Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE LUCRU RAPID 2

10. Ce adunări sunt simbolizate prin desenele de mai


jos?

11. Notăm cu "○" elementele mari şi cu "●"


elementele mai mici. Deseneazã figurile care au
următoarele caracteristici (Ex: ▲○○ înseamnă că
trebuie să desenezi două triunghiuri mari).

■●●●

▲○○○○
12. Completează propoziţiile de mai jos, pentru
a forma un enunţ cu sens :

MAREA ARE CULOAREA..................................


CEAIUL SE BEA DIN...........................................
PALTOANELE SUNT HAINE DE.......................
UNTUL SE UNGE PE........................................…

14. Imită aceste acţiuni:

- a tuşi
- a lega şireturi
- a căsca
- a pune un colier/ lănţic

16. Care grafic reprezintă desenul acesta? "○○□"

○ X ○ XX ○
XX
□ XX □ XX □
X
17. Care dintre următoarele cuvinte arată locul?
Dar momentul?

AICI, UNEORI, MEREU, LANGĂ, LA SFÂRŞIT,


ÎNĂUNTRU, DINTR-UN MOMENT ÎN ALTUL.

18. Desenează: o cruce în faţa bărcuţei, un cerc


în jurul telefonului, o linie sub stropitoare

S-ar putea să vă placă și