Sunteți pe pagina 1din 3

Granturi nerambursabile pentru IMM-uri - programul de relansare economica pregatit de

Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana, prin care peste 65.000 de beneficiari vor


obtine fonduri nerambursabile.

Astfel se pot obtine urmatoarele fonduri nerambursabile:

1. Granturi pentru capital de lucru: intre 5.000- 150.000 euro nerambursabili


(aproximativ 10.000 beneficiari)
2. Granturi pentru investitii: intre 50.000 – 200.000 euro nerambursabili ( aport propriu
15-30%), (intre 2.750 -11.000 de beneficiari)
3. Microgranturi de 2000 euro nerambursabili pentru capital de lucru ( aproximativ
50.000 beneficiari) –pentru firmele care au obtinut profit in 2019, au Cifra de afaceri
de minim echivalentul în lei a 5.000 euro si au desfășurat activitate
curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data
depunerii cererii de finanțare

1. Granturi pentru investitii: intre 50.000 – 200.000 euro nerambursabili ( aport propriu
15-30%), (intre 2.750 -11.000 de beneficiari)
I. Cofinanțare: Firma beneficiară va trebui să vină cu un aport propriu la cheltuielile eligibile
de cel puțin 15%. Acest aport este de 30% pentru firmele din București și județul Ilfov. 

II. Conditii de acordare:
- Activitate operațională de minim 1 an;
- Profit operațional în unul din ultimele două exerciții financiare;
- Să asigure sustenabilitatea proiectului timp de minim 3 ani după implementarea a
proiectului;
-  Să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul analizei cost-beneficiu
în primii doi ani de activitate după implementarea proiectului;

III. Cheltuieli eligibile:  realizarea/achiziția construcțiilor, echipamentelor, utilajelor, cheltuieli


cu achiziția de teren maxim 10% din valoarea proiectului, consultanța, sistematizarea și
amenajarea teritorială a terenurilor, promovare și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în
legătură cu proiectul de investiții pentru extinderea capacităților existente.
Valoarea grantului: Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor în funcție de
cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare după
cum urmează: (aport propriu 15%)
a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000– 13.500
euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019,cuprinsă între 13.501– 1.000.000
euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate
depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de
peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Grila
2. Granturi pentru capital de lucru: intre 5.000- 150.000 euro nerambursabili
(aproximativ 10.000 beneficiari)

Condiții de acordare:

→ au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.


29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
→ au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în
unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru
obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
→ dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din
valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
→ mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii,
pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Categorii de cheltuieli eligibile: stocuri de materie primă, consumabile, mărfuri,  achitarea


datoriilor față de furnizori (inclusiv față de furnizorii de utilități),  alte datorii față de furnizorii
din activitatea curentă, echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente, cheltuieli cu
echipamente de protecție medicală, obiecte de inventar.

Pentru verificarea eligibilitatii, va rugam sa ne trimiteti bilantul pe ultimul an fiscal.

3. Microgranturi de 2000 euro nerambursabili pentru capital de lucru; (aproximativ


50.000 beneficiari)

Beneficiari:
→ IMM-uri (întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați
cu contract individual de muncă)
→ PFA-urile;
→ CMI-URILE;
→ ONG-URI

Condiții de eligibilitate:
a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic
înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /cabinete medicale
individualepentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;

b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de


cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția
PFA-urilor, CMI,ONG

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub
formă de microgrant.

Categorii de cheltuieli eligibile: materii prime, materiale, mărfuri, datorii curente și restanțe
față de furnizori, cheltuieli privind echipamentele de protecție medicale, cheltuieli privind
achiziția de echipamente utilaje, tehnologii.