Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru

Genurile literare

1. Puneţi trăsătura corespunzătoare în tabel, în funcţie de genul literar căruia îi


aparţine:
(3p.)
* versuri, dramaturg, reflecţie, monologul liric, naratiune, eul liric, replici,
personaje, acţiunea desfăşurată direct în faţa spectatorului.

Genul liric Genul epic Genul dramatic

2. Potriviţi genurile literare din coloana A cu speciile din coloana B.


A B
Genul liric fabulă
basm
doină
Genul epic schiţă
roman
balada
Genul dramatic comedie
Drama

3. Precizaţi partile de vorbire intalnite in strofa:


,,De ce taci, când fermecată
Inima –mi spre tine-ntorn?
Mai suna –vei, dulce corn,
Pentru mine vreodată?(M. Eminescu)

4. Identificaţi mărcile eului liric din strofa de mai sus.

5. Alcătuiţi un enunţ în care cuvântul corn să aibă alt înţeles decât cel din textul dat.

S-ar putea să vă placă și