Sunteți pe pagina 1din 29

Școala: Profesor:

Disciplina: Limba şi literatura română Responsabil comisie:


Manualul utilizat: Limba și literatura română. Clasa a V-a, Director:
autori: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman,
Editura Art, București, 2017
Nr. de ore/săptămână: 4
An școlar 2020 - 2021
Ordin MEN nr. 3393/28.02.2017

PLANIFICARE ANUALĂ

Semestrul I

Compe-
Unitatea de Număr
tențe Conţinuturi Săptămâna Observații
învăţare de ore
specifice
Activităţi de intercunoaştere
Recapitulare iniţială conform Ghidului: REPERE METODOLOGICE PENTRU
CONSOLIDAREA ACHIZIȚIILOR ANULUI ȘCOLAR 2019 – 2020
SI
6
Prezentarea manualului 14 -22.09

Evaluare inițială

I. Despre 1.1  Textul literar: Prietenul meu de Ioana Pârvulescu


mine. Selfie 1.2  Cuvântul-cheie. Tema. Planul simplu de idei
1.3 SII -SIII
 Textul nonliterar: scurtă istorie a selfie-ului 4
23 -30.10
2.1  Text auxiliar: fragment din Hronicul și cântecul vârstelor de Lucian Blaga
2.2
2.4  Identitatea personală. Emoțiile
3.1 1 SIII
3.3  Exprimarea adecvată a emoțiilor. Roluri în comunicare 1 SIII
4.2
4.3  Propoziția. Tipuri de propoziții
5.1  Cuvântul și dicționarul
 Sinonimele. Antonimele
SIV -SV
 Câmpul lexical 8
05-16.10
 Tipurile de sunete
 Silaba. Accentul

 Etapele scrierii. Relatarea unor experiențe personale


SVI
 Notițele 1
19-23.09
 Recapitulare
1 SVI
II. De-a ce 1.1  Textul narativ literar: Vizită… de I.L. Caragiale
mă joc 1.4 SVII
 Planul dezvoltat de idei 4
2.1 26 - 30.10
 Text auxiliar: fragment din Exuvii de Simona Popescu
2.2  Diversitate culturală: jocuri de ieri și de azi VIII
2.3 2
 Anunțarea proiectului individual Jocuri fără vârstă 02 - 06.11
2.5  Schimburi de replici în dialog
3.3 2 SVIII
 Reguli de acces la cuvânt
3.4
4.1  Verbul SIX-SX
8
09 -20.11
4.4
5.1  Textul narativ ficțional SXI
1
23 - 27.11
 Prezentarea proiectului individual Jocuri fără vârstă 1 SXI
 Recapitulare 1 SXI
 Evaluare 1 SXI
 Textul descriptiv literar: O stradă cu sentimente de Ana Blandiana. Personificarea
 Text auxiliar: fragment din O pisică de Tudor Arghezi SXII+SXIII
8
 Textul descriptiv nonliterar: Persana – un ghem pufos cu o personalitate 02 - 11.12
încântătoare
 Pregătire pentru teză, susţinerea tezei, discutarea tezei SXIV
4
14-18.12
 Tradiții: Sărbătorile de iarnă . Recapitulare SXV
2
21 - 22.12
III. Pe  Substantivul. Articolul. Posibilități combinatorii ale substantivului. Prepoziția. 8 SXV -SXVI

2
strada mea Substantivul subiect. Acordul predicatului cu subiectul 11 - 22.01

 Descrierea unui obiect SXVII


2
25 – 29.01
Ore la dispoziţia profesorului 2
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 68

Semestrul al II-lea

Compe-
Unitatea de Număr
tențe Conţinuturi Săptămâna Observații
învăţare de ore
specifice
III. Pe
strada mea
(continuare)
 Descrierea. Mod de expunere. 1 SI
08 – 12.02
 Textul descriptiv. 1 SI
 Atitudini comunicative. Acte de limbaj: a întreba, a solicita, a felicita 2 SI
 Pronumele. Pronumele personal. Pronumele personal de politețe
SI -SIII
 Adjectivul. Articolul demonstrativ 8
15 -26.02
 Gradele de comparație ale adjectivului
 Descrierea unei persoane. Autoportretul SIV
2
01 -05.03
IV. 1.2 10 SIV –SVI
Călătoresc 1.3 02-19.03
prin basme 2.1
2.3
3.1  Textul narativ literar: Zâna Munților, basm cules de Petre Ispirescu
3.2  Text auxiliar: fragment din 1001 de nopți, basme arabe povestite de Eusebiu Camilar
3.3
4.2
4.3

3
5.2
V.  Diversitate culturală și lingvistică 2 SVII
Călătoresc  Anunțarea proiectului de grup Itinerar multicultural 22-26.03
prin basme  Elemente paraverbale și nonverbale în comunicarea orală 2 SVIII
(continuare)  Acte de limbaj: a promite, a declara
 Numeralul. Numeralul cardinal și numeralul ordinal 4 SVIII
29 - 01.04
 Descrierea unei ființe imaginare 2 SIX
 Prezentarea proiectului de grup Itinerar multicultural 1 SIX
12 - 16.04
Școala altfel 4 SX 19-23.04
VI. Din 1.4  Textul narativ nonliterar: Jurnal de călătorie 4 SXI
carte spre 2.1  Text auxiliar: fragment din Scrisoarea III de Mihai Eminescu 26 -29.04
departe 2.4  Carte românească de învățătură: de la prima carte tipărită la cartea digitală 4 SXII
2.5  Identitate națională 10 -14.05
3.2  Anunțarea proiectului de grup Imagini ale domnitorului
3.4 Pregătire pentru teză, susținerea tezei, discutarea tezei 4 SXIII
4.1 17-21.05
4.3
 Prezentarea proiectului de grup Imagini ale domnitorului 2 SXIV
4.5 25 - 28.05
5.2
 Acte de limbaj: a explica, a recomanda, a afirma 2 SXIV
 Enunțul. Punctuația enunțului 2 SXV
31 - 04.06
 Prezentarea textului: inserarea unor desene, grafice, fotografii, scheme 2 SXV
 Recapitulare 4 SXVI
07 -11.06
 Evaluare 1 SXVI
4 SXVII
Recapitulare finală
14 - 18.06
TOTAL ORE PE SEMESTRUL AL II-LEA 68
Structura anului şcolar: 2020/2021
Cursuri: 34 de săptămâni; 4 ore / săptămână
Semestrul I: 17 săptămâni, 4 ore/săptămână  68 de ore
Semestrul al II-lea: 16 săptămâni; 4 ore / săptămân = 64 de ore + săptămâna Școala altfel /4 ore

4
PROIECTARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE – Semestrul I

RECAPITULARE INIŢIALĂ

CONȚINUTURI COMPETENŢE RESURSE ȘI ORGANIZAREA NR.


ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE EVALUARE
(detaliere) SPECIFICE CLASEI ORE
RECAPITULARE Jocuri și activități de intercunoaștere Manualul, fişe de lucru 1
INIȚIALĂ Activitate frontală şi individuală

Exerciții recapitulative: Manualul,fişe


– de lectură și înțelegere de text; 2
– de identificare a unor cuvinte cu sens Activitate frontală, de grup,
asemănător sau diferit; individuală
– de utilizare a unor grupuri de sunete, a
despărțirii în silabe;
– de scriere corectă; Autoevaluare
– de recunoaștere a părților de vorbire învățate și
a unor categorii gramaticale;
– de dictare;
– de redactare a unui text funcțional.

Test predictiv Test predictiv 1

UNITATEA I: DESPRE MINE. SELFIE

CONȚINUTURI COMPETENŢE RESURSE ȘI NR.


ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE EVALUARE
(detaliere) SPECIFICE ORGANIZAREA CLASEI ORE
Textul literar: 2.1 – Activități de prelectură: discuții privitoare la ce știu Textul-suport și resurse Observarea 1
LECTURĂ

Prietenul meu de Ioana copiii despre selfie. Discuții despre ce reprezintă un digitale, sistematică a
Pârvulescu prieten bun, pornind de la AMII-ul animat Caietul inteligent elevilor
– Lectura textului-suport/ascultarea textului în varianta
digitală
– Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură

5
Trăsăturile textului 2.1 – Activități de lectură (lucru cu textul) Resurse digitale, Observarea 1
literar 2.2 – Exerciții de identificare a emoțiilor și sentimentelor Caietul inteligent sistematică a
exprimate în text elevilor
– Exerciții de explorare a trăsăturilor textului literar Activitate frontală
– Exerciții de ordonare a informației pe baza unui
organizator grafic (personajele textului) Portofoliu: fișe
– Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Activitate pe grupe de identitate
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit Activitate frontală pentru personaje
– Joc – Pălăriile gânditoare (p. 16)
Cuvântul-cheie. Tema. 2.1 – Activități de lectură (lucru cu textul) Resurse digitale, Observarea 1
Planul simplu de idei 2.2 – Joc. Identificarea unei întrebuințări neobișnuite a unei Caietul inteligent sistematică a
chei Activitate frontală elevilor
– Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie din fiecare Activitate în
paragraf perechi/Activitate pe grupe
– Exerciții de identificare a temei textului Activitate pe grupe
– Exerciții de formulare a ideilor principale ale textului
– Exerciții de formulare a planului simplu Activitate pe grupe
Activitate frontală
Semnificațiile textului 2.4 – Activități de postlectură: Discuții privind semnificația Observarea 1
textului literar Manualul digital sistematică a
– Exerciții de formulare a opiniei: joc – Linia valorică elevilor
(p. 18) – dezbatere pornind de la întrebarea dacă există Activitate frontală
sau nu o legătură strânsă între a fi fată sau băiat și
rezultatele la disciplinele școlare
Textul nonliterar: 2.1 – Activități de prelectură: identificarea asemănărilor și a Textul-suport, 1
Scurtă istorie diferențelor dintre cele trei imagini și a aspectului care resurse digitale,
a selfie-ului permite încadrarea lor în categoria selfie-ului Caietul inteligent
– Lectura textului
– Activități de lectură (lucru cu textul) Activitate frontală și pe
– Exerciții de înțelegere a informațiilor din textul grupe
nonliterar
– Exerciții de explorare a trăsăturilor textului nonliterar
– Activități de postlectură: reflecții despre dificultatea Activitate individuală/ Autoevaluare
lecturii unui text nonliterar Activitate frontală Evaluare scrisă –

6
– Exprimarea punctului de vedere față de fenomenul selfie minitest, p. 19
Text auxiliar: 2.4 – Lectura textului-suport. Exerciții de citire fluentă și Textul-suport, Observarea 1
Hronicul și cântecul expresivă a textului scris resurse digitale sistematică a
vârstelor de Lucian – Exerciții de delimitare a textului în fragmente logice, de elevilor
Blaga (fragment) identificare a cuvintelor-cheie și de formulare a ideilor Activitate frontală
principale Activitate pe grupe
– Redactarea planului simplu de idei și prezentarea orală a
acestuia Activitate pe grupe
– Discuție despre semnificația textului-suport
– Exerciții de formulare orală a ideilor
– Oferirea unor sugestii de lectură
Identitatea personală. 5.1 – Discuție despre emoțiile familiare elevilor Textul-suport și resurse Observarea 1
INTERCULTURALITATE

Emoțiile – Asocierea emoțiilor cu o culoare digitale sistematică a


Întors pe dos – Lectura prezentării filmului Întors pe dos Activitate frontală elevilor
(prezentare) – Exerciții de asociere a personajelor cu denumirea Fragmente din filmul
emoțiilor și cu descrierea lor Întors pe dos
– Discuție despre rolul emoțiilor (www.youtube.com)
– Extinderi privind emoțiile (Provocări), discuție pornind Oglinda emoțiilor
de la AMII-ul despre modul diferit de exprimare a Activitate frontală și pe Portofoliu:
emoțiilor în diverse culturi grupe Insulele
personalității

7
Exprimarea adecvată a 1.1 – Discuție pregătitoare privind exprimarea emoțiilor Resurse digitale, Observarea 1
COMUNICARE ORALĂ ORAL{?
emoțiilor. Roluri în 1.2 – Exerciții de recunoaștere a emoțiilor exprimate de Caietul inteligent sistematică a
comunicare 1.3 personajele din desene elevilor
– Exerciții de identificare a rolului de vorbitor și de Activitate frontală
ascultător, valorificând ilustrațiile din manual
– Exerciții de asociere a simbolurilor cu emoția pe care o
exprimă Activitate frontală
– Mimarea unor situații, încercând transmiterea emoțiilor
prin intermediul elementelor nonverbale Activitate pe grupe
– Exerciții de construire a unei comunicări dialogate
– Reflecții despre emoții
ORALĂ

Propoziția. Tipuri de 4.2 – Exerciții de identificare a predicatelor Resurse digitale, Observarea 1


LIMBĂ ROMÂNĂ

propoziții 4.3 – Exerciții de recunoaștere a propoziției și a tipurilor de Caietul inteligent, sistematică a


propoziții Cartea mea de gramatică elevilor
– Alcătuire de propoziții simple și dezvoltate
– Exerciții de transformare a propozițiilor simple în Activitate frontală,
propoziții dezvoltate individuală și pe grupe
– Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de
LIMBA ROMÂNĂ

ortografie
– Exerciții de rescriere a unui text scris greșit
Cuvântul și dicționarul 4.2 – Exerciții de identificare a formei și a sensului cuvintelor Resurse digitale, Cartea Observarea 1
4.3 – Exerciții de identificare a sensurilor unor cuvinte în mea de gramatică sistematică a
funcție de context Activitate frontală elevilor
– Exerciții de ordonare alfabetică a unor cuvinte DEX, www.dexonline.ro
– Exerciții de redactare a unui articol de dicționar

8
Sinonimele. 4.2 – Discuție despre caracterul asemănător sau opus al Resurse digitale, Observarea 1
Antonimele 4.3 cuvintelor bucurie și tristețe Cartea mea de gramatică sistematică a
– Exerciții de identificare a trăsăturilor cuvintelor elevilor
sinonime Activitate frontală și
– Exerciții de identificare a cuvintelor cu sens opus din individuală
textul de la rubrica Pentru început
– Exerciții de precizare a unor sinonime și antonime
Câmpul lexical 4.2 – Exerciții de identificare a persoanelor care apar în Resurse digitale, Observarea 1
4.3 fotografie Caietul inteligent sistematică a
– Identificarea cuvintelor care numesc relații de rudenie Activitate frontală elevilor
naturală și socială
– Exerciții de lărgire a câmpului lexical
– Exerciții de grupare a unor termeni după trăsături de sens
– Joc. Scrierea cât mai multor cuvinte care aparțin unor Activitate pe grupe
câmpuri lexicale
Tipurile de sunete 4.2 – Exerciții de recunoaștere a vocalelor și consoanelor Observarea 1
4.3 – Exerciții de recunoaștere a semivocalelor Cartea mea de gramatică sistematică a
– Exerciții de identificare a sunetului i „șoptit” Activitate frontală elevilor
– Joc. Ordonarea alfabetică a cartonașelor care conțin Activitate individuală și
literele frontală
– Exerciții de relaționare a sunetului cu litera Activitate frontală și în
– Exerciții de identificare a numărului de litere și de sunete perechi
din diverse cuvinte
– Exerciții de identificare a rolului semnelor diacritice în
rostirea sunetelor specifice limbii române
– Exerciții de transcriere corectă a unor mesaje
Silaba. Accentul 4.2 – Lectura poeziei/ascultarea poeziei (din versiunea digitală DOOM2, resurse digitale, Observarea 1
4.3 a manualului) sistematică
– Exerciții de despărțire în silabe Cartea mea de gramatică Autoevaluare
– Exerciții de pronunțare corectă a unor sunete și silabe Activitate frontală Evaluare scrisă
– Exerciții de disociere între omografe (aplicativ) (minitest,
– Exerciții de accentuare corectă a cuvintelor p. 37)

9
REDACTARE Etapele scrierii. 3.1 – Pregătire pentru redactarea unui text de tip relatare a unei Caietul elevului, Observarea 1
Relatarea unor 3.3 experiențe personale Ghidul profesorului sistematică a
experiențe personale – Scrierea procesuală (pregătirea, scrierea ciornei, elevilor
revizuirea, editarea, publicarea) Activitate individuală și în
– Lectura textului redactat din scaunul autorului perechi
Notițele 3.3 – Brainstorming – notarea într-un ciorchine a cuvintelor ce Caietul inteligent 1
pot fi asociate notițelor
– Discuție despre rolul notițelor în viața școlară și despre Activitate frontală
modalități diferite de a lua notițe Activitate individuală și în
– Compararea a două pagini cuprinzând notițe redactate de perechi
elevi Interevaluare
– Exerciții de redactare a unor notițe
Toate – Exerciții recapitulative Manualul, pp. 42 – 43, 2
RECAPITULARE competențele Caietul inteligent
specifice vizate
în unitate
2.1 – Probă de evaluare scrisă Manualul, p. 44 Evaluare 1
2.2 sumativă
EVALUARE 3.1
4.2
4.3

UNITATEA II: DE-A CE MĂ JOC

CONȚINUTURI (detaliere) COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR.


SPECIFICE ORGANIZAREA CLASEI ORE
Textul narativ literar: 2.5 – Activități de prelectură: întrebări privind Textul-suport, resurse digitale Observarea 1
LECTURĂ

Vizită… de I.L. Caragiale jocurile preferate și comportamentul copiilor sistematică a elevilor


pe parcursul unor vizite. Activitate frontală și pe grupe
– Lectura pe roluri a textului-suport. Exerciții
de citire fluentă și expresivă a textului scris
– Discuție privind impresiile elevilor după

10
prima lectură
Timp, spațiu și acțiune 2.1 Activități de lectură (lucru cu textul) Resurse digitale, Observarea 1
– Exerciții de recunoaștere a reperelor Caietul elevului, sistematică a elevilor
temporale și spațiale ale acțiunii Ghidul profesorului
– Propunerea decorului pentru o punere în Activitate frontală
scenă a schiței
– Exerciții de ordonare cronologică a idelor Activitate pe grupe
Activitate pe grupe
principale din textul-suport, pentru a înțelege
Resurse digitale
firul narativ, acțiunea schiței
– Exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale și de Activitate frontală și pe grupe
detaliu dintr-un text citit, pentru a înțelege
logica succesiunii evenimentelor, conform
unor reprezentări grafice
Planul dezvoltat de idei 2.2 Activități de lectură (lucru cu textul) manualul Observarea 1
– Exerciții de alcătuire a planului simplu și a Activitate frontală sistematică a elevilor
planului dezvoltat de idei, pe baza unui Activitate independentă Interevaluare
organizator grafic
Personajele 2.1 Activități de lectură (lucru cu textul) manualul Observarea 1
2.3 – Exerciții de identificare a personajelor și a Activitate frontală sistematică a elevilor
rolului pe care-l au în textul literar Resurse digitale
– Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice
și morale ale unui personaj
– Exerciții de comparare a informațiilor din
text cu imagini reprezentative pentru temă și
personaj, pentru a discuta despre jocurile
Reproduceri după tablouri de
specifice sfârșitului de secol XIX
Harry Brooker (p. 53)
– Exerciții de formulare a unui răspuns
personal/creativ cu privire la personaje și la
relațiile dintre ele
Semnificațiile textului 2.2 – Activități de postlectură: discuție privind Resurse digitale, Autoevaluare 1
2.3 semnificația textului-suport Activitate frontală (minitest)
– Exerciții de formulare a unei opinii
– Extinderi către o înțelegere mai largă a
imaginii copilului în secolul al XIX-lea

11
– Problematizare privind tema
Text auxiliar: 2.1 – Exerciții de scriere reflexivă: jurnalul cu Activitate independentă 1
Exuvii de Simona Popescu 2.3 dublă intrare completat pe parcursul lecturii
(fragment) – Exerciții de extragere dintr-un text a
Activitate frontală
elementelor specifice, pentru a susține o
opinie
– Exerciții de comparare a două texte literare
din perspectiva aceleiași teme
– Discuție privind semnificația textului-suport
– Oferirea unor sugestii de lectură
Diversitate culturală: jocuri 5.1 – Exerciții de comparare a cuvintelor care Activitate frontală Observarea 1
INTERCULTURALITATE

de ieri și de azi denumesc jocul în mai multe limbi sistematică a elevilor


– Lectura textelor-suport
– Exerciții de prezentare a unor experiențe
proprii de viață
– Exerciții de formulare a opiniei oral și în
scris
Proiect individual: Jocuri 5.1 – Discutarea primei teme de proiect: stabilirea Activitate frontală 1
fără vârstă calendarului, explicarea pașilor de realizare,
sugestii pentru documentare, criteriile de
evaluare a proiectului

12
Schimburi de replici în 1.1 – Discuție pregătitoare privind comunicarea manualul Observarea 1
COMUNICARE ORALĂ
dialog 1.4 orală sistematică a elevilor
– Exerciții de recunoaștere a unei situații de Activitate frontală
comunicare și a rolurilor de emițător și
receptor, a temei comunicării
Activitate în perechi
– Joc de rol în perechi – construirea unei
comunicări dialogate pentru următoarele
perechi de adiacență: întrebare – răspuns, Autoevaluare
invitație – acceptarea/refuzarea invitației;
reproș – acceptarea/refuzul reproșului; a face Activitate individuală
un compliment – a răspunde la un compliment
– Identificarea punctelor tari și a celor care
necesită îmbunătățire în conversațiile cu un
coleg
Reguli de acces la cuvânt 1.1 – Exerciții de analiză a regulilor de acces la Resurse digitale, 1
1.4 cuvânt într-un fragment din Vizită… de I.L.
Caragiale și în Jocul culorilor de Mircea Activitate frontală Interevaluare
Sântimbreanu
Activitate în grupe Autoevaluare
– Exerciții de construire a unei comunicări de
grup, cu respectarea regulilor de acces la
cuvânt
– Reflecție asupra activităților

Verbul. Predicatul verbal 1.4 – Actualizarea cunoștințelor despre verb și Manualul, resurse digitale, Aprecieri 1
LIMBĂ ROMÂNĂ

2.3 despre categoriile gramaticale ale acestuia Cartea mea de gramatică


3.3 – Descoperirea formelor verbale nepersonale
4.1
(infinitivul) Activitate frontală şi individuală
4.4
– Exerciții de identificare a predicatelor DEX
verbale

Modul indicativ. Prezentul 1.4 – Exerciții de comparare a formelor flexionare Cartea mea de gramatică Aprecieri 1
2.3 ale verbelor pentru înțelegerea structurii
3.3 acestora la diverse moduri (indicativ) și Activitate frontală și în perechi,
4.1 activitate individuală
timpuri (prezent)
4.4

13
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a
formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a DOOM2, manualul, Caietul
einteligent, fişe
formelor verbale
Trecutul. Imperfectul 1.4 – Exerciții de comparare a formelor flexionare fișe, planșe Aprecieri 1
2.3 ale verbelor pentru înțelegerea structurii Activitate frontală și în grup
3.2 acestora la diverse moduri (indicativ) și
4.1 Activitate în perechi şi
timpuri (imperfect)
4.4 activitate individuală
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a
formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale
Verbul auxiliar 1.4 – Exerciții de comparare a formelor flexionare fișe Aprecieri 1
a avea. Participiul. Perfectul 2.3 ale verbelor pentru înțelegerea structurii
compus 3.2 acestora la diverse moduri (indicativ) și Activitate frontală, activitate pe
4.1 perechi
timpuri (perfect compus)
4.4
– Exerciţii de dictare
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a
formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale
Perfectul simplu și 1.4 – Exerciții de comparare a formelor flexionare Caietul inteligent Aprecieri 1
mai-mult-ca-perfectul 2.3 ale verbelor pentru înțelegerea structurii fișe
3.2 acestora la diverse moduri (indicativ) și
4.1 Activitate frontală, în grup şi
timpuri (simplu, mai-mult-ca-perfect)
4.4 individuală
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a
formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale
Viitorul. Verbele auxiliare a 4.1 – Exerciții de comparare a formelor flexionare Manualul, fișe Aprecieri 1
vrea 4.4 ale verbelor pentru înțelegerea structurii
și a fi acestora la diverse moduri (indicativ) și Activitate frontală şi individuală
timpuri (viitor, viitor anterior)
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a

14
formelor verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale
Modul imperativ 1.1 – Exerciții de comparare a formelor flexionare Manualul, fişe de lucru, Cartea Observarea 1
1.4 ale verbelor pentru înțelegerea structurii mea de gramatică sistematică a elevilor
2.3 acestora la diverse moduri (indicativ,
3.2 Activitate frontală și în grup
imperativ)
4.1 Evaluare formativă
4.4 – Exerciții de ortografie și de ortoepie a Autoevaluare
formelor verbale (minitest, p. 77)
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale
Textul narativ ficțional 2.1 – Pregătire pentru redactarea de tip imaginativ Text-suport: Cea mai mare Observarea 1
REDACTARE

– Lectura textului-stimul dorință de Cornelia Funke sistematică a elevilor


– Exerciții de recunoaștere a trăsăturilor
textului narativ
Textul narativ ficțional 3.3 – Exerciții de exprimare în scris a ideilor, Manualul Interevaluare 1
(continuare) 3.4 pornind de la textul citit Autoevaluare
– Exerciții aplicative pentru respectarea (p. 79)
Activitate independentă
etapelor scrierii (pregătirea, scrierea ciornei,
revizuirea, editarea, publicarea)
– Exerciții de realizare a planului unei
compuneri, pe baza unei scheme ce
sintetizează etapele textului narativ
5.1 Prezentarea proiectului individual Jocuri fără Activitate independentă Evaluare reciprocă 1
vârstă
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, p. 80-81 1
competențele
specifice vizate în
unitate
EVALUARE 2.1 Test Manualul, p. 82 Evaluare sumativă 1
2.2
2.3
3.3
4.1
4.4

15
– Recapitulare pentru teză 2
TEZĂ – Teză 1
– Discutarea tezelor 1
Tradiții: sărbătorile de 5.1 – Discutarea unor tradiții din perioada Observarea sistematică a 1
INTERCULTURALITATE

iarnă 2.4 iernii, pe baza unor exemple provenind din Activitate elevilor
diferite arte (literatură, arte plastice, individuală și
frontală
muzică): fragmente de poezii, pictură naivă,
colinde
– Exerciții de identificare a similitudinilor
în privința sărbătorilor de iarnă, între culturi
diferite

Proiect de grup: În 5.1 Prezentarea proiectului Activitate pe grupe Evaluare sumativă/ 1


așteptarea Crăciunului 1.4 Autoevaluare (manual,
p. 97)

Ascultarea activă 1.3 – Exerciții de exprimare orală a ideilor Evaluare reciprocă 1


COMUNICARE ORALĂ

1.4 – Exerciții de ascultare activă Activitate


– Exersarea unei situații de comunicare în individuală și
frontală
care sunt ghidați să exerseze ascultarea
Activitate pe grupe
activă – joc

16
Substantivul 1.4 Actualizarea cunoștințelor despre substantiv Manualul, fişe de Aprecieri 1
LIMBĂ ROMÂNĂ 2.3 și categoriile gramaticale ale acestuia lucru, Caietul
3.1 inteligent
4.2 Activitate frontală,
4.4 activitate de grup,
4.5 activitate
individuală

Articolul 1.4 – Exerciții de identificare a categoriei Manualul, fişe de Aprecieri 1


2.3 determinării la substantiv lucru, Cartea mea
4.2 – Exerciții de completare a unor enunțuri cu de gramatică
4.4
articole hotărâte și nehotărâte
4.5 Activitate frontală,
– Exerciții de ortografie a formelor activitate de grup,
substantivale articulate hotărât activitate
individuală

Posibilități combinatorii 1.4 – Descoperirea părților secundare de Manualul, Cartea Aprecieri 1


ale substantivului. 2.3 propoziție care determină un substantiv mea de gramatică
Prepoziția 4.2 – Exerciții de recunoaștere a prepozițiilor
4.4 Activitate frontală,
simple și compuse
4.5 activitate
– Exerciții de identificare a atributului individuală
– Exerciții de identificare a formei corecte a
unor fapte de limbă

Substantivul subiect. 1.4 – Exerciții de identificare a subiectului Manualul, Cartea 1


Acordul predicatului cu 2.3 (simplu și multiplu) mea de gramatică Evaluare
subiectul 3.1 – Exerciții de construire a unor propoziții Activitate pe grupe, formativă/autoevaluare
4.2 frontală, individuală
corecte din punctul de vedere al acordului
4.4
4.5 predicatului cu subiectul

17
Descrierea unui obiect 4.2 Pregătirea redactării: Manualul
REDACTARE – Exerciții de identificare a cuvintelor din 1
câmpul lexical al casei
Activitate frontală
– Exerciții de ordonare a informației pe
baza unui organizator grafic
– Discuție despre părțile componente ale
textului descriptiv
Descrierea unui obiect 3.1 Activitatea de redactare: Interevaluare 2
(continuare) 4.2 – Exerciții aplicative pentru respectarea Activitate
etapelor scrierii (pregătirea, scrierea ciornei, individuală
Portofoliu: Descrierea
revizuirea, editarea, publicarea)
casei
– Exerciții de redactare a unei compuneri
descriptive după o imagine
– Rescrierea unei secvențe dintr-o
compunere personală, în urma analizei
observațiilor primite, în vederea
îmbunătățirii activității specifice de
redactare
– Evaluare în perechi a textelor redactate
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 110 – 2
competențele 111
specifice vizate în
unitate
EVALUARE 2.1 Test Manualul, p. 112 Evaluare sumativă 1
2.3
3.1 Evaluarea portofoliilor din
4.2 unitățile I – III 1
(la dispoziția
profesorului)
Încheierea situației școlare pentru semestrul I 2
(la dispoziția
profesorului)
TOTAL ORE PENTRU SEMESTRUL I 68

18
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Semestrul al II-lea

UNITATEA IV: VREAU SĂ SALVEZ LUMEA

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR.


(detaliere) SPECIFICE ORGANIZAREA CLASEI ORE
Textul narativ literar: 1.1 Exerciţii de prelectură Manualul Aprecieri 1
LECTURĂ

Tezeu și Minotaurul de 2.1 Lectura model a textului-suport Activitate pe grupe


Florin Bican 4.1 Exerciţii de recapitulare globală şi afectivă a textului după Activitate frontală
prima lectură
Timp, spațiu și acțiune 1.4 Exerciţii de lectură expresivă a unui text Manualul, fișe de lucru Aprecieri 1
2.1 Exerciţii de înţelegere a textului
2.5 Exerciții de recunoaștere a reperelor temporale și spațiale Activitate frontală și pe
3.4 ale acțiunii grupe şi individuală
4.2 Exerciții de înțelegere a particularităților de construcție a
5.1 textului narativ
Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale din
textul-suport
Personajele 1.1 Exerciţii de înţelegere a textului Manualul, fişe de lucru, Aprecieri 2
2.1 Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea planşe, cub
2.5 informațiilor referitoare la personajele dintr-un text citit,
pe baza unui organizator grafic
5.1 Activitate pe grupe,
Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice şi morale ale
5.2 unui personaj frontală, individuală
Stabilirea de modele comportamentale în legendele
grecești (eroul civilizator vs. monștri)
Semnificațiile textului 1.1 Exerciţii de interpretare a textului Manualul, fişe Aprecieri 1
2.2 Exerciții de exprimare a opiniei Activitate frontală şi Portofoliu: cvintet
2.5 Exerciții de identificare a unor valori recunoscute social și individuală
3.4 cultural
Exerciţii de creativitate
5.1
Exerciţii de postlectură
5.2

19
Textul explicativ 2.1 Exerciții de lectură ghidată a imaginii Aprecieri 1
(aplicativ) 4.5 Exerciții de identificare a informațiilor dintr-un text Activitate frontală
explicativ (injonctiv)
Textul multimodal. 2.1 Exerciţii de prelectură Manualul, fişe 2
Banda desenată: Hoțul 2.2 Exerciții de lectură a textului multimodal Activitate frontală şi
fulgerului de Rick 3.4 Exerciţii de identificare a componentelor textului individuală Autoevaluare:
Riordan 5.1 multimodal minitest digital,
Comparația Exerciții de identificare a comparațiilor p. 123
Text auxiliar: 1.1 Exerciţii de prelectură Manualul Aprecieri 1
Eu sunt Malala de 2.1 Exerciții de identificare a cuvintelor necunoscute
Malala Yousafzai și 2.2 Exerciții de înţelegere şi de interpretare de text Activitate frontală
Patricia McCormick 2.5 Stabilirea de legături interdisciplinare (istorie, geografie, Activitate pe grupe
5.1 religie) pentru înţelegerea textului
5.2 Exerciţii de postlectură
Modele 1.1 Exerciţii de prelectură Manualul, fişe de lucru Aprecieri 1
INTERCULTURALITATE

comportamentale eroice 1.4 Exerciţii de înţelegere şi interpretare a textului


de-a lungul timpului 2.1 Exerciții de recunoaștere a unor valori și aspirații umane Activitate frontală,
4.5 în modelul eroului grec individuală
5.1 Exerciții de exprimare a opiniei
5.2
Exerciții de identificare a modelului cultural eroic din Activitate pe grupe
Antichitate până în epoca actuală Portofoliu: Sunt
erou/eroină
Exerciții de identificare a unor similitudini între culturi
diferite
Atitudini comunicative 1.1 Exerciții de formulare a opiniei Observarea 1
COMUNICARE ORALĂ

– atenția și empatia 1.4 Joc de rol – crearea unei situații de comunicare; exercițiu Activitate frontală și pe sistematică a
Acte de limbaj: de exprimare orală și de ascultare activă grupe elevilor
a întreba, a solicita, Exerciții de comunicare pe baza unui text dat
a felicita Exerciții de identificare și de performare a unor acte de
limbaj

20
Pronumele. Pronumele 1.1 Actualizarea cunoștințelor despre pronume și categoriile Manualul, fişe de lucru Aprecieri 4
LIMBA ROMÂNĂ personal 4.1 gramaticale ale acestuia
4.4 Exerciții de înlocuire a substantivelor prin pronume Cartea mea de gramatică
4.5 personale
Exerciții de identificare a pronumelor personale Activitate frontală,
Exerciții de completare a unor enunțuri lacunare cu
activitate în perechi
pronume personale
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte de
limbă
Exerciții de comparare a mesajelor de tip SMS cu norma
limbii române standard Activitate individuală

Pronumele personal de 1.1 Exerciții de recunoaștere a pronumelor personale de Manualul, fişe de lucru Aprecieri 2
politețe 2.5 politețe și a formulelor reverențioase Cartea mea de gramatică
3.4 Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte de
4.1 limbă Activitate frontală,
4.4 Participare la situații de comunicare în care elevii să activitate în perechi,
utilizeze pronume personale de politețe și formule activitate individuală
reverențioase
Adjectivul. Articolul 1.1 Actualizarea cunoștințelor despre adjectiv și categoriile Manualul Aprecieri 2
demonstrativ 4.1 gramaticale ale acestuia
4.4 Exerciții de identificare a adjectivelor și a acordului Activitate frontală,
4.5 activitate de grup, activitate
acestora cu substantivele determinate
individuală
Exerciții de ortografie a adjectivelor terminate în -iu
Exerciții de identificare a articolului demonstratiV

21
Gradele de comparație 1.1 Descoperirea categoriei intensității la adjective Manualul Aprecieri 2
ale adjectivului 4.1 Exerciții de recunoaștere a adjectivelor la grade de Cartea mea de gramatică
4.4 comparație și a adjectivelor care nu au grade de
4.5 Activitate frontală, Autoevaluare
comparaţie
activitate individuală (mintest în
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte de varianta digitală,
limbă p. 137)
Exerciții de completare a unor enunțuri lacunare cu
adjective la diverse grade de comparație
Descrierea unei 2.1 Pregătirea redactării: Observarea 1
REDACTARE

persoane. Autoportretul 2.2 Analiza unor autoportrete vizuale (picturi realizate de Activitate frontală sistematică a
2.5 copii) și a unor texte de tip autoportret (scrise de copii de elevilor
clasa a V-a)
Exerciții ghidate de lectură a imaginii
Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice și morale ale
unei persoane într-un text
Exerciții de comparare a două autoportrete (ex. 4, p. 139)
Exerciții de formulare a unei opinii
Redactarea 3.4 Activitatea de redactare: exerciții aplicative pentru Observarea 1
autoportretului 4.1 respectarea etapelor scrierii (pregătirea, scrierea ciornei, Activitate frontală sistematică a
revizuirea, editarea, publicarea) Activitate independentă elevilor
Exerciții de scriere reflexivă: autoportretul
Portofoliu:
Rescrierea unei secvențe dintr-o compunere personală, în Autoportretul
urma analizei observațiilor primite, în vederea
îmbunătățirii activității specifice de redactare
Autoevaluarea produsului
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 140 – 141 2
competențele
specifice vizate
în unitate
EVALUARE 2.1 Test Manualul, p. 142 Evaluare 1
2.2 sumativă
3.1
4.1
4.2

22
UNITATEA V: CĂLĂTORESC PRIN BASME

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR.


(detaliere) SPECIFICE ORGANIZAREA CLASEI ORE
Textul narativ literar: 2.1 Activități de prelectură: evocarea lumii basmului prin Manualul Observarea 2
LECTURĂ

Zâna Munților câteva imagini; predicții privind textul-suport, pornind de sistematică a


la titlu Activitate frontală elevilor
Lectura-model a textului-suport/Ascultarea textului în
varianta digitală
Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură
Acțiunea. Timpul și 2.1 Activități de lectură – lucru cu textul: Observarea 2
spațiul Exerciții de înțelegere a noțiunii de miraculos în basme Activitate frontală sistematică a
Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale din elevilor
textul-suport
Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit, pe
baza unui organizator grafic (harta mentală)
Exerciții de identificare și comentare a reperelor de timp și
de spațiu prezente în text
Personajele 2.1 Activități de lectură – lucrul cu textul: Activitate frontală Observarea 2
Exerciții de identificare a personajelor și a rolului pe care-l sistematică a
au în textul literar (piramida personajelor) elevilor
Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice și morale ale Activitate pe grupe
unor personaje
Exerciții de comparare a personajelor din text cu alte
personaje din basme (Făt-Frumos, Cenușăreasa), pentru
recunoașterea unor tipare culturale
Semnificațiile textului 2.3 Activități de postlectură: Activitate frontală și pe Observarea 2
Discuție privind semnificația textului-suport grupe sistematică a
Exerciții de formulare a unei opinii elevilor
Exerciții de formulare a unui răspuns personal/creativ cu
privire la semnificația textului și la atitudinile personajelor
Exerciții ghidate de lectură a imaginii

23
Elemente paraverbale 1.3 Exerciții de mimare a unei situații de comunicare Activitate frontală Observarea 2
COMUNICARE ORALĂ și nonverbale în 1.2 Exercițiu ludic („Telefonul fără fir“) sistematică a
prezentarea orală Lectura pe roluri a textului-stimul Text-stimul: Albă-ca- elevilor
Zăpada (fragment)
Exerciții de identificare a elementelor verbale, nonverbale
și paraverbale din comunicare Activitate independentă
Exersarea prezentării orale Autoevaluare
Acte de limbaj: a 1.2 Exerciții de identificare a unor acte de limbaj Activitate frontală Observarea 1
promite, a declara Exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine sistematică a
Exerciții de performare a unor acte de limbaj Activitate independentă elevilor
Numeralul. Numeralul 4.2 Exerciții de identificare a numeralelor cardinale Cartea mea de gramatică Observarea 2
LIMBĂ ROMÂNĂ

cardinal Exerciții de transcriere corectă în litere a numerelor sistematică a


Exemplificarea valorilor morfologice diferite ale Activitate frontală elevilor
cuvintelor un și o
Numeralul ordinal. 4.2 Exerciții de identificare a numeralelor ordinale Cartea mea de gramatică Observarea 2
Numeralul – aspecte 4.3 Activitate frontală sistematică a
normative Exerciții de ortografie și ortoepie privind numeralele elevilor
simple și compuse, cardinale și ordinale
Exerciții de căutare a unor expresii românești și străine Autoevaluare
care conțin numerale (minitest în
varianta digitală,
p. 167)
Descrierea unei ființe 2.1 Pregătire pentru redactarea de tip imaginativ Text-suport: Șifonierul, Observarea 1
REDACTARE

imaginare 2.3 Exerciții de recunoaștere a unor ființe imaginare mitice leul și vrăjitoarea sistematică a
Lectura textului-stimul (fragment) de C.S. Lewis elevilor
Exerciții de observare a componentelor unei descrieri
Activitate frontală
dintr-un text-suport
Descrierea unei ființe 3.1 Scrierea procesuală (pregătirea, scrierea ciornei, 1
imaginare (continuare) 3.2 revizuirea, editarea, publicarea)
3.3 Exerciții de redactare a unei compuneri descriptive Activitate independentă Portofoliu: O
4.2 ființă imaginară
Rescrierea unei secvențe dintr-o compunere personală, în
4.3
urma analizei observațiilor primite, în vederea
îmbunătățirii activității specifice de redactare
Autoevaluarea produsului Autoevaluare
5.2 Prezentarea proiectului Itinerar multicultural Activitate pe grupe Evaluare sumativă 1

24
Școala altfel Activități specifice 4
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 170 − 171 3
competențele
specifice vizate
în unitate
EVALUARE 2.1 Test Manualul, p. 172 Evaluare sumativă 1
2.3
3.1
4.2
4.3

UNITATEA VI: DIN CARTE SPRE DEPARTE

CONȚINUTURI (detaliere) COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR.


SPECIFICE ORGANIZAREA CLASEI ORE
Textul narativ 2.1 Activități de prelectură: discuții privitoare la motivul pentru Manualul, textul-suport și Observarea 1
LECTURĂ

nonliterar: care străzile sau bulevardele poartă numele unor resurse digitale sistematică a
Jurnal de călătorie personalități istorice sau culturale elevilor
Activitate frontală
Lectura textului-suport/ascultarea textului în varianta
digitală
Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură
Trăsăturile textului 2.1 Activități de lectură (lucru cu textul) Manualul Observarea 2
narativ nonliterar 2.5 Exerciții de identificare a reperelor de timp și de spațiu Activitate frontală și în sistematică a
prezente în text perechi elevilor
Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale din
textul-suport
Exerciții de identificare a trăsăturilor textului narativ
nonliterar
Discuții despre caracterul nonliterar al jurnalului de călătorie
Semnificațiile textului 2.4 Activități de postlectură Manualul, resurse digitale Observarea 2
Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea sistematică a
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit, pe Activitate în perechi elevilor
baza regulilor jocului X și O
Activitate frontală Autoevaluare
Discuții privind semnificația textului literar,

25
Exerciții de scriere creativă (Miniproiect tematic pentru Portofoliu:
promovarea unor elemente de cultură națională: ghid) Activitate pe grupe O pagină
de jurnal
Text auxiliar: 2.1 Lectura pe roluri a fragmentului dat. Exerciții de citire Observarea 2
Scrisoarea III de Mihai 2.4 fluentă și expresivă a textului scris/Ascultarea textului în Activitate frontală sistematică a
Eminescu varianta digitală elevilor
Activitate în perechi
Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie
Exerciții de identificare a temei textului literar
Exerciții de formulare a ideilor principale din text
Exerciții de căutare și selectare a informației cu ajutorul Activitate individuală Portofoliu:
internetului și al cărților de specialitate Darius.
Oferirea unor sugestii de lectură Crudiadele.
Carte românească de 5.2 Exerciții de identificare a temei unui text nonliterar Manualul, text-suport: Observarea 2
INTERCULTURALITATE

învățătură: de la prima Exerciții de familiarizare cu termeni care privesc noile Tetraevanghel înghesuit sistematică a
carte tipărită la cartea tehnologii într-un post de blog elevilor
digitală înghesuit într-o rețea de
Iulian Comănescu și
resurse digitale

Carte românească de 5.2 Exerciții de documentare pe baza articolului online privind Manualul Observarea 2
învățătură: de la prima cartea tipărită, de-a lungul timpului sistematică a
carte tipărită la cartea Exerciții de formulare a unei opinii Activitate frontală elevilor
digitală
Activitate individuală Portofoliu:
Creează o carte!
Identitate națională 5.2 Exerciții de înțelegere a unor aspecte privind identitatea Observarea 1
națională Text-suport: Sigiliul și sistematică a
Exerciții de formulare a unei opinii stema României (sursă: elevilor
www.edusoft.ro)
Activitate frontală
Proiect de grup: 5.2 Discutarea temei de proiect: stabilirea calendarului, Produsul final: 1
Imagini ale explicarea pașilor de realizare, sugestii pentru documentare, Texte-suport: fragmente Imagini ale
domnitorului criteriile de evaluare a proiectului din opere literare care domnitorului
prezintă imaginea unor Autoevaluare
domnitori români

26
Activitate frontală
Activitate pe grupe
Teză Recapitulare pentru teză Caietul inteligent Evaluare 2
Teză sumativă 1
Discutarea tezelor 1
5.2 Prezentarea proiectului Imagini ale domnitorului Evaluare 1
Activitate pe grupe sumativă
Acte de limbaj: 1.4 Exerciții de identificare a unor acte de limbaj Manulul Observarea 1
LIMBĂ ROMÂNĂ COMUNICARE ORALĂ

a explica, a recomanda, Exerciții de exprimare orală a ideilor sistematică a


a afirma elevilor
Activitate frontală, în
perechi și independentă

Enunțul 4.1 Exerciții de identificare a structurilor sintactice Observarea 2


4.5 Alcătuire de enunțuri simple și complexe sistematică a
Alcătuire de enunțuri asertive, interogative, imperative și Activitate frontală elevilor
exclamative
Punctuația enunțului 4.1 Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație, în funcție de Observarea 2
4.3 intenția de comunicare și de mesajul transmis sistematică a
4.5 Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte de Activitate frontală elevilor
limbă Temă de lucru în
Exerciții de comparare a mesajelor de tip SMS și a postărilor Activitate independentă clasă
(ex. 2, 4, 7, p. 197) Autoevaluare
online cu norma limbii române standard
(minitest, p. 197)
Prezentarea textului: 3.2 Exerciții ghidate de lectură a imaginii Observarea 1
REDACTARE

inserarea unor desene, 3.4 Exerciții aplicative pentru respectarea etapelor scrierii Activitate în perechi sistematică a
grafice, fotografii, (pregătirea, scrierea ciornei, revizuirea, editarea, publicarea) („Copacul ideilor“) elevilor
scheme Conceperea unui material grafic (ex. 3, p. 199) Activitate pe grupe
Exerciții de redactare a unei compuneri descriptive/narative (ex. 1 – 2, p. 198)
Activitate individuală Portofoliu:
cu integrarea unui material grafic Localitatea mea
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 200 – 201 2
competențele
specifice vizate

27
în unitate
EVALUARE 2.1 Manualul, p. 202 Evaluare 1
2.2 sumativă
2.4
3.2
4.4

RECAPITULARE FINALĂ – SE APROPIE VACANȚA

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR. ORE


(detaliere) SPECIFICE ORGANIZAREA
CLASEI
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative: Cartea mea de gramatică 3
FINALĂ competențele - de lectură și înțelegere de text;
specifice vizate - de identificare a temei unui text; Manualul, pp. 203 – 206
- de identificare a tipului de text;
- de identificare a ideilor principale dintr-un text;
- de recunoaștere și comentare a figurilor de stil;
- de transformare a unor propoziții conform cerințelor;
- de alcătuire a unor enunțuri;
- de precizare a unor sinonime și antonime;
- de precizare a unor termeni aparținând unui câmp lexical;
- de ordonare alfabetică a unor cuvinte;
- fonetice (aplicații la tipuri de sunete, grupuri de sunete,
accentuare corectă);
- de recunoaștere a părților de vorbire învățate și a unor
categorii gramaticale;
- de utilizare corectă a părților de vorbire învățate;
- de identificare a părților de propoziție învățate;
- de redactare a unui text (descriere/narațiune);
- de exprimare orală a unor idei pe o temă familiară, într-o
discuție;
- de utilizare în context a unor acte de limbaj.

28
Recomandări de lectură pentru vacanță Manualul, p. 207 1
(la dispoziția
profesorului)
TOTAL ORE PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA 68

29