Sunteți pe pagina 1din 5

NR.

1
TEST GEOGRAFIE
(SPAŢIU EUROPEAN, SPAŢIU ROMÂNESC, UNITĂŢILE DE RELIEF)

Subiectele I, II, III, IV au legătură cu harţile.

I. Scrieti pe foaie litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de
mai jos :
1. Unitatea notată pe harta Europei cu litera A este:
a) Câmpia Padului b) Alpii Dinarici c) Câmpia Panonică
2. Cele mai mari altitudini le întâlnim în unităţile notate pe hara Europei cu literele:
a) B şi C b) A şi B c) C şi D
3. Unitatea de relief notată cu B s-a format în :
a) orogeneza alpină b) orogeneza hercinică c) orogeneza caledonică
4. Cea mai nouă unitate de relief din România este notată pe harta României cu litera :
a) B b) C c) E
5. Unitatea de relief notată cu litera A pe harta României este:
a) Podişul Mehedinţi b) Podişul Getic c) Podişul Moldovei

II. Urmăriţi harta Europei şi numiţi punctele extreme ale sale (marcate prin săgeţi).
Nord: Capul Nord
Est: Munții Ural
Sud: Capul Matapan
Vest: Capul Roca

III. Comparaţi relieful unităţilor A şi D de pe Hara Europei şi numiţi o deosebire.


Unitatea A se caracterizează prin altitudini mici și strate necutate, pe când unitatea D are
altitudini mari și prezintă cutare accentuată.
Comparaţi relieful unităţilor A şi B de pe Harta României şi numiţi o asemănare.
Ambele unități sunt forme de relief structural (tabular, de platformă).

IV. Identificaţi pe Harta Europei peninsulele numerotate 1, 2, 3 şi unităţile de relief notate F, G,


H, iar de pe harta României identificaţi unităţile de relief notate D, F, G, H.

1. Peninsula Scandinavă
2. Peninsula Iutlanda
3. Peninsula Iberică
F. Munții Pirinei
G. Câmpia Nord-Europeană
H. Podișul Central Rus
România:
D. Subcarpații Curburii
F. Depresiunea Colinară a Transilvaniei
G. Carpații Meridionali
H. Podișul Mehedinți
V. Relieful glaciar: mod de formare, forme de relief, exemple de munţi cu relief glaciar (2
exemple din Europa, 2 exemple din România).
Relieful glaciar se formează prin procesele de exarație (eroziune glaciară), transport de
materiale și acumularea acestora. Forme de relief: circ glaciar (căldare, kar), vale glaciară
(troghuri), platou glaciar, morene etc. Se întâlnesc în Munții Alpi și Pirinei, dar și în Alpii
Scandinavi (fiorduri). În România, Munții Făgăraș (Lacul Bâlea) și Retezat (Lacul Bucura).

VI. Scrieţi răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:


1. Marea Neagră comunică cu Marea Mediterană prin Strâmtorile Bosfor și Dardanele, Marea
Marmara.
2. Limită dintre Europa şi Asia este uneori considerat Culoarul Kuma-Manîci
3. Cea mai mare altitudine din România este în Munţii Făgăraș
4. În estul Europei se află Platforma Est-Europeană
5. Cele mai mici altitudini în vestul Europei sunt în Olanda

BAREM: I. 2 x 5 = 10 p Din oficiu se acordă 30 de puncte. Punctajul final se


II. 2,5 x 4 = 10 p împarte la 10.
III. 5 x 2 = 10 p
IV. 2 x 10 = 20 p
V 10 p
VI. 2 x 5 = 10 p

TEST GEOGRAFIE
(SPAŢIU EUROPEAN, SPAŢIU ROMÂNESC, UNITĂŢILE DE RELIEF)

Subiectele I, II, III, IV au legătură cu harţile.

I. Scrieti pe foaie litera corespunzatoare raspunsului corect pentru fiecare dintre afirmatiile de
mai jos :
1. Unitatea notată pe harta Europei cu litera E este:
a) Podişul Valdai b) Podişul Boemiei c) Câmpia Panonică
2. Cele mai mici altitudini le întâlnim în unităţile notate pe hara Europei cu literele:
a) B şi H b) A şi G c) C şi D
3. Unitatea de relief notată cu C s-a format în :
a) orogeneza alpină b) orogeneza hercinică c) orogeneza caledonică
4. Cea mai înaltă unitate de relief din România este notată pe harta României cu litera :
a) D b) G c) E
5. Unitatea de relief notată cu litera H pe harta României este:
a) Podişul Mehedinţi b) Podişul Getic c) Podişul Moldovei

II. Urmăriţi harta României şi numiţi punctele extreme ale sale (marcate prin săgeţi).

III. Comparaţi relieful unităţilor C şi F de pe Hara Europei şi numiţi o asemănare.


Comparaţi relieful unităţilor D şi C de pe Harta României şi numiţi o deosebire.
IV. Identificaţi pe Harta Europei peninsulele numerotate 4, 5, 6 şi unităţile de relief notate A, D,
B, iar de pe harta României identificaţi unităţile de relief notate A, B, C, E.

V. Relieful vulcanic: mod de formare, forme de relief, exemple de munţi cu relief vulcanic (2
exemple de vulcani activi din Europa, 2 exemple munţi vulcanici din România).
VI. Scrieţi răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Marea Mediterană comunică cu Oceanul Atlantic prin.....................................
2. Limită dintre Europa şi Asia sunt uneori consideraţi Munţii.....................
3. Cea mai mică altitudine din România este în...................................
4. În nodul Europei se află Scutul...............................................
5. Cele mai mici altitudini în estul Europei sunt în.......................

BAREM: I. 2 x 5 = 10 p Din oficiu se acordă 30 de puncte. Punctajul final se


II. 2,5 x 4 = 10 p împarte la 10.
III. 5 x 2 = 10 p
IV. 2 x 10 = 20 p
V 10 p
VI. 2 x 5 = 10 p