Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

UNITATEA : Școala Gimnazială „Traian Crețu”, Năpradea


PROFESOR: Govor Răzvan-Mihai
DISCIPLINA: ECUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
CLASA a VII-a
Nr.ore/saptamana: 1h
Nr.sapt.: 34
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021

SEMESTRUL I

Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII


Nr. Nr.
Crt. Unitatea de învăţare Competente specifice Conţinuturi ore Perioada Observații

1. Vedere generala Motivarea si dezvoltarea Notiuni generale despre Ed. 2 SEMESTRUL I -17
asupra disciplinei atitudinii pentru obiect tehnologica S1 15.09 saptamani =
14.09.2020 –29.01.2021
S2 22.09
Materii prime şi 1.1.Identificarea materiilor Cunoaşterea manualului 4
materiale metalice prime si materialelor in functie Origine şi clasificare S3 29.09
de proprietatile specifice ale Proprietăţile materialelor S4 06.10
acestora metalice S5 13.10
2.1.Selectarea materiilor prime Caracteristici şi utilizări S6 20.10
si materialelor metalice pentru
obtinerea produselor
3.1.Valorificarea informatiilor
culese din surse diferite
utilizand terminologia si
simbolurile specifice
domeniului
2. Materii prime şi 1.1.Identificarea materiilor Origine şi clasificare 3
materiale plastice prime si materialelor in functie Proprietăţile materialelor plastice S7 27.10
de proprietatile specifice ale Caracteristici şi utilizări S8 03.11
acestora S9 10.11
2.1.Selectarea materiilor prime
si materialelor plastice pentru
obtinerea produselor
3.1.Valorificarea informatiilor
culese din surse diferite
utilizand terminologia si
simbolurile specifice
domeniului
3. Cauciucul 1.1.Identificarea materiilor Origine şi clasificare 2
prime si materialelor in functie Proprietăţi,caracteristici,,utilizări S10 17.11
de proprietatile specifice ale S11 24.11
acestora
2.1.Selectarea materiilor prime
si materialelor din cauciuc
pentru obtinerea produselor
3.1.Valorificarea informatiilor
culese din surse diferite
utilizand terminologia si
simbolurile specifice
domeniului
4. Materii prime şi 1.1.Identificarea materiilor Origine şi clasificare 3 VACANTA DE
materiale din sticlă prime si materialelor in functie Proprietăţi si utilizari S12 08.12 CRACIUN (DE
IARNA) = 23.12.2020 –
de proprietatile specifice ale S13 15.12 10.01.2021
acestora S14
2.1.Selectarea materiilor prime
si materialelor din sticla pentru
obtinerea produselor
3.1.Valorificarea informatiilor ȘCOALA ALTFEL 22.12
ȘCOALA ALTFEL
culese din surse diferite
utilizand terminologia si
simbolurile specifice
domeniului
5. Recapitulare sem.: -Aprofundarea cunostintelor Fişa da analiză a produsului 3 VACANTA
evaluare -Corectarea unelor confuzii Test semestrial S15 12.01 INTERSEMESTRIALA
= 30.01 – 07.02.2021
cumulativă(sumativă) -Sistematizarea cunostintelor Proprietăţile materiilor prime S16 19.01
-Consolidarea cunostintelor S17 26.01
-Constatarea nivelului de
cunostinte
SEMESTRUL II

Modulul: 1.Materiale si tehnologii


2.Transporturi

Nr. Nr.
Crt. Unitatea de COMPETENTE SPECIFICE Conţinuturi ore Perioada Observații
învăţare
1 Analiza de 1.2.Analizarea caracteristicilor Analiza produselor din 2 SEMESTRUL al II -
produs produselor in functie de calitate si metal şi plastic-diferenţieri S1 09.02 lea - 17 saptamani =
08.02 - 18.06.2021
prêt. Analiza produselor din S2 16.02
cauciuc şi sticlă-
diferenţieri
Realizarea produselor
2. Realizarea 1.3 Analiza unui produs ţinând cont de din materiale metalice
practica a unui utilizare, materiale, alcătuire, formă, (Fisa tehnologica) 6
schemă funcţională, prezentare, preţ
produs din 2.1.Selectarea materiilor prime si materialelor
Realizarea produselor S3 23.02
materiale metalice,plastice,cauciuc si sticla pentru din materiale plastice S4 02.03
studiate realizarea produselor Realizarea produselor S5 09.03
.2.2.Executarea unor operatii din cauciuc S6 16.03
tehnologice(pregatire,prelucrare,finisare) Realizarea produselor S7 23.03
pentru realizarea unui produs pe baza fisei
tehnologice
din sticla S8 30.03
2.3. Cooperarea in echipa Valorificarea produselor
3.1. Utilizarea termenilor de specialitate şi studiate
limbajul grafic pentru realizarea de Activitati si meserii
schiţe, desene, scheme de funcţionare specifice realizarii
produselor
3. Sisteme de 1.1 Identificarea tipurilor de reţele de Aspecte generale si de VACANTA DE
comunicatii si comunicaţii şi transport structura privind PASTE (DE
1.3 Explicatii cu privire la complementaritatea PRIMAVARA) =
transport dintre
transporturile 6 30.04 – 09.05.2021
reţeaua de comunicaţii şi cea de transport Retele de comunicatii S9 06.04
1.5 Propunerea soluţiilor de protejare a Retele de transport S10 13.04
mediului terestre S11 20.04
2.1 Utilizarea produselor grafice Transportul pe apa S12 27.04
specifice Transportul aerospatial S13 11.05
comunicaţiilor şi transporturilor Transportul de S14 18.05
3.1 Utilizarea simbolurilor şi informatii
terminologiilor (reteaua de calculatoare
specifice comunicaţiilor şi transporturilor si internetul)
3.2 Selectarea pentru uzul personal
informaţii din diverse surse referitoare la
comunicaţii şi transporturi
2.2 Utilizarea tehnologiilor moderne de
comunicaţii pentru realizarea unor
aplicaţii
4. Recapitularea Să explice cunoştinţele învăţate Tehnologii de 3
materiei Să-şi consolideze cunoştinţele comunicaţie şi transport S15 25.05
învăţate. din jurul nostru. S16 08.06
Probă de verificare S17 15.06 18 iunie 2021
semestrială Încheierea
Realizarea unui produs anului școlar
la alegere din materialele
studiate