Despre manevrarea camerei 102
Specificaţii 105

Referinţă rapidă
Identificarea părţilor şi a controalelor 109
Telecomandă 113
Ecran indicatori 114
Index 115

14
Noţiuni de bază
Pasul 1: Verificarea accesoriilor furnizate

Asiguraţi-vă că aveţi următoarele elemente


furnizate cu camera video.
Numărul din paranteze indică Numărul de
elemente furnizate.

• Cardurile de memorie nu sunt incluse. Vezi


paginile 9 şi cele 99 de tipuri de carduri de Acumulator (NP-F570) (1) (P. 17, 100)
memorie pe care le puteţi utiliza pe camera
video.

AC Adaptor (AC-L100C) (1) (p. 17)

Parasolar cu capacul obiectivului (1) (p. 16)


Acest parasolar este pre-montat.

Cablul de alimentare (cablul de alimentare)


(1) (p. 17)

CD-ROM-ul „Content Management Utility“


(1)
Ghidul de operare (1)
Telecomandă fără fir (RMT-845) (1) (p. 113)

O baterie de litiu de tip buton este deja instalat.

Component Cablu video (1) (p. 51)

A / V, cablu de conectare (1) (p. 51)

Cablu USB (1) (p. 81)

Ocular mare (1) (p. 21)

15
Pasul 2: Ataşarea parasolarului cu capac

Aliniaţi marcajele de pe parasolar la cele


de pe camera video, şi rotiţi parasolarul, în
direcţia de săgeată până când acesta este
blocat.

Pentru a elimina parasolarul cu lentilă


acoperiţi

Rotiţi parasolarul în direcţia opusă cu săgeata


în ilustraţie în timp ce apăsaţi butonul
PUSH (hota de presă obiectiv).

Sfaturi
• Dacă ataşaţi sau eliminaţi un 72mm (2 7 / 8
inch) PL filtru de protectie sau MC, scoateţi
parasolarul cu capacul obiectivului.

Pentru a deschide sau închide expunere


a parasolar cu capac

Mutaţi capacul obiectivului cu maneta OPEN


pentru a deschide capacul lentilei, şi deplasaţi
pârghia CLOSE pentru a închide capacul
obiectivului.

16
Pasul 3: Încărcarea acumulatorilor

Puteţi încărca acumulatorul „InfoLITHIUM“ 1 Apăsaţi acumulatorul din spatele


(seria L) cu furnizate AC Adaptor. camerei dumneavoastră şi glisaţi-l
jos.
Note
• Nu puteţi utiliza baterii, altele decât
„InfoLITHIUM“ acumulator (seria L) (p. 100).

2 Cu marca de pe mufa DC exterior


cu care se confruntă, conectaţi DC la
mufa DC IN pe camera dvs. video.

3 Conectaţi cablul de alimentare


(alimentare plumb) la AC Adaptor.

4 Conectaţi cablul de alimentare


(alimentare plumb) la priza de
perete.

17
Pasul 3: Încărcarea acumulatorului (continuare)
Glisaţi comutatorul POWER în poziţia OFF
5 Setaţi comutatorul POWER OFF (CHG).
(CHG). Împingeţi butonul BATT RELEASE
Luminile CHG se aprinde şi încărcarea (eliberare a bateriei) şi scoateţi acumulatorul.
începe.

Pentru a stoca acumulatorul


În cazul în care acumulatorul nu este utilizat
pentru un timp, scoateţi bateria. A se vedea
pagina 101 pentru detalii privind depozitarea
ambalajului bateriei.
Şi după încărcarea bateriei
Timpul de încărcare
Lampa CHG se stinge când bateria este
Timp aproximativ (min.) necesar atunci când
încărcată complet. Deconectaţi adaptorul AC
să încărcaţi complet o baterie descarcată:
de la mufa DC IN.

Sfaturi
• Puteţi verifica durata de viaţă rămasă a bateriei
cu funcţia de stare (p. 50).

Note
• Nu puteţi utiliza acumulatorul NP-F330 cu
camera video.

Pe acumulatorul
• Înainte de a schimba bateria, glisaţi Comutatorul
POWER în poziţia OFF (CHG).
• Lampa CHG luminează intermitent în timpul
încărcării, sau Informaţiile despre baterie (p. 50)
nu vor fi corect afişate în următoarele condiţii.
– Bateria nu este ataşat corect.
– Acumulatorul este deteriorat.
– Bateria este uzată.

Pentru a scoate acumulatorul

18
– Bateria este prea rece.
Scoateţi bateria şi puneţi-l într-un loc cald.
Pasul 4: Pornirea şi
– Bateria este prea fierbinte. utilizarea camerei dvs. video
Scoateţi bateria şi puneţi-l într-un loc rece.
• Puterea nu se va alimenta de la baterie atâta în mod corespunzător
timp cât adaptorul este conectat la Mufa DC IN
a camerei dumneavoastră, chiar şi atunci când
Pentru a înregistra sau reda, setaţi POWER
cablul de alimentare este deconectat de la priza
de perete.
comutat la ON.
Când utilizaţi camera pentru prima oară,
Pe timp de încărcare [CLOCK SET] va apare pe ecran (p. 22).

• Timpul măsurat cu camera video la 25° C (77°


F). 10° C şi 30° C (50° F la 86° F) este
recomandat.

Utilizând o sursă de alimentare în afară

Puteţi utiliza adaptorul AC pentru a obţine


putere. În timp ce utilizaţi Adaptorul AC,
acumulatorul nu îşi va pierde puterea chiar şi
atunci când acesta este ataşat la dvs. camera
video.

Conectaţi camera dvs. video aşa cum se 1 Glisaţi comutatorul POWER ON în


arată în „Pasul 3: Încărcarea bateriei“ timp ce apăsaţi butonul verde.
la pagina 17.

Pe Adaptorul AC
• Nu scurt-circuitaţi mufa DC al Adaptorului AC
cu orice fel de obiecte metalice. Acest lucru
poate cauza o defecţiune.

Note

• Data şi ora curentă apar pe ecranul LCD pentru


câteva secunde atunci când porniţi camera video
după ce aţi stabilit data şi ora cu [CLOCK SET]
(p. 22).

19
Pasul 4: Pornirea şi utilizarea Pasul 5: Reglarea LCD şi a
camerei video în mod corespunzător
(Continuare)
vizorului

2 Ţineţi camera video în mod LCD panel


corespunzător. Deschideţi panoul LCD la 180 de grade ( ),
apoi rotiţi-l la cel mai bun unghi pentru a
înregistra sau reda înapoi ( ).

3 Asiguraţi-vă un grip bun, apoi fixaţi


centura.

Sfaturi
• Imaginile sunt afişate în oglindă pe Ecranul
LCD, dar sunt înregistrate ca imagini normale.

Pentru a dezactiva iluminarea ecranului


LCD pentru a face ca bateria să dureze
mai mult
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul DISPLAY
pentru câteva secunde până apare .
Această setare este practică atunci când
utilizaţi camera dvs. video în condiţii de
Pentru a opri camera luminozitate sau când doriţi să economisiţi
energia bateriei. Imaginea înregistrată nu va fi
Glisaţi comutatorul POWER în poziţia OFF afectată de setare.
(CHG). Pentru a activa pe LCD lumina de fundal,
apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul DISPLAY
Note pentru câteva secunde, până când
• În cazul în care apar mesaje de avertizare pe
dispare.
ecran, urmaţi instrucţiunile (p. 93).
De asemenea, puteţi activa iluminarea
ecranului LCD de cotitură pe / de pe camera
video.

Sfaturi
• Puteţi regla luminozitatea ecranului LCD de la
[LCD BRIGHT] (p. 78).

20
Vizor
Mare ocular
(Furnizat)
Puteţi vizualiza imaginea cu ajutorul vizorului Ataşaţi cu
pentru a salva bateria, atunci când imaginea proeminente
parte în partea
de pe ecranul LCD nu este clară. de sus.

Vizor lentilă pârghia


de reglare
Mutaţi-l până când
imaginea devine clară.

Note
• Puteţi vedea în culori primare shimmering pe
vizor atunci când deplasaţi unghiul
dumneavoastră de vedere.
Aceasta nu este o defecţiune. Culorile
shimmering nu vor fi înregistrate pe cardul de
memorie.

Sfaturi

• Puteţi regla luminozitatea vizorului de fundal de


la [VF BACKLIGHT] (p. 79).
• Pentru a afişa imaginile atât pe ecranul LCD şi
în vizor, setaţi de la [VF POWERMODE] la
[ON] (p. 79).

Atunci când imaginea din vizor se vede


greu

Dacă nu puteţi vedea imaginea în vizor în


mod clar în condiţii luminoase, utilizaţi o
furnizare mai mare de ocular. Pentru a ataşa
ocular mare, stretch l uşor şi alinierii acestuia
la ocular canelura în vizor. Aveţi posibilitatea
să ataşaţi ocular mare cu care se confruntă, fie
dreapta sau partea stângă.

Note
• Nu scoateţi ocularul pre-ataşat.

21
Pasul 6: Setarea datei şi orei

Setaţi data şi ora când se utilizează camera


2 Selectaţi (ALTELE) prin rotirea
dvs. video pentru prima dată. Dacă nu setaţi
SEL/PUSH EXEC dial, apoi apăsaţi
data şi ora, [CLOCK SET] va apare pe ecran
de fiecare dată când porniţi camera video. tasta de apelare.

Sfaturi
• Dacă nu utilizaţi camera video pentru
aproximativ 3 luni, baterie reîncărcabilă se va
descărca şi setările de data şi ora pot fi şterse
din memorie. În acest caz, Încărcaţi bateriile
reîncărcabile şi apoi setaţi data şi ora din nou (p.
103).
3 Selectaţi [CLOCK SET] prin rotirea
SEL/PUSH EXEC dial, apoi apăsaţi
tasta de apelare.

4 Selectaţi zona prin rotirea


SEL/PUSH dial EXEC, apoi apăsaţi
de apelare.

Treci la pasul 4, atunci când setezi ceasul


pentru prima dată.

1 Apăsaţi butonul MENU.


5 Setaţi [DST SET] /
[SUMMERTIME], [Y] (an), [M]
(luna), [D] (zi), oră şi minut, prin
rotirea SEL/PUSH dial EXEC, apoi
apăsaţi de apelare SEL/PUSH
EXEC dial, apoi apăsaţi de apelare.

22
Pasul 7: Introducerea unei
cartele de memorie

1 Deschideţi capacul în direcţia


săgeţii.

Ceasul începe.
• Setaţi [DST SET]/[SUMMERTIME] la
[ON] pentru a muta timpul cu o oră.
• Puteţi seta orice an până în anul 2037.
• Pentru miezul nopţii, el setat la 0:00. Pentru
amiază, acesta este setat la 12:00.

Sfaturi
• Data şi ora sunt inregistrate automat pe cartela 2 Orientaţi cardul de memorie cu
de memorie selectată, şi pot fi afişate în timpul colţul tăiat aşa cum se arată în
redării (butonul DATA CODE, p. 49). ilustrare, şi introduceţi în slotul
cardului de memorie până când se
Schimbarea setărilor de limbă fixează.
slot pentru card de memorie A şi de
Puteţi schimba afişajul pe ecran pentru a arată acces lampă
mesajele într-o limbă specificată.
Apăsaţi butonul MENU şi selectaţi
(OTHERS) cu SEL/PUSH EXEC dial.
Selectaţi limba în ecranul [LANGUAGE] (p.
80).

slot pentru card de memorie B


şi de acces lampă

Introduceţi cu colţul tăiat în primul


rând, şi cu faţa în jos.

Note
• Dacă introduceţi o cartelă de memorie în slot în
mod greşit, datele slot ale cardului de memorie,
sau imaginea poate fi deteriorate.
• Când inseraţi un card de memorie nou în modul
de aşteptare, [Creaţi o nouă imagine bază de
date File.] Apare ecranul. Urmaţi indicaţia de pe
ecran, şi atingeţi [YES].

23
Pasul 7: Introducerea unei cartele de memorie (Continuare)

Pentru a scoate cartela de memorie Note


• Puteţi selecta numai un slot care are deja o
cartela de memorie.
Împinge uşor cartela de memorie o singură
• În timp ce filmele sunt înregistrate pe cartela de
dată. memorie, nu puteţi comuta slot chiar dacă
apăsaţi slot pentru card de memorie A/B
Note butoane.
• Când lampa de acces este aprinsă sau clipeşte în
roşu, camera video citeste/scrie date. Nu agitati
Sfaturi
sau loviti camera video, nici apăsati off, sau
• Când un singur slot are un card de memorie
scoateţi cardul de memorie, sau eliminaţi
introdus, slotul care are cardul de memorie este
acumulatorul. În caz contrar, datele de imagine
selectat în mod automat.
pot fi deteriorate.
• În cazul în care cardul de memorie este pe
• Dacă [Nu am putut crea un nou Image Database
deplin înregistrat în timpul de înregistrare,
File este posibil ca nu este suficient spaţiu camera video continuă automat înregistrarea pe
gratuit.] apare în pasul 2, formataţi cardul de o cartela de memorie introdusa în alte sloturi
memorie (p. 62). (Relay de înregistrare, p. 26).
• La introducerea sau scoaterea cardului de
memorie, fii atent pentru a preveni cardul de
memorie de popping afară şi scădere.

Selectarea slot pentru cardul de


memorie pentru a fi utilizate pentru
înregistrare

Apăsaţi butonul A sau B de pe slotul cartelei


de memorie pentru ca acest card de memorie
pe care doriţi să-l înregistraţi să fie introdus.
Lampa slotului selectat va lumina în verde.

24
Înregistrare/Redare
Înregistrare

Camera dvs. înregistrează filme video pe carduri de memorie. Efectuaţi următorii paşi pentru a
înregistra filme.
• Aceasta camera poate înregistra filme de înaltă calitate, fie în imagine definiţie (HD) sau definiţie
standard de calitate a imaginii (SD). Setarea din fabrică este imagine definiţie de înaltă calitate (HD)
([REC FORMAT], p. 27).

Note
• Când lampa de acces este aprinsă sau clipeşte în roşu, camera video scrie datele de pe cardul de
memorie. Nu se agită sau lovi camera video, sau scoateţi acumulatorul sau adaptorul.
• Vezi pagina 95 cu privire la timpul de înregistrare de filme.
• Camera dvs. poate inregistra filme pentru aproximativ 13 ore continuu.
• Dacă un fişier de film depăşeşte 2 GB în timpul înregistrării, camera video va împărţi fişierul şi va crea
un fişier nou în mod automat.
• Setările de meniu, setările PICTURE PROFILE, şi setările făcute de către AUTO/MANUAL comutator
sunt stocate în camera dvs. atunci când porniţi comutatorul POWER pe OFF. Luminile de acces se
aprind în timp ce setările sunt stocate. Dacă scoateţi acumulatorul sau adaptorul AC înainte de oprire,
setările pot reveni la setările implicite.

1 Deschideţi expunere de parasolar.

25
Înregistrare (Continuare)

2 Glisaţi comutatorul POWER pe ON în timp ce apăsaţi butonul verde.

3 Apăsaţi butonul de înregistrare sau de mânerul butonul de înregistrare.

Luminile de înregistrare se aprind în timpul înregistrării.


Pentru a opri înregistrarea video, apăsaţi pe butonul de înregistrare sau de mânerul butonul de
înregistrare din nou.

Sfaturi
• La înregistrarea în definiţie a imaginii de înaltă calitate (HD), aspectul raportului este fixat la 16:9.
Când înregistraţi în definitie de imagine calitate standard (SD), aveţi posibilitatea să comutaţi aspectul
raportului la 4:3 ([ WIDE REC], p. 73).
• Aveţi posibilitatea să schimbaţi afişarea pe ecran în timpul înregistrării (p. 49).
• Indicatori afişaţi pe ecran în timpul înregistrării sunt afişate la pagina 114.
• Lampa de înregistrare poate fi setată să rămână în afara ([REC LAMP], p. 80).
• Pentru înregistrare unghi mic, mânerul butonul de înregistrare este convenabil. Eliberaţi pârghia HOLD
pentru a permite mâner butonul de înregistrare. Ar putea fi de ajutor dacă setaţi fata panoul LCD în sus
sau închideţi-o după, rotindu-l cu faţa jos, sau ridicaţi vizor în timpul înregistrării unghi mic.
• Puteţi captura imagini statice din filmele pe care le înregistrează (p. 59).

Pentru a continua înregistrarea pe carduri de memorie, unul după altul


(Înregistrare Relay)

Introduceţi carduri de memorie fiecare în ambele sloturi A şi B, astfel încât camera video va
schimba cartela de memorie A (sau B) chiar înainte de terminarfea spaţiului pe celalat, şi va
continua înregistrarae pe cardul de memorie următor în mod automat.

26
Note
• Nu scoateţi cardul de memorie care este utilizat în prezent pentru înregistrare. Înlocuiţi numai cartela de
memorie ai cărui lampa de slot este oprită.
• Chiar dacă apăsaţi butonul de slot pentru card de memorie, A sau B, în timp ce filmele de înregistrare,
nu puteţi schimba slot utilizată în mod curent.
• Când timpul de înregistrare rămas din cardul de memorie folosit este mai puţin de 1 minut şi slot alte
are un card de memorie introdus inscriptibil, [ ] sau [ ] apare pe ecranul camerei video.
Indicatorul se stinge atunci când cardul de memorie este pornit.
• Dacă începe înregistrarea pe un card de memorie cu timpul de înregistrare rămas de mai puţin de 1
minut, camera video nu poate fi în măsură să releu-record. La releu-record fără greş, asiguraţi-vă că
cartela de memorie are mai mult de 1 minut, atunci când începe înregistrarea.
• redarea de filme fără sudură releu-înregistrate cu această cameră video nu este posibil.
• Aveţi posibilitatea să re-combina filmele releu-înregistrate utilizând aplicaţia software furnizat (numai
pentru Windows).

Selectarea formatului de înregistrare

Puteti selecta formatul de înregistrare (rată de biţi, calitatea imaginii, dimensiunea imaginii, rata
de cadre, de scanare sistem). În setarea implicită, [ ] este selectat.

Pentru a schimba setarea

Apăsaţi MENU selectaţi (REC / OUT SET) [REC FORMAT] cu SEL/PUSH EXEC
dial.

27
Înregistrare (Continuare)

• Rată de biţi
FX: max. 24 Mbps
FH: aprox. 17 Mbps (medie)
HQ: aprox. 9 Mbps (medie)
LP: aprox. 5 Mbps (medie)
• Calitate imagine
HD: de înaltă calitate a imaginii definiţie
SD: Standard definirea imaginii de calitate
• Dimensiune imagine
FX: 1920 × 1080
FH: 1920 × 1080
HQ: înregistrare HD 1440 × 1080
SD de înregistrare 720 × 480
LP: 1440 × 1080
• Rată cadre
fie 24, 30, sau 60
• Sistem de scanare
I: interlace
p: progresivă
pSCAN: imagini Records a sistemului de scanare progresiva ca
interlace
semnal (60i).

Setare valoare
Dacă selectaţi [ ], de exemplu, filmele sunt înregistrate cu următorul format.
• HD: de înaltă calitate a imaginii definiţie. SD este calitatea imaginii definiţie standard.
• 1080: linii efectivă de scanare
• 60: Rata de cadre
• i: sistem de scanare
• FX: Mod de înregistrare

Note
• Modul de înregistrare este fixat la FX sau FH cu sistemul de scanare progresivă.

28
Modificarea setărilor de camera video înregistrări
Utilizarea mâner zoom
Reglare zoom manual
Setaţi comutatorul mânerului zoom la
VAR sau FIX.

Sfaturi
• Când setaţi mânerul comutatorului zoom la
VAR, puteţi mări sau micşora viteza variabilă.
• Când setaţi mânerul comutatorului zoom la
FIX, puteţi mări sau micşora la viteza fixa
stabilite în [HANDLE ZOOM] (p. 71).

Apăsaţi mânerul de la la zoom in sau în


afară.

Note
• Nu puteţi utiliza mânerul zoom , atunci când
comutatorul mânerului zoom este setat la
Folosind puterea zoom OFF.
• Nu puteţi modifica viteza de zoom de putere
Mutaţi puterea zoom uşor pentru un zoom zoom cu mâner zoom switch .
mai lent. Mutaţi-l în continuare pentru o mai
rapidă zoom. Folosind inelul de zoom
Vezi Wide: (unghi larg)
Puteţi zoom la viteza dorită de către rotirea
inelul de zoom . ajustarea Fine este, de
asemenea, posibil.

Note
• Rotiţi inelul de zoom , la o viteză moderată. În
cazul în care îl întoarce prea repede, viteza de
Vezi Close: (telefoto) zoom poate lag în spatele zoom viteza de rotatie
a inel, sau sunet funcţionarea zoom poate fi, de
Sfaturi asemenea, înregistrate.
• Distanţa minimă necesară dintre dvs. camera
video şi obiectul de focalizare este de
aproximativ 1 cm (aproximativ 13/32 inch)
pentru unghi larg şi despre 80 cm (aproximativ
2 5/8 metri) pentru telefotografiere.
• Focalizarea nu poate fi modificată la anumite
zoom poziţii în cazul în care subiectul este în
termen de 80 cm (aproximativ 2 5 / 8 picioare)
de pe camera video.
• Asiguraţi-vă că pentru a menţine degetul pe
puterea zoom maneta . Dacă vă mişcaţi
degetul pe putere zoom , sunetul de
funcţionare a puterea zoom poate fi, de
asemenea, înregistrate.

29
Modificarea setărilor de inregistrari camera video (Continuare)

se modifică în în cazul în care


Reglare focalizare manual concentrarea nu poate fi ajustată mai
aproape.

Sfaturi
Pentru focalizare manuală
• Este mai uşor să se concentreze pe această temă
atunci când utilizaţi funcţia zoom. Mutaţi putere
zoom spre T (telefoto) pentru a regla
focalizarea, şi apoi, spre W (unghi larg) pentru a
regla zoom pentru înregistrare.
• Atunci când doriţi să înregistraţi un prim-plan
imaginea unei subiect, mutaţi puterea zoom spre
W (Unghi larg) pentru a mări complet imaginea,
apoi a regla focalizarea.

Pentru a restaura reglare automată

Setaţi comutatorul FOCUS la AUTO.


dispare şi ajustarea automată a focalizării
Puteţi ajusta focalizarea manual pentru este restabilită.
diferite condiţii de înregistrare.
Utilizaţi această funcţie în următoarele cazuri. Folosind focalizarea automată
– Pentru a înregistra un subiect în spatele temporar (Push auto focus)
acoperit-o fereastră cu picăturile de ploaie.
– Pentru a înregistra dungi orizontale. Record subiectul în timp ce apăsaţi şi
– Pentru a înregistra un subiect cu contrast mic
exploataţie AUTO PUSH butonul .
între subiect şi fundal sale.
– Când doriţi să se concentreze pe un subiect în
Dacă eliberaţi butonul, revine setarea
fundal. manualul de focalizare.
Utilizaţi această funcţie pentru a deplasa
accentul pe un singur subiect la altul. Scenele
se va schimba lin.

Sfaturi
• informaţii distanţei focale (pentru atunci când
este întuneric şi greu pentru a ajusta focalizarea)
apare pentru aproximativ 3 secunde, în
– Pentru a înregistra un subiect staţionare folosind următoarele cazuri. (Aceasta va nu fie afişate
un trepied. corect dacă utilizaţi un lentile de conversie
(vândute separat)).
1 În timpul de înregistrare sau de – Când setaţi comutatorul FOCUS la MAN şi
apare pe ecran.
aşteptare, setaţi comutatorul
– Când rotiţi inelul de focalizare în timp ce
FOCUS la MAN.
este afişat pe ecran.
apare.

2 Rotiţi inelul de focalizare şi a


regla focalizarea.

se modifică în atunci când se


concentreze nu poate fi reglat mai departe.

30
Utilizarea focus extins (Expanded Reglarea luminozităţii imaginii
focalizare)

[EXPANDED FOCUS] este atribuit


ATRIBUI 7 butonul (p. 43).
Apăsaţi butonul ASSIGN 7.
[EXPANDED FOCUS] apare şi centrul
ecranului este amplificată de aproximativ de
2.0 ori. Acesta va fi mai uşor pentru a
confirma focalizare setarea în timpul de
focalizare manuala. Ecranul va reveni la
dimensiunea iniţială, atunci când apăsaţi
butonul din nou.

Note
• Chiar dacă imaginea apare extins pe ecran,
imaginea înregistrată nu este extins.

Sfaturi
• Puteţi selecta un tip de o imagine extinsă afişate
Puteţi regla luminozitatea imaginii de
în timpul accentul extins ([EXPANDED
FOCUS TYPE], p. 78). ajustarea irisului, câştigul sau viteza
obturatorului, sau prin reducerea volumului
de lumină cu ND filtru .
Concentrându-se pe un subiect la
distanta (Focus infinit)
Note
• Nu puteţi utiliza funcţia de lumina din spate şi
Glisaţi comutatorul FOCUS la INFINIT şi lumina reflectoarelor atunci când funcţia de iris,
ţineţi-l acolo. câştig şi de expunere viteză sunt ajustate
apare pe ecran. manual.
Pentru a reveni la modul de focalizare • [AE SHIFT] nu este eficace temporar, în timp
manual, eliberaţi FOCUS comutator . ce să reglaţi iris, câştigul şi viteza obturatorului
Această funcţie permite vă pentru a seta sunt toate ajustate manual.
focalizarea pe un subiect la distanţă, chiar
atunci când se pune accent în mod automat Reglare iris
amplasat pe o aproape de subiect. Puteţi ajusta iris în mod manual pentru a
controla volumul de lumina care intră în
Note obiectiv. De ajustarea irisului, puteţi modifica
• Această funcţie este disponibilă numai în timpul sau închide ( ) Diafragma obiectivului,
Focus manual. Acesta nu este disponibil în care este exprimat ca o valoare F între F1.6 şi
timpul focalizare automată. F11. Volumul de lumina va creşte pe măsură
ce deschideţi deschiderea (în scădere F
valoare). Volumul luminii descreşte pe
măsură ce se închide diafragma (Valoarea F
în creştere). Valoarea curentă F apare pe
ecran.

În timpul de înregistrare sau de aşteptare,


setaţi AUTO/MANUAL comută la
MANUAL.

31
Modificarea setărilor de inregistrari camera video (Continuare)

Când irisul este reglat automat, apăsaţi Setaţi comutatorul câştig pentru H, M
butonul IRIS . sau L. Valoarea câştig stabilite pentru
lângă valoarea irisului dispare, sau câştig selectate poziţii apare pe ecran.
valoarea irisului apare pe ecran. Aveţi posibilitatea să setaţi valoarea câştig
Ajustaţi iris cu iris inelul . pentru fiecare câştig întrerupător de
Când atribuiţi [PUSH AUTO IRIS] la poziţie, de la [GAIN SET] a
unul din butoanele ASSIGN, puteţi ajusta (CAMERA SET) meniu (p. 69).
automat în timp ce iris apăsarea şi
menţinerea apăsată care atribuie buton. Pentru a regla automat câştigul
Vezi pagina 43 pentru detalii cu privire la Apăsaţi butonul GAIN, sau pentru a seta
ASSIGN buton. AUTO/MANUAL comuta la AUTO.
Valoarea câştig dispare, sau apare lângă
Sfaturi valoarea câştig.
• Valoarea F devine aproape F3.4 ca zoom îşi
schimbă poziţia de la W la T chiar şi atunci Note
când deschide diafragma de stabilirea valorii F • Când setaţi AUTO/MANUAL comuta la
mai mică decât F3.4, cum ar fi F1.6. AUTO, alte obiecte reglate manual (iris, Viteza
• gama de focalizare, un efect important al de expunere, balansul de alb), de asemenea, să
diafragma, se numeşte profunzimea câmpului. devină automate.
Adâncime de câmp devine puţin adânci ca
diafragma este deschisă, şi mai adânc ca Sfaturi
diafragma este închisă. Utilizaţi deschidere • Când înregistraţi de înaltă calitate a imaginii
creativ pentru a obţine efectul dorit în definiţie (HD), filme cu câştigul setat la [-6dB]
dumneavoastră fotografie. şi le reda înapoi cu codul de date, câştigul
• Acest lucru este la îndemână pentru a face Valoarea este afişată ca [---].
fundal neclară sau ascuţite.
Reglarea timpului de expunere
Pentru a regla automat iris
Puteţi ajusta manual şi repara expunere viteză.
Apăsaţi butonul IRIS, sau setaţi AUTO /
Puteţi face o privire subiect în mişcare încă
MANUAL comuta la AUTO.
sau accentua mişcarea unui subiect în mişcare
Valoarea Iris dispare, sau apare lângă
prin ajustarea expunere viteză.
valoarea irisului.
În timpul de înregistrare sau de aşteptare,
setaţi AUTO/MANUAL comutaţi la
Note
MANUAL.
• Când setaţi AUTO/MANUAL comutaţi la
AUTO, alte elemente reglate manual (câştig, Apăsaţi butonul SHUTTER SPEED
Viteza de expunere, balansul de alb), de până la valoarea de expunere este
asemenea, să devină automată. evidenţiată.
Modificaţi timpul de expunere afisat pe
Reglare gain ecranului prin rotirea SEL/PUSH EXEC
Puteţi ajusta manual gain, atunci când nu dial .
doriţi să utilizaţi AGC (automatic gain Puteţi regla viteza obturatorului într-o
control). Gama de 1 / 4 secunde, prin 1 / 10000 a
În timpul de înregistrare sau de aşteptare, doua.
setaţi AUTO/MANUAL comutaţi la Numitorul de viteza obturatorului set
MANUAL. apare pe ecran. De exemplu,
Când câştig este în mod automat ajustat,
apăsaţi butonul GAIN .
alături de valoarea amplificării dispare,
sau valoarea câştig apare pe ecran.

32
[100] apare pe ecran atunci când e setată Indicatorul filtru ND nu va mai clipi şi rămân
viteza obturatorului de 1/100 secunde. pe ecran.
O mai mare valoare de pe ecran - mai În cazul în care se aprinde intermitent,
repede viteza obturatorului. stabiliţi filtru ND la OFF.
Apăsaţi SEL/PUSH EXEC dial la Pictograma filtru ND va dispărea de la ecran.
blocare de expunere. Note
Pentru a reajusta viteza obturatorului, face • Dacă schimbaţi filtrele ND în timpul de
paşi - . înregistrare, filmul şi sunetul pot fi
distorsionate.
Sfaturi • Când ajustarea irisului se face manual, filtru ND
• Puteţi seta un timp de expunere între 1 / 3 pictograma nu flash, chiar dacă volumul de
secunde şi 1 / 10000 secunde, cu frame rate de lumină ar trebui să fie ajustat cu filtru ND.
24p sau 24p SCAN. • În cazul în care camera nu poate detecta filtru
• Este dificil să se concentreze în mod automat la ND poziţie (OFF/1/2/3), clipeşte pe ecran.
un nivel inferior viteza obturatorului. Focalizare Asiguraţi-vă că filtrul ND este setat corect.
manuala cu camera dvs. video ataşat la un Sfaturi
trepied este recomandată. • În timp ce înregistraţi un subiect luminos,
• Când înregistrare în conformitate cu lămpi difractie poate să apară dacă închideţi
fluorescente, lămpi de sodiu, sau lămpi cu deschidere mai departe jos, rezultând într-un
mercur, imaginea poate culori pâlpâirii sau accent fuzzy (aceasta este o fenomen comun cu
schimba, sau pot avea benzi orizontale de camere video).
zgomot. Aţi putea fi în măsură să îmbunătăţi Filtrul ND suprimă acest fenomen şi dă
situaţia prin ajustarea expunere viteză. rezultate mai bune de înregistrare.
Adjusting to natural color (White
Pentru a regla viteza obturatorului în balance)
mod automat
Apăsaţi butonul SHUTTER SPEED de
două ori, sau pentru a seta AUTO/MANUAL
comutatorul la AUTO.
Valoarea de expunere dispare, sau apare
lângă valoarea de expunere.

Note
• Când setaţi AUTO/MANUAL comutator pe
AUTO, alte elemente reglate manual (iris,
câştig, balansul de alb) devin, de asemenea,
automat.

Reglarea volumului de lumină (Filtru


ND)
Puteţi înregistra obiectul în mod clar, prin
utilizarea filtru ND atunci când
înregistrarea mediul este prea luminos. Puteţi ajusta şi repara balansul de alb în
ND filtre de 1, 2 şi 3 a reduce volumul de funcţie de condiţiile de iluminare de
lumină la aproximativ 1 / 4, 1 / 16 şi 1 / 64,
respectiv.
Dacă se aprinde intermitent în timpul iris
automat ajustare, stabilit la 1 filtru ND. În
cazul în care clipeşte în timpul iris
automat ajustare, stabilit filtru ND la 2. În
cazul în care clipeşte în timpul iris
automat ajustare, stabilit filtru ND la 3.

33
Modificarea setărilor de inregistrari camera video (Continuare)

înregistrare mediu. Indicator Conditiile de fotografiere


Puteţi stoca valori de balans de alb în partid sala
memorie A ( A) şi B de memorie ( B), • Sub lumină puternică,
respectiv. Excepţia cazului în care balansul de cum ar fi într-o
alb este reajustate, valorile vor rămâne chiar şi
fotografia de studio
după puterea a fost oprit.
Când selectaţi PRESET, [OUTDOOR] sau • În conformitate cu lămpi
[INDOOR] este selectat, în funcţie de care de sodiu sau lămpi cu
una pe care stabilite anterior cu [WB mercur
PRESET] în meniul (CAMERA SET).
Pentru a salva soldul ajustat alb valoare
1 În timpul de înregistrare sau de în memorie A sau B
aşteptare, set AUTO/MANUAL comuta
MANUAL. Setaţi comutatorul alb memorie echilibru
la A ( A) sau B ( B) în pasul 3 de
2 Apăsaţi WHT BAL butonul . „Adaptarea la culoarea naturala (alb
echilibru).“
3 Setaţi memorie balansul de alb comuta Capture un subiect alb, cum ar fi alb
la oricare dintre PRESET/A/B. hârtie, full-screen în acelaşi iluminat
Selectaţi A sau B pentru înregistrarea cu condiţie ca fiind unul în care subiectul
balansul de alb setarea stocate în memorie este.
A sau B. Apăsaţi (o apăsare) buton .
A sau B începe să lumineze
intermitent rapid. Ea va rămâne pe când
Indicator Conditiile de fotografiere balanţa de alb ajustare este completat şi
A • Balansul de alb valori
valoarea ajustată este stocată în A sau
B.
(Memorie A) ajustat pentru lumina
B surse pot fi stocate în Note
(Memorie B) memorie A şi B. • Când ajustarea valorii albe a soldului nu a a fost
memorie Urmaţi paşii obţinut cu succes, A sau B se transformă
din "Pentru a salva din intermitent rapid la lent intermitent.
ajustată balansul de alb Reglaţi subiectul corespunzător şi setaţi viteza
obturatorului pentru auto sau aproximativ 1 / 60,
O valoare în memorie apoi încercaţi ajustarea balansului de alb din
sau B "(p. 34). nou.
• Înregistrarea neon semne • Se poate lua o lungă perioadă de timp pentru a
În aer liber sau focuri de artificii regla alb echilibru, în funcţie de condiţiile de
([OUTDOOR]) • apus de înregistrare / înregistrare.
Dacă doriţi să efectuaţi o operaţiune diferită
răsărit de soare, doar înainte de a se completa de ajustarea, setaţi
după apus de soare sau memorie echilibru în alb comutand la altă
chiar înainte de răsărit de poziţie de a suspenda temporar balansul de alb
soare ajustare.
• Sub culoare lumina zilei
lămpi fluorescente
• Sub iluminat condiţii care
De interior schimba în mai multe
[INDOOR]) moduri, cum ar fi un

34
Pentru a regla balansul de alb în mod Poza de profil Condiţii înregistrare
automat numărul
PP1 Aveţi posibilitatea să
Apăsaţi WHT BAL butonul sau set atribuiţi propriile dvs.
AUTO/MANUAL comutaţi la AUTO. setări
PP2 Aveţi posibilitatea să
Note atribuiţi propriile dvs.
• Când setaţi AUTO/MANUAL switch la setări
AUTO, alte elemente manualul ajustat (iris, PP3 corespunzătoare setarea
câştig, şi viteza obturatorului) devin, de record de persoane
asemenea, automate. PP4 corespunzătoare setarea
înregistra imagini ca în
Personalizarea calitate a imaginii filme
(Fotografie profil) PP5 corespunzătoare setarea
înregistrare apus de soare
PP6 corespunzătoare setarea
înregistrare alb-negru
imagini

1 În timpul de aşteptare, apăsaţi


PICTURE PROFILE butonul .

2 Selectaţi un profil număr de imagine cu


SEL/PUSH EXEC dial .
Puteţi înregistra cu setările de selectat
profil imagine.

3 Selectaţi [OK] cu SEL/PUSH EXEC


dial .

Pentru a anula înregistrarea profilul de


imagine
Puteţi personaliza calitatea imaginii prin
elemente de adaptare profil imagine, cum ar fi Selectaţi [OFF] la pasul 2 cu SEL/PUSH
[GAMMA] şi [DETAIL]. EXEC dial .
Conectaţi camera la un televizor sau monitor,
si reglaţi calitatea imaginii în timp ce Pentru a schimba profilul imaginea
respectarea imaginii pe TV sau pe ecranul
monitorului. Aveţi posibilitatea să modificaţi setările
Picture setări de calitate pentru diferite stocate în [PP1] prin [PP6].
condiţiile de înregistrare au fost depozitate în Apăsaţi butonul PICTURE PROFILE .
[PP1] prin [PP6] ca setări implicite.

Note
• Când setaţi [x.v.Color] în (CAMERA SET)
meniu pentru a [ON], imaginea profilul va fi
dezactivat.

35
Modificarea setărilor de inregistrari camera video (Continuare)

Selectaţi valoarea PICTURE PROFILE cu


SEL/PUSH EXEC dial .
Selectaţi [SETTING] cu SEL/PUSH
EXEC dial .
Selectaţi un element să fie ajustat cu
SEL/PUSH EXEC dial .
Reglaţi calitatea imaginii cu SEL/PUSH
EXEC dial .
Repetaţi paşii şi pentru a regla alte
articole.
Selectaţi [RETURN] cu SEL / PUSH
EXEC dial .
Selectaţi [OK] cu SEL/PUSH EXEC dial
.
Un indicator de profil de imagine apare.

36
GAMMA
Pentru a selecta o curbă gamma.

Element Descriere şi setări


[STANDARD] Standard curba gamma
[CINEMATONE1] Gamma curba 1 pentru producerea tonul de imagini cameră cu film
[CINEMATONE2] Gamma curba 2 pentru tonul producerea de imagini cameră cu film

COLOR MODE
Pentru a seta tipul şi nivelul de culori.

Element Descriere şi setări


[TYPE] Selectează un tip de culori.
[STANDARD]: culori Standard
[CINEMATONE 1]: Film de culori Camera de imagine cum ar fi
bune, cu [GAMMA] setat la [CINEMATONE 1]
[CINEMATONE 2]:Film de culori Camera de imagine cum ar fi bune,
cu [GAMMA] setat la [CINEMATONE 2]
[LEVEL] stabileşte un nivel de culoare atunci când setaţi [TYPE] pentru alte
setări decât [STANDARD].
1 (aproape de la setările de culoare [STANDARD]) la 8 (din setările
de culoare tipul selectat)

COLOR NIVEL
Pentru a seta nivelul de culoare.

Element Descriere şi setări


-7 (Lumina) la +7 (închis), -8: negru şi alb

COLOR FAZA
Pentru a seta faza de culoare.

Element Descriere şi setări


-7 (Verzui) la +7 (roşu)

WB SHIFT
Pentru a seta elemente pentru schimbare balansul de alb.

Element Descriere şi setări


[LB [COLOR stabileşte o valoare de temperatură de culoare offset.
TEMP]] -9 (Albastru) la +9 (roşu)
[CC [MG/GR]] stabileşte o culoare corecta offset valoare.
-9 (Verzui) la +9 (magentish)

37
Modificarea setărilor de inregistrari camera video (Continuare)

DETAIL
Pentru a seta elemente de detaliu.

Element Descriere şi setări


Setează nivelul de detaliu.
-7 – +7

SKINTONE DETAIL
Pentru a regla în detaliu a zonelor skintone de a reduce ridurile.

Element Descriere şi setări


[ON/OFF] Suprimă detalii în zone ale pielii-ton pentru a reduce ridurile. Selectaţi
[ON] atunci când doriţi să utilizaţi această funcţie. Puteţi selecta, de
asemenea, alte zone.
[LEVEL] Stabileşte nivelul de ajustare.
1 (mai puţin ajusta detaliu) la 8 (mai mult ajusta detaliu)
[COLOR SEL] stabileşte elementele de culoare pentru ajustarea detaliu.

[PHASE]: Setează faza de culoare.

0 (mov) 32 (rosu) 64 (galben) 96 (verde)


127 (albastru)
[RANGE]: Setează gama de culori.
0 (selecteaza nici o culoare), 1 (îngust: selectează
un singur culoare) la 31 (larg: selectează mai
multe culori în faze similare culoare şi saturaţia)
Detaliu nu va fi ajustat atunci când setaţi
[GAMA] la 0.
[SATURATION]: Setează saturaţia culorilor.
0 (selecteaza o culoare lumina) la 31 (selecteaza
o culoare profunda)

COPY
Pentru a copia setările profilului imaginii la un alt număr de profil de imagine.

RESET
Pentru a reseta profilul de imagine pentru setarea implicită.

38
Pentru a copia profilul de imagine Audio setup
setarea o altă fotografie profil număr

A se vedea pagina 35 pentru amplasarea de


butoane.

Apăsaţi butonul de poza de profil .


Selectaţi valoarea PICTURE PROFILE pe
care doriţi să copiaţi de la cu SEL/PUSH
EXEC dial .
Selectaţi [SETTING] [COPY] cu
SEL/PUSH EXEC dial .
Selectaţi numărul profilului de imagine pe
care doriţi să le copiaţi cu SEL/PUSH
EXEC dial .
Selectaţi [YES] cu SEL/PUSH EXEC dial
.
Selectaţi [ RETURN] [OK] cu
SEL/PUSH EXEC dial .

Pentru a reseta setările profilului


imagine

Aveţi posibilitatea să restabiliţi setările


profilului de imagine pentru numărul fiecare
poza de profil. Nu puteţi restabiliţi toate
setările profilurilor imagine la o dată.
A se vedea pagina 35 pentru amplasarea de
butoane. Channel setting

Apăsaţi butonul PICTURE PROFILE . Selectaţi surse de intrare cu CH1 (INT


Selectaţi numărul de profilul de imagine MIC/INPUT1) comutator şi CH2 (INT
pe care doriţi să resetaţi cu SEL/PUSH MIC/INPUT 1/INPUT 2) comuta-tor .
EXEC dial . A se vedea tabelul de mai jos pentru
Selectaţi [SETTING] [RESET] înregistrare canale.
[YES] [ RETURN] [OK] cu
SEL/PUSH EXEC dial .

39
Modificarea setărilor de inregistrari camera video (Continuare)

Când comutatorul este setat la CH1 MIC +48V: pentru introducerea de sunet
INT MIC de la un aparat care acceptă +48V
CH2 Intrare canal poziţia şi sursă sursa de putere.
comutator Când vă conectaţi un microfon la jack
INT MIC internă INPUT2, setaţi comutatorul INPUT2 la o
CH1 poziţie corespunzătoare pentru că
microfon (L)
Interne microfon.
CH2*
microfon (R)
INPUT1 internă Note
microfon CH1 • Nu folosiţi comutatoare INPUT1/INPUT2 în
timpul înregistrării pentru a preveni zgomotul
(Mono)
de a fi înregistrate.
XLR INPUT1 CH2** • Când conectaţi un dispozitiv care acceptă +48V
INPUT2 internă sursa de alimentare la INPUT1 sau INPUT2
microfon CH1 jack, stabilit la switch-uri INPUT1/INPUT2
(Mono) MIC înainte de conectarea dispozitivului. Când
XLR INPUT2 CH2** deconectaţi dispozitivul, setaţi
INPUT1/INPUT2 a comuta la prima MIC, apoi
Când CH1 este setat la INPUT1 deconectaţi-l.
CH2 Intrare canal poziţia şi sursă • Când conectaţi un microfon care nu sprijin sursa
de alimentare +48V la INPUT1 sau jack
comutator
INPUT2, set INPUT1/INPUT2 a comuta la
INT MIC XLR CH1 MIC. Dacă îl folosiţi cu INPUT1 / INPUT2
INPUT1 comutatorul MIC +48V, acesta poate fi
Interne deteriorat sau sunetul înregistrate pot fi
microfon CH2** distorsionate.
(Mono)
INPUT1 XLR CH1 Reglarea volumului
INPUT1 CH2**
INPUT2 XLR CH1 Puteţi regla volumul intern microfon sau un
INPUT1 microfon conectat la mufele
XLR CH2** INPUT1/INPUT2.
INPUT2
Sfaturi
* Nivelul de înregistrare de canalul 2 este • Vezi pagina 39 pe CH1 (INT MIC/INPUT1) şi
sincronizat cu cel al canalului 1 numai atunci CH2 (INT MIC/INPUT1/INPUT2) switch-uri.
când microfon intern este utilizat. De Setati AUTO / MAN (CH1/CH2)
înregistrare nivelul de 2 canale este controlată comutator de canal să fie ajustate la
cu CH1 (AUDIO LEVEL) formaţi şi CH1 MAN.
(AUTO/MAN) comutator.
apare pe ecran.
** Puteţi regla nivelul de înregistrare de canalul
1 şi canalul 2 separat. Folosiţi AUDIO LEVEL dial pentru a
regla volumul în timpul înregistrării sau
Setaţi comutatorul INPUT1 la o poziţia regimul de aşteptare.
corespunzătoare pentru microfon conectat
la mufa de INPUT1 .
LINE: Pentru introducerea de sunet de la
un dispozitiv audio
MIC: Pentru un sunet introducerea de la
o microfon extern, care nu nu
suport de putere +48V sursă.

40
Pentru a restaura reglare automată 4 Apăsaţi pe butonul de înregistrare.
Un film despre 6-a doua este întins la
Setaţi AUTO/MAN (CH1/CH2) comutator aproximativ 24 secunde şi înregistrate ca
canalului de reglate manual la AUTO. slow-motion film.
Înregistrarea se termină atunci când
Sfaturi [Recording ...] dispare de pe ecran.

• Pentru a verifica alte setări audio, apăsaţi Pentru a anula [SMOOTH SLOW REC]
STATUS CHECK butonul . [ÎNREGISTRARE CU ÎNCETINITO-RUL],
• Pentru alte setări, consultaţi (AUDIO SET) apăsaţi butonul MODE.
meniu (p. 75).
Pentru a schimba setarea

Apăsati butonul MENU, şi selectaţi setarea de


Setarea de sunet căşti a fi schimbat.

REC MODE
Puteţi selecta modul de înregistrare de la
[1080 / 60i] FX, [1080/60i] FH, [1080/60i
HQ], sau [1080/60i LP] pentru înregistrarea
lent buna.

TIMING
Puteţi utiliza acesta pentru a selecta atunci
Puteţi selecta canalul, CH1 sau CH2, pentru a când înregistrarea începe împreună cu butonul
ieşirea de căşti. de înregistrare (Mâner butonul de înregistrare)
A se vedea [HEADPHONE OUT] pe de sunet este apăsat.
de la STEREO MIX (p. 75).

Înregistrarea cu SMOOTH SLOW


REC funcţie
Subiecţii în mişcare rapidă şi acţiunile, care
nu pot fi capturate condiţiile de înregistrare
generale, pot fi înregistrate în în mişcare line * Setarea implicită este [6 sec. DUPĂ].
slow-motion.
Acest lucru este util pentru înregistrarea Note
• Sunetele nu pot fi înregistrate.
acţiunilor rapide cum ar fi un leagăn de golf
• viteza obturatorului este setat automat la 1 / 250
sau tenis. secunde atunci când începeţi [SMOOTH LOW
REC]. (Nu puteţi seta un timp de expunere mai
1 Apăsaţi pe butonul MODE. lent mai mic de 1/250 secunde.)
• Timpul de înregistrare poate fi mai scurt, în
2 Pe ecranul LCD, selectaţi [CAMERA] funcţie de condiţiile de înregistrare.
[SMOOTH LOW REC]. • Calitatea imaginii este mai mică în condiţii
regulate de înregistrare.
3 Selectaţi calitatea imaginii.

41
Modificarea setărilor de inregistrari camera video (Continuare)

• Camera video nu efectuează înregistrarea relay


cu carduri de memorie în timpul [SMOOTH
LOW REC]. Dacă spaţiul de pe cartela de
memorie este insuficient, înregistrările video
vor fi atâta timp cât există spaţiu disponibil.
• Timpii filmului înregistrat folosind [SMOOTH
LOW REC] este înregistrat după ce a fost
convertite în slow-motion, nu în momentul în
care filmul este de fapt filmat.
• Înregistrarea progresivă nu este disponibilă
pentru [SMOOTH LOW REC]. Setarea
progresivă este schimbată în setarea interlace în
mod automat.
• Chiar dacă vă schimbaţi modul de înregistrare
cu [ REC MODE], modul de înregistrare a
calitatii de imagine standard definition (SD) nu
se schimba.

42
Atribuirea funcţiilor la butoane ASSIGN

Unele funcţii pot fi atribuite butoane ASSIGN


pentru utilizare. Aveţi posibilitatea să atribuiţi
un singură funcţie la oricare dintre ASSIGN 1
la 7 butoane.

Funcţii, puteţi atribui ASSIGN butoane

Butoanele în paranteze indică faptul că funcţii


sunt atribuite prin butoanele implicit.
• EXPANDED FOCUS (p. 31) (ASSIGN
butonul 7)
• PUSH AUTO IRIS (p. 31)
• IRIS RING ROTATE (p. 69)
• AE SHIFT (p. 70) (ASSIGN butonul 5)
• BACK LIGHT (p. 70)
• SPOTLIGHT (p. 70)
• STEADYSHOT (p. 71)
• D. EXTENDER (p. 72)
• FADER (p. 72)
• COLOR BAR (p. 72)
• ZEBRA (p. 77) (ATRIBUI 4 Buton)
• PEAKING (p. 77)
• MARKER (p. 77)
• REC LAMP (p. 80)
• VISUAL INDEX (p. 45) (ASSIGN butonul
6)
• MODE (p. 56) 1 Apăsaţi pe butonul MENU .
2 Selectaţi (OTHERS) [ASSIGN
BUTTON] cu SEL / PUSH EXEC dial
.

3 Selectaţi ASSIGN butonul pe care


doriţi să atribuiţi o Funcţia cu SEL /
PUSH EXEC dial .

43
Atribuirea funcţiilor la butoane ASSIGN (Continuare)

• [--------] apare în cazul în care nici o funcţie


este atribuită la butonul ASSIGN.

4 Selectaţi funcţia pe care doriţi pentru a


atribui cu SEL / PUSH EXEC dial .

5 Selectaţi [OK] cu SEL / PUSH EXEC


dial .

6 Selectaţi [ RETURN] cu SEL / PUSH


EXEC dial .

7 Apăsaţi butonul MENU pentru a


ascunde meniul de pe ecran.

44
Redare

Puteţi reda filme, după cum urmează:

1 Glisaţi comutatorul POWER ON.

2 Apăsaţi butonul VISUAL INDEX.


Ecranul VISUAL INDEX apare după câteva secunde.

Puteţi afişa ecranul VISUAL INDEX, de asemenea, prin apăsarea butonului MODE, urmată prin
atingerea [PLAY] [VISUAL INDEX] pe ecran.
Puteţi activa sau dezactiva afişarea ora şi data la miniaturi apăsând DISPLAY buton.

45
Redare (Continuare)

3 Redare filme înapoi.

Atingeţi mass-media de înregistrare pe care doriţi să redaţi.


: Card de memorie A
: Card de memorie B

Atingeţi modul de redare, şi selectaţi calitatea imaginii dorită de filme.

: Calitatea imaginii de înaltă definiţie (HD)


: Calitatea imaginii Standard Definition (SD)
Atingeţi de două ori miniatura filmul pe care doriţi să redaţi.

Prima atingere va afişa informaţii cu privire la film la partea de jos a ecranului.

Diminua şi timpul de înregistrare a început


Resolution
Frame rata
Record modul
Duration
Codul Time de înregistrare a început
Timp de cod nu va fi afişat corect atunci când te joci înapoi cardul de memorie cu cel
mai scurt timp cod, sau cartela de memorie cu codul de timp care camera dvs. nu are
suport.

• apare cu filmul care a fost cel mai recent redat sau înregistrate. Dacă vă atingeţi
film cu , puteţi continua redarea din momentul anterior.

46
Camera dvs. începe redarea filmului selectat.

Note

• Este posibil să nu fi capabil de a reda filmele înregistrate pe alte camere video.

Sfaturi

• Când redarea din filmul selectat ajunge la ultimul film, ecranul revine la INDEX VISUAL ecran.
• Atingeţi / în timpul pauză pentru a reda filme încet.
• În timp ce repeta atinge / în timpul redării, filmele sunt redate la fel de repede de aproximativ
5 ori de aproximativ 10 ori aproximativ 30 de ori circa 60 de ori.
• imagini de dimensiuni reduse, care vă permite să vizualizaţi mai multe filme, în acelaşi timp pe INDEX
VISUAL ecran sunt numite „miniaturi.“
• Puteţi utiliza redarea folosind butoanele PREV/PLAY/NEXT/STOP/PAUSE/SCAN/SLOW de pe
camera video.

Pentru a regla volumul

Reglaţi volumul cu butoanele VOLUME.

Pentru a reveni la modul de înregistrare

Apăsaţi butonul VISUAL INDEX.

Vizualizare imagini statice

Puteţi crea imagini statice prin capturarea de scene din filmele pe care le înregistrează pe camera
dvs. video (p. 59).

Vezi imagini statice.

Atingeţi înregistrarea media pe care doriţi să vizualizaţi.


: Card de memorie A
: Card de memorie B

47
Redare (Continuare)

Atingeţi modul de redare, apoi selectaţi (imagini statice).

Atingeţi de două ori pe miniatura de imagine dacă doriţi să le vizualizaţi.


Prima atingere va afişa informaţii cu privire la imaginea încă în partea de jos a ecranului.

Data şi timpul de înregistrare


Resolutie
Dimensiunea imaginii
Dosar Playback
Margine Dosar Playback
Indică faptul că aceasta este prima sau ultima pagină din dosarul de redare. Acest lucru
nu apare atunci când nu există decât un folder redare.
• apare pe imagine, totuşi, că a fost redat cel mai recent.
Camera dvs. afişează selectat imagini statice.

48
Schimbarea / verificarea în setările dvs. camera video

Afişează de la înregistrarea datelor


(Data cod)

Aveţi posibilitatea să afişeze informaţii,


inclusiv Datele data, ora, şi aparat de
fotografiat automat stocate în timpul
înregistrării pe ecran în timpul redării.

Apăsaţi butonul DATA CODE în timpul


redării sau pauzei.

Ecranul se modifică ca "data şi ora afişa


datele afişajul aparatului de fotografiat nu
afişare ", după cum apăsaţi pe buton.

Schimbarea ecran STEADYSHOT


Exposure
apare în timpul redării film
Puteţi activa şi dezactiva afişarea codului de înregistrate cu iris, câştigul sau ajustează
timp, şi alte informaţii cu privire la ecran. automat viteza obturatorului.
apare în timpul redării film
Apăsaţi butonul DISPLAY înregistrate cu iris, câştigul sau Viteza
obturator manual ajustate.
Indicatorii de ecran porniţi (afişat) şi off (nu Iris
se afişează) în timp ce apăsaţi buton. apare pe ecran valoarea irisului
În modul de înregistrare, pe ecran Zona în timpul redării de film înregistrate
modificările cum ar fi "detaliate Display cu iris manual ajustate la valoarea sa
simplu nu afişa "în timp ce apăsaţi butonul. maximă.
Gain
Sfaturi Viteză shutter
• Puteţi afişa indicatorii de pe ecran în timpul Echilibru alb
redare pe un televizor. Selectaţi [ALL
OUTPUT] a [DISPLAY OUTPUT] (p. 79).

49
Schimbarea/verificarea setările în camera dvs. video (Continuare)

Note
• valoarea de corecţie a expunerii (EV), obturator
viteză, Iris şi flash on / off vor fi afişate în
timpul de vizualizare a fotografiilor.
• Când redaţi cartela de memorie pe alte
dispozitive, camera de date poate fi afişată
incorect. Confirmaţi datele corecte ale camerei
video.
2 Porniţi SEL/PUSH EXEC dial
Afişarea setările în dumneavoastră
până la o afişare dorit apare de pe
camera video (Verificare stare) ecran.
AUDIO OUTPUT ASSIGN
Aveţi posibilitatea să verificaţi setările din
următoarele articole. CAMERA MEDIA INFO
• Audio setup volumul microfonului, cum ar BATTERY INFO
fi nivel (p. 75)
• semnal de ieşire setup ([VIDEO OUT], etc) Elemente de instalare sunt afişate în
(p. 74) funcţie de setările camerei video atunci
• Funcţiile atribuite ASSIGN butoane (p. 43) când este pornit.
• Camera setup (p. 69)
• card de memorie de informaţii Pentru a ascunde ecranul
Puteţi verifica estimate utilizate şi gratuit
spaţii. Apăsaţi butonul STATUS CHECK .

• Informaţii despre baterie


Puteţi verifica capacitatea rămasă de ataşat
bateria.

1 Apăsaţi butonul STATUS CHECK


.

50
Conectarea unui monitor sau a unui televizor
Calitatea de redare a imaginii depinde de tipul de monitor sau TV, sau mufele folosit pentru a
face conexiune.
Utilizaţi adaptorul AC furnizat pentru a obţine o putere de curent AC (p. 19).
Consultaţi, de asemenea, manualele de utilizare furnizate cu dispozitivul să fie conectat.

Mufele de pe camera video

Deschideţi capacul şi conectaţi mufa cablul.

51
Conectarea unui monitor sau un televizor (Continuare)

Conectarea la un televizor de înaltă definiţie

Calitatea imaginii de înaltă definiţie (HD), filmele sunt redate în mare


calitatea imaginii definiţie (HD).
Definiţie standard de calitate a imaginii (SD), filmele sunt redate în
imagine standard de calitate Definition (SD).

Note

• Dacă vă conectaţi la prize doar componentele video, cele audio nu vor avea semnale de ieşire. Conectaţi
la prize ambele cabluri alb şi roşu pentru semnale de ieşire audio.

52
Note

• Folosiţi un cablu HDMI cu logo-ul HDMI.


• Imaginile nu sunt de ieşire de la mufa HDMI OUT de camera video, în cazul în care semnalele sunt de
protecţia drepturilor de autor înregistrate în filme.
• televizoare dvs. pot să nu funcţioneze corect (de exemplu, nici un sunet sau de imagine).
• Nu conectaţi mufa HDMI OUT de camera video si mufa HDMI OUT din dispozitiv extern cu cablul
HDMI. Acest lucru poate cauza o defecţiune.
• Această cameră video nu este compatibil cu sincronizare „BRAVIA“.

53
Conectarea unui monitor sau un televizor (Continuare)

Conectarea la un TV 16:9 (wide) sau 4:3

Calitatea imaginii de înaltă definiţie (HD), filmele sunt redate


în calitate imagine standard definition (SD).
Definiţie standard de calitate a imaginii (SD) filme sunt jucate
înapoi în calitate imagine standard definition (SD).

Pentru a seta raportul de aspect în funcţie de televizorul conectat (16:9/4:3)

Selectaţi (REC/OUT SET) [VIDEO OUT] [TV TYPE] şi raportul de aspect pentru a se
potrivi TV (p. 74).

Sfaturi

• Atunci când televizorul este mono (atunci când televizorul dvs. are doar o mufă de intrare audio),
conectaţi mufa galbenă a cablului A/V de conectare la mufa de intrare video şi conectaţi jack-ul alb
(canalul din stânga) sau roşu (dreapta canal), conectaţi la mufa de intrare audio a TV sau VCR. Atunci
când doriţi a reda sunetul în Modul mono, utilizaţi un cablu de conectare pentru acest scop.

Note

• Dacă vă conectaţi la prize doar componentele video, cele audio nu va avea semnale de ieşire. Conectaţi
la prize componentele alb şi roşu pentru semnale de ieşire audio.

54
* Modificaţi setările în funcţie de televizorul conectat.

La conectarea la TV prin intermediul unui VCR

Selectaţi metoda de conectare cu [VIDEO OUT] (p. 74), în funcţie de mufa de intrare a VCR.
Conecta camera la LINE IN intrare pe VCR. Setaţi selectorul de intrare pe VCR la LINE
(VIDEO 1 VIDEO 2, etc).

Note

• Imaginile sunt de ieşire în calitate imagine standard definition (SD) în cazul în care cablul A/V de
conectare este folosit.
• În cazul în care rata de frame [REC FORMAT] este 24p sau 30p, imaginile sunt convertite la semnalele
de interlace pull-down sistem să fie de ieşire.

Sfaturi

• Rezoluţia a semnalului depinde [VIDEO OUT] setarea. Vezi pagina 74 pentru detalii.
• Dacă vă conectaţi camera video la televizor, folosind mai mult de un tip de cablu de la imagini de
ieşire, ordinea de prioritate a mufele de intrare TV este după cum urmează:
HDMI video component video.
• HDMI (High-Definition Multimedia Interface) este o interfaţă pentru a trimite ambele video / semnale
audio. Mufa HDMI OUT iesiri imagini de înaltă calitate şi audio digital.

55
Editarea
Operarea în meniul MODE

Aveţi posibilitatea să editaţi filmele 4 Atingeţi elementul dorit.


înregistrate, a formata carduri de memorie, Exemplu: [DELETE]
etc.

5 Funcţiona după instrucţiunile de pe


ecran.

Pentru a ascunde ecranul de meniu


MODE

Apăsaţi , sau apăsaţi pe butonul MODE.

Pentru a reveni la ecranul anterior


Apăsaţi .

1 Setaţi comutatorul POWER pe ON.

2 Apăsaţi pe butonul MODE.

3 Atingeţi categoria dorită.


Exemplu: [EDIT] categorie

56
Protejarea imaginilor înregistrate (Protect)

Protejaţi filme şi imagini statice pentru a evita Pentru a anula protecţia de filme şi
ştergerea lor din greşeală. imagini statice
Sfaturi Atingeţi imaginea film sau cele marcate cu
în pasul 4.
• Puteţi proteja, de asemenea, filme şi imagini dispare.
statice apăsând butonul MENU de pe VISUAL
INDEX ecran sau ecran de redare.

1 Apăsaţi pe butonul MODE.

2 Atingeţi [EDIT] [PROTECT].

3 Pentru a proteja filme, atingeţi


[MOVIE PROTECT] a selecta
cartela de memorie şi de calitatea
imaginii.

Pentru a proteja imagini statice, atingeţi


[PHOTO PROTECT] a selecta cartela
de memorie.

4 Atingeţi filmele sau fotografiile să fie


protejate.

este afişat pe imaginile selectate.

Sfaturi

• Apăsaţi şi menţineţi imaginea de jos pentru a


examina imaginea. Atingeţi pentru a reveni la
ecranul anterior.
• Puteţi selecta până la 100 de imagini la un
moment dat.

5 Atingeţi [YES] .

57
Folosind Playlist de filme

Playlist este o listă care arată de miniaturi • Nu puteţi adăuga imagini statice la o lista de
filmele pe care le-aţi selectat. redare.
Filme originale nu sunt modificate, chiar dacă
editaţi sau ştergeţi filmele adăugate la Lista de Sfaturi
redare.
• Puteţi adăuga un maxim de 999 de înaltă
definiţie calitatea imaginii (HD) filme, sau 99
standard definiţie calitatea imaginii (SD) la
Crearea Playlist filme în Lista de redare.
• Puteţi adăuga, de asemenea, filme apăsând
Note Butonul MENU de pe ecranul VISUAL
• Calitatea imaginii de înaltă definiţie (HD) si INDEX, ecranul de redare sau ecranul Playlist.
filme definiţie standard de calitate a imaginii
(SD) filme se adaugă la Liste de redare Redarea Playlist
individuale.
1 Apăsaţi pe butonul MODE.
1 Apăsaţi pe butonul MODE.
2 Atingeţi [PLAY] [PLAYLIST]
2 Atingeţi [EDIT] [PLAYLIST
selectaţi cartela de memorie dorită şi
EDIT] [ADD] selecta cartela de
calitatea imaginii.
memorie şi de calitatea imaginii.
Filme adăugat în lista de redare apară.
3 Atingeţi filmul care urmează să fie 3 Atingeţi filmul pe care doriţi să
adăugate la Playlist. joace înapoi.
este afişat pe filme selectate. Playlist este redat de selectat film până la
capăt, apoi Ecranul revine la ecranul lista
de redare.

Pentru a şterge filme inutile din Playlist

Apăsaţi pe butonul MODE.


Atingeţi [EDIT] [PLAYLIST EDIT]
[ERASE] selecta cartela de memorie şi
Sfaturi de calitatea imaginii.
• Pentru a şterge toate filmele din Playlist,
atingeţi [EDIT] [PLAYLIST EDIT]
• Apăsaţi şi menţineţi imaginea de jos pentru a
[ERASE ALL] selectaţi cartela de
examina imaginea. Atingeţi pentru a reveni
memorie şi calitatea imaginii.
la ecranul anterior.
Atingeţi filmul care urmează să fie şters
din listă.
4 Atingeţi [YES] .
este afişat pe filme selectate.

Note
• Nu scoateţi acumulatorul, AC Adaptor sau
cardul de memorie care conţine filme de la
camera video în timpul operaţiunii. Ea poate
deteriora atât cartela de memorie.

58
Capturarea imaginilor
statice dintr-un film
Sfaturi

• Apăsaţi şi menţineţi imaginea de jos pentru a


Aveţi posibilitatea să salvaţi un cadru selectat
examina imaginea. Atingeţi pentru a reveni dintr-un film înregistrat ca o imagine statică.
la ecranul anterior.
1 Apăsaţi pe butonul MODE.
Atingeţi [YES] .
2 Atingeţi [EDIT] [PHOTO
Sfaturi CAPTURE] selectaţi cartela de
memorie şi de calitatea imaginii.
• Chiar dacă ştergeţi un film dintr-o listă, Filmul
original nu este şters.
• Puteţi şterge, de asemenea, filme apăsând
3 Atingeţi filmul care urmează să fie
MENU buton pe ecran sau Playlist Playlist capturat.
redare ecran. Filmul selectat începe redarea.

Pentru a schimba ordinea în cadrul Playlist 4 Atingeţi la punctul în care doriţi


să le capturaţi.
Apăsaţi pe butonul MODE. Filmul pauze. Redare şi pauză comută pe
Atingeţi [EDIT] [PLAYLIST EDIT] măsură ce apăsaţi .
[MOVE] selectaţi cartela de memorie
şi de calitatea imaginii. După ce selectaţi punctul cu , faceţi
Atingeţi filmul care urmează să fie mutat. reglarea fină cu / .
este afişat pe filme selectate.

Sfaturi

• Apăsaţi şi menţineţi imaginea de jos pentru a


examina imaginea. Atingeţi pentru a reveni
la ecranul anterior.

Atingeţi . Revine la începutul selectate film


Selectaţi destinaţia cu .
Atingeţi [YES] .
5 Atingeţi .
Sfaturi
Imaginea capturata este încă salvată pe
• Când selectaţi mai multe filme, filmele sunt cartela de memorie selectată pentru filme.
mutate în ordinea în care apar pe Lista de Când captura este terminată, ecranul
redare. revine la pauză.
• Puteţi, de asemenea, reordona filme apăsând • Pentru a continua capturarea, atingeţi ,
MENU buton de pe lista de redare de pe ecran. apoi repetaţi paşii de la pasul 4.
• Pentru a capta o imagine încă de la un alt
film, touch , apoi repetaţi paşii de la
pasul 3. În cazul în care vă schimbaţi cartela
de memorie şi imaginea

59
Capturarea imaginilor statice de la Divizarea unui film
un film (Continuare)

calităţii de filme, începe din nou de la Puteţi diviza un film la un desemnat punct.
început.
1 Apăsaţi pe butonul MODE.
6 Atingeţi .
2 Atingeţi [EDIT] [DIVIDE]
Note selectaţi cartela de memorie dorită şi
calitatea imaginii.
• dimensiunea imaginii este stabilită în funcţie de
imaginea calitatii de film: 3 Atingeţi filmul care urmează să fie
– [2,1] cu calitatea imaginii de înaltă definiţie
(HD) împărţite.
– [0.2M] in 16:9 (wide) cu definiţie standard Filmul selectat începe redarea.
calitatea imaginii (SD)
– [VGA (0,3 M)], în 4:3 cu definiţie standard 4 Atingeţi la punctul în care aţi
calitatea imaginii (SD) doresc să împartă.
• Cartela de memorie în care doriţi să salvaţi încă Filmul pauze. Redare şi pauză comută pe
imaginile ar trebui să aibă suficient spaţiu liber. măsură ce apăsaţi .
• Data şi ora de înregistrare imagini este aceeaşi
ca şi data de înregistrare a timpului de filme. După ce selectaţi punctul cu , face
• Dacă filmul pe care sunt capturarea de date nu reglarea fină cu / .
are nici un cod, data şi ora de înregistrare a
imaginii va fi data şi ora capturate din film.

Revine la începutul selectate film

5 Atingeţi [YES] .

Note

• Nu puteţi restaura filmele odată ce sunt


împărţite.
• Nu scoateţi acumulatorul, AC Adaptor sau
cardul de memorie care conţine filme de la
camera video în timpul operaţiunii. Ea poate
deteriora atât cartela de memorie.

60
Ştergerea filme şi imagini
statice
• O mică diferenţă poate apărea între punctul în
care atingeţi şi punctul efectiv de divizare, Puteţi elibera spaţiul media ştergând filme şi
camera selectând punctul de bază al divizării cu imagini statice din cardul de memorie.
o creştere de aproximativ jumatate de secunda.
• Dacă vă împărţiţi filmul original, filmul adăugat Note
în lista de redare va fi, de asemenea, împărţit. • Nu puteţi restaura imaginile odată ce sunt şterse.
• Nu scoateţi acumulatorul, AC Adaptor sau
Sfaturi cardul de memorie care conţine filme sau încă
imaginile de pe camera video în timpul
• Puteţi diviza un film, de asemenea, prin operaţiune. Acesta poate deteriora atât cartela de
apăsarea Butonul MENU de pe ecranul memorie.
VISUAL INDEX sau ecranul de redare a • Nu puteţi şterge filme protejate şi imagini.
filmelor. Anulaţi protecţia filme şi fotografii pentru a le
şterge, înainte de a încerca să le ştergeţi (p. 57).
• În cazul în care filmul şters este inclus în lista
de redare (p. 58), filmul adăugat în lista de
redare este eliminat, de asemenea, din lista de
redare.
• Salvaţi filme şi imagini statice importante în
avans (p. 81).

Sfaturi

• Puteţi selecta până la 100 de imagini la un


moment dat.
• Pentru a şterge toate datele înregistrate pe
cartela de memorie şi de a recupera tot spaţiul
de înregistrare a cartela de memorie, formataţi
cardul de memorie (p. 62).

1 Apăsaţi pe butonul MODE.

2 Atingeţi [EDIT] [DELETE].

3 Pentru a şterge filme, atingeţi


[MOVIE DELETE] selectaţi
cartela de memorie şi de calitatea
imaginii.
Pentru a şterge imagini statice, atingeţi
[PHOTO DELETE] selectaţi cartela de
memorie.

4 Atingeţi filmele sau fotografiile să fie


şterse.
este afişat pe imaginile selectate.

61
Ştergerea filme şi imagini statice Formatarea cartela de
(Continuare)
memorie
Formatarea şterge toate datele de la cartela de
memorie pentru a recupera inscriptibil liber
spaţiu.

Note

• Conectaţi camera la priza de perete (perete


socket), folosind AC Adaptor furnizat la
împiedică camera de luat vederi de la rularea
Sfaturi din putere în timpul operaţiunii.
• Pentru a evita pierderea de imagini importante,
• Apăsaţi şi menţineţi imaginea de jos pentru a vă ar trebui să le salvaţi (p. 81), înainte de
examina imagine. Atingeţi pentru a reveni la formatare cartela de memorie.
ecranul anterior. • protejate filme şi imagini statice sunt, de
asemenea, şterse.
5 Atingeţi [YES] .
1 Apăsaţi pe butonul MODE.
Pentru a şterge toate filmele / imagini
statice la o dată 2 Atingeţi [MANAGE MEDIA]
[MEDIA FORMAT].
În pasul 3, atingeţi [MOVIE DELETE ALL]
selectaţi cartela de memorie dorită şi 3 Atingeţi cardul de memorie care
calitatea imaginii [YES] [YES] . urmează să fie formatate.
• Pentru a şterge toate imagini statice la un
moment dat, atingeţi [PHOTO DELETE 4 Atingeţi [YES] [YES] .
ALL] selecta cardul de memorie [YES]
[YES] . Note

Note • În timp ce [Executing…] este afişat, nu


funcţionează butoanele de pe camera video, sau
• Imagini • filme protejate şi încă nu sunt şterse deconectaţi AC Adaptor sau scoateţi cartela de
de pe cardul de memorie. memorie de la camera video. (Lampa de acces
este aprins sau intermitent în timp ce formatarea
Sfaturi cartelei de memorie.)

• Puteţi şterge, de asemenea, imaginile apăsând


Butonul MENU de pe ecranul VISUAL INDEX
sau ecranul redarea de filme şi încă imagini.

62
Prevenirea datele de pe cartela de memorie de a fi
recuperate

Datele devin neinteligibile vor fi scrise pe Ecranul mass-media apare gol.


cartela de memorie. Astfel, acesta poate
deveni mai dificil de a recupera orice date
originale. Chiar şi dacă formataţi cartela de
memorie, s-ar putea fi unele date rămase. Prin
urmare, atunci când va dispune de transfer sau
cartela de memorie, este recomandat să
efectuaţi o [ MEDIA EMPTY] / [
MEDIA EMPTY] operaţiune.

Note
• Dacă efectuaţi această operaţie, toate datele
stocate sunt şterse. Pentru a evita pierderea de
imagini importante, acestea ar trebui să fie
salvate (p. 81), înainte de operaţiune.
• Nu puteţi efectua această operaţie, dacă nu
conectaţi adaptorul AC la priza de perete (perete
socket). 7 Atingeţi [YES] [YES] .
• Deconectaţi toate cablurile, cu excepţia AC
Adaptor. Nu deconectaţi adaptorul în timpul Note
operaţiunii.
• Nu aplicaţi şocuri sau vibraţii camerei dvs.
• Aceasta poate dura de la câteva minute la mai
video în timpul acestei operaţiuni.
multe ore pentru a goli înregistrarea, în funcţie
de capacitate. Puteţi verifica timpul real necesar
1 Folosiţi o camera video pe un sursă pe ecranul LCD.
de alimentare în afara utilizând AC • Dacă opriţi operaţiunea în timp ce
Adaptor (p. 19). [Executare…] apare, asiguraţi-vă că operaţiunea
de efectuarea [MEDIA FORMAT] sau golire
este efectuată atunci când utilizaţi cartela de
2 Setaţi comutatorul POWER pe ON.
memorie data viitoare.

3 Apăsaţi pe butonul MODE.

4 Atingeţi [MANAGE MEDIA]


[MEDIA FORMAT].

5 Atingeţi cardul de memorie care


urmează să fie formatate.
Ecranul format apare.

6 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul


STOP pentru mai mult de 3 secunde.

63
Repararea imaginii Baza de
date fişier
Această funcţie verifică informaţii de
management şi coerenţa de filme pe cartela de
memorie, şi găseşte orice neconcordanţe de
reparaţii.

Note

• Conectaţi camera la priza de perete (perete


socket), folosind AC Adaptor pentru a preveni
ca această camera de luat vederi să rulaze fără
putere în timpul operaţiunii.

1 Apăsaţi pe butonul MODE.

2 Atingeţi [MANAGE MEDIA]


[REPAIR IMAGE DB FILE].

3 Atingeţi cartela de memorie pe care


doriţi pentru a verifica gestiune a
fişierelor.

4 Atingeţi [YES].
Verificarea fişier de gestionare începe.
Atingeţi şi ieşiţi din dosarul
management pentru a verifica dacă este
găsită o incoerenţă.

5 Atingeţi [YES].
După ce apare [Completed.], atingeţi .

Note

• Dacă opriţi operaţiunea în timp ce apare


[Reparaţii Baza de date Image File], asiguraţi-vă
că încheiaţi operaţiunea aşa cum este descris
mai sus atunci când utilizaţi cartela de memorie
data viitoare.

64
Utilizarea meniului
Folosirea meniului
Aveţi posibilitatea să modificaţi diverse setări 3 Rotiţi SEL/PUSH EXEC dial până
sau să faceţi ajustări detaliate folosind când pictograma de meniu dorit este
elementele de meniu afişate pe ecran. evidenţiată, apoi apăsaţi butonul
pentru a selecta meniul.
CAMERA SET (p. 69)
REC / SET OUT (p. 73)
AUDIO SET (p. 75)
DISPLAY SET (p. 77)
ALTELE (p. 80)

4 Rotiţi SEL/PUSH EXEC dial până


când elementul de meniu dorit este
evidenţiat, apoi apăsaţi apelare
pentru a selecta elementul.

Sfaturi

• Puteţi selecta elementele de meniu, de


asemenea, cu butoane.

1 Setaţi comutatorul POWER pe ON.


5 Porniţi SEL/PUSH EXEC dial până
2 Apăsaţi butonul MENU. ce setarea dorită este evidenţiată,
Meniul apare pe ecran. apoi apăsaţi apelare pentru a
confirma setarea.

65
De operare meniul (Continuare)

6 Apăsaţi butonul MENU pentru a


ascunde meniul de pe ecran.
Pentru a reveni la ecranul anterior,
selectaţi [ RETURN].

Note

• Elementele de meniu disponibile variază în


funcţie de contextul în care camera video
înregistrează sau redă.

66
Elementele de meniu : Funcţii reveni la setările implicite atunci când schimbaţi
formatul, exercită funcţiile prin butonul MODE, sau
dezactivaţi camera video.
: Funcţii care pot fi atribuite la butoanele ASSIGN.

67
Elementele de meniu (Continuare)

68
(CAMERA SET) meniu câştiga mai potrivită şi setarea va permite
înregistrarea de zgomot redus. Dinamic Gama
Setările pentru a ajusta camera video
de camere video nu este redusă atunci când
pentru a condiţiile de înregistrare (GAIN
setaţi [MINUS AGC] la [ON].
SET/SPATE LIGHT/ STEADYSHOT, etc.)
ON
Permite minus control câştig (până la -3
dB) în timpul controlului automat al
Setările implicite sunt marcate cu .
amplificării, după cum este necesar.
Indicatorii din paranteze apar când elementele
OFF
sunt selectate.
Dezactivează minus control câştig în
A se vedea pagina 65 pentru detalii cu
timpul Automatic Gain Control.
privire la selectarea elemente de meniu.
IRIS RING ROTATE
Apăsaţi butonul MENU selectaţi Puteţi selecta direcţia de funcţionare a Iris
(CAMERA SET), cu SEL/PUSH EXEC dial. inel.
NORMAL
Faceţi imagini întunecate cu sensul de
rotaţie a acelor ceasornic al inelului
GAIN SET irisului.
Puteţi seta valori gain pentru H, M şi L poziţii OPPOSITE
ale switch GAIN. Setările implicite de [H], Faceţi imagini întunecate cu inversul
[M] şi [L] sunt 18 dB, 9 dB 0 dB şi, respectiv. sensului de rotaţie a acelor ceasornic al
Selectaţi [H], [M] sau [L] cu SEL / PUSH inelului irisului.
EXEC dial.
Setaţi valoarea amplificării cu SEL / Sfaturi
PUSH EXEC dial, şi apăsaţi dial.
Puteţi selecta o valoare între -6 dB şi 21 • Aveţi posibilitatea să atribuiţi această funcţie la
dB cu 3 dB. Mai mare valoare, mai mare o ATRIBUI butonul (p. 43).
câştig.
Selectaţi [OK] cu SEL / PUSH EXEC WB PRESET
dial. Puteţi utiliza balans de alb presetat. Pentru
Apăsaţi butonul MENU pentru a ascunde mai multe detalii, vezi pagina 33.
meniul de pe ecran.
AWB SENS
AGC LIMIT Puteţi seta echilibrul de alb automat când
Puteţi selecta limita superioară pentru Auto operaraţi sub o sursă de lumină, cum ar fi o
Gain Control (AGC) de la [OFF] (21 dB, lampă cu incandescenţă sau lumânare, sau sub
setarea implicită), [18db], [15dB], [12dB], o sursă de lumină albăstruie, cum ar fi umbra
[9dB], [6dB], [3dB] şi [0dB]. din aer liber.
Note INTELLIGENT
Reglează automat balansul de alb, astfel
• Dacă ajustaţi câştiga în mod manual, nu puteţi a
ca aspect scenelor să fie natural pentru
obţine efectul de [AGC LIMIT].
sursă de lumina.
MINUS AGC
Când setaţi această funcţie la [ON], de control
automat gama de câştig poate fi extinsă la
gama negativ. Mai ales într-un mediu
luminos, minus (fără) control va permite

69
Apăsaţi butonul MENU selectaţi (CAMERA SET), cu SEL / PUSH EXEC dial.

HIGH AUTO IRIS LIMIT


reglează automat balansul de alb reducând Puteţi selecta cea mai mare valoare pentru iris
în acelaşi timp roşeaţa sau albăstreala. prin reglare automată de la [F11], [F9.6],
[F8], [F6.8], [F5.6], [F4.8] şi [F4]. Setarea
MIDDLE implicită este [F11].

LOW Note
Reglează automat balansul de alb • Această funcţie nu este eficace în timpul
crescând în acelaşi timp roşeaţa sau ajustarii manuale a Iris.
albăstreala.
FLICKER REDUCE
Note ON
Reduce pâlpâitoare. Pâlpâitoare de pe
• Acest lucru este eficient numai atunci când ecran sub o sursă de lumină, cum ar fi
balansul de alb este ajustat automat. lămpi fluorescente vor fi reduse.
• [AWB SENS] nu este eficient sub un cer senin
OFF
sau soare.
Nu reduce pâlpâitoare.
AE SHIFT Note
ON/OFF Puteţi activa sau dezactiva • Licăritul nu poate fi redus pentru anumite surse
funcţia. Când [ON] este selectat, şi de lumina.
valoarea selectată apare pe ecran.
LEVEL BACK LIGHT
Puteţi seta o valoare de compensare Când setaţi această funcţie la [ON] ( ), poţi
pentru a ajusta reglarea automată a valorii corecta iluminarea. Setarea implicită este
expunerii la [-7] (Întuneric) - [0] [OFF].
(standard) - [7] (luminoase) cu SEL /
PUSH EXEC dial. Setarea implicită este Note
[0]. • [BACK LIGHT] este setat la [OFF] când setaţi
[SPOT LIGHT] la [ON].
Note • [BACK LIGHT] este setat la [OFF] în cazul în
• Această funcţie nu este eficientă în timp ce care iris, câştig, şi viteza obturatorului sunt
ajustaţi iris, viteza obturatorului şi câştig se vor ajustate toate manual.
efectua toate manual.
Sfaturi
Sfaturi
• Aveţi posibilitatea să atribuiţi un buton • Aveţi posibilitatea să atribuiţi această funcţie la
ASSIGN ca să lucreze ca [ON/OFF] (p. 43). butonul ASSIGN (p. 43).

AE RESPONSE SPOT LIGHT


Când setaţi această funcţie la [ON] ( ),
Puteţi selecta viteza la care expunerea este Puteţi preveni supraexpunerea de lumină în
ajustată automat urmarind a schimbările în timp ce înregistraţi un subiect sub lumină
strălucirea de pe subiect. Aveţi posibilitatea să puternică, cum ar fi o scenă. De exemplu,
selectaţi viteza de la [FAST], [MIJLOCIU] şi puteţi preveni feţele oamenilor de a fi supra-
[SLOW]. Setarea implicită este [FAST]. expuse. Setarea implicită este [OFF].

70
Note ACTIVE STEADYSHOT TYPE
Puteţi selecta un tip de camerashake puternice
• [SPOTLIGHT] este setat la [OFF] când setaţi reducere pentru înregistrare diferite situaţii.
[BACK LIGHT] la [ON].
• [SPOTLIGHT] este setat la [OFF] în cazul în STANDARD
care toate de iris, câştig, şi viteza obturatorului
Reduce aparat de fotografiat shake mai
sunt ajustate manual.
puternic în timp ce mersul pe jos sau se
Sfaturi deplasează în jurul.
WIDE CONVERSION
• Aveţi posibilitatea să atribuiţi această funcţie la Acest post este prevăzută pentru utilizarea
o ATRIBUI butonul (p. 43). o gamă largă de lentile de conversie
(vândute separat), în [ACTIVE
STEADYSHOT STEADYSHOT] modul, şi deosebit de
eficientă pentru Sony largă lentile de
SET conversie.

STEADYSHOT Note
Puteţi activa aparatul foto-shake reducerea
setare. • La [ACTIVE STEADYSHOT] de stabilire,
domeniul imaginii schimburi uşor la telefoto
ACTIVE STEADYSHOT ( ) parte, şi rezoluţia va deteriora uşor, precum şi.
Aveţi posibilitatea să utilizaţi de reducere
a camerei se agită cu efect mai puternic. Sfaturi
OFF
Selectaţi [OFF] ( ), atunci când • Aveţi posibilitatea să atribuiţi un buton
utilizaţi un trepied (comercializat separat) ASSIGN să lucreze ca [SET] (p. 43).
pentru a face imagini un aspect natural.
STEADYSHOT TYPE AF ASSIST
Puteţi selecta un tip de aparat de fotografiat,
se agită reducere pentru situaţii de înregistrare Când setaţi această funcţie la [ON], vă se
diferite. poate concentra temporar manual folosind
HARD Inel de focalizare în timpul ajustării auto-
aparat de fotografiat shake Reduce focus.
considerabil. Această setare nu este Setarea implicită este [OFF].
adecvat pentru înregistrarea atunci când
sunt utilizaţi tehnici ca panoramare sau de Note
basculare.
STANDARD • Această funcţie este eficientă numai atunci când
Camera standard-Shake Reduction. FOCUS comutatorul este setat pe AUTO (p.
SOFT 30).
Reduce aparat de fotografiat shake
moderat. Uşor instabilitate rămâne în HANDLE ZOOM
filme, care face filme arata ca acestea
sunt. Puteţi selecta zoom viteza pentru FIX poziţie
WIDE CONVERSION a mânerului zoom trecerea de la [1] (Lentă)
Acest post este prevăzut pentru o gamă prin [8] (rapid). Setarea prestabilită este [3].
largă de lentile de conversie (vândute
separat), şi deosebit de eficientă pentru
Sony largă lentile de conversie.

71
Apăsaţi butonul MENU selectaţi (CAMERA SET), cu SEL / PUSH EXEC dial.

D. EXTENDER Note
Când setaţi această funcţie la [ON] ( ), • Această funcţie este automat setat la [OFF]
Devine imaginea afişată aproximativ 1,5 ori (setarea implicită) atunci când porniţi format,
mai mare. Calitatea imaginii scade, deoarece îndeplini funcţia de butonul MODE, sau opri
camera video.
imaginea este digital prelucrate. Această • Nu puteţi seta această funcţie atunci când restul
funcţie vă ajută să se concentreze pe departe- spaţiu a cardului de memorie este mai puţin de 1
departe subiecte, cum ar fi o pasăre sălbatică minut.
departe, la o distanţă. Setarea implicită este Sfaturi
[OFF]. • Aveţi posibilitatea să atribuiţi această funcţie la
o ATRIBUI butonul (p. 43).
Note
• funcţia întoarce la setările implicite atunci când x.v. Color
porniţi formatul, îndeplini funcţia de butonul Când setaţi această funcţie la [ON] ( ),
MODE, sau a opri camera video.
puteţi înregistra cu mai gama de culori.
Camera dvs. poate reproduce culori
Sfaturi
strălucitoare şi vii pentru flori şi frumos
• Aveţi posibilitatea să atribuiţi această funcţie la
o ASSIGN butonul (p. 43). albastru-verde al oceanelor tropicale. Setarea
implicită este [OFF].
FADER
Note
• Culorile nu pot fi reproduse bine atunci când
Puteţi adăuga efecte vizuale de tranzitie între redaţi un film înregistrat cu acest funcţia setată
scene. la [ON] pe un televizor care nu sprijin
Selectaţi [WHITE FADER] sau [BLACK x.v.Color.
FADER] în timpul de aşteptare să se • Nu puteţi seta [x.v.Color], în următoarele
estompeze în cu selectate efect, sau de cazuri:
înregistrare pentru a fade out cu efect – Când imagine standard de calitate definiţie
selectat. (SD) este selectat.
Apăsaţi butonul de înregistrare. – În timpul înregistrării filmelor
Indicatorul fader se opreşte din clipit şi • Când setaţi [x.v.Color] la [ON], imaginea
profilul va fi dezactivat.
dispare când decolorare este completă.
Pentru a anula înainte de începerea
operaţiunii, selectaţi [OFF] în pasul . COLOR BAR
Setarea va fi şters de fiecare dată când apăsaţi ON/OFF
butonul de înregistrare. Când selectaţi [ON], puteţi afişa bare de
culoare de pe ecran sau le înregistreze pe
cartela de memorie. Această funcţie vă ajută
pentru a regla culorile atunci când viziona
Fading out Fading in filme înregistrate cu camera dvs. video pe un
WHITE FADER televizor sau un monitor. Setarea implicită
este [OFF].
Note
• Această funcţie este automat setată la [OFF]
BLACK FADER atunci când opriţi camera video.
• Nu puteţi modifica setarea în timpul înregistrării
sau funcţionarea focalizare extins, sau atunci
când este fader set.

72
(REC/OUT SET) menu
TYPE Setările de înregistrare, intrare şi de ieşire
Selectează un tip de bare de culoare. Setări (REC FORMAT / VIDEO OUT,
etc.)

Setările implicite sunt marcate cu .


Indicatorii din paranteze apar când elementele
sunt selectate.
A se vedea pagina 65 pentru detalii cu
privire la selectarea elemente de meniu.

Apăsaţi butonul MENU selectaţi


(REC / OUT SET), cu SEL / PUSH dial
EXEC.

REC FORMAT
Vezi pagina 27.

WIDE REC

Puteţi înregistra un film într-un raport de


aspect care se potriveşte cu cea a unui
televizor pe care doriţi să conecta. Consultaţi,
de asemenea, instrucţiuni manualele care vin
cu TV.

ON
Records un film într-un raport de aspect
care potriveşte cu ecran complet de 16:9
(wide) TV.

OFF ( )
Records un film într-un raport de aspect
care potriveşte cu ecran complet de un
televizor 4:3.

TYPE 4 (luminozitate 75% faţă de TYPE 3) Note

• Setaţi [TV TYPE] corect la suita de un televizor


Sfaturi pe care le doriţi să vă conectaţi pentru redare.
• Raportul de aspect va fi fixată la 16:9 şi veţi
• Aveţi posibilitatea să atribuiţi un buton poate nu-l setat la 4:3, atunci când înregistraţi
ATRIBUI să lucreze ca [ON / OFF] (p. 43). filme cu imagine de înaltă calitate definiţie
(HD).

73
Apăsaţi butonul MENU selectaţi (REC / OUT SET), cu SEL / PUSH EXEC dial.

Note
VIDEO OUT
• Când redaţi definiţie standard calitatea imaginii
HDMI OUTPUT (SD), filme înregistrate cu [ WIDE REC]
Puteţi selecta o rezoluţie de ieşire semnal de setat la [ON], imaginile pot par să fie normale în
la mufa HDMI OUT. direcţie verticală, dar comprimat în direcţie
orizontală, în funcţie de pe TV.
AUTO
720p/480i
1080i/480i
480p
480i

COMPONENT OUTPUT
Puteţi selecta o rezoluţie de ieşire semnal de
la mufele COMPONENT OUT.
720p/480i
1080i/480i
480i

TV TYPE
Aveţi nevoie pentru a converti semnalul în
funcţie de pe un tip de televizor atunci când
redarea film. Filmele înregistrate sunt redate
înapoi, după cum urmează ilustraţii.

16:9
Selectaţi pentru a viziona filme pe un 16:9
(Wide) TV.

Format 16:9 filme Format 4:3 filme

4:3
Selectaţi pentru a viziona filme pe un 4:03
TV standard.

Format 16:9 filme Format 4:3 filme

74
(AUDIO SET) meniu INT WIND MIC
OFF
Dezactivează vânt de reducere a
Setări pentru înregistrare audio (AUDIO zgomotului.
LIMITĂ / XLR SET, etc.) ON
Permite vânt de reducere a zgomotului.
Setările implicite sunt marcate cu . apare pe ecran verifica starea.
Indicatorii din paranteze apar când elementele
sunt selectate. XLR SET
A se vedea pagina 65 pentru detalii cu
privire la selectarea elemente de meniu. XLR AGC LINK
Puteţi selecta fie legate sau separate AGC
Apăsaţi butonul MENU selectaţi (Auto Gain Control) de CH1 şi CH2
(AUDIO SET), cu SEL / PUSH dial EXEC. atunci când se utilizează un microfon
extern (vândut separat).
AUDIO LIMIT
Puteţi seta de reducere a zgomotului de tăiere- SEPARATE
funcţia pentru CH1/CH2. Separat se aplică pentru AGC CH1/CH2.
OFF Intrări de sunet de la CH1/CH2 va fi
Dezactivează funcţia. înregistrate ca sunet separate.
ON LINKED ( )
Permite funcţia. Aplică AGC de CH1 în legătură cu faptul
că de CH2. intrări de sunet de la
Note CH1/CH2 va se înregistrează ca un set de
• Această funcţie este disponibilă numai când aţi sunet, cum ar fi stereo sunet. apare pe a
setat AUTO / MAN (CH1/CH2) a comuta la verifica starea ecran.
MAN.
Note
HEADPHONE OUT • Această funcţie este disponibilă atunci când
CH1 şi switch-CH2 sunt setate pe AUTO şi
Puteţi seta sunetul la ieşire la căşti atunci când INPUT1 şi switch-uri INPUT2 sunt setate la
MIC sau ambele setat la LINE (p. 39).
căşti MONITOR comutatorul este setat la
STEREO MIX.
AUDIO MANUAL GAIN
STEREO
Puteţi selecta fie legate sau separate controlul
Ieşiri în stereo.
nivelului audio de CH1 şi CH2 atunci când
MONO
folosind un microfon extern (vândut separat).
Ieşiri în monaural.
SEPARATE
INT MIC SET Controlează separat nivelurile audio ale
CH1 şi CH2. intrări de sunet de la CH1
INT SENS MIC CH2 şi vor fi înregistrate separat sunet.
Puteţi seta sensibilitatea de înregistrare a
interne microfon.
NORMAL
Sensibilitate, care este utilizată în mod
normal în inregistrari profesional.
HIGH
Sensibilitate, care este utilizată în mod
normal în înregistrări de consum.
apare pe a verifica starea ecran.

75
Apăsaţi butonul MENU selectaţi (AUDIO SET), cu SEL / PUSH EXEC dial.

LINKED ( ) minus. Când se foloseşte un mai puţin sensibile


Controlează nivelul audio de CH1 legate microfon sau de înregistrare liniştită sunetului,
de cu cea a CH2. Intrări de sunet de la setaţi-l pe partea de plus.
CH1 CH2 şi vor fi înregistrate ca un set de • Când înregistrarea sunet puternic, sunetul poate
fi denaturat fie la punctul de intrare sau
sunet cum ar fi sunet stereo. apare pe
înregistrare punct. Dacă este distorsionat la
verifica starea ecran. intrare punctul, ajustaţi sunetul folosind funcţia
INPUT TRIM. Dacă este distorsionat la punctul
Note de înregistrare, inferior nivelul volumului total
• Această funcţie este disponibilă atunci când manual.
CH1 şi switch-CH2 sunt setate la MAN şi • Dacă setaţi INPUT TRIM prea departe la minus
INPUT1 şi switch-uri INPUT2 sunt setate la parte, volumul microfonului este prea scăzut,
MIC sau ambele setat la LINE (p. 39). rezultând într-un semnal slab / zgomot.
• Când selectaţi [LINKED], puteţi regla volum cu • Testaţi efectul funcţiei [AUDIO SET] în
cadran AUDIO LEVEL de CH1 (p. 39). conformitate cu microfon utilizate sau sunetul
domeniul site-ului de înregistrare înainte de real
INPUT 1 TRIM de înregistrare.
Puteţi ajusta nivelul semnalului de intrare de
la INPUT 1.
Puteţi selecta din [-18db], [-12dB], [-6dB],
[0dB], [+6dB] şi [+12dB]. Setarea implicită
este [0dB].

Note
• Setarea nu este eficient atunci când aţi setat
INPUT1 a comuta la LINE.

INPUT 1 WIND
OFF
Dezactivează vânt de reducere a
zgomotului.
ON
Permite vânt de reducere a zgomotului.
apare pe ecran verifica starea.

Note
• Setarea nu este eficient atunci când aţi setat
INPUT 1 a comuta la LINE.
INPUT 2 TRIM
INPUT 2 WIND
Puteţi seta INPUT2 în acelaşi mod ca
INPUT1.

Sfaturi
• -48 dBu este setat ca 0 dB în camera dvs. video.
• setaţi INPUT TRIM la [0dB] pentru un
microfon (vândut separat).
• Funcţia INPUT TRIM ajustează de intrare nivel
de la un microfon extern. Când utilizaţi un
microfon extrem de sensibil sau de înregistrare
voce tare sunetului, setaţi această spre partea

76
(DISPLAY SET) meniu
Setări ecran de afişare şi vizor (MARKER / COLOR
VF BACKLIGHT / DISPLAY OUTPUT, Puteţi selecta culoare atinge un nivel maxim
etc.) de la [WHITE], [RED] şi [YELLOW].
Setarea implicită este [WHITE].
Setările implicite sunt marcate cu .
Indicatorii din paranteze apar când elementele LEVEL
sunt selectate. Puteţi selecta o sensibilitate ajungând de la
A se vedea pagina 65 pentru detalii cu [HIGH], [MIDDLE] şi [LOW]. Setarea
privire la selectarea elemente de meniu. implicită este [MIDDLE].

Apăsaţi butonul MENU selectaţi Note


(DISPLAY SET), cu SEL / PUSH dial • îmbunătăţită prezintă nu vor fi înregistrate pe
EXEC. cartela de memorie.

ZEBRA Sfaturi
• Vă puteţi concentra mai uşor, utilizând această
funcţie în combinaţie cu funcţia de focalizare
Aveţi posibilitatea să afişaţi un model zebra extins (p. 31).
ca un ghid pentru ajustarea luminozităţii. • Aveţi posibilitatea să atribuiţi un buton
ASSIGN să lucreze ca [ON / OFF] (p. 43).
ON/OFF
Când selectaţi [ON], şi nivel de MARKER
luminozitate apar pe ecran. Model zebra nu
vor fi înregistrate cu imagine. Setarea ON/OFF
implicită este [OFF]. Când selectaţi [ON], puteţi afişa markeri.
Setarea implicită este [OFF]. Markeri nu vor
LEVEL fi înregistrate pe cartela de memorie.
Puteţi selecta nivelul de luminozitate între 70
şi 100 sau 100+. Setarea implicită este [70]. CENTER
Când selectaţi [ON], puteţi afişa o marker în
Sfaturi centrul ecranului. Setarea implicită este [ON].
• model zebra este un model de bandă afişate
peste o parte a unei imagini pe ecran atunci când
parte este mai mare decât nivelul de
luminozitate prestabilite.
• Aveţi posibilitatea să atribuiţi un buton GUIDEFRAME
ASSIGN să lucreze ca [ON / OFF] (p. 43). Când selectaţi [ON], puteţi afişa markeri
cadru care vă ajută să verificaţi poziţie
PEAKING verticală sau orizontală a unui subiect. Setarea
implicită este [OFF].
ON/OFF
Când selectaţi [ON], apare şi puteţi
afişa o imagine de pe ecran cu contururi sale
sporite. Această funcţie vă ajută să reglaţi Note
• Numai codul de timp este de ieşire pentru o
focalizarea. Implicit setare este [OFF].
evaluare externă dispozitiv prin mufele de ieşire
externe când [MARKER] este setat la [ON],
chiar dacă [DISPLAY] OUTPUT este setat la
[ALL OUTPUT].

77
Apăsaţi butonul MENU selectaţi (DISPLAY SET), cu SEL / PUSH EXEC dial.

• Nu puteţi afişa markeri în următoarele condiţii: Sfaturi


– [EXPANDED FOCUS] • Setările apar pe ecran în timpul reglarea
– În timpul [SMOOTH SLOW REC] manuală indiferent de setările de această funcţie.
– Când timpul curent este afişată după este • indică faptul că setările sunt în mod automat
pornit Valorile ajustate.
• Puteţi afişa marcaje doar pe panoul LCD şi • Setările afişate sunt diferite de setările care va fi
vizor. Tu nu le poate afişa pe un dispozitiv afişat atunci când apăsaţi butonul DATA CODE
extern. (p. 49).

Sfaturi AUDIO LEVEL DISPLAY


• Puteţi afişa toate tipurile de markeri în acelaşi
timp timp.
Când setaţi această funcţie la [ON], vă poate
• Puteţi obţine o compoziţie echilibrată de
poziţionare subiectul în punctele de trecere a afişa contorul de nivelul audio pe ecran.
guideframe marker. Setarea implicită este [ON].
• Aveţi posibilitatea să atribuiţi un buton
ATRIBUI să lucreze ca [ON / OFF] (p. 43).

EXPADED FOCUS TYPE

Puteţi seta un tip de focalizare extins afişaj.


TYPE 1
Măreşte pur şi simplu imaginile.
TYPE 2
Lărgeşte şi imaginile arată în negru şi alb. LCD BRIGHT
CAMERA DATA DISPLAY Puteţi regla luminozitatea ecranului LCD
ecran. Modificări în luminozitatea ecranului
Când setaţi această funcţie la [ON], vă poate LCD va nu afecteaza luminozitatea de
afişa în mod constant irisului, câştig şi setări înregistrare imagini.
de expunere a vitezei de pe ecran. Setarea
implicită este [OFF]. Sfaturi
• Puteţi dezactiva, de asemenea iluminarea LCD
(p. 20).

LCD COLOR
Puteţi regla nivelul de culoare a ecranului
LCD panou. Modificări în nivelul de culoare
LCD va nu afectează nivelul de culoare de
înregistrare imagini.

LCD BACKLIGHT NIVEL


Puteţi regla nivelul de iluminare al ecranului
LCD.

78
NORMAL ON
Luminozitate standard. Întotdeauna afişează de înregistrare rămas
BRIGHT disponibile pentru filme de timp.
Luminează ecranul LCD.
DISPLAY OUTPUT
Note
• Când vă conectaţi camera dvs. video la exterior Aveţi posibilitatea să selectaţi în cazul în care
surse de energie, [BRIGHT] este în mod la ieşirea de afişare informaţii, cum ar fi codul
automat selectate pentru setarea. de timp.
• Când selectaţi [BRIGHT], inscriptibile timp cu
bateria este ceva mai redus.
LCD PANEL
Ieşiri de informaţii la ecranul LCD şi
VF BACKLIGHT vizor.
ALL OUTPUT
Aveţi posibilitatea de a regla luminozitatea Ieşiri informaţiilor către LCD ecran, vizor,
vizor. Ieşire HDMI, ieşire şi de ieşire video
NORMAL component.
Luminozitate standard.
BRIGHT Note
Luminează ecranul vizor. • Numai codul de timp este de ieşire atunci când
[MARKER] este setată la [ON] şi un marker
Note este afişat pe ecran.
• Când vă conectaţi camera dvs. video la exterior
surse de energie, [BRIGHT] este în mod
automat selectate pentru setarea.
• Când selectaţi [BRIGHT], inscriptibile timp cu
bateria este ceva mai redus.

VF POWERMODE
AUTO
Transformă pe vizor în timp ce aproape
panoul LCD sau înregistrarea în modul
oglindă.
ON
Întotdeauna se transformă pe vizor.

REMAINING

AUTO
Afişează timpul de înregistrare rămas
disponibile pentru filme, atunci când re-
introduceţi modul de înregistrare video
sau a comuta la [SMOOTH SLOW REC].
În cazul în care timpul rămas este de 5
minute sau mai mult, display se stinge
după 8 secunde.

79
(OTHERS) meniu
Setările în timp ce de înregistrare sau alte BEEP
de bază Setări (AREA SET / BEEP, etc.)
OFF
Setările implicite sunt marcate cu . Anulează melodie.
Indicatorii din paranteze apar când elementele ON
sunt selectate. Activează o melodie atunci când pornire /
A se vedea pagina 65 pentru detalii cu oprire de înregistrare, sau atunci când
privire la selectarea elemente de meniu. sunteţi avertizat cu indicatori de
avertizare, etc.
Apăsaţi butonul MENU selectaţi
(OTHERS) cu SEL / PUSH EXEC dial. REC LAMP (lampa de înregistrare)
Când setaţi această funcţie la [OFF], vă poate
ASSIGN BUTTON
opri lampa de înregistrare camera. Setarea
implicită este [ON].
Vezi pagina 43.
Sfaturi
CLOCK SET • Aveţi posibilitatea să atribuiţi această funcţie la
o ASSIGN butonul (p. 43).
A se vedea pagina 22.
REMOTE CONTROL
AREA SET
Când setaţi această funcţie la [ON], vă pot
Puteţi regla o diferenţă de timp, fără a oprirea folosi furnizate la distanţă fără fir Comandant
ceas. Când utilizaţi dvs. camera video în (p. 113). Setarea implicită este [ON].
străinătate, puteţi regla ceasul la ora locală.
Sfaturi
DST SET / SUMMERTIME • Setaţi la [OFF] pentru a împiedica camera video
Puteţi schimba această setare fără oprirea de la răspuns la o comandă trimise către un alt
ceasului. Setat pe [ON] pentru a muta Unitate de control de la distanţă.
moment, să transmită o oră.
CALIBRATION
OFF
Nu se setează ora de vară. Vezi pagina 103.
ON
Se setează ora de vară.

LANGUAGE
Aveţi posibilitatea să selectaţi limba pentru a
fi utilizat pe ecranul LCD.

Sfaturi
• Camera dvs. ofera [ENG [SIMP]] (Simplificată
în engleză) în cazul în care nu puteţi găsi ti
limba maternă printre opţiuni.

80
Conectarea cu un computer
Salvarea imaginilor cu un computer

Pregătirea unui computer (Windows) Numai NTFS sau sistemul de fişiere exFAT
Puteţi efectua următoarele operaţiuni folosind poate fi folosite pentru importul sau
„Content Management Utility.“ înregistrarea video le pentru vizualizare.
• Importul imaginilor la un computer Display
• Vizualizarea imaginilor importate Minim de 1.024 × 768 puncte
Pentru a salva filme folosind un computer, Altele
instalaţi software-ul de pe CD-ROM-ul Port USB (acest lucru trebuie să fie furnizate
„Content Management Utility“ în prealabil. ca standard, High-Speed USB (USB 2.0
Utilizaţi software-ul disponibil în comerţ compatibil)) (Unitatea CD-ROM este
pentru a edita imagini sau a crea discuri. necesară pentru instalare)
*
Pasul 1 Verificarea sistemului 1 Standard de instalare este necesară.
informatic Operaţiunea este nu sunt asigurate în cazul în
care sistemul de operare a fost actualizat sau
în un multi-boot mediu.
OS*1 *
2 ediţiile pe 64 de biţi şi Starter (Edition) nu
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista sunt acceptate.
SP2*3/Windows 7 *
3 Starter (Edition) nu este suportat.
CPU
Folosiţi un procesor Intel Core 2 Duo 2.20 Note
GHz sau mai repede pentru a reda clipuri • Operarea cu toate mediile de computer nu este
video cu un grad ridicat calitatea imaginii asigurat.
definiţie (HD) în FX Mod. • furnizat software-ul „Content Management
Clipuri video cu imagini de înaltă calitate Utilitatea“ nu este susţinută de Macintosh
definiţie (HD) înregistrate în alte decât modul computere.
FX pot fi redate cu un procesor mai lent.
În funcţie de performanţele video card, clipuri Pasul 2 Instalarea software-ul furnizat
video cu imagini de înaltă definiţie calitate "Content Management Utility"
(HD) înregistrate folosind modul FX pot fi
redate cu un procesor mai lent decât cel Instalaţi „Content Management Utility“
recomandat de mai sus. înainte de a conecta camera la un computer.
Pentru următoarele operaţiuni, un Intel Confirmaţi că o camera dvs. nu este
Pentium III 1GHz sau mai rapid este necesar. conectat la computer.
– Importarea filme la calculator Porniţi computerul.
– Prelucrarea imaginii cu definiţie standard • Log on ca administrator pentru instalare.
calitate (SD) • Închideţi toate aplicaţiile care rulează pe
Memory computer înainte de a instala software-ul.
Pentru Windows XP: 512 MB sau mai mult (1 Aşezaţi CD-ROM-ul „Content
GB sau mai mult este recomandat). Cu toate Management Utility“ în unitatea de disc
acestea, 256 MB mai mult sau mai este de computerului.
suficient pentru prelucrare numai filme cu Ecranul de instalare apare.
imagine definiţie standard calitate (SD).
Pentru Windows Vista / Windows 7: 1 GB
sau mai mult
Hard disk
Volumul de disc necesar pentru instalare:
Aproximativ 100 MB

81
Salvarea imaginilor cu un computer (Continuare)
• Dacă ecranul nu apare, faceţi clic pe [Start]
[Computer] (în Windows XP, [My
Computer]), apoi dublu-clic pe
[SONYCMU (E:)] (CD-ROM).
Selectaţi limba pentru aplicarea pentru a fi
instalate, apoi faceţi clic pe [OK].
Când ecranul expertului de instalare apare, Scoateţi CD-ROM-ul de la computer.
faceţi clic pe [Next].
Confirmaţi acordul de licenţă, şi în cazul
Pentru a deconecta camera video de la
în care sunteti de acord cu termenii, faceţi
clic pe [Next].
computer
Selectaţi unitatea sau folderul pentru a
instala aplicaţie, apoi faceţi clic pe [Next]. Faceţi clic pe pictograma din dreapta
Selectaţi opţiunea pentru a crea birou-top jos a spaţiul de lucru al computerului
comenzi rapide, apoi faceţi clic pe [Next]. [Safely remove USB Mass Storage
Porniţi camera video, apoi conectaţi Device-Drive].
camera video la calculator utilizând cablul
USB furnizat.

Atingeţi [END] [YES] pe camera video


ecran.
Deconectaţi cablul USB.

[USB SELECT] ecran apare pe ecranul


camerei video în mod automat.
Atingeţi [ ] sau [ ] de pe ecranul
camerei video.
• În cazul în care [USB SELECT] ecran nu
apare, apăsaţi pe butonul MODE, apoi
atingeţi [MANAGE MEDIA] [USB
CONNECT].
Faceţi clic pe [Next].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
instala software-ul.
• Reporniţi calculatorul dacă este necesar
pentru a finaliza instalarea.
Când instalarea este finalizată,
următoarele pictogramă va apărea, în
funcţie de pe de selecţie în pasul .

82
Depanare
Depanare

Dacă executaţi în orice probleme folosind camera video, urmaţi diagrama de mai jos.

Verificaţi camera video, referindu-se la punctele de pe paginile 83-91.

Deconectaţi sursa de alimentare, reconectaţi sursa de alimentare după aproximativ 1 minut şi


rotiţi pe camera video.

Apăsaţi butonul RESET (p. 112), cu un obiect ascuţit, apoi rândul său, pe camera video.
Această operaţiune va reseta data, ora şi setările de zonă.

Consultaţi-vă distribuitorul Sony sau atelierul de service local autorizat Sony.

• Surse de alimentare / Ecran LCD / Telecomandă · · · p. 83


• card de memorie · · · p. 85
• Înregistrarea · · · p. 86
• Redare · · · p. 89
• Conectarea la TV · · · p. 90
• Dubbing / Editarea / Conectarea la dispozitive Altele · · · p. 91
• Conectarea la un computer · · · p. 91

Surse de alimentare / Ecran LCD / Telecomandă

Puterea nu porneşte sau se opreşte brusc.


• Ataşaţi un acumulator încărcat la camera video (p. 17).
• Utilizaţi adaptorul pentru conectarea la o priză de perete (priza de perete) (p. 17).

Camera video nu funcţionează chiar şi atunci când aparatul este setat pe on.
• Deconectaţi adaptorul de la priza de perete (priza de perete) sau a scoate bateria, apoi
reconectaţi-l după aproximativ 1 minut.
• Apăsaţi butonul RESET (p. 112), folosind un obiect cu vârf ascuţit.

Camera video se încălzeşte.


• Camera video poate primi mai cald în timp ce-l utilizaţi. Aceasta nu este o defecţiune.

Lampa CHG nu se aprinde în timpul încărcării acumulatorul.


• Setaţi comutatorul POWER de camera la OFF (CHG) (p. 17).
• Ataşaţi acumulatorul corect (p. 17).
• Conectaţi cablul de alimentare la priza de perete (priza de perete) corect.
• Încărcarea acumulatorului este completă (p. 17).

83
Depanare (continuare)

Lampa CHG se aprinde intermitent în timpul încărcării acumulatorului.


• Ataşaţi acumulatorul corect (p. 17). Dacă lampa CHG continuă clipească, bateria ambalaj
pot fi deteriorate. Deconectaţi cablul de alimentare şi consultaţi dealer-ul Sony.
• Dacă temperatura bateriei este prea mare sau prea mic, bateria nu poate fi încărcat şi
lampa CHG se poate aprinde intermitent lent.

Indicatorul bateriei nu indică corect timpul rămas.


• Temperatura ambientală este prea mare sau prea mic, sau acumulatorul nu a fost suficient
încãrcat.
Aceasta nu este o defecţiune.
• Încărcaţi complet bateria din nou. Dacă problema persistă, bateria poate fi purtat-out.
Înlocuiţi-o cu una nouă (p. 17, 100).
• Timpul indicat nu poate fi corect în anumite circumstanţe. De exemplu, când deschideţi
sau închideţi panoul LCD, este nevoie de aproximativ 1 minut să afişeze ora corectă
rămasă a bateriei.

Acumulatorul se descarcă prea repede.


• Temperatura ambientală este prea mare sau mică, sau acumulatorul nu a fost suficient
încãrcat.
Aceasta nu este o defecţiune.
• Încărcaţi complet bateria din nou. Dacă problema persistă, bateria poate fi purtat-out.
Înlocuiţi-o cu una nouă (p. 17, 100).

Imaginea rămâne pe ecran LCD.


• Aceasta se întâmplă dacă vă deconectaţi de la priză de curent continuu sau a scoate
bateria, fără oprirea prima putere. Aceasta nu este o defecţiune.

Imaginea din vizor nu este clară.


• Mutaţi pârghia de reglare lentilă a vizorului până când imaginea apare în mod clar
(p. 21).

Imaginea din vizor a dispărut.


• Dacă setaţi [VF POWERMODE] la [AUTO], ţinând seama Finder rămâne oprit în timp
ce panoul LCD este deschis (p. 79).

Telecomanda furnizată nu funcţionează.


• Setaţi [REMOTE CONTROL] la [ON] (p. 80).
• Îndepărtaţi orice obstacole dintre telecomanda wireless şi senzorul de la distanţă de
camera video.
• Ţineţi sursele puternice de lumină, cum ar fi lumina soarelui sau lumina din tavan,
departe de senzorul telecomenzii, în caz contrar telecomanda ar putea să nu funcţioneze
corect.
• Introduceţi o baterie în stare proaspătă în compartimentul său cu terminalele + / conform
cu cele ale compartimentului (p. 113).

84
O altă defecţiune video pe dispozitiv atunci când utilizaţi Telecomanda Wireless.
• Selectaţi un modul de comandă, altele decât DVD2 pentru dispozitivul dvs. video.
• Acoperiti senzorul de dispozitiv video cu hârtie neagră.

Când un dispozitiv este conectat la mufa REMOTE, camera video sau aparatul nu funcţionează
corect.
• Aparatul conectat poate reacţiona încet la unele operaţii, cum ar fi zoom.

Card de memorie

Restul Indicator înregistrare video nu este afişată.


• Setaţi [ REMAINING] la [ON] pentru a afişa întotdeauna restul de indicatorul de
înregistrare video (p. 79).

Camera video nu funcţionează cu cardul de memorie introdus.


• Cardul de memorie a fost formatat pe un computer. Formatul lor pe această cameră
(p. 62).

Numele de fişier de date este incorect, sau intermitent.


• Fişierul este deteriorat.
• Utilizaţi un format de fişier acceptat de camera dvs. video (p. 98).

Indicatorul de înregistrare mass-media se aprinde intermitent.


• Ceva greşit sa întâmplat cu cardul de memorie. Repararea bazei de date fişier imagine (p.
64).

Imagini de pe cardul de memorie nu poate fi şters.


• Puteţi selecta nu mai mult de 100 de imagini pentru a fi şterse de pe ecranul de editare.
• Imaginile sunt protejate. Eliberaţi funcţia de protecţie(p. 57).

85
Depanare (continuare)

Înregistrare

Înregistrarea nu începe atunci când apăsaţi butonul de înregistrare.


• Ecranul de redare este afişat. Opriţi operaţiunea de redare (p. 45).
• Nu există nici un spaţiu gol de pe cardul de memorie. Înlocuiţi cardul de memorie cu unul
nou, ştergeţi imaginile inutile (p. 61) sau formataţi cartela de memorie (p. 62).
• Numărul total de scene din filme depăşeşte capacitatea de înregistrare al camerei (p. 96).
Ştergeţi imaginile inutile (p. 61).
• Temperatura camerei este extrem de mare. Opriţi camera video şi lăsaţi-o pentru o vreme
într-un loc răcoros.
• Temperatura camerei este extrem de scăzută. Opriţi camera video şi lăsaţi-o pentru o
vreme într-un loc cald.
• Ceva greşit s-a întâmplat cu cardul de memorie. Reparaţi fişierul imagine al bazei de date
(p. 64).

Mânerul zoom nu funcţionează.


• Setaţi mânerul zoom comutat la FIX sau VAR (p. 29).

Lampa de acces rămâne aprins chiar şi după ce înregistrarea a fost oprită.


• Camera dvs. înregistrează scena pe care tocmai aţi salvat-o pe cardul de memorie.

Domeniul imaginii arată diferit.


• Câmpul de imagine poate arăta diferit în funcţie de starea camerei video. Acest lucru este
nu o defecţiune.

Durata reală de înregistrare pentru filme este mai mic decât timpul de înregistrare de
aşteptat cardului de memorie.
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, timpul disponibil pentru înregistrare poate fi mai
scurtă, pentru exemplu atunci când înregistrarea unui obiect în mişcare rapidă, etc (p. 95).

Camera video nu ţine setările modificate.


• Unele elemente de meniu revin la setarea implicită atunci când aparatul este oprit (p. 67).
• Setarea iluminării LCD şi setarea EXPANDED FOCUS nu sunt stocate.
• Aţi deconectat sursele de energie, atunci când comutatorul POWER a fost setat la ON.
Înainte deconectarea bateriei sau AC Adaptor, setaţi comutatorul POWER pe OFF şi
asiguraţi-vă că lampa de acces este oprit.

Există o diferenţă de timp între momentul în care butonul de înregistrare este apăsat şi în
punctul în care filmul de înregistrare este pornit sau oprit de fapt.
• Pe camera video, poate exista o uşoară diferenţă de timp între punctul în care apăsaţi
butonul de înregistrare şi la punctul real în care înregistrarea de filme începe / opreşte.
Aceasta nu este o defecţiune.

86
Raportul de aspect (16:9 (wide) / 4:3) nu poate fi schimbată.
• Raportul de aspect al imaginii de înaltă calitate definiţie (HD) filme este 16:9 (wide).

Focalizarea automată nu funcţionează.


• Setaţi comutatorul FOCUS pentru AUTO pentru a activa funcţia de focalizare automată
(p. 30).
• Ajustaţi focalizarea manual în cazul în care focalizarea automată nu funcţionează corect
(p. 30).

[This function is currently not available.] apare atunci când selectaţi o funcţie în meniul
MODE.
• Încercaţi din nou după terminarea tuturor sarcinilor curent selectat în meniul MODE.

Elementele de meniu sunt de culoare gri sau nu funcţionează.


• Nu puteţi selecta gri articolele de afişare în înregistrării curente / redare situaţie.
• Există unele funcţii nu puteţi activa simultan. Următoarea listă afişează exemple de
combinaţii imposibil de a funcţiilor şi elemente de meniu.

Nu poate fi utilizat Situaţia


[BACK LIGHT], [SPOTLIGHT], [ON / Toate irisului, gain, şi viteza obturatorului sunt
OFF]] de [AE SHIFT] setate manual.
[FADER] Camera video nu este în măsură să înregistreze
imagini.
Cardul de memorie are mai puţin de 1 minut de
capacitatea rămasă.
[COLOR BAR] este setat la [ON].
[ZEBRA], [PEAKING], [CAMERA DATA [COLOR BAR] este setat la [ON].
DISPLAY]
[ON / OFF] din [MARKER] [EXPANDED FOCUS] este setat la [ON].
În timp ce data şi ora sunt afişate când puterea
este pornit pe.
[LCD BACKLIGHT LEVEL], [VF Sursa de alimentare AC este folosită.
BACKLIGHT]
[AREA SET], [DST SET] / Data şi ora nu sunt setate.
[SUMMERTIME]
[COLOR BAR] Filmele sunt înregistrate.
[FADER] este selectat.
[EXPANDED FOCUS] este setat la [ON].

Iris, câştig, viteza obturatorului, sau balansul de alb nu poate fi ajustat manual.
• Setaţi AUTO / MANUAL comutat pe MANUAL.

Pete mici în albastru alb, rosu, verde sau apar pe ecran.


• Acest fenomen apare atunci când se utilizează un timp de expunere lent (p. 32). Aceasta
nu este o defecţiune.

87
Depanare (continuare)

Subiecţii care trec prin cadru apar foarte repede strâmb.


• Acest fenomen se numeşte planul focal. Aceasta nu este o defecţiune. Din cauza modului
în care dispozitivul de imagine (senzor CMOS) citeşte semnale de imagine, subiectele
care trece prin cadru rapid, ar putea apărea strâmb, în funcţie de condiţiile de înregistrare.

Ecranul LCD este prea luminos, iar subiectul nu poate fi văzut.


• Setaţi [BACK LIGHT] la [OFF].

Ecranul LCD este prea întunecat, iar subiectul nu poate fi văzut.


• Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul DISPLAY pentru câteva secunde pentru a porni lumina de
fundal (p. 20).

Dungi orizontale apar pe imagine.


• Acest lucru se întâmplă atunci când imaginile înregistrare sunt iluminate de o lampă
fluorescentă, lampă de sodiu sau mercur lampă. Aceasta nu este o defecţiune. Acest lucru
poate fi îmbunătăţită prin schimbarea vitezei de declanşare (p. 32).

Imaginea apare împărţită orizontal.


• Acest lucru se întâmplă atunci când luminaţi subiectul cu ajutorul unui flash. Acest lucru
poate fi evitat prin folosirea unui obturator de viteză cât mai lent posibil (p. 32).

Benzi negre apar atunci când înregistraţi un ecran de televizor sau ecranul computerului.
• Acest lucru poate fi îmbunătăţită prin ajustarea vitezei de declanşare (p. 32).

Fine modele de flicker, linii diagonale cu aspect zimţat.


• Reglaţi [DETAIL] pentru partea negativă (p. 38).

Codul de timp nu este înregistrat în ordine.


• Codul de timp nu poate fi înregistrat secvenţial dacă modificaţi setările cu [REC
FORMAT].

88
Redare

Consultaţi, de asemenea, la „Card de memorie“, secţiunea (p. 85).

Imaginile dorit nu poate fi găsit. Imaginile nu pot fi redate.


• Selectaţi cartela de memorie şi calitate imaginea de imaginea pe care doriţi să joace din
nou pe VISUAL INDEX ecran (p. 45).
• Datele de imagine nu pot fi redate în cazul în care aţi modificat nume de fişiere sau
foldere, sau au editat datele de pe un calculator (Când vizualizarea fotografiilor, se
aprinde numele fişierului). Aceasta nu este o defecţiune (p. 100).
• Imaginile înregistrate pe alte dispozitive nu pot fi redate, sau afişate în mărime incorectă.
Acest nu este o defecţiune.

Numele de fişier de date este afişat incorect, sau intermitent.


• Fişierul este deteriorat.
• Formatul de fişier nu este acceptat pe camera video (p. 98).
• Doar numele fişierului este afişat, în cazul în care structura de foldere nu este conformă
cu universal standard.

Nici un sunet sau doar un sunet se aude scăzut.


• Rotiţi volumul (p. 47).
• Filme înregistrate folosind [SMOOTH SLOW REC] nu au sunete.

Este afişat pe ecran.


• Cardul de memorie joci a fost înregistrată fără a stabili data şi ora.
• Baruri va fi afişat pentru datele camera de filme înregistrate cu [SMOOTH SLOW REC]
sau [COLOR BAR] setat la [ON].
• Barele vor fi afişate pentru valoarea corecţia expunerii şi informaţii flash de încă imagini
create cu [PHOTO CAPTURE].

apare pe ecranul LCD.


• Acest lucru apare atunci când redaţi filmele înregistrate cu sunet surround pe 5.1 ch. 5.1
ch. sunet surround este jos-amestecate pentru 2 canale stereo şi redate pe camera video.

89
Depanare (continuare)

Conectarea la TV

Nici imaginea nici sunetul nu sunt redate pe televizor prin conexiunea unui cablu video
component.
• Setaţi [VIDEO OUT], în conformitate cu cerinţele dispozitivului conectat (p. 74).
• Când utilizaţi cablul video component, asiguraţi-vă că vă conectaţi roşu şi alb prize de
A/V cablu de conectare (p. 51).

Nici imaginea nici sunetul nu sunt redate pe televizor în legătură cu HDMI cablu.
• Imaginile nu sunt de ieşire de la mufa HDMI OUT, în cazul în care semnalele protecţia
drepturilor de autor sunt înregistrate în imagini.
• Semnale nu sunt de ieşire de la mufa HDMI OUT atunci când mufa USB este conectat.

Nici imaginea nici sunetul nu sunt redate pe televizor, proiector, sau amplificator AV
conectat cu cablul HDMI.
• Dacă nu puteţi vizualiza imagini sau auzi sunetul la televizor, proiector, sau amplificator
AV conectat cu cablul HDMI, încercaţi să deconectaţi şi să conectaţi cablul HDMI, sau
porniţi camera video din nou.

Imaginea apare distorsionată pe TV 4:3.


• Acest lucru se întâmplă atunci când vizualizaţi un film inregistrat în modul 16:9 (wide),
pe un televizor 4:3. Selectaţi [REC / OUT SET] [t VIDEO OUT] [TV TYPE] cel
mai potrivit tip de conversie în jos (p. 74).

O bandă neagră apare în partea de sus şi partea de jos a unui ecran TV 4:3.
• Acest lucru se întâmplă atunci când vizualizaţi un film înregistrat în modul 16:9 (wide),
pe un televizor 4:3. Acest lucru este nu o defecţiune.

90
Dubbing / Editarea / Conectarea la alte dispozitive

Timp de cod şi alte informaţii apar pe ecranul conectat dispozitiv.


• Setaţi [DISPLAY OUTPUT] la [LCD PANEL] în timp ce în legătură cu cablul A/V de
conectare (p. 79).

Dubbing nu poate fi făcut în mod corect cu ajutorul cablului A / V de conectare.


• Cablul de conectare A/V, nu este conectat corect. Asiguraţi-vă că cablul de conectare
A/V este conectat la mufa de intrare a celuilalt dispozitiv pentru dublaj imagini de la dvs.
camera video.

Sunetul nu poate fi adăugat la cartela de memorie după înregistrare.


• Nu puteţi adăuga sunet la cartela de memorie după ce a înregistrat pe camera video.

Dubbing nu poate fi făcut în mod corect folosind cablul HDMI.


• Nu puteţi copia filmele utilizând cablul HDMI.

Conectarea la un computer

Computerul nu recunoaşte camera video.


• Deconectaţi cablul de la computer, apoi conectaţi-l din nou bine.
• Deconectaţi cablul de la calculator, reporniţi computerul, apoi conectaţi calculatorul la
camera video corect.

Filmele nu pot fi vizualizate sau copiate pe un computer.


• Deconectaţi cablul de la computer, apoi conectaţi-l din nou.
• Trebuie să instalaţi „Content Management Utility“ furnizat pentru a copia filmele de pe
camera video la computer (p. 81).

Computerul îngheaţă.
• Deconectaţi cablul de la computer şi camera video. Reporniţi computerul dumneavoastră
şi conectaţi computerul şi camera video urmând paşii în ordinea corectă (p. 81).

91
Indicatoare de avertizare şi mesaje
Auto-diagnostic display / Atenţie
indicatori (Indicator de avertizare la baterie
temperatura pachet)
• Bateria este prea fierbinte. Înlocuiţi
Atunci când apare o eroare, un indicator de bateria, sau scoateţi-o şi puneţi-o într-
avertizare apare pe ecranul LCD sau în vizor. un loc răcoros.
Puteţi rezolva singuri unele probleme asociate
cu simptomele. Dacă problema persistă chiar (Indicator de avertizare
şi după ce aţi încercat de câteva ori, contactaţi referitoare la carduri de memorie)
dealer-ul Sony sau un atelier local de service Lent intermitent
Sony autorizat. • spaţii libere pentru imagini de
înregistrare sunt scurge. Pentru tipul
de memorie Cărţile pe care le puteţi
C: 04: utiliza cu camera video, a se vedea
• Acumulatorul nu este un acumulator pagina 9.
„InfoLITHIUM“. Utilizaţi un • Nu este introdus cardul de memorie
acumulator „InfoLITHIUM“ (p. 100). (p. 23).
• Conectaţi mufa DC de AC Adaptor Rapid intermitent
pentru mufa DC IN a camera video • Nu sunt suficiente spaţiu pentru
ferm (p. 19). înregistrarea imaginilor. Ştergeţi
imaginile inutile (p. 61), sau formataţi
cardul de memorie carte (p. 62), după
C: 06: stocarea imaginilor de pe alte mijloace
• Bateria este prea fierbinte. Înlocuiţi media (p. 81).
bateria, sau scoateţi-o şi puneţi-o într- • Fişierul de bază de date imagine poate
un loc răcoros. fi deteriorat (p. 64).

(Indicatori de avertizare referitoare


C: 13: la cardul de memorie formatare)
• Scoateţi „Memory Stick PRO Duo“ • Cardul de memorie este deteriorat.
mass-media. După reinstalarea lor, • Cardul de memorie nu este formatat
operaţi camera video. corect (p. 62).

(Indicator de avertizare referi-toare


C: 32: la incompatibilitatea cardului de memorie)
• Scoateţi sursa de energie. Reconectaţi • Este inserat un card de memorie
şi operaţi din nou camera video. incompatibil (p. 9).

E: 20: / E: 61: / E: 62: / E:


92: / E: 94:
• Încercaţi paşii la de la pagina 83.

(baterie de avertizare nivel)


• Acumulatorul este aproape consumat.
• În funcţie de funcţionare, condiţiile de
mediu, sau baterie, E pot să lumineze
intermitent, chiar dacă există
aproximativ 5 la 10 minute rămase.

92
(Indicator de avertizare funcţionează, copiaţi fişierul imagine
referitoare la scriere de protejare a cartela pe computer utilizând software-ul
de memorie) furnizat.
• Acces la cartela de memorie a fost
restricţionată pe un alt dispozitiv. Nu există un management film HD
*
Când [BEEP] este setat la [ON] (p. 80), veţi informaţii. Creaţi noi informaţii?
auzi un melodie când indicatorii de avertizare • Deoarece nu există informaţii de
apar pe ecran. gestiune de înaltă calitate imaginii
definiţie (HD) filme, camera video nu
Mesajele de avertizare înregistrează sau reda filme. Atingeţi
[YES] pentru a crearea de gestionare a
Dacă mesajele apar pe ecran, urmaţi informaţiilor. Tu va fi capabil să
instrucţiuni. înregistreze sau reda ridicat definiţie
calitatea imaginii (HD) filme.
Card de memorie • Este posibil să se înregistreze standard
definiţie calitatea imaginii (SD) filme.
Eroare de date.
• A apărut o eroare în timpul citirii sau Inconsecvenţele găsite în Image Baza de
scris pe cardul de memorie. În cazul în date File. Nu poate înregistra sau reda
care apare un mesaj după ce repeta Filme HD. Doriţi să reparaţi Baza de date
câteva ori, cardul de memorie ar putea Image File?
fi deteriorat. Încercaţi cu un alt card de
memorie. Fişierul bazei de date Imaginile sunt
deteriorate. Filmele nu pot fi înregistrate
Buffer overflow sau a jucat. Vrei să repararea Image File
• Scrierea de date pe mass-media a de date?
camerei video a eşuat. Utilizaţi cardul
de memorie recomandat pentru camera Inconsecvenţele găsite în Image Baza de
video (p. 9). date File. Filmele nu pot fi înregistrate sau
a jucat. Vrei să repararea Image File de
Nu există nici un fişier bază de date Image. date?
Filmele nu pot fi înregistrate sau redate.
Creaţi un fişier nou? • Ca imagine fişierul bazei de date este
• Nu există nici o bază de date fişier deteriorat, sau a neconcordanţe,
imagine. Atingeţi [YES] pentru a crea camera video nu înregistraţi filme.
o bază de date noua imagine fişier. Atingeţi [YES] pentru a repara fişierul
bazei de date imagine.
HD film de gestionare a informaţiilor este
deteriorat. Creaţi noi informaţii? Recuperarea datelor.
• Gestionarea informaţiilor de înaltă • Camera dvs. încearcă să recupereze de
definiţie calitatea imaginii (HD) filme date automat în cazul în care scrierea
este deteriorat. Atingeţi [YES] pentru datelor a fost nu sa efectuat în mod
a crea noi de gestionare a corespunzător.
informaţiilor. Imaginile înregistrate
anterior pe cardul de memorie nu pot
fi redate pe camera video (fişiere
imagine nu sunt deteriorate). Dacă
executaţi [REPAIR IMAGE DB
FILE] după crearea de noi gestionarea
informaţiilor, redarea imaginile
inregistrate anterior pot deveni
posibile. În cazul în care nu

93
Indicatoare de avertizare şi mesaje (continuare)

Nu se pot recupera datele. Altele


• Scrierea de date pe mass-media a
camerei video a eşuat. Încercările au Nici o selecţie nu mai este posibilă.
fost făcute pentru a recupera datele, • Puteţi selecta numai 100 de imagini la
dar au fost fără succes. o de timp pentru:
– Ştergerea filme / fotografii
Reintroduceţi cardul de memorie A. – Protejarea filme / imagini statice, sau
eliberarea de protecţie
Reintroduceţi cardul de memorie B. – Editarerea Playlist
• Reintroduceţi cardul de memorie de
câteva ori. În cazul în care chiar şi Date protejate.
atunci apare mesajul, cardul de • Aţi încercat să ştergeţi date protejate.
memorie ar putea fi deteriorat. Eliberaţi protecţia datelor.
Încercaţi cu un alt card de memorie.

O eroare de format a avut loc în cardul de


memorie A.

O eroare de format a avut loc în cardul de


memorie B.
• Verificaţi formatul, apoi formataţi
cardul de memorie cu camera video în
cazul în care este necesar (p. 62).

Cardul de memorie A nu poate înregistra


sau reda filme în mod normal.

Cardul de memorie B nu poate înregistra


sau reda filme în mod normal.
• Folosiţi cardul de memorie
recomandat pentru camera
dumneavoastră (p. 9).

Cardul de memorie A nu poate înregistra


sau reda în mod normal.

Cardul de memorie B nu poate înregistra


sau reda în mod normal.
• Folosiţi cardul de memorie
recomandate pentru camera
dumneavoastră (p. 9).

Cardul de memorie A a fost scos în timpul


scrierii. Datele ar putea fi corupte.

Cardul de memorie B a fost scos în timpul


scrierii. Date ar putea fi corupte.
• Reintroduceţi cartela de memorie, şi
urmaţi instrucţiunile de pe ecranul LCD.

94
Informaţii suplimentare
Timp de înregistrare a filmelor

Timpul estimat de înregistrare şi


redare cu fiecare acumulator
„HD“ vine de la imagine de înaltă definiţie
calitate, şi „SD“ vine de la imagine standard
de calitate. *
Când ecranul LCD se aprinde
Timp de înregistrare
Aproximative de timpul disponibil atunci Durata estimată a înregistrării
când utilizaţi o încărcată complet filmelor
acumulatorul.
(unitate: minut) Înaltă definiţie a calităţii imaginii
(HD)
(unitate: minut)

Note
• Top: Când ecranul LCD este pornit
Jos: Când înregistraţi cu vizor
• Format de înregistrare
HD de calitate a imaginii: FX
SD de calitate a imaginii: HQ
• Timpul de înregistrare tipic prezintă momentul
în care veţi repeta înregistrarea de
pornire/oprire, zoom, şi aşa mai departe.
• Timpii măsuraţi atunci când utilizaţi camera
video la 25 ° C (77 ° F) (10 ° C la 30 ° C (50 ° F
la 86 ° F) este recomandat).
• Timpul de înregistrare şi redare va fi mai scurt
atunci când utilizaţi camera în mici temperaturi.
• Timpul de înregistrare şi redare va fi mai scurt
în funcţie de condiţiile în care aţi utiliza camera
video.

Timp de redare
Aproximaţi timpul disponibil atunci când
utilizaţi o încărcată complet acumulatorul.
(unitate: minut)

95
Timp de înregistrare de filme (Continuare)
Standard definiţie a calităţii imaginii
(SD)
(unitate: minut)

Note
• Timpul de înregistrare poate varia în funcţie de
de înregistrare şi condiţiilor sub rezerva, [REC
FORMAT] (p. 27).
• Numărul dintre ( ) este timpul minim de
înregistrare.
Sfaturi
• Puteţi înregistra filme de un maxim de 3.999
scene cu imagini de înaltă calitate definiţie
(HD), şi 9.999 scene cu imagini definiţie
standard calitate (SD).
• Timpul maxim de înregistrare continuă a
filmelor este de aproximativ 13 ore.
• Camera dvs. foloseşte Bit VBR (Variable Bit
Rate) format pentru a regla automat imaginea de
calitate pentru a se potrivi pe scena de
înregistrare. Această tehnologie determină
fluctuaţii în înregistrare timp de mass-media.
Filmele care conţin repede în mişcare şi imagini
complexe sunt înregistrate la o mai mare rată de
biţi, iar acest lucru reduce global timpul de
înregistrare.
• Rata de biţi (film + audio, etc), numărul de
pixeli, şi raport de aspect de fiecare modul de
înregistrare a filmelor sunt după cum urmează.
– Calitatea imaginii de înaltă definiţie (HD)
FX: max. 24 Mbps 1920 × 1080 / 16: 9
FH: aprox. 17 Mbps (Ave) 1920 × 1080 / 16:9
HQ: aprox. 9 Mbps (Ave) 1440 × 1080 / 16:9
LP: aprox. 5 Mbps (Ave) 1440 × 1080 / 16:9
– Calitatea imaginii Standard Definition (SD)
HQ: aprox. 9 Mbps (Ave) 720 × 480 / 16:9, 4:3
• Numărul de pixeli şi raport de aspect de imagini
statice
(Fotografiile sunt create din filme.)
1920 × 1080 dots/16:9
640 × 360 dots/16:9
640 × 480 puncte / 4:3

96
Utilizarea camerei video în străinătate

Sursa de alimentare
Puteţi utiliza camera video în orice ţara /
regiunea folosind adaptorul furnizat cu
camera video în cadrul AC 100 V la 240 V,
50 Hz Hz/60 gama.

Vizualizare de înaltă calitate a imaginii


definiţie (HD) filme
În ţările / regiunile unde este 1080/60i a
sprijinit, puteţi vizualiza filme cu aceeaşi
calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD), ca
din filmele înregistrate.
Aveţi nevoie de un sistem NTSC-şi bazate pe
TV 1080/60i compatibil (sau monitor) cu
componentă şi AUDIO / VIDEO de intrare
Cricuri. Componenta video cablu (Furnizat)
sau un cablu HDMI (se vinde separat) trebuie
să fie conectat. Stabilirea simplă a ceasului de timp
diferenţă
Vizionarea de imagini definiţie standard
calitate (SD) filme Când vă aflaţi în străinătate, puteţi ajusta cu
Pentru a vizualiza standard de calitate a uşurinţă ceasul la ora locală prin setarea
imaginii definiţie (SD) filme, aveţi nevoie de diferenţă de timp. Selectaţi [AREA SET],
un NTSC-systembased TV cu AUDIO / apoi a seta diferenta de timp (p. 80).
VIDEO mufele de intrare.
Un cablu A/V racordare trebuie să fie
conectat.

Pe sistemele TV color
Camera dvs. este un sistem NTSC, astfel încât
sa Imaginea poate fi doar vizualizate pe un
NTSCsystem TV cu mufele intrare
AUDIO/VIDEO.

97
Structura fişierului / folder de pe cardul de memorie
Fişierul/structura de foldere este prezentat mai jos. Nu aveţi nevoie de obicei de a recunoaşte
fişierul/structura de foldere, atunci când înregistrarea/redarea filmelor şi a imaginilor statice de pe
camera video.

* „Memory Stick PRO Duo“ mass-media Numele folderului urcă: [101MSDCF]


** Card de memorie SD, card de memorie SDHC [102MSDCF]
Image de gestionare a fişierelor
Când ştergeţi fişierele, nu puteţi înregistra • Prin apăsarea butonului MODE, apoi
/ reda corect imaginile. selectând [MANAGE MEDIA] [USB
Fişierele sunt implicit ca fişiere ascunse CONNECT] [ ] / [ ], puteţi accesa
şi, de obicei, nu afişate. cartela de memorie de la computer prin
HD film de gestionare a informaţiilor intermediul conexiunii USB.
dosar • Nu modificaţi fişierele sau folderele de pe
camera video de la computer. Fisiere de
Acest dosar conţine înregistrarea datelor
imagini pot fi distruse sau nu pot fi redate.
de imagine de înaltă calitate definiţie • Funcţionarea nu este garantată, dacă efectuaţi
(HD) filme. Nu încercaţi să deschideţi operaţiunea de mai sus.
acest dosar sau accesul la conţinutul • Când ştergeţi fişiere imagine, urmaţi paşii de
acestui folder dintr-o computer. pe pagina 61. Nu ştergeţi fişierele de imagine
Procedând astfel, s-ar putea deteriora de pe camera video direct de pe calculator.
imagini, sau pentru a preveni imagini de • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un
la fiind redate. computer. Camera video nu poate funcţiona
SD fişierele film (MPEG-2 imagini) corect.
Extinderea a dosarelor este „MPG“. • Nu copiaţi fişierele de pe cardul de memorie
Dimensiunea maximă este de 2 GB. În folosind un computer. Funcţionarea nu este
garantată.
cazul în care Capacitatea unui fişier
• Utilizaţi aplicaţia software furnizată „Conţinut
depăşeşte 2 GB, fişierul devine divizat. Management Utility“ pentru date de intrare de
Numerele de fişier merge automat. la card de memorie pe un computer.
Atunci când capacitatea de un număr de
dosar depăşeşte 9999, un alt dosar este
creat pentru a înregistra fişiere noi film.
Folderul Numele merge până:
[101PNV01] [102PNV01]
Imagini Statice (JPEG)
Extinderea a dosarelor este „JPG“.
Numerele de fişier urcă în mod automat.
Când capacitatea de a unui număr mai
mare de fişier 9999, un alt dosar este creat
pentru a stoca fişiere noi imagini statice.

98
Întreţinere şi măsuri de precauţie
Despre formatul AVCHD Despre „Memory Stick“ mass-
media
Care este formatul AVCHD?
Formatul AVCHD este un high definition Memory Stick“ mass-media sunt compacte,
format digital camera video utilizat pentru a IC mass-media portabile de înregistrare, cu o
înregistra un de înaltă definiţie (HD) de mare Capacitatea de date.
semnal, folosind eficient Datele de compresie Puteţi folosi doar „Memory Stick Duo“ mass-
Tehnologia de codare. MPEG-4 AVC/H.264 media, care sunt de aproximativ jumătate din
format este adoptat de comprima datele video, dimensiunea standard „Memory Stick“ mass-
şi Dolby Digital sau Linear PCM sistem este media, cu dvs. camera video.
utilizat pentru a comprima de date audio. Cu toate acestea, nu garantăm funcţionare a
MPEG-4 AVC/H.264 format este capabil tuturor tipurilor de „Memory Stick Duo“
compresia imaginilor de la o eficienţă mai mass-media pe camera video.
mare decât cea a imaginii convenţionale
comprimarea format.
• Deoarece formatul AVCHD utilizează un date
sistem de compresie, imaginile pot fi
distorsionate în scene în cazul în care imaginea,
unghiul, sau luminozitatea schimbat în mod
radical. Aceasta nu este o defecţiune.

De înregistrare şi redare pe dvs. camera


* Acest produs nu are suport de date pe 8 biţi
video paralel transfer dar suporta 4 biţi de date
Bazat pe formatul AVCHD, dvs. înregistrări paralele transfer la fel ca cu „Memory Stick
video cu înaltă definiţie calitatea imaginii PRO Duo“ mass-media.
(HD). În plus faţă de mare calitatea imaginii • Acest produs nu poate înregistra sau reda date
definiţie (HD), dvs. camera video este capabil care utilizează „MagicGate“ tehnologie.
de a înregistra un Standard Definition (SD) „MagicGate“ este o tehnologie de protecţie a
semnal în convenţionale format MPEG-2. drepturilor de autor şi că înregistrările transferă
Semnal video*: MPEG-4 AVC/H.264 1920 × conţinutul într-un format criptat.
1080/60i, 1440 × 1080/60i • „Memory Stick PRO Duo“, mass-media de
formatat un calculator (OS Windows / Mac OS)
Semnalul audio: Dolby Digital 2 ch
nu au garantată compatibilitatea cu camera
Înregistrare mass-media: card de memorie video.
* Datele înregistrate în format AVCHD, altele
• Datele de scriere / citire de viteză poate varia în
decât menţionate anterior nu pot fi redate pe
funcţie de combinaţia dintre Memory „Stick
dvs. camera video. PRO Duo“ mass-media şi" Memory Stick PRO
• 1080i caietul de sarcini Duo " mass-media produs conforme le utilizaţi.
O specificaţie de înaltă definiţie, care utilizează • deteriorate sau date pierdute imaginea nu va fi
1.080 de scanare eficiente linii şi sistemul de
compensată, şi pot să apară în în următoarele
interlace.
cazuri:
– Dacă scoateţi „Memory Stick PRO Duo“
mass-media, opriţi alimentarea pe camera
video, sau a scoate bateria pentru înlocuirea în
timp ce camera video este citirea sau scrierea
imagini de pe "Memory Stick PRO Duo"
mass-media (în timp ce lampa de acces este
aprins sau intermitent).
– Dacă utilizaţi „Memory Stick PRO Duo“
mass-media în apropierea magneţi sau
câmpuri magnetice.

99
Întreţinere şi măsuri de precauţie (continuare)

• Este recomandat pentru a face un back-up de date un „Memory Stick“ mass-media conforme cu
importante de pe hard disk a unui computer. aparatul. Acest lucru poate duce la
• Aveţi grijă să nu aplicaţi forţă excesivă atunci disfuncţionalităţi ale unităţii.
când scris pe o zonă de note pe „Memory Stick
PRO Duo“ mass-media. Privind compatibilitatea imagine de date
• Nu ataşaţi o etichetă sau ca pe „Memory Stick • Imagine fişiere de date înregistrate pe un
PRO Duo“ sau un „Memory Stick Duo“ mass- „Memory Stick PRO Duo "mass-media de către
media adaptor. camera video sunt conforme la "regulă de
• Când purtaţi sau să depoziteze un Memory „Stick proiectare pentru sistemul de fişiere" standard
PRO Duo“ mass-media, pune-l în cazul său. universal stabilite de către JEITA (Japonia
• Nu atingeţi, sau permit obiecte metalice să vină în Electronice şi Tehnologia Informaţiei Asociaţia
contact cu bornele. Industriilor).
• Nu îndoiţi, picătură sau să aplice forţă puternică • Pe camera dvs., nu puteţi reda în continuare
pentru a „Memory Stick PRO Duo“ mass-media. imaginile înregistrate pe alte dispozitive
• Nu dezmembraţi şi nu modificaţi Memory „Stick (DCRTRV900 sau DSC-D700/D770) care nu
PRO Duo“ mass-media. conforme cu standardul universal. (Aceste modele
• Nu lăsaţi „Memory Stick PRO Duo“ mass-media nu sunt vândute în unele regiuni.)
udă. • Dacă nu puteţi folosi "Memory Stick PRO Duo"
• Aveţi grijă să păstraţi „Memory Stick PRO Duo“ mass-media care a fost folosit cu un alt dispozitiv,
din mass-media la îndemâna copiilor mici. Acolo format-o cu camera dvs. video (p. 62). Reţineţi că
este pericolul ca un copil ar putea să-l înghită. formatarea şterge toate informaţiile cu privire la
• Nu introduceti nimic, altele decât „Memory Stick "Memory Stick PRO Duo" mass-media.
PRO Duo“ în mass-media „Memory Stick Duo“ • Este posibil să nu fi capabil de a reda imagini cu
mass-media slot. Acest lucru poate provoca un camera dvs. video:
defecţiune. – La redarea datele imaginii modificare
• Nu utilizaţi sau păstraţi Memory „Stick PRO Duo“ computerului.
mass-media în următoarele locaţii: – La redarea datele de imagine înregistrate cu alte
– Locuri supuse la temperaturi extrem de ridicate, dispozitive.
cum ar fi o maşină parcată în afara de vară.
– Locuri sub lumina directa a soarelui.
– Locuri cu umiditate foarte mare sau sub rezerva
Despre acumulatorul „InfoLITHIUM“
gaze corozive. Acest aparat este compatibil cu un „InfoLITHIUM“
acumulatorul (seria L).
pe „Memory Stick Duo“ adaptor Camera dvs. funcţionează doar cu un
• Când folosiţi un „Memory Stick PRO Duo“ mass- „InfoLITHIUM“ acumulatorul.
media cu un „Memory Stick“ mass-media „InfoLITHIUM“ baterie seria L pachete au marca
dispozitiv compatibil, Asiguraţi-vă că pentru a .
insera „Memory Stick PRO Duo“ mass-media
într-un „Memory Stick Duo“ adaptor. Ce este un „InfoLITHIUM“ baterie ambalaj?
• Când introduceţi „Memory Stick PRO Duo“ mass- Un acumulator „InfoLITHIUM“ este o baterie litiu-
media într-un „Memory Stick Duo“ adaptor, ion, care are funcţii pentru comunicarea de
asiguraţi-vă că „Memory Stick PRO Duo“ mass- informaţii legate de condiţiile de funcţionare între
media este introdus cu care se confruntă în corectă camera dvs.video şi un adaptor AC furnizat.
direcţie, apoi introduceţi-l tot drumul inch Reţineţi
că utilizarea necorespunzătoare poate cauza o
defecţiune.
• Când folosiţi „Memory Stick PRO Duo“ mass-
media care este inserat într-un „Memory Stick
Duo“ adaptor media, cu un „Memory Stick“ mass-
media dispozitiv compatibil, asiguraţi-vă că
„Memory Stick PRO Duo“ mass-media este
introdus în „Memory Stick“ dispozitiv compatibil
cu care se confruntă mass-media în direcţia
corectă. Reţineţi că utilizarea necorespunzătoare
poate deteriora aparatul.
• Nu introduceţi „Memory Stick Duo“ adaptor fără
„Memory Stick PRO Duo“ mass-media ataşat într-

100
Acumulatorul „InfoLITHIUM“ calculează Despre indicatorul timp rămas al bateriei
consumul de energie în funcţie de condiţiile de • Când puterea se stinge, chiar dacă
funcţionare a camerei dumneavoastră video, şi indicatorul timp rămas al bateriei indică
afişează timpul rămas al bateriei în minute. faptul că acumulatorul are destulă putere
Cu un AC Adaptor, apar timpul rămas al pentru a funcţiona, încărcaţi acumulatorul
bateriei şi timpul de încărcare. complet din nou. Timpul rămas al bateriei
va fi indicat în mod corect. Cu toate acestea,
Pentru a încărca acumulatorul indicaţia bateriei nu va fi restaurată în cazul
• Asiguraţi-vă că aţi încărcat bateria înainte de a în care este utilizată la temperaturi ridicate
începe să utilizaţi camera video. pentru o lungă perioadă de timp, sau dacă
• Vă recomandăm încărcarea acumulatorului la este lăsată într-o stare complet încărcată, sau
o temperatură ambiantă între 10° C şi 30° C atunci când bateria este utilizată frecvent.
(50° F la 86° F) până când lampa de la
Utilizaţi Indicatorul de timp rămas al
Adaptorul AC se stinge. Dacă încărcaţi
bateriei doar ca un simplu ghidaj.
bateria în afara acestui interval de
temperatură, este posibil să nu încarce
• Simbolul indică faptul că bateria clipeşte
eficient. chiar dacă mai sunt încă 5-10 minute de
funcţionare, în funcţie de condiţiile de
Pentru a utiliza acumulatorul în mod operare sau temperatura ambiantă.
eficient
• Bateria scade atunci când temperatura Despre depozitarea acumulatorului
ambiantă este de 10° C (50° F) sau mai jos, şi • Dacă acumulatorul nu este utilizat pentru o
durata de timp în care puteţi folosi bateria lungă perioadă de timp, încărcaţi complet
devine mai scurtă. În acest caz, efectuaţi una bateria şi utilizaţi-o pe camera video o dată
dintre următoarele operaţiuni pentru a utiliza pe an pentru a menţine buna funcţionare.
acumulatorul pentru o perioadă mai lungă Pentru a stoca acumulatorul, scoateţi-l de la
timp. camera video şi pune-l într-un loc uscat şi
– Puneţi acumulatorul într-un buzunar pentru răcoros.
a se încălzi, şi introduceţi-l în camera • Pentru a descărca complet acumulatorul cu
dumneavoastră înainte de a a începe să luaţi ajutorul camerei dvs. video, lăsaţi camera
fotografii. video în înregistrare standby până când
– Folosiţi o baterie de mare capacitate: NP- energia scade total (p. 19).
F770/F970 (vândut separat).
• Folosirea frecventă a ecranului LCD sau a Despre durata de viaţă a bateriei
unei frecvente redări, a unei operaţii de • Capacitatea bateriei scade în timp şi prin
derulare înainte sau înapoi uzează utilizarea repetată. În cazul în care timpul de
acumulatorul mai repede. utilizare între reîncărcări devine
Vă recomandăm să utilizaţi o baterie de mare semnificativ mai mic, este probabil cazul
capacitate ambalaj: NP-F770/F970 (vândut să-l înlocuiţi cu unul nou.
separat).
• Durata de viaţă a bateriei depinde de
• Asiguraţi-vă că aţi setat comutatorul POWER
depozitare, condiţiile de funcţionare şi de
la OFF atunci când nu înregistraţi sau redaţi
pe camera dvs. video. Bateria este de
mediu.
asemenea consumată atunci când camera este
în înregistrare standby sau redarea este pe Despre x.v.Color
pauză. • x.v.Color este un termen mai familiar pentru
• Ţineţi pregătit un acumulator de schimb gata standardul xvYCC propus de Sony, şi este o
pentru de două sau de trei ori timpul de marcă comercială a Sony.
înregistrare preconizat, şi faceţi probe de • xvYCC este un standard internaţional
înregistrare înainte de a face efectiv o
pentru spaţiul de culoare în video. Acest
înregistrare.
standard poate exprima o gamă de culori
• Nu expuneţi bateria la umezeală.
mai mare decât standardul de difuzare
Acumulatorul nu este rezistent la apă.
utilizat în prezent.

101
Întreţinere şi măsuri de precauţie (continuare)
• Nu deterioraţi cablul de alimentare prin
Despre manipularea camerei dvs. video plasarea de obiecte grele peste el.
Privind utilizarea şi îngrijirea • Păstraţi curate contactele metalice.
• Nu folosiţi şi nu depozitaţi camera video şi • Nu lăsaţi telecomanda şi bateria la îndemâna
accesoriile în următoarele locaţii: copiilor. În cazul în care bateria este înghiţită
– Oriunde extrem de cald sau rece. Niciodată nu accidental, consultaţi imediat medicul.
expuneţi la temperaturi de peste 60° C (140° • Dacă lichidul bateriei electrolitic are scurgeri,
F), cum ar fi sub lumina directă a soarelui, – consultaţi un service autorizat local Sony.
lângă instalaţii de încălzire sau într-o maşină – curăţaţi orice lichid care poate avea contact
parcată la soare. Ele se poate defecta sau se cu pielea.
deformează. – În cazul în care orice lichid ajunge în ochi,
– Aproape de câmpuri magnetice puternice sau spălaţi-vă cu multă apă şi consultaţi un
mecanice vibraţii. Camera video se poate medic.
defecta.
– Aproape de unde radio sau radiaţii puternice. Când nu utilizaţi camera pentru mai
Camera video nu poate fi capabil să
mult timp
înregistreze în mod corespunzător.
• Porniţi periodic camera video şi redaţi imagini
– În apropierea receptorilor AM şi echipamente
video. aproximativ 3 minute.
Zgomot poate să apară. • Folosiţi acumulatorul complet înainte de
– Pe o plaja cu nisip sau oriunde este mult praf. stocarea acestuia.
În cazul în care nisip sau prafului în camera
dvs., acesta poate defecţiune. Uneori, această Condens
defecţiune nu pot fi reparate. În cazul în care aparatul este adus direct dintr-
– Apropierea ferestrelor sau în aer liber, în cazul un loc rece într-un loc cald, umezeala poate
în care LCD ecran, vizor, sau dispersor poate condenseze în interiorul camerei şi cauza o
fi expus la lumina directă a soarelui. Acest defecţiune la camera video.
fapt dăunează interiorul vizorului sau ecranul
LCD. Dacă a avut loc condensul
– Oriunde foarte umed.
Lăsaţi camera video pentru aproximativ o oră
• Operează camera pe DC 7,2 V (baterie ambalaj)
sau DC 8,4 V (AC Adaptor). fără a o porni.
• Pentru o funcţionare DC sau AC, utilizaţi
accesorii recomandate în aceste instrucţiuni de Cazuri de condens
utilizare. Umezeala poate condensa când aduceţi camera
• Nu lăsaţi camera video udă, de exemplu, de la video dintr-un loc rece într-un loc cald (sau vice
apa de ploaie sau mare. În cazul în care camera versa) sau atunci când utilizaţi camera într-un
video se umed, se poate defecta. Uneori, acest loc umed după cum se arată mai jos.
lucru defecţiune nu pot fi reparate. • Când aduceţi camera video de la o pistă de
• În cazul în care orice obiect solid sau lichid schi într-un loc încălzit cu un sistem de
ajunge în interiorul carcasei, deconectaţi camera încălzire dispozitiv.
dumneavoastră şi l-au verificat de către un • Când scoateţi camera de luat vederi dintr-o
dealer Sony, înainte de a o utiliza mai departe. maşină sau cameră cu aer condiţionat într-un
• Evitaţi manipularea dură, dezasamblarea, loc cald.
modificarea, şocul fizic sau de impact, cum ar fi • Când utilizaţi camera după o furtună sau după
ciocănirea, căderea sau călcarea. Fiţi deosebit de duş.
atent cu lentilele. • Când utilizaţi camera video într-un loc
• Nu folosiţi o baterie deteriorată sau deformată. fierbinte şi umed.
• Păstraţi comutatorul POWER pe OFF atunci
când nu folosiţi camera video.
• Nu înveliţi camera video cu un prosop, de Cum se poate evita condensul
exemplu, în timpul utilizării. Acest lucru ar Când aduceţi camera video dintr-un loc rece
putea cauza supraîncălzirea în interior. într-un loc cald, puneţi camera video într-un sac
• Când deconectaţi cablul de alimentare), trageţi de plastic şi închideţi etanş. Îndepărtaţi punga
de ştecher şi nu cablu. atunci când temperatura aerului din interiorul

102
pungii de plastic a ajuns la temperatura Note
ambiantă (după aproximativ 1 oră). • Nu utilizaţi un obiect cu vârf ascuţit pentru
calibrare. Acest lucru poate deteriora ecranul
Ecran LCD LCD ecran.
• Nu exercitaţi presiune excesivă pe ecranul LCD
ecran, se poate deteriora. Privind manipularea carcasei
• În cazul în care camera video este utilizată într- • În cazul în care carcasa este murdară, curăţaţi
un loc rece, o imagine reziduală poate apărea pe corpul camerei cu o cârpă moale uşor umezită
ecranul LCD. Aceasta nu este o defecţiune. cu apă, şi apoi ştergeţi carcasa cu o cârpă moale
• În timp folosirii camerei video, partea din spate şi uscată.
a ecranului LCD se poate încălzi. Aceasta nu • Evitaţi următoarele pentru a evita deteriorarea
este o defecţiune. finisaj.
– Utilizarea substanţelor chimice, cum ar fi
Pentru a curăţa ecranul LCD benzină, diluant, alcool, haine chimice,
În cazul în care amprentele digitale sau praf insecticide repulsive, şi de protecţie solară.
murdăresc ecranul LCD, este recomandat să – Manipularea cu substanţele de mai sus pe
mâinile dvs.
utilizaţi o cârpă moale pentru a-l curăţa. – Evitaţi contactul carcasei cu cauciuc sau
Când utilizaţi LCD Kit de curăţare (vândute obiecte de vinil pentru o perioadă lungă de
separat), nu se aplică lichid de curăţare direct timp.
pe ecranul LCD. Utilizaţi hârtia de curăţare
umezită cu lichid. Despre îngrijirea şi depozitarea lentilelor
• Ştergeţi suprafaţa lentilelor cu o cârpă moale din
Privind ajustarea touch panel pânză în următoarele cazuri:
(CALIBRARE) – Atunci când există amprente pe suprafaţa
Butoanele de pe panoul tactil pot funcţiona lentilei.
incorect. Dacă se întâmplă acest lucru, urmaţi – În locaţii calde sau umede
procedura de mai jos. Se recomandă să vă – Când obiectivul este expus la aer sărat, cum ar
conectaţi camera video priza de perete, fi la mare.
• A se păstra într-un subiect locaţie bine ventilate
folosind Adaptorul AC furnizat.
pentru a murdărie mic sau praf.
Porniţi camera video. • Pentru a preveni mucegaiul, curăţaţi periodic
Apăsaţi butonul MENU selectaţi obiectivul după descrierea de mai sus. Este
(OTHERS) [CALIBRATION] cu recomandat să faceţi această operaţiune o dată
SEL / PUSH EXEC dial. pe lună pentru a-l păstra în stare optimă pentru o
lungă perioadă de timp.

Despre încărcarea bateriei reîncărcabile


pre-instalate
Camera dumneavoastră are o baterie
reîncărcabilă pre-instalată pentru a menţine
data, ora, şi alte setări chiar şi atunci când
comutatorul POWER este setat la OFF.
Bateria reîncărcabilă pre-instalată întotdeauna
se încarcă în timp ce camera video este
conectată la priza de perete prin intermediul
Atingeţi „ד afişat pe ecran cu colţul de adaptorului AC sau în timp ce bateria este
cardul de memorie sau ca trei ori. ataşată. Bateria reîncărcabilă va fi complet
• Dacă nu aţi apăsaţi locul potrivit, încercaţi descărcată în aproximativ 3 luni, dacă nu
calibrarea din nou. utilizaţi camera video deloc, fără AC Adaptor
• Atingeţi [CANCEL] pentru a anula conectat sau acumulatorul ataşat. Folosiţi-vă
calibrarea. camera video după aţi încărcat bateria
reîncărcabilă pre-instalată.

103
Întreţinere şi măsuri de precauţie (continuare)

Cu toate acestea, chiar dacă bateria 2 Scoateţi praful din interiorul


reîncărcabilă pre-instalată nu este încărcată, ochiului vizor şi cu un ventilator.
operaţiunile camerei video nu vor fi afectate
cât timp nu înregistraţi date.

Proceduri
Conectaţi camera la o priză de perete, folosind
adaptorul AC furnizat, şi lăsaţi comutatorul
POWER la OFF pentru mai mult de 24 de
ore.

Îndepărtarea prafului din interiorul


vizorului

1 Scoateţi piesa de ochi de vizor.


Glisaţi în jos maneta de eliberare vizor şi
ţineţi-o la poziţia ( ), apoi ridicaţi piesa
de ochiul de vizor indicată cu săgeată în
ilustraţie ( ).

104
Specificaţii tehnice

Temperatura de culoare
Sistemul
[AUTO]
(o atingere) A/B
Semnal video
[INDOOR] (3 200K)
NTSC culoare, standardele EIA
[OUTDOOR] (5 800k)
HDTV 1080/60i
Minim de iluminare
Sistem de înregistrare video
1.5 lx (lux) (Fixed Shutter Speed 1/30,
Calitate HD a imaginii: MPEG-4 AVC /
auto gain, auto iris) (F 1.6)
H.264 AVCHD *
Când [SET] din [STEADYSHOT] este setat
Calitate SD a imaginii: MPEG-2 PS
la [STEADYSHOT] sau [OFF]
Sistem de înregistrare audio
Dolby Digital 2 ch (48 kHz 16-bit)
Conectori de ieşire
Dolby Digital Stereo Creator employed
Sistem de înregistrare fotografii
Mufele VIDEO OUT
DCF Ver.2.0
Pin conector
Exif Ver. 2.21
1 Vp-p, 75 (Ohmi) dezechilibrată,
MFP Baseline
sincronizare negativă
Recording media (filme/fotografii)
Mufele AUDIO OUT
„Memory Stick PRO Duo“ Card de
Pin conectori
memorie media SD, card de memorie
-10 DBu (la impedanţă de sarcină 47 k
SDHC (Class 4, 6, 10)
(kilohms)), impedanţă de ieşire cu mai
Vizor
puţin peste 2,2 k (Kilohms)
Vizor electric (culoare)
(0 dBu = 0.775 Vrms)
Imagine: 1.1 cm (0,45 tip, raport de
Mufele COMPONENT OUT
aspect 16:9)
Mini-jack D
Numărul total de pixeli:
Y: 1 Vp-p, 75 (Ohmi)
1.226.880 (aprox. 852×3 [RGB]×480)
PB/PR, CB/CR: 0.7 Vp-p, 75 (Ohmi)
Imagine dispozitiv
Mufa HDMI OUT
6,0 mm (tip 1/3) 3CMOS senzor
Conector HDMI
Brut: Aprox. 1.120.000 pixeli
Mufa (căşti)
Efectiv (film, 16:9):
Stereo minijack-( 3,5 mm)
Aproximativ 1.040.000 pixeli
Efectiv (film, 4:3):
Intrare conectori
Aproximativ 780.000 pixeli
Lentilă
Mufe INPUT1/INPUT2
G Lens
XLR 3 pini, de sex feminin,
20 × (Optical), Aprox. 30 × (Digital,
MIC: -48 dBu: 3 k (Kilohms)
atunci când [D. EXTENDER] este setat
(Variabilă în intervalul dintre -60 DBu
la [ON])
şi -30 dBu în pasul 6 de dBu INPUT
Distanţă focalizare
TRIM funcţia)
f = 4.1 - 82.0 mm (3/16 - 3 1/4 inch)
LINE: +4 dBu: 10 k (Kilohms)
Atunci când sunt convertite la un aparat
(0 dBu = 0.775 Vrms)
de fotografiat 35 mm*
29.5 - 590 mm (1 3/16 – 23 1/4 inch)
(16:9), 36.1 - 722 mm (1 7/16 - 28 1/2
inch) (4:3)
F1.6 - 3.4
Diametru filtru: 72 mm (2 7/8 inch)

105
Specificaţii tehnice (Continuare)

Conectori intrare / ieşire Adaptor AC AC-L100C


USB jack
mini-B Cerinţe de alimentare
Mufă telecomandă AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Mini-jack stereo ( 2,5 mm) Consumul de curent
0,35 A - 0.18 A
Ecran LCD Consumul de energie
Imagine 18 W
8,0 cm (tip 3.2, raport de aspect 16:9) Tensiunea la ieşire
Numărul total de pixeli DC 8,4 V*
921 600 (1.920 × 480) Temperatura de funcţionare
Între 0° C şi 40° C (32° F - 104° F)
General Temperatura de depozitare
Între -20° C şi +60° C (-4° F - +140° F)
Cerinţe de alimentare Dimensiuni (aprox.)
DC 7,2 V (baterie) 48 × 29 × 81 mm
DC 8,4 V (Adaptor AC) (1 15/16 × 1 3/16 x 3 1/4 inch) (w/h/d)
Consum mediu de putere cu excepţia părţilor proeminente
În timpul înregistrării folosind vizor cu Masa (aprox.)
luminozitate normală: 170 g (6.0 oz), exceptând cablul de alimentare
Înregistrare HD 6.7 W (Cablul de alimentare)
*
Înregistrare SD 5.9 W A se vedea eticheta de pe Adaptor AC pentru
În timpul înregistrării folosind LCD cu alte specificaţii tehnice.
luminozitate normală:
Înregistrare HD 6.7 W Baterie reîncărcabilă NP-F570
Înregistrare SD 5.9 W Tensiune maximă la ieşire
Temperatura de funcţionare DC 8,4 V
Între 0° C şi 40° C (32° F la 104° F) Tensiunea la ieşire
Temperatura de depozitare DC 7,2 V
Între -20° C şi +60° C (-4° F – +140° F) Tensiune maximă încărcare
Dimensiuni (aprox.) DC 8,4 V
173 × 193 × 393 mm Amperaj maxim încărcare
(6 7/8 × 7 5/8 × 15 1/2 inch) (w/h/d) 3.0 A
inclusiv a părţilor proeminente Capacitate
Masa (aprox.) Obişnuit: 15.8 Wh (2 200 mAh)
2.1 kg (4 lb 11 oz), inclusiv lentila hota Minimă: 15.0 Wh (2 100 mAh)
cu capac Tip
2.3 kg (4 lb 15 oz), inclusiv bateria (NP- Li-ion
F570), parasolar cu protecţie lentile
Designul şi specificaţiile sunt supuse schimbării
fără notificare.
• Fabricat sub licenţă în Laboratoarele Dolby.

106
Despre mărci comerciale
Note privind Licenţierea
• „HANDYCAM“ este marcă comercială
înregistrată a Sony Corporation. ORICE UTILIZARE ACESTUI PRODUS
• „AVCHD“ este marcă comercială ALTA DECÂT PENTRU UZUL
înregistrată a Panasonic Corporation şi Sony PERSONAL ÎN ORICE FEL CARE
Corporation. RESPECTĂ STANDARDUL MPEG-2
• „Memory Stick,“ „Memory Stick Duo“, PENTRU CODIFICAREA
„Memory Stick PRO Duo“, „Memory INFORMAŢIILOR VIDEO ÎN VEDEREA
Stick PRO-HG Duo“, „MagicGate“, PREZENTĂRII MEDIA ESTE INTERZISĂ
„MagicGate Memory Stick“ şi ÎN MOD EXPRES FĂRĂ LICENŢĂ,
„MagicGate Memory Stick Duo“ sunt CONFORM BREVETELOR APLICABILE
mărci comerciale ale Sony Corporation. ÎN MPEG-2 PATENT PORTOFOLIU,
• „InfoLITHIUM“ este marcă înregistrată a CARE ESTE DE LICENŢĂ DISPONIBILE
Sony Corporation. LA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
• este o marcă comercială a Sony STREET, SUITE 300, DENVER,
Corporation. COLORADO 80206.
• „xvColor“ este o marcă comercială a Sony
Corporation. ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB
• Dolby şi simbolul double-D sunt mărci AVC LICENSE BREVET DE PERSONAL
comerciale ale Dolby Laboratories. ŞI NON-COMERCIALE
• Microsoft, Windows, Vista şi Windows sunt UTILIZAREA DE LA UN CONSUMATOR
mărci comerciale sau mărci comerciale (i) CODIFICARE VIDEO ÎN
înregistrate ale SUA Microsoft Corporation CONFORMITATE CU STANDARD AVC
în SUA şi în alte ţări. ("VIDEO AVC") ŞI / SAU
• Macintosh şi Mac OS sunt mărci comerciale (ii) DECODIFICAREA VIDEO AVC CARE
înregistrate ale Apple Inc în SUA şi în alte A FOST CODIFICAT DE UN
ţări. CONSUMATOR ANGAJAT ÎN O
• HDMI, logo-ul HDMI, şi High-Definition PERSONALE ŞI
Multimedia Interface sunt mărci comerciale ACTIVITATE NON-COMERCIAL ŞI / SAU
sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI OBŢINUTE DE LA UN VIDEO FURNIZOR
Licensing LLC. LICENŢIAT SĂ FURNIZEZE AVC VIDEO.
• Intel, Intel Core, şi Pentium sunt mărci NU SE ACORDĂ LICENŢĂ SAU SUNT
comerciale sau mărci comerciale IMPLICITE PENTRU ORICE ALTĂ
înregistrate ale Intel Corporation sau ale UTILIZARE.
filiale în Statele Unite şi alte ţări. INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI
• Adobe, sigla Adobe, iar Adobe Acrobat sunt OBŢINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C. ESE
fie mărci comerciale înregistrate sau mărci HTTP://MPEGLA.COM
comerciale ale Adobe Systems Incorporated
în Statele Unite Statele membre şi / sau în „C Library“, „Expat,“ „zlib“, „libjpeg“, „dtoa“ şi
alte ţări. „pcre“ software-ul sunt furnizate în camera video.
• logo-ul SDHC este o marcă comercială. Noi oferim acest software bazate pe acordurilor de
licenţă cu proprietarii lor de drepturile de autor.
• MultiMedia Card este o marcă de Asociaţia
Pe baza solicitărilor de către proprietarii de
MultiMediaCard. drepturi de autor a acestor software-ului aplicaţii,
Toate celelalte nume de produse menţionate avem obligaţia de a vă informa următoarele. Vă
aici pot fi mărci comerciale sau mărci rugăm să citiţi următoarele secţiuni.
înregistrate ale lor companiilor respective. Citi „license1.pdf“ în „License“ folder de pe CD-
În plus, şi ™ „®“ nu sunt menţionate în ROM-ul „Content Management Utility“. Veţi găsi
fiecare caz în acest manual. licenţele (în limba engleză) ale „C Library“,
„Obiectiv“, „zlib“, „libjpeg“, „dtoa“ şi software-ul
„pcre“.

107
Specificaţii tehnice (continuare)

Pe aplicaţia software GNU GPL / LGPL

Software-ul care este eligibil pentru


următoarele GNU General Public License
(denumit în continuare „GPL“) sau GNU
Lesser General Public Licenţă (denumit în
continuare „LGPL“) sunt incluse în camera
video.
Acest lucru vă informează că aveţi dreptul de
a avea acces la, modifica şi redistribui codul
sursă pentru aceste programe software, în
condiţiile de furnizate GPL / LGPL.
Codul sursă este furnizat pe web. Utilizaţi
următoarea adresă URL pentru a descărca.
Când descărcaţi codul sursă, selectaţi
HDRAX2000 ca model de camera video.
http://www.sony.net/Products/Linux/
De preferat să nu ne contactaţi despre
Conţinutul de cod sursă.
Citiţi „license2.pdf“ în folderul „License“ de
pe CD-ROM-ul „Content Management
Utility“. Veţi găsi licenţele (în limba engleză)
ale software „GPL“, şi „LGPL“.
Pentru a vizualiza PDF, Adobe Reader este
necesar. Dacă nu este instalat pe computerul
dvs., îl puteţi descărca din pagina Web Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/

108
Referinţă rapidă
Identificarea părţilor şi a controalelor
Numerele din () sunt pagini de referinţă.

Mufă VIDEO OUT/mufe AUDIO OUT Mufă TELECOMANDĂ


(51) Mufa TELECOMANDĂ este utilizată
Mufă COMPONENT OUT (51) pentru redare de control, etc. pe video
Mufă HDMI OUT (51) dispozitiv şi periferice conectate la
Mufă USB (81) acesta.
Lampă CHG (încărcare) (17) Curea Grip (19)
Mufă DC IN (17) Comutator POWER (19)
Agăţătoare pentru curea de umăr (111) Buton Înregistrare (25)
Handle zoom (29) Buton ASSIGN 7/EXPANDED FOCUS
Handle buton de înregistrare (25) (43)
Suport microfon
Accessory shoe
Clemă fixare Microfon
Mufă INPUT1 (39)
Mufă INPUT2 (39)
Suport Cablu
Prevăzut pentru asigurarea unui
microfon cablu, etc.
Comutator INPUT2 (39)
Comutator INPUT1 (39)
Pârghie Zoom (29)

109
Identificarea părţilor componente şi de control (Continuare)

Obiectiv (16) * Butonul ASSIGN 5/AE SHIFT şi butonul


Hotă Obiectiv cu capacul obiectivului ASSIGN 2 au puncte tactile pentru a le
(16) localiza mai uşor.
Microfon intern (39)
Lampă înregistrare (80)
Lampa înregistrare clipeşte în cazul în
care capacitatea rămasă a cardului de
memorie sau bateria este descărcată.
Senzor telecomandă (80)
Buton ASSIGN 4/ZEBRA (43)
Buton ASSIGN 5/AE SHIFT* (43)
Buton ASSIGN 6/VISUAL INDEX (43)
CH1 (INT MIC/INPUT1) comutator
(39)
Comutator AUTO/MAN (CH1) (40)
AUDIO NIVEL (CH1) dial (40)
AUDIO NIVEL (CH2) dial (40)
Comutator AUTO/MAN (CH2) (40)
Comutator CH2 (INT MIC/INPUT1/
INPUT2) (39)
Butoane ASSIGN 1/2*/3 (43)
Buton PUSH AUTO (30)
Comutator FOCUS (30)
Filtru ND (33)

110
Agăţătoare pentru curea de umăr Pentru a ataşa o curea de umăr
Inel Focus (30)
Pârghie capac obiectiv (16) Ataşaţi o curea de umăr (comercializată
Inel Zoom (29) separat) de agăţătoarea specială de pe carcasa
Inel Iris (31) camerei.
Buton GAIN (32)
Buton WHT BAL* (33)
Buton SHUTTER SPEED (32)
Comutator AUTO / MANUAL (31)
Mufă (căşti)
Pentru căşti stereo cu mini-mufă
Buton BATT RELEASE (18)
Baterie (17)
Slot pentru card de memorie B / butonul
de selectare / lampă acces (23)
Slot pentru card de memorie A/ butonul
de selectare / lampă acces (23)
Buton (One push) (34)
Comutator memorie balans
Luminozitate (33)
Comutator Gain (32)
Buton IRIS (31)
* Butonul WHT BAL are un punct tactil ridicat
pentru a-l localiza cu uşurinţă.

111
Identificarea părţilor componente şi de control (Continuare)

Buton RESET Buton MENU** (22, 65)


Dacă apăsaţi butonul RESET, toate Butoane SEL/PUSH EXEC dial (22,
setările, inclusiv setarea ceasului 65)
(exceptând setările pozei de profil), Butoane VOLUME* (45)
revin la valorile implicite. Buton STATUS CHECK (50)
Buton VISUAL INDEX (45) Buton MODE (56)
Butoane control Redare (PREV/PLAY*/ Butoane EXEC / (65)
NEXT/STOP/PAUSE/SCAN/SLOW) Buton MENU* (22, 65)
(45)
Buton DATA CODE (49) * Butoanele PICTURE PROFILE, VOLUM+,
Buton DISPLAY (49) MENU, şi PLAY au puncte tactile pentru a le
Ecran LCD/touch panel (20) localiza cu uşurinţă.
Comutator Handle zoom (29) ** butonul MENU dispune de o linie tactilă
pentru a-l localiza cu uşurinţă.
Vizor (21)
Ocular (21)
Pârghie de reglare vizor obiectiv (21)
Maneta de deblocare vizor (104)
Comutator HEADPHONE MONITOR
(41)
Lampă spate de înregistrare (80)
Lampa de înregistrare clipeşte în cazul
în care capacitatea rămasă a cardului de
memorie sau bateria este descărcată.
Buton STATUS CHECK (50)
Buton PICTURE PROFIL* (35)
Buton MODE (56)

112
Note
Telecomandă • Îndreptaţi Telecomanda spre senzorul de
telecomandă pentru a opera camera video.
Scoateţi foiţa izolatoare înainte de a utiliza • Ţineţi senzorul de telecomandă departe de
Telecomanda. surse de lumină puternică, cum ar fi lumina
directă a soarelui sau corpuri de iluminat. În
Foiţă izolatoare caz contrar, se poate ca Telecomanda să nu
funcţioneze în mod corespunzător.
• Când folosiţi Telecomanda furnizată cu
camera video, se poate ca şi aparatul video
să fie operabil cu aceeaşi telecomandă.
În acest caz, selectaţi un mod de comandă
altul decât DVD2 pentru dispozitivul dvs.
video, sau acoperiţi Senzorul aparatului
video cu hârtie neagră.

Pentru a schimba bateria wireless


Telecomandă
În timp ce apăsaţi tab-ul, introduceţi
unghia în fantă pentru a scoate capacul
bateriei.
Puneţi o baterie nouă cu partea + în sus.
Introduceţi capacul bateriei înapoi în
Telecomandă până când se aude un click.

AVERTISMENT
Buton DATA CODE (49)
Buton TC RESET Bateria poate exploda dacă este folosită
Acest buton nu funcţionează cu această necorespunzător. Nu reîncărcaţi,
camera video. dezasamblaţi sau aruncaţi în foc.
Butoane SCAN/SLOW (45)
Butoane (PREV/NEXT) (45) • Când bateria cu litiu devine slab, distanta de
Buton PLAY butonul (45) operare de la distanţă fără fir Comandantul
poate scurta, sau Wireless Telecomanda să nu
Buton STOP (45)
funcţioneze corespunzător.
Buton DISPLAY (49) În acest caz, înlocuiţi bateria cu un Sony
Transmitter CR2025 baterie cu litiu. Utilizarea de altă
Buton START/STOP (25) baterie pot prezenta un risc de incendiu sau
Butoane Power zoom (29) explozie.
Buton PAUSE (45)
Buton MODE (56)
Butoane /ENTER

113
Indicatori ecran
Jos

Indicator Înţelesul
PEAKING (77)
ZEBRA (77)
STEADYSHOT (71)
D. EXTENDER (72)
x.v.Color (72)
Focalizare manuală
(30)
Poză profil (35)
Stânga sus BACK LIGHT (70)
SPOTLIGHT (70)
Indicator Înţelesul Iris (31)
60min baterie rămasă 9dB Gain (32)
REC FORMAT (27) 60 Viteza obturator (32)
WIDE REC (73) Control manual al
filtru ND (33) volumului (40)
AE SHIFT (70)
Centru Setarea Auto (78)
A B Balansul de alb (33)
Indicator Înţelesul
Card de memorie Sfaturi
Releu de înregistrare • Indicatorii pot arăta diferit sau apar la
(26) poziţii diferite.
STBY REC Stare înregistrare (25)
Avertizare (92) Codul de date în timpul înregistrării
Indicator Redare (45)
Data înregistrării, ora şi setările sunt
Dreapta sus înregistrate automat pe card de memorie. Ele
nu sunt afişate în timpul înregistrării. Cu toate
Indicator Înţelesul acestea, le puteţi verifica prin apăsarea
0min Timp rămas estimat butonului DATA CODE (p. 49).
pentru înregistrare
Înregistrare/redare
mass-media
00:00:00:00 Cod timp
(oră:minute:secunde:
cadru)
Iluminare LCD
dezactivată (20)
WHITE FADER Fader (72)
BLACK FADER

114