Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

UNITATEA : Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Aluniș


PROFESOR: Govor Răzvan-Mihai
DISCIPLINA: ECUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
CLASA a VI-a
Nr.ore/saptamana: 1h
Nr.sapt.: 34
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019

SEMESTRUL I

Modulul: ECONOMIA FAMILIEI


Nr. Nr. Obs.
Crt. Unitatea de Competente Conţinuturi ore Perioada
învăţare specifice
1. Vedere generala Motivarea si dezvoltarea Notiuni generale despre Ed. SEM I
asupra disciplinei atitudinii pentru obiect tehnologica 2 10 sept 2018 -
S1 12.09 01 febr 2019
S2 19.09 18 sapt.
Rolul familiei în
consumul şi 1.1.Identificarea Activitati ale familiei
producţia de bunuri activitatilor economice din Identificati activități din 2
şi servicii. viata familiei viața familiei S3 26.09
1.2.Identificarea factorilor S4 03.10
economici si sociali di
mediul inconjurator care
influenteaza viata familiei

2. Nevoi şi dorinţe 2.2.Identificarea unor Nevoile(trebuinţele) 2


prioritati in consum si Dorinţele
cheltuieli in functie de S5 10.10
nevoile proprii si ale S6 17.10
familiei
3. EVALUARE -Aprofundarea cunostintelor Recapitularea materiei
CONTINUA -Corectarea unelor confuzii învăţate cu ITEMII extraşi 1
-Sistematizarea din U2,U3
cunostintelor S7 24.10
-Consolidarea cunostintelor
-Constatarea nivelului de
cunostinte
4. Resursele familiei 1.3.Descrierea principalelor Activităţi de producţie 2
resurse necesare Relaţia venituri-consum- S8 31.10
desfasurarii unor activitati economii S9 07.11
familiale
5. Consumatorul şi 3.2.Selectarea produselor Comportamentul de consum 3
protecţia sa. dupa calitate.Selectarea Calitatea produselor S10 14.11
informatiilor privind Protecţia consumatorului S11 21.11 Simboluri de pe
drepturile consumatorilor si S12 28.11 ambalaj
protectia acestora
6. EVALUARE -Aprofundarea cunostintelor Recapitularea materiei
CONTINUA -Corectarea unelor confuzii învăţate cu ITEMII extraşi
-Sistematizarea din U4,U5 1
cunostintelor S13 05.12
-Consolidarea cunostintelor
-Constatarea nivelului de
cunostinte
7. Bugetul familiei 2.1.Elaborarea unor Protecţia bugetului familiei 2
strategii pentru realizarea Decizia privind cumpărarea S14 12.12
unui buget unor produse S15 19.12 22 dec 2018 - 13
2.2.Identificarea unor ian 2019
prioritati in consum si Vacanța de
cheltuieli in functie de iarnă
nevoile proprii si ale
familiei
8. Recapitulare sem.: -Aprofundarea cunostintelor Organizarea timpului 3 2 - 10 febr 2019
Evaluare -Corectarea unelor confuzii familiei S16 16.01 Vacanța
cumulativă(sumativă -Sistematizarea Test semestrial S17 23.01 intersemestrială
) cunostintelor Relaţia consummator-produs S18 30.01
-Consolidarea cunostintelor
-Constatarea nivelului de
cunostinte
SEMESTRUL II

Modulul: ECONOMIA FAMILIEI(Continuare din SEM.I)


Modulul: Materiale şi tehnologii(lemn,textile,piele,lut–ceramică)
Nr. Nr.
Crt. Unitatea de învăţare COMPETENTE Conţinuturi ore Săptămâna Obs.
SPECIFICE
1 Bugetul familiei 2.1.Elaborarea unor
strategii pentru realizarea Bugetul elevului 1 SEM II
unui buget S1 13.02 11 febr.-14
2.2.Identificarea unor iunie 2019
prioritati in consum si 16 sapt.
cheltuieli in functie de
nevoile proprii si ale
familiei
2. Materiale lemnoase si 1.1 Identificarea materiilor Provenienţa lemnului,
textile prime si materiale clasificare. 3
lemnoase,textile,din piele, lut-
ceramica in functie de
Structura lemnului S2 20.02
provenienta si proprietati Semifabricate ,proprietăţi S3 27.02
3.1 Valorificarea informatiilor Provenienţa şi clasificarea mat. S4 06.03
culese din surse diferite, textile
utilizand terminologia si Proprietăţi
simbolurile specifice
domeniului
3. Materii prime şi 1.1 Identificarea materiilor Provenienţa şi clasificarea 3
materiale din piele lut prime si materiale materialelor din piele S5 13.03
lemnoase,textile,din piele, lut-
şi ceramică ceramica in functie de
Proprietăţi S6 20.03
provenienta si proprietati S7 27.03
3.1 Valorificarea informatiilor Provenienţa şi clasificarea mat.
culese din surse diferite, din lut si ceramica
utilizand terminologia si Proprietăţi
simbolurile specifice
domeniului

4 EVALUARE -Să aprofundeze cunoştinţele 1


CONTINUA -Să corecteze unele confuzii S8 03.04
-Să sistematizeze cunoştinţele Recapitularea materiei învăţate
însuşite
-Să consolideze cunoştinţele
cu ITEMI extraşi din
-Să constate nivelul de pregătire UNITATEA I , II
5. Realizarea produselor 1.1 Identificarea materiilor Realizarea produselor din lemn 5 20 apr- 05 mai
prime si materiale S9 10.04 Vacanța de
lemnoase,textile,din piele, lut- Realizarea produselor din
ceramica in functie de
S10 17.04 primăvară
provenienta si proprietati materiale textile S11 08.05
1.4 Identificarea materiilor S12 15.05
Realizarea produselor din piele
prime si materiale S13 22.05
lemnoase,textile,din piele, lut- Realizarea produselor din lut şi
ceramica in functie de
provenienta si proprietati ceramică
2.1 Selectarea materialelor si
tehnologiilor adecvate pentru Realizarea unui produs la
realizarea unui produs util.
2.2 Intelegerea si realizarea alegere folosind Fişa
operatiilor de pregatire,
prelucrare si finisare specifice
tehnologică.
obtinerii unui produs din mediul
apropiat elevului, pe baza unei
fise tehnoplogice primite,
respectand normele de calitate,
NTSM, PSI si protectia
mediului.
2.3 Cooperarea si
responsabilitatea in activitatile
de grup.
3.1 Valorificarea informatiilor
culese din surse diferite,
utilizand terminologia si
simbolurile specifice
domeniului
3.2 Descrierea unui produs
utilizand limbajul specific
6. Recapitularea materiei Să explice cunoştinţele Calitatea produselor 3 15 iunie 2019
învăţate. învăţate S14 29.05 Încheierea
Să-şi consolideze Probă de verificare semestrială S15 05.06 anului școlar
cunoştinţele Activităţi şi meserii specifice S16 12.06
realizării produselor