Sunteți pe pagina 1din 1

De citit lecția Minunile arată iubirea lui Dumnezeu față de om

Mântuitorul a făcut multe minuni. Prin ele ajută pe oameni aflați în suferință.
Minunile arată puterea Sa dumnezeiască.
Hristos a săvârșit minuni asupra naturii, asupra oamenilor și asupra Sa. El a
oprit furtuna pe mare, a scăpat pe Apostolul Petru de la înec, a prefăcut apa în vin,
a înmulțit pâinile și peștii, a vindecat bolnavi, a înviat morți. Cea mai mare minune
pe care a făcut-o Mântuitorul este propria Sa Înviere.
Domnul nostru Iisus Hristos a spus: Dacă nu credeți în Mine, credeți în aceste
lucrări, ca să știți și să cunoașteți că Tatăl este în Mine și Eu în El.
Dumnezeu face în continuare minuni, din iubire și purtare de grijă pentru oameni.

De scris pe caiete

Minunile arată iubirea lui Dumnezeu față de om


Prin minuni, Dumnezeu Își arată iubirea, bunătatea, puterea Sa față de
oameni și față de întreaga creație.