Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 17.01.2019
Clasa: a VII a
Profesor: Govor Razvan- Mihai
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Aluniș
Unitatea de învăţare: Spiritualitate şi viaţă creştină
Lecţia: Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflaţi în suferinţă
Tipul lecţiei: consolidare

Competenta generala:
Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii.
Competente formative:
Argumentarea importanţei participării active la viaţa comunităţii;
Participarea activă la acţiuni civice alături de persoane care au alte credinţe sau convingeri religioase.
Obiective operaţionale
O1: să enunţe ce înseamnă iubirea, în sens creştin;
O2: săprezinte modalităţi de ajutorare a celor aflaţi în nevoi;
O3: să precizeze roadele iubirii creştine;
O4: să identifice , în acţiunile proprii cel puțin 3 acţiuni prin care şi-au manifestat iubirea faţă de Dumnezeu şi de semeni,în ultimele zile;

Metode şi procedee: conversația, explicația, lectura expresivă, exercițiul, povestirea, problematizarea, argumentarea, observarea dirijată, expunerea;
Mijloace de învăţământ:Sfânta Scriptură; informaţiile audio-video (clipuri creştine), anexa 1.
Forme de organizare: activitate frontală/individuala.
Resurse:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a VII-a
- Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VII-A
2.Bibliografice: *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al BOR, București 2005;
1. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura “ Polirom”, Iași, 2009;
2. Muha, Camelia, Religie creștin ortodoxa clasa a VII-a ,Caiet pentru elevi, Editura “ Sf.Mina”, Iași , 2009;
3. Temporale: 50 minute
PLAN DIDACTIC

Nr. Evaluare
Com. Metode şi Mijloace de Forme de
crt Etapele lecţiei Conţinutul instructiv - educativ
op. procedee învăţământ organizare
.
- Salutul; conversaţia
Momentul Activitate
1. - Rugăciunea
organizatoric Frontală/individuală
exerciţiul
- Se adresează elevilor câtevaîntrebări cu privire lalecţia de zi,
ce se doreşte a fi consolidată: „Iubirea prin fapte – ajutorarea
celor aflaţi în suferinţă”
Actualizarea
„ – Din ce motiv facem fapte bune pentru aproapele?” (Pentru Conversaţia
2. cunoştinţelor Evaluare
sufletul meu si pentru comunitatea în care locuiesc); explicația
anterioare formativă
„ – Ce este iubirea creştină?” (Acţiunea prin care omul îşi
manifestă o sumă de virtuţi/calităţi în scopul ajutorării
aproapelui);
Profesorul precizează elevilor importanţa oferirii ajutorului
dat semenilor, în special celor sărmani (orfani, săraci,
văduve).Se prezintă un citat al Sf. Ap. Iacov: „Dar va zice
Pregătirea cineva: Tu ai credinţă, iar eu am fapte; arată-mi credinţa ta
Explicația
3 aperceptivă a fără fapte, şi eu din faptele mele îţi voi arăta credinţa mea. Tu Activitate frontala
elevilor crezi că unul este Dumnezeu? Bine faci; … Dar vrei tu să-
Lectura biblică
nţelegi, omule uşuratic, că credinţa fără fapte este moartă?”
Se notează titlul pe tablă: Iubirea prin fapte, ajutorarea celor
aflaţi în suferinţă.
4. Recapitularea şi Profesorul adresează întrebări sugestive pentru realizarea
consolidarea recapitulării şi consolidării cunoştinţelor: activitate
cunoştinţelor „ – Care sunt roadele iubirii?” (Se va folosi metoda frontală
„ciorchinelui” din anexa 1). Explicația
Povestirea
(Roadele iubirii sunt: smerenia/lepădarea de sine, dărnicia,
răbdarea, bucuria, pacea, jertfa de sine, înmulţirea rugăciunii, Exercițiul
împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, asemănarea cu activitate
Dumnezeu etc.) frontala/individuala Evaluare
„ – Ce exemple de viaţă şi creştină aţi mai învățat? (Sfinţii Conversaţia formativă
Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur şi Grigorie orală
Teologul);
O3 „ – Cum şi-a manifestat Sfântul Vasile cel Mare iubirea faţă observaţia activitate
de cei aflaţi în suferinţe?” (Prin ridicarea de centre pentru frontala/individuală
explicația
copiii nevoiaşi, a celor sărmani, a văduvelor etc., precum şi
spitale şi şcoli.) povestirea
Pentru un demers mai bun şi o înţelegere mai profundă,
conversația
profesorul va prezenta elevilor o pildă video: „Pilda: Despre activitate frontala
fapta milei şi iubirea aproapelui”.
După vizionarea clipului, profesorul va aduce câteva
precizări, şi anume că în lume omului îi este oferită
oportunitatea de a ajuta în fiecare moment. Şi în fiecare dintre
explicația
cei cărora le oferim ajutorul, înainte de toate stă Hristos. Iar
roadele Sale multe şi bogate vor fi, căci în fiecare om pe care observarea
îl miluim, stă Hristos aşteptând jertfa noastră.
dirijata

•Reţineţi!!!
O1
O2
O4
1. Domnul nostru Iisus Hristos ne învaţă Cea
conversația
5. Asocierea si mai Mare Poruncă a Iubirii activitate Evaluare
generalizarea Iubirea faţă de Dumnezeu se manifestă ,prin fapte exercițiul frontala/individuala formativa
în iubirea aproapelui ,în sărirea în ajutorul lui explicația orală

„ – Voi ce fapte bune (de iubire) aţi făcut de curând? Daţi trei
exemple.”
Profesorul va face aprecierile generale şi individuale referitor
Aprecierea
la pregătirea elevilor pentru lecţie cat si implicarea lor in explicaţia
6. activității activitate
predarea noilor cunoștințe.
elevilor frontală/individuala
Se notează elevii care au participat la lecție.
Se anunţă şi se explică tema pentru acasă:
Precizarea şi
Să realizeze un concept de într-ajutorare a colegilor din
7. explicarea temei explicaţia activitate
şcoală ce se află în diferite nevoi şi suferinţe.
pentru acasă frontală/individuala
Încheierea Rostirea rugăciunii împreună cu elevii. activitate
8. exerciţiul
activităţii Salutul. frontală/individuala

Anexa 1
Roadrle iubirii sunt: