Sunteți pe pagina 1din 5

Articole din periodice tradiţionale:

ANGHELUŢĂ, Lucreţia. Criterii generale de selectare şi organizare. În: Buletinul


Societăţii pe anul 1987. Bucureşti: Societatea de Ştiinţe Filologice din Republica
Socialistă România,1987, p. 27.
Application de l’informatique a la gestion automatique des services du catalogue et du
pret. În : Bulletin d’information d’ABF, 1969, nr. 64, p. 32.
AVRAMESCU, Aurel ; COMOROVSKI, Constantin ; ROMAN, Eliza. Sisteme de
clasificare în domeniul automaticii. În: Studii şi cercetări de documentare şi
bibliologie, 6 (serie nouă), mar. 1964, nr. 1, p. 8.
BAICULESCU, George. Despre problemele organizării bibliografiei naţionale
retrospective. În: Studii şi cercetări de bibliologie, 2, 1957, p. 48—49.
BAUDIQUEZ, Marcelle. What will be the Usefulness of National Bibliographies in the
Future? În: IFLA Journal, vol. 28, 2002, nr. l, p. 29.
BĂDIC, Constanţa. Bibliografia locală în activitatea de informare la Biblioteca
Municipală Galaţi. În: Revista bibliotecilor, 1970, nr. 4, p. 210-212.
BEJAN, Aluna. O problemă a bibliografiei : modernizarea. În: Biblioteca : revistă de
bibliologie şi ştiinţa informării. Bucureşti, 6, 1995, nr. 9, p. 273.
BOUDET, Isabelle. Rapport d’Activitė de la Section de Bibliographie : 1995-1996. În:
International Cataloging and Bibliographical Control, vol. 26, january-march, 1997, nr.
1, p. 6.
BRAŞOVEANU, Elvira. Indici de clasificare zecimală în nota tipografică. În: Călăuza
bibliotecarului, 15, nov. 1962, nr. 11, p. 32 - 34.
BRUCE, Susan Christine. Portrait of an information literate person. În: HERDSA News,
Griffith University, Lewisham, vol. 16, nov. 1994, nr. 3, p. 11.
BUGEANU, Dan. Câteva probleme actuale ale bibliografiei naţionale retrospective. În:
Călăuza bibliotecarului, 18, feb. 1965, nr. 2, p. 85.
BULUŢĂ, Gheorghe. Bibliografia locală, azi. În: Referate şi comunicări de bibliologie :
100 de ani de la înfiinţarea Cercului Literar „Ovidiu” din Constanţa: 1897-1997.
Constanţa: Biblioteca Judeţeană Constanţa, 1999, p. 33-35.
COHEN, Laura B.; CASALDA, Matthew M. Web Accesible Databases for Electronic
Resource Collections : a Case Study and its Implications. În: Electronic Library, vol. 21,
2003, nr. 1, p. 33.
CRAIA, Sultana. Bibliografia locală şi identitatea comunităţii. În: Referate şi comunicări
de bibliologie: 100 de ani de la înfiinţarea Cercului Literar „Ovidiu” din Constanţa: 1897-
1997. Constanţa: Biblioteca Judeţeană Constanţa, 1999, p. 49-50.
CRAMARENCO, Cornelia. Bibliografia locală : tradiţie şi noutate. În: Referate şi
comunicări de bibliologie: 100 de ani de la înfiinţarea Cercului Literar „Ovidiu” din
Constanţa: 1897-1997. Constanţa: Biblioteca Judeţeană Constanţa, 1999, p. 55-57.
CURTA, Olimpia. Cartea electronică – o nouă formă de distribuire a informaţiei. În:
Buletin ABIR. Bucureşti, vol. 13, 2002, nr. 3, p. 22-25.
CURTICEANU, Doina. Bibliografia literaturii române. Surse bibliografice. (II) În:
Biblioteca şi cercetarea, 1997, p. 12.
CURTICEANU, Doina. Bibliografia literaturii române. Surse bibliografice. (II) În:
Biblioteca şi cercetarea, 1997, p. 16-17.
DOMŞA, Ioan. Perspectivele dezvoltării clasificării zecimale universale. În: Studii şi
cercetări de documentare şi bibliologie, 7 (serie nouă), mar. 1965, nr. 1, p. 23.
DONEA, Marilena. Bibliografia locală - context în schimbare. În: Studia Bibliologica.
Bucureşti: BMMS, 1, 1994, p. 43.
DRĂGHICI, Rodica. Bibliografia locală : între deziderat şi realizare. În: Biblioteca:
revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, 1998, nr. 5, p. 247-248.
DUMITRU-ZAMFIR, Constantin. Bibliografia locală : schiţă de sistematizare. În:
Biblioteca : revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, 1994, nr. 8-9-10, p. 6–8.
HUDON, Michelle. Structuration du savoir dans les repertoires du Web. În: Bulletin des
biliothèques de France, Paris, 46, 2001, nr. 1, p. 59.
IONESCU, Mircea. Bibliografia locală în bibliotecile municipale şi orăşeneşti. În:
Revista bibliotecilor, 1970, nr. 4., p. 336-341.
IVANOV, D. D. Metode ştiinţifice ale bibliografiei. În: Studii si cercetări de
documentare şi bibliologie, 6 (seria nouă), iunie 1964, nr. 2, p. 123—136.
KALTWASSER, Franz Georg. Le contrôle bibliographique universel. În: Bulletin de
l'Unesco á l'intention des bibliothèques, vol. 25, sept-oct 1971, nr. 5, p. 276.
KERNS, Ruth. National Digital Library. În: Librarian’s World, Bradford, 8, 1999, nr.5,
p. 95.
LIBAERS, H. Controlul bibliografic universal. În: Revista bibliotecilor, 1972, p. 23.
LUPU, Ioan. Introducerea clasificării zecimale în România. În: Studii şi cercetări de
documentare şi bibliologie, 8 (serie nouă), iun. 1966, nr. 2, p. 201—202.
LUPU, Ioana. Bibliografia românà azi. În: Biblioteca : revistă de bibliologie şi ştiinţa
informării, 1994, nr. 7, p. l.
MOLDOVEANU, Valeriu. Biblioteca Academiei şi Bibliografia Naţională. În: Studii şi
cercetări de bibliologie. Serie nouă. 11. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R., 1969, p.
227 – 229.
MORARU, Angela. Bibliografia locală parte integrantă a bibliografiei naţionale. În:
Referate şi comunicări de bibliologie : 100 de ani de la înfiinţarea Cercului Literar
„Ovidiu” din Constanţa: 1897-1997. Constanţa: Biblioteca Judeţeană Constanţa, 1999, p.
36-42.
MUSTER, Dumitru. Bibliografie, bibliologie şi biblioteconomie. În: Hrisovul, 2, 1942,
p. 110.
NAZARE, Daniel. Criterii folosite în vederea redactării dicţionarului bio-bibliografic al
personalităţilor braşovene. În: Biblioteca : revistă de bibliologie şi ştiinţa informării,
1998, nr. 5, p. 147 –148.
NICULESCU, Zenovia. Sistemul conceptual al bibliografiilor de specialitate. În: Buletin
ABIR. Bucureşti, vol. 10, 1997, nr. 4, p. 16.
OPREA, AL. Panait Istrati. Bucureşti, 1964, p.9. În: Revista Bibliotecilor, 1970, nr.11-
12, p. 769.
PARIZA, Maria. Bibliografîa locală — componentă a sistemului naţional de informare
( II ). În: Biblioteca : revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, 1996, nr. 7, p. 177.
PARIZA, Maria ; CÂNDEA, Valentina. Elaborarea bibliografiei locale : aplicarea
stipulărilor I.S.B.D. în descrierea părţilor componente din publicaţii seriale. În: Referate
şi comunicări de bibliologie : 100 de ani de la înfiinţarea Cercului Literar „Ovidiu” din
Constanţa: 1897-1997. Constanţa: Biblioteca Judeţeană Constanţa, 1999, p. 58-66.
PERVAIN, Augusta ; DODU, Georgeta. Bibliografia locală şi C.I.C. În: Referate şi
comunicări de bibliologie : 100 de ani de la înfiinţarea Cercului Literar „Ovidiu” din
Constanţa: 1897-1997. Constanţa: Biblioteca Judeţeană Constanţa, 1999, p. 43-48.
PODGOREANU, Anca. Bibliografia - un „topos” - al informării. În: Buletin ABIR.
Bucureşti, vol. 8, 1997, nr.3, p. 12.
RACOVIŢĂ, Clio. Unitatea de clasificare în cataloagele sistematice ale bibliotecilor
ştiinţifice. În: Studii şi cercetări de bibliologie, 2 , 1957, p. 232.
REGNEALĂ, Mircea. Controlul Bibliografic Universal şi MARC Internaţional
(UBCIM). În: Buletin ABIR. Bucureşti, vol . 15, 2004, nr. 2, p. 7-11.
REGNEALĂ, Mircea. Primul Program fundament IFLA, Controlul Bibliografic
Universal, după trei decenii de funcţionare : privire critică. În: Biblioteca : revistă de
bibliologie şi ştiinţa informării, 2004, nr. 5, p. 158.
RICHARDOT, Bruno. Des pratiques bibliographiques à la hermeneutique documentaire.
În : Documentaliste - Sciences de l'information, vol. 33, 1996, nr. 1, p. 9.
ROBERTS, Winston D. Ce este Controlul Bibliografic Universal? În: Controlul
Bibliografic Universal : al doilea seminar internaţional : România , Bucureşti, 11-14
august 1993. [Bucureşti]: Biblioteca Naţională a României, 1993, p. 5.
SFRÂNGEU, Elena. Aspecte ale Bibliografiei Naţionale Curente. În: Biblioteca : revistă
de bibliologie şi ştiinţa informării, 1992, nr. 9-10, p. 26-27.
ŞUBĂ, Şerban. Valorile perene ale bibliografiei şi cerinţele societăţii informaţionale. În:
Buletin ABIR, vol. 10, 1999, nr. 4, p. 14.
TENOPIR, Carol. Online Databases : Database Use in Libraries. În: Library Journal,
New York, 124, 1999, nr. 8, p. 37.
TÎRZIMAN, Elena. Aspecte privind corelaţia între UNIMARC şi ISBD. În: Anuarul
ABIR (1996). Bucureşti: Asociaţia Bibliotecarilor din Învăţământ din România, 1997, p.
98-99.
TOMA, Eugeniu. Indexurile de trimiteri bibliografice. În: Studii şi cercetări de
documentare şi bibliologie, 8 (serie nouă), martie 1966, nr. I, p. 25—34.
TUDOR, Daniela ; CĂPÂLNEANU, Ana-Maria. Impactul departamentului de informare
bibliografică din bibliotecile centrale universitare asupra învăţământului şi cercetării. În:
Buletin ABIR, Bucureşti, 1999, nr. 4, p. 25.
VASILESCU, Emil. Constanţa : un secol de lectură publică. În: Biblioteca : revistă de
bibliologie şi ştiinţa informării, 1998, nr. 1, p. 3-4.
ZALIS, Henri. Bibliografia literară azi. În: Revista bibliotecilor, 1968, nr. 9, p. 535 –
539.
ZALIS, Henri. Funcţii ale sintezei bibliografice. În: Biblioteca : revistă de bibliologie şi
ştiinţa informării, 1991, nr. 4-6, p. 36.
WOOD-LAMONT, Sally. Tranziţia faţă în faţă cu metode moderne de muncă. În:
Bibliotheca Bibliologica . Cluj: [s.n.], 1998, p. 28.

Articole din periodice electronice:

HOLEY, Robert P. IFLA şi standardele internaţionale din cadrul controlului bibliografic.


În: Biblos : [on-line], 1995, nr. 5, p. 23. Accesibil pe Internet la adresa: http://www.bcu-
iasi.ro/biblos/volum.html.
KULIKOVSKI, Lidia. Biblioteca publică în serviciul comunităţii : teoria lui N. Rubakin.
În: Biblio Polis : [on-line], vol. 1, 2002, nr. 1. Accesibil pe Internet la adresa:
http://www.hasdeu.md/bibliopolis/nimic.html.
MARINO, Adrian. Bibliografia. În: Biblos : [on-line], 1996, nr. 4, p. 36. Accesibil pe
Internet la adresa: http://www.bcu-iasi.ro/biblos/volum.html.
STOICA, Aurelia. Demersul cercetării documentare şi bibliotecarul de referinţe. În:
Biblos : [on-line], 1998, nr.6. Accesibil pe Internet la adresa: http://www.bcu-
iasi.ro/biblos/volum.html.