Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA pentru acasă pe 29.09.20: Infecția enterovirală.

Poliomielita
Probleme clinice la temă:
Nr/o N.P., gr.1566
Infecția enterovirală Poliomielita
1. Balan Marcela-Felicia Mihail 1
2. Bandas Daniela Adrian 2
3. Calancea Sergiu Serghei 3
4. Caldari Pavel Igor 4
5. Ceban Dumitriţa Dumitru 5
6. Cericov Ana Serghei 6
7. Ciobanu Ludmila Ion 1
8. Curcubet Grigore Andrei 2
9. Fakeh Amir Jamal 3
10. Gusev Igor Valerian 4
11. Rusu Nicolae Nicolae 5
12. Sîrbu Vasile Constantin 1
13. Tomac Olga Ion 5
Profesorul grupei - conf.univ. Alexeev Tatiana – tel.068714780
Surse pentru pregătire:
1. Prelegeri
2. MANUAL. Rusu Galina. Boli infecțioase la copii. 2012
3. GHID. Rusu Galina. Boli infecțioase la copii. 2015
4. Rusu Galina. CULEGERE DE TESTE BOLI INFECȚIOASE LA COPII
5. PROTOCOALE CLINICE NAȚIONALE
6. PROTOCOALE CLINICE STANDARDIZATE PENTRU MEDICII DE FAMILIE

Fiecare student lucrează la toate probleme clinice din GHID Boli infecțioase la copii (plasat pe site-ul catedrei Boli
infecțioase), doar le scrie numai probleme, care sunt repartizate în tabel și expediază în SIMU. În timpul lecțiilor practice toți
studenții participă în discuții la toate cazuri clinice.