Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: GHERASIM ELENA CLAUDIA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN ALEXANDRU ZUB”
VÂRFU CÂMPULUI
CLASA a-I-a
LOC DE DESFĂȘURARE TEREN DE SPORT
MATERIAL DIDACTIC: lingurițe, cercuri, mingi de diferite dimensiuni, jaloane

TEME
1. Capacitatea de organizare: Întoarceri prin săritură la stânga și dreapta; trecere din linie pe un rând în formație de lucru pe două rânduri,
semicerc și cerc (3/4)
2. Îndemânare în acțiuni motrice pe perechi (3/8)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Elevii vor fi capabili:


 să execute exerciţiile de mers şi de alergare, păstrând poziţia corectă a corpului şi respectând indicaţiile;
 să execute corect exerciţiile date conform comenzilor „Drepţi!”, „Repaus!”, „La stânga!”, „La dreapta!”.;
 să execute corect aruncarea cu rostogolire pe sol;
 să execute acţiuni motrice cu grad de complexitate din ce în ce mai mare, cu şi fără obiecte (minge);
 sa prezinte interes în desfășurarea lecției de educație fizică;
 să-şi formeze o ţinută corectă;
 să exerseze mișcări demonstrate, acționând la nivelul musculaturii și al spatelui;
 să manifeste dorinţa de perfecţionare şi de autodepăşire;
 să respecte regulile jocului propus.
METODE: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul
FORMAȚII DE LUCRU
VERIGILE LECȚIEI
(DURATĂ) CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE INDICAȚII METODICE
FORME DE EXERSARE
OBS
− aliniere;
− salut; în linie pe un rând (fetele în dreapta în
continuare băieții)
− controlul echipamentului şi verificarea stării de sănătate; 30’
− anunţarea temelor şi obiectivelor; 30’
ORGANIZAREA − explicarea-demonstrarea a noțiunilor de rând și coloană; 30’
COLECTIVULUI
DE ELEVI − întoarceri la comandă cu indicații suplimentare (spre puncte stabile – spre pădure,
3-4x
(2-3’) școală), pe loc, la stânga, la dreapta şi stânga împrejur;
”SĂ FII ATENT!”
Colectivul așezat în fomație de șir se deplasează în mers unul după celălalt; la un 2-3x
semnal de fluier toți se opresc în sprijin ghemuit, la două semnale de fluier se opresc în așezat
echer sprijinit, la trei semnale de fluier aleargă ușor.
Exercițiile sunt executate pe toată suprafața terenului, colectivul este răsfirat, cu revenire la
semnalul profesorului, unul în spatele celuilalt în șir, cu deplasare în jurul terenului:
VARIANTE DE MERS ŞI ALERGARE
− mers normal;
− la semnal, mers cu mâinile pe șold, pe umăr, la ceafă, pe coapsă, pe abdomen; 15’
− mers pe vârfuri cu braţele sus; 15’
− mers pe călcâie cu mâinile pe șold; 15’
− mers cu pas fandat; 15’
15’
− mersul pe genunchi;
PREGĂTIREA 15’
ORGANISMULUI − mers cu exerciții de respirație în jurul terenului; 15’
PENTRU EFORT VARIANTE DE ALERGARE: 15’
(6’)
− alergare uşoară;
− alergare ușoară cu spatele spre direcția de deplasare; 20’
− alergare cu genunchii la piept; 15’
15’
− alergare cu pendularea gambelor înapoi;
15’
− alergare ușoară cu pas săltat; 15’
− alergare cu pas sărit; 15’
− mers cu mişcări de relaxare. 15’
15’
Deplasare în șir pe mijlocul terenului, cu oprire la capătul trenului și formarea formație de lucru
FORMAȚII DE LUCRU
VERIGILE LECȚIEI
(DURATĂ) CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE INDICAȚII METODICE
FORME DE EXERSARE
OBS
INFLUENȚAREA Formație de lucru pe două rânduri:
SELECTIVĂ APARATULUI
LOCOMOTOR Complex de exerciţii libere:
(7-8’) Ex.1. P.I. – stând cu mâinile pe șold:
1-4. rotări ale capului spre stânga; 2 x 8T
5-8. rotări ale capului spre dreapta.

Ex.2. P.I. – stând cu mâinile pe șold:


1-2. aplecări ale capului înainte;
3-4. aplecări ale capului înapoi; 2 x 8T
5-6. îndoiri ale capului spre stânga;
7-8. îndoiri ale capului spre dreapta;

Ex.3. P.I. – stând depărtat cu brațele sus:


1-4. rotări simultan de brațe înainte;
5-8. rotări simultan de brațe înapoi; 2 x 8T

Ex.4. P.I. – stând depărtat cu brațele sus:


1-4. rotări consecutiv de brațe înainte;
5-8. rotări consecutiv de brațe înapoi; 2 x 8T

Ex.5. P.I. – stând:


1. mâinile pe șold;
2. mâinile pe umăr; 3 x 8T
3. ridicare pe vârfuri cu brațele sus;
4. coborârea brațelor prin lateral cu revenire în P.I.

Ex.6. P.I. – stând depărtat cu mâinile pe șold:


1-2. îndoiri ale trunchiului spre stânga;
3-4. îndoiri ale trunchiului spre dreapta; 3 x 8T
5-6. îndoirea trunchiului înainte, palmele ating solul;
7-8. extensia trunchiului cu brațele sus.

Ex.7. P.I. – stând:


1. ridicarea piciorului stâng înainte, brațele lateral;
2. revenire în P.I.;
FORMAȚII DE LUCRU
VERIGILE LECȚIEI
(DURATĂ) CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE INDICAȚII METODICE
FORME DE EXERSARE
OBS

3. ridicarea piciorului stâng lateral, brațele sus; 3 x 8T


4. revenire în P.I.;
5-8. idem spre dreapta.
Ex.8. P.I. – sprijin ghemuit:
1. ridicare în stând pe un picior, celălalt înapoi ridicat cu brațele sus;
2. revenire în P.I.;
3. prin săritură trecere în stând depărtat, mâinile pe șold; 3 x 8T
4. prin săritură revenire în sprijin ghemuit
5-8. idem cu celălalt picior.
Ex.9. alergare ușoară pe loc, la semnal elevii rămân în diferite poziții statice: stând, stând 5-6x
depărtat, stând pe genunchi, așezat, stând ghemuit, culcat dorsal, culcat facial etc.
REALIZAREA TEMELOR
(25’)
Capacitatea de organizare: trecere din linie pe un rând
în formație de lucru pe două rânduri, semicerc și cerc (5’)
− explicarea și demonstrarea trecerii din linie pe un rând în linie pe două rânduri:
2-3x
− din linie pe un rând, elevii sunt numerotați câte doi de la dreapta la stânga, la
comanda ”Atenție din linie pe un rând trece pe două rânduri, marș!”; elevii cu numărul 2
vor face un pas înapoi cu piciorul stâng, pas lateral cu piciorul drept (trecere în stând
depărtat) și apropierea piciorului drept de stâng;
− explicarea și demonstrarea trecerii din linie pe un rând în formație de lucru
2-3x
semicerc:
− primul elevi din stânga respectiv primul din dreapta, rămâne pe loc, ceilalți,
prinzându-se de mâini, se deplasează înapoi cât le permite lungimea mâinilor;
− explicarea și demonstrarea trecerii din linie pe un rând în formație de lucru cerc: 2-3x
− se dă comanda: ”În cerc mare la stânga (dreapta), marș!”, primul copil din capul
coloanei se îndreaptă spre stânga (dreapta), spre ultimul copil, șirul descriind din
deplasare un cerc, elevii se prind de mână;
− exersarea obținerii formațiilor de lucru semicerc și cerc;
− corectări.
Îndemânarea în acțiuni motrice pe perechi (10’)

CLOȘCA GRIJULIE****
Pe o linie de plecare, 5-6 elevi se aliniază pe un rând, având într-o mână o lingură și 2-3x
FORMAȚII DE LUCRU
VERIGILE LECȚIEI
(DURATĂ) CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE INDICAȚII METODICE
FORME DE EXERSARE
OBS
în ea pusă o minge de tenis de masă; la 15-20m în față se trasează o linie de întoarcere; la
semnal, elevii pornesc în alergare, depășesc linia de întoarcere și revin la linia de plecare. ****
este descalificat elevul care se ajută de cealaltă
Cel care trece primul această linie, având în lingură mingea, câștigă intrecerea; dacă mână în menținerea mingii în lingură, sau care nu
în timpul alergării mingea cade din lingură, elevul este obligat s-o culeagă și, punând-o reia cursa de pe locul unde a scăpat mingea;
din nou în lingură, se reia cursa de pe locul unde a scăpat-o; lingura trebuie ținută într-o
mână întinsă înainte, cealaltă mână neputând fi folosita în menținerea mingii; dacă sunt
mai mulți.
***
Reguli
ÎMBRACĂ ȘI DEZBRACĂ CERCUL *** cercul va fi îmbrăcat de toţi elevii la fel, adică
începându-se cu piciorul stâng, şi dezbrăcat prin
2-3x scoaterea piciorului drept;
Elevii, în număr de 15-20, se împart în două cercuri egale, fiecare cerc procedeul trecerii prin cerc va fi arătat şi
reprezentând o echipă;distanţa între elevii aceleiaşi echipe este o lungime de braţ; fiecare explicat
echipă primeşte câte un cerc de gimnastică, pe care îl ia unul din elevi. înainte de începerea jocului.
La semnalul de începere a jocului, elevul care are cercul îl îmbracă, trecându-şi
prin el întâi piciorul stâng, apoi trunchiul şi capul, după care îl dezbracă, scoţând din cerc
piciorul drept; cercul se dă mai departe, spre dreapta, elevului următor, care este obligat
să facă acelaşi lucru; atunci când cercul a fost îmbrăcat şi dezbrăcat pe rând de toţi elevii
dintr-o echipă şi a revenit la elevul de la care a pornit, jocul se termină echipa care face
această manevră cu mai multă îndemânare şi viteză, este câştigătoare.

”STATUILE”
REVENIREA La un semnal elevii se risipesc pe teren, la al doilea semnal fiecare elev rămâne
ORGANISMULUI într-o poziţie statică imitând o statuie. Se poate realiza statuia şi pe grupe de 2-3 copii. 2-3x
DUPĂ EFORT
(3’) Fiecare statuie trebuie să reprezinte ceva: o balerină, un patinator, un aruncător la poarta
de handbal, o meserie oarecare, un elev care salută etc. Se va face apel la imaginaţia
elevilor. Jocul se repetă de 2-3 ori, după care se reface formaţia pentm terminarea
lecţiei.
CONCLUZII, APRECIERI − aprecieri asupra desfăşurării orei;
ȘI RECOMANDĂRI în linie pe un rând, ADUNAREA!
(2’) − evidenţieri pozitive şi deficienţe;
− recomandări pentru elevii care nu execută corect;
− aprecieri asupra comportamentului elevilor;
− alinierea, salutul şi părăsirea terenului de sport în mod disciplinat 6.
FORMAȚII DE LUCRU
VERIGILE LECȚIEI
(DURATĂ) CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE INDICAȚII METODICE
FORME DE EXERSARE
OBS

6
în coloană câte unul!