Sunteți pe pagina 1din 5

INTRODUCERE

Potențialul turistic constituie ansamblul elementelor natural și antropice de pe un teritoriu


care stârnesc interesul turiștilor, conducând la realizarea unor activități turistice.

Zona Prahovei reprezintă un important centru turistic, deoarece este una dintre cele mai
căutate destinații turistice din țara noastră. Acest fapt este datorat, în primul rând, de resursele
naturael și antropice, dar și de accesibilitatea zonei. Stațiunile din acest județ funcționează pe tot
parcursul anului, acest lucru sporind rolul turismului în economie.

Deși potențialul turistic este unul foarte valoros, există foarte puține locuri unde este
exploatat în totalitate. Rețeaua turistică deține o importantă bază materială, totuși insuficientă, și
resurse naturale deosebite, condiții ideale pentru tratamente balneare, odihnă și sport. Cele mai
importante zone turistice din județ sunt: structurile turistice de agrement și sport, structurile
pentru sporturi de iarnă care sunt amplasate în principalele stațiuni turistice de pe Valea
Prahovei.

Scopul acestei lucrări îl reprezintă valorificarea potențialului turistic al Prahovei,


începând atât de la prezentarea succintă a zonei propriu-zise, până la analize referitoare la
echipamentele existente, circulația turistică, cât și previziunea pe o perioadă viitoare. De
asemenea, va fi prezentă și o analiză SWOT, cu scopul de a valorifica și îmbunătății potențialul
județului, fiind urmată de soluții pe care noi le considerăm importante în dezvoltarea zonei pe
plan turistic.
CAPITOLUL VII

SOLUȚII DE VALORIFICARE A POTENȚIALULUI TURISTIC

Nr. Soluții de dezvoltare Zonă vizată Responsabili Sursă de finanțare


Curent
1 Dezvoltarea și modernizarea Județul Prahova Consiliul Județean Fonduri Europne
infrastructurii de transport
2 Modernizarea stațiunilor Slănic, Sinaia, Consiliile Locale Fonduri Europene
balneare Telega, Breaza
3 Creșterea productivității în Județul Prahova Consiliul Județean Fonduri Europene
sectorul agricol
4 Protecția durabilă a Munții Bucegi, Consiliul Județean Fonduri Județene
mediului munții Baiului,
Predeal
5 Renovarea traseelor Zonele montane ONG-uri Sponsorizări
montane (ex: Sinaia-Vf.
Omu, Predeal-
Susai)
6 Promovarea zonelor cu Valea Prahovei Consiliul Județean, Fonduri Județene
potențial turistic Consiliul Local
7 Reinvestițiile și Valea Prahovei Consiliul Județean Fonduri Europene
modernizarea unităților de
cazare
8 Diversificarea ofertei Valea Prahovei Consiliul Județean Fonduri Europene
turistice de sporturi,
recreere, distracție
9 Amenajarea unor noi baze Sinaia, Bușteni Consiliul Județean Fonduri Județene
sportive
10 Modernizarea și dezvoltarea Păulești, Consiliul Județean Fonduri Județene
parcurilor de distracții Escapade
Adventure Parc
Sinaia
11 Ecologizarea barajelor Paltinu, ONG-uri Fonduri Locale
Măneciu
12 Modernizarea sistemului de Ploiești Consiliul Județean Fonduri Europene
termoficare
13 Reamenajarea gărilor Ploiești Consiliul Local și Fonduri Europene
Județean

CONCLUZII
În cadrul acestui proiect am realizat o analiză cu privire la potențialul turistic al județului
Prahova.

Încă din introducere am prezentat scopul lucrării, urmat de detalierea fiecărui capitol, pe
rând. Astfel, în primul capitol am introdus informații generale despre județ, urmând ca în
capitolul doi să analizăm echipamentele existente.

Capitolele trei și patru au fost destinate atât unei analize a circulației turistice și
previziunea evoluției viitoare prin cele trei metode de previziune: metoda trendului liniar, a
sporului mediu și a indicelui mediu, cât și conceperea și comercializarea unui produs turistic, sub
forma unui traseu. În capitolul cinci, am prezentat preocupările actuale privind dezvoltarea locală
a turismului.

Acestea au fost urmate de o analiză SWOT prin care am subliniat punctele tari, luând în
considerare și îmbunătățirea punctelor slabe destinate mediului intern, iar pentru cel extern am
analizat oportunitățile și am surprins amenințările. Soluțiile de valorificare a zonelor
problematice din punct de vedere turistic a fost și ele prezentate succint. Ultimele două capitole
au fost dedicate simbolurilor județului, prin prezentarea atât a stemei și mascotei, cât și a
promovării acestuia la Târgul de Turism din România, în cadrul căruia am fost prezente.

Acest proiect care a avut la bază valorificarea potențialului turistic, s-a axat pe stabilirea
zonelor problemă și pe o îmbunătățire în ceea ce vizează domeniul turistic, prin soluții și
recomandări la nivelul responsabililor, acestea dorindu-se a fi în curs de diminuare.

Așadar, deși județul Prahova are un potențial turistic bine definit, acesta este în curs de
dezvoltare și are nevoie de îmbunătățiri vizibile, astfel, prin obținerea de fonduri pentru
asigurarea zonelor turistice, județul va fi unul mult mai dezvoltat și promovat la adevărata
valoare.

CAPITOLUL IX
MATERIALE DE PROMOVARE DE LA TÂRGUL DE TURISM
AL ROMÂNIEI

Din punctul nostru de vedere, reprezentarea județului în cadrul Târgului de Turism din
București, din perioada 15-18 noiembrie 2018, care a avut loc în incinta Centrului Expozițional
Romexpo a fost satisfăcătoare din punct de vedere al informațiilor. Am avut parte de prezentări
de oferte, reduceri de vacanțe adaptate oricărui buget. Mediul a fost unul corespunzător,
informatorii fiind bine pregătiți să ne răspundă la curiozități.

S-ar putea să vă placă și