Sunteți pe pagina 1din 32

Proiect la disciplina Dezvoltare Rurala

Tema : Modernizare ferma vegetal-cultura mare prin


achizitie de utilaje

Bucuresti
2018
Cuprins

Capitolul I Descrierea obiectului de investitie

1.1 Descrierea societatii in care se implementeaza investitia


1.2 Descrierea investitiei

Capitolul II Date tehnice ale investitiei

2.1 Amplasament

2.2 Piata de aprovizionare, desfacere si concurenta

2.3 Descrierea fluxului tehnologic

2.4 Descrierea fluxului de productie

2.5 Durata de realizare a investitiei

Capitolul III Bugetul investitiei

3.1 Resurse necesare pentru investitie

3.2 Resurse necesare procesului tehnologic

a) cheltuieli pe ciclul de productie

b) cheltuieli cu salariile

Capitolul IV Planul de afaceri

4.1 Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor si cheltuielilor

4.1.1 Estimarea pe 5 ani a veniturilor

4.1.2 Estimarea cheltuielilor cu ciclul de viata

4.1.3 Estimarea rezultatului financiar

4.1.4 Estimarea rezultatului financiar in urma efectului dat de sursele de


finantare

4.2 Indicatori de investitie

4.2.1 Indicatori financiari :

a) Valoarea investitiei

b) Durata de realizare a investitiei

c) Rata de actualizare

2
d) Valoarea actualizare neta
e) Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei

4.2.2 Grafic/Tabel de incasari si plati

Capitolul V Bibliografie

3
Capitolul I

Descrierea obiectului investitiei

1.1 Descrierea societatii in care se implementeaza investitia

Denumirea Societatii: S.C. Crist Agro S.R.L.


Data infiintarii: 16.08.2013
Cod unic de identificare: 19235902
Cod Registrul Comertului: J52/ 100/ 2013
Sediul social: Comuna Ivoarele, sat Chiriacu, judetul Giurgiu
Nr. telefon: 0765.590.161
E-mail: sente_smf@yahoo.com
Cod CAEN: 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase. Această clasă include toate formele de cultivare în câmp a
cerealelor, a plantelor leguminoase şi oleaginoase. Cultivarea acestor plante este adesea combinată
în cadrul unităţilor agricole.

Scurt istoric

S.C. Crist Agro S.R.L. este înregistrată la ORC în anul 2013 si de atunci desfășoară în cadrul
acestei societăți activități agricole, respectiv cultivarea de cereale păioase, porumb, floarea
soarelui,rapiță. Aceasta ferma isi propune sa se extinda, iar in urmatorii ani sa reuseasca
distribuirea de cereale catre export.

Domnul Pantelimon Sentel este administratorul societății și asociatul unic, acesta fiind
absolventul Liceului Agricol.

Societatea are 10 salariați:

 1 administrator
 1 contabil
 1 tehnician agricol
 5 mecanici agricoli
 1 paznic
 1 muncitor necalificat.

Cont de profit-pierdere

4
denumire
nr. Crt. 2014 (ron) 2015 (ron) 2016 (ron)
indicator
8.170.452 9.123.478 10.109.553
1 venituri totale

cheltuieli 5.809.276 6.730.721 5.585.405


2
totale
2.361.176 2.392.757 4.524.148
3 profit brut

377.788 382.841 723.864


4 profit net

1) Resurse funciare
Amplasare Suprafata Valoare Regim juridic
Comuna Izvoarele 680 ha 8.160.000 Proprietate privata
20 ha 240.000 Arenda 20%

2) Alte mijloace fixe


Nr Produs An Valoare achizitie Valoare Valoare ramasa de
crt. achizitie (LEI) amortizata(LEI) amortizat(LEI)
1 Cladire-birou 2013 1.631.478,05 1.305.182,44 326.295,61
2 Depozit 2013
2.464.863,35 1.971.890,68 492.972,67
cereale
3 Utilaje 2013 892,81 714,25 1.178,562
4 Mijloace de 2013
798.092,80 638.474,24 159.618,56
transport
5 Echipamente 2013
14.815,00 11.852,00 2.963
de birou
    1.482.028,40

3) Numar salariati
2014 2015 2016
8 8 12

Calculul dimensiunii economice a fermei la momentul depunerii cererii de finantare

5
SO/1 ha
CULTURA Suprafata ha SO

Grâu 250 529,67 132.417,5


Porumb 210 640,66 134.538,6
Floarea soarelui 120 501,37 73.518
Rapiță 120 612,65 60.164,4
TOTAL 700 2.284,35 400.638,5

Conform calculului S.O. dimensiunea economica a exploatatiei este de 400.638,5


ceea ce inseamna ca detinem o ferma mare.

1.2 Descrierea investitiei

Obiectiv general
În cadrul proiectului se vor realiza investiții din cadrul următoarelor acțiuni:
 Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale pentru creșterea
valorii adăugate a produselor;
 Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în
vederea comercializării

Obiective specifice:
 Crearea de locuri de muncă
 Introducerea de tehnologii moderne
 Creșterea competitivității
 Diversificarea producției
 Creșterea calității produselor
 Creșterea valorii adăugate a produselor
 Dezvoltarea lanțului scurt de aprovizionare
 Eficientizarea costurilor de producție

Intensitatea sprijinului

În cazul fermelor având dimensiunea economică sub 500.000 SO:


Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 70%, conform Ghidului solicitantului,
deoarece solicitantul indeplineste criteriul de tanar fermier, cu o varsta pana in 40 ani și nu va
depăşi:

a. în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro;


Valoarea maxima a ajutorului in cadrul proiectului va fi de 500 000 euro.

Prin investitia propusa, solicitantul doreste modernizarea unei ferme de vegetal, cultura
mare, prin achizitia utilajelor necesare, in vederea intretinerii plantatiei: combina, tractor si
cultirapidul.

Descrierea succinta a modului de utilizare a echipamentelor


6
Combina este mașina folosită pentru recoltarea oricăror cereale cu condiția ca
echipamentul de recoltat sa fie adaptat culturii respective.

În acest sens, pentru cerealele păioase, echipamentul este headerul simplu, pentru recoltarea
culturilor de rapiță, muștar la header se aplică o extensie pentru evitarea pierderilor produse prin
scuturare, in timp ce pentru recoltarea culturilor de porumb și floarea soarelui avem echipamente
speciale de recoltat pe rând.

În general perioada de utilizare a combinelor este cuprinsă între lunile iunie și octombrie.

Combinele sunt folosite în momentul în care cultura a ajuns la stadiul de maturitate. Ca și


principiu de funcționare, cultura este tăiată, pătrunde în interiorul combinei unde, în urma baterii
sunt desprinse boabele de pe plantă, mai departe urmând procesul de selectare în urma căruia
boabele ajung in buncăr și resturile vegetale mărunțite și chiar tocate sunt aruncate pe miriște,
acestea fiind încorporate ulterior în sol. În momentul în care buncărul se umple este golit, cerealele
ajungând in depozit.

Tractoarele sunt utilizate cu preponderență în agricultură. Spre deosebire de combine,


tractoarele sunt folosite pe tot parcursul anului. Practic, aproape orice lucrare agricolă este
dependentă de tractor, acesta fiind utilizat începând cu lucrarea de arat (dacă această lucrare este
prima din ciclul tehnologic și nu se practică alta lucrare de tip scarificat sau dezmiriștit) și până la
transportul cerealelor în depozit.

Cultirapidul este o mașină de pregătit solul în vederea semănatului care lucrează în


agregat cu tractorul și care este folosită înaintea semănării oricărei culturi agricole. Prin
complexitatea utilajului, acesta se pretează la a pregăti solul, atât primăvara cât și toamna.

7
Capitolul II
Date tehnice ale investitiei

2.1 Amplasament

Izvoarele (în trecut, Chiriacu și Beiu) este o comună în județul Giurgiu, Muntenia,
România, formată din satele Chiriacu, Dimitrie Cantemir, Izvoarele (reședința), Petru Rareș,
Radu Vodă și Valea Bujorului. Comuna se află în vestul județului, pe malurile râurilor
Negrile și Ismar, afluenți ai Câlniștei. Este străbătută de șoseaua județeană DJ505, care o
leagă spre est de Schitu (unde se termină în DN5B) și spre sud-vest de Stănești. Între Chiriacu
și Izvoarele, acest drum are un parcurs comun cu șoseaua județeană DJ503A, care duce spre
sud-est la Stănești, și spre nord-vest la Răsuceni și mai departe în județul Teleorman la
Drăgănești-Vlașca.
Clima
Clima comunei este temperat continentală. Vara este un anotimp cu temperaturi ridicate ce
poate duce chiar la secetă, iarna cu geruri și crivăț. Vitezele cele mai mari le au vânturile
dinspre NE, care pot atinge iarna 125km/h. Precipitațiile medii sunt de 500mm.
Solul
Solurile sunt soluri tipice, cambice si argiloiluviale.Sunt soluri cu proprietati foarte bine,
cu continut de humus, soluri propice pentru practicarea agriculturii pe scara larga.

Izvoarele
Harta Romaniei, identificarea judetului
Judetul Giurgiu

Amplasament comuna. Sursa: Google Maps

8
Potentialul agricol, conform Anexei nr 5, AFIR

2.2 Piata de aprovizionare, desfacere si concurenta

Aprovizionarea

Pentru realizarea procesului de producție SC. CRIST AGRO SRL se aprovizionează cu imputuri
după cum urmează:

Tabel nr 2.1: Lista furnizori

Nr crt Produs Furnizor


Motorina Petrom Ghimpati
Seminte
Grau Propria Baza
Porumb PIONEER
Rapita Marca LIMAGRAIN, hibrid Artoga-Redoxim
Floarea soarelui Hibrid Clarika-CAUSSADE SEMENCES
Ingrasaminte chimice Redoxim
Produse de protectie fitosanitara Redoxim, Bayer, Alcedo

Toate imputurile sunt aprovizionate pe bază de contracte ferme între Crist Agro și furnizori care
prevăd cantități, prețuri, termene de livrare, termene de plată care sunt respectate de ambele părți.

Desfacerea

Produsele obtinute in cadrul fermei sunt :

-productia principala, constituita din seminte de: grau, porumb, rapita si floarea soarelui;

-productia secundara, constituita din paiele si stiuletii fiecarei culturi;

Pentru desfacerea produselor noastre avem 1 tip de contract și anume contract cu livrare direct din
câmp. În general clienții societății noastre sunt :

Produs Client
pentru rapiță și floarea soarelui SC EXPUR SA
pentru grâu și porumb SC CEREAL COM SA

9
Concurenta

Datorită tehnologiilor aplicate, societatea noastră realizează produse de cea mai bună
calitate, ceea ce face ca după recoltare să fim contactați de majoritatea firmelor interesate pe piața
agricolă. Pentru produsele care se vând direct din câmp prețurile sunt stabilite prin contracte
future, încheiate cu destul timp înaintea recoltării (uneori și cu 5-6 luni) prețurile produselor prin
contractele astfel încheiate țin cont de prețurile pieței mondiale (cotații bursiere și Matif) și nu sunt
influențate de producția obținută în zona noastră. Pentru marfa care se depozitează în spațiile de
depozitare amenajate la nivelul societății prețurile se negociază cu potențialii beneficiari la
momentul livrării. Deoarece societatea beneficiază de aceste spații de depozitare avem avantajul
că nu suntem nevoiți să vindem aceste produse la momentul recoltării și în cele mai multe cazuri
prețurile la momentul la care noi vindem produsele sunt mai mari cu procente între 10 si 30% față
de prețurile la momentul recoltării. Consideram aceasta un atuu față de alți producători agricoli din
județ.

Nr Denumire ferma Adresa Produse vandute Pret


crt concurenta/
Nume fermier
1 SDN AGRO SRL Com. PRUNDU Cereale paioase 0.62
2 EUROGRANO SRL Com. Izvoarele Cereale 0.65
3 MIHANY SRL Localitatea Cereale 0.64
Vlasin

2.3 Descrierea fluxului tehnlogic

La nivelul fermei SC CRIST AGRO SRL în cele 700 ha exploatate există o mare
diversitate de soluri și anume de la soluri ușoare nisipoase până la soluri argiloase. Din acest
motiv, lucrările agricole se fac în funcție de tipul terenului, unele dintre acestea putând fi lucrate
cu un consum mai mic de motorină printr-un număr mai mic de treceri (pentru terenurile ușoare),
în timp ce terenurile grele necesită un consum mare de motorină fiind necesar un număr mare de
treceri în vederea obținerii patului germinativ necesar semănatului.
Grâu
Este una dintre cele mai importante cereale ocupând în structura de culturi a societății
suprafața cea mai mare. El se bucură de o deosebită atenție deoarece conține substanțe
corespunzătoare cerințelor organismului uman, fiind folosit în special pentru fabricarea pâinii și
produselor de panificație care constituie hrana de bază pentru cea mai mare parte a populației
globului. De asemenea, boabele de grâu se întrebuințează și în hrana animalelor prezentând în
comparație cu porumbul mai multe avantaje, cele mai imporante fiind conținut mai ridicat de
substanțe proteice și valoare nutritivă mai ridicată a proteinelor, producție competitivă cu a
porumbului și un cost mult mai scăzut.
Grâul are o deosebită importanță fitotehnică datorită faptului că constituie cea mai bună plantă
pemergătoare atât pentru culturile de primăvară, cât și pentru rapiță.
Dintre speciile de grâu pentru țara noastră și pentru întreaga lume cele mai importante sunt grâul
comun și grâul durum. Societatea noastră cultivă doar grâu comun care se mai numește și grâu de
pâine.

10
Grâul comun are un număr foarte mare de soiuri care se caracterizează prin spice aristate sau
nearistate de formă fusiformă. Eliptică, cilindrică, măciucată, cu densitate diferită în funcție de soi
și cu mai multe flori în spiculeț.
În fermă pentru cultura grâului, ca si plantă premergătoare este rapița, floarea soarelui și mai puțin
porumbul. În general, grâul se cultivă după întreaga suprafață de rapiță și floarea soarelui,
suprafața planificată fiind completată după premergătoarea porumb. Deoarece rapița și floarea
soarelui sunt culturi care lasă terenul curat de buruieni semănatul după aceste culturi se face fără a
fi necesară lucrarea de arat, terenul ca și lucrare de bază fiind lucrat fie cu disc greu, fie cu utilaje
tip cizel. Înainte de această lucrare, terenul este fertilizat prin două treceri, prima din ele cu 110
kg/ha îngrășământ pe bază de fosfor TSP 0:46:0, iar a doua 220 kg/ha îngrășăminte coplexe NPK
16:16:16. După lucrarea de bază urmează pregătirea patului germinativ în vederea însămânțării.
Însămânțarea se face în perioada 1-15 octombrie, densitatea de sămânță folosită fiind de 600-650
boabe germinabile/m2. În fermă semănăm doar grâu din soiuri precum Glosa, Boema și Flamura
85(Fl 85).
Următoarea lucrare executată va fi fertilizarea cu azotat, aceasta fiind făcută fazial, prima trecere
fiind executată în perioada 15 februarie- 1 martie. Începând cu luna aprilie urmează lucrarea de
ierbicidare (Sekator Progres Od – 0,15 l/ha) împreună cu un fungicid (Falcon Pro – 0,7 l/ha). În a
doua jumătate a lunii aprilie urmează a doua etapă a fertilizării faziale cu azotat. Pentru prima
trecere alegem să folosim uree (150 kg/ha). În a doua etapă folosim azotat de amoniu (150 kg/ha).
În prima jumătate a lunii mai, urmează aplicarea unui nou fungicid (Zantara 216 EC – 1l/ha)
împreună cu un insecticid (Proteus OD 110 – 0,4 l/ha), această aplicare fiind făcută preventiv sau
curativ dacă e cazul. Dacă e necesar se va executa o a treia trecere cu fungicid. Dacă nu e nevoie
de această trecere grâul neprezentând semne de boala atunci la întărirea bobului se aplică doar un
insecticid pentru a proteja bobul împotriva ploșniței cerealelor și a tripsului. De asemenea,
executăm și o a treia trecere de fertilizare fazială cu o cantitate de maxim 60 kg/ha, aceasta fiind
făcută în special pentru îmbunătățirea calității boabelor de grâu.

Rapiță
Rădăcina rapiței este pivotantă și exploatează un volum mare de sol, ajungând după unii
cercetători până la 1,5 m adâncime. Tulpina este puternic ramificată. Fiecare ramificație este
originată de la axila frunzelor din partea superioară a tulpinii iar fiecare ramificație se termină cu o
inflorescență. Frunzele sunt de culoare verde închis, fără perișori sau cu câțiva perișori pe
margine. Floarea este hermafrodită. Morfologia florii ii permite sa fie autogamă. Florile sunt
dispuse în inflorescențe simple. Floarea este caracterizată de o calice cu patru sepale. Silicva este
un fruct uscat dehiscent în care se găsesc 10-30 de semințe.
Planta premergătoare pentru cultura rapiței, este grâul. Imediat după recoltat este executată
lucrarea de arat în urma căreia urmează o lucrare de mărunțire a terenului. Fertilizarea de bază se
execută în două treceri și anume 110 kg/ha TSP 0:46:0, iar a doua 220 kg/ha complex NPK
16:16:16. După lucrarea de fertilizat urmează pregătirea finală a patului germinativ, scopul fiind
obținerea unui teren foarte nivelat și bine mărunțit.
Sămânța folosită este Artoga, densitatea la semănat fiind de 40-50 boabe germinabile/m2
(aproximativ 2,5-3 kg sămânță/ha). În general semănatul începe în jurul datei de 15 august
indiferent dacă avem sau nu umiditate în sol.
După răsărire cultura necesită o atenție deosebită deoarece e foarte vulnerabilă la atacul de
dăunători în prima fază de dezvoltare (puricii de pământ, buha verzei, fluturele alb al verzei). Este
posibil să fie nevoie să executăm unul sau mai multe tratamente de corecție cu insecticid pe
parcursul lunii septembrie. În luna octombrie, dacă toamna este lungă, cu temperaturi ridicate, iar
rapița se dezvoltă luxuriant vom aplica un tratament cu fungicid (Folicur Solo 0,6 l/ha). În
perioada 15 februarie – 1 martie aplicăm o primă fertilizare cu uree (150 kg/ha), iar în a doua parte
a lunii martie vom aplica a doua trecere cu Sulfamo (azotat produs de Timac Agro care are în
compoziție și sulf, rapița răspunzând foarte bine la fertilizarea cu sulf). În prima parte a lunii
martie, o dată cu încălzirea vremii în lanurile de rapiță sunt puse capcane pentru a determina

11
apariția dăunătorilor și a stabili momentul de aplicare a următorului tratament cu insecticid
(Proteus 110 OD – 0,6 l/ha). În această fază principalii dăunători sunt gărgărița tulpinilor,
gândacul lucios, viespea rapiței.
La începutul lui aprilie vom aplica primul tratament cu fungicid (Tilmor 240 EC 1l/ha), iar 20 de
zile mai târziu urmează un nou tratament în special pentru combaterea putregaiului alb cu
Propulse 250 SE 1l/ha.
Deoarece rapița este o cultură mai sensibilă, pentru a micșora pierderile prin scuturare cu
aproximativ 20 de zile înainte de recoltare se aplică o ultima trecere cu un amestec între o rășină
(Elastic 1l/ha) care să țină silicvele lipite și un desicant (ierbicid total) Rouandap Energy 3l/ha.
Recoltarea se face cu echipament special.

Porumb
Este unul dintre cele mai importante plante de cultură de pe planeta noastră. Boabele acestei plante
se utilizează în alimentația oamenilor, în industrie și furajarea animalelor. Boabele de porumb au o
largă întrebuințare în industria spirtului, amidonului, dextrinei și glucozei. De asemenea, din
germeni se poate extrage un ulei de foarte bună calitate întrebuințat în alimentația dietetică. În
hrana animalelor sunt folosite atât boabele, dar porumbul poate fi însilozat ca masă verde
asigurând astfel cel mai mare număr de unități nutritive și costul de producție cel mai redus.
Porumbul este o plantă ierboasa anuală. Embrionul dezvoltă o singură rădăcină care crește foarte
repede în adâncime. La câteva zile după răsărit planta formează în sol primul nod tulpinal. În
continuare planta formează pe tulpină în sol multe noduri succesive foarte mult apropiate între ele
cu internoduri foarte scurte lăsând impresia unui singur nod care se poate asemăna nodului de
înfrățire de la grâu. Tulpina porumbului e formată din 8-12 internoduri și variază foarte mult ca
înălțime în funcție de hibrid. Frunzele porumbului sunt mult mai mari decât ale cerealelor păioase,
limbul lat-lanceolat poate atinge lungimea de 50-80 cm, iar lățimea de 4-12 cm. Nervura mediană
a frunzei este foarte dezvoltată pe toată lungimea ei. Porumbul este plantă unisexuat-monoică.
Florile mascule sunt grupate într-o inflorescență de forma unui panicul situată terminal pe tulpină,
iar florile femele sunt grupate în inflorescențe spic. Inflorescența femelă este protejată de pănuși
care sunt bine strânse pe știulete.
Ca și plantă premergătoare cea mai bună este grâul deoarece eliberează terenul devreme putând fi
arat și înmagazinând o cantitate suficientă de apă pentru ciclul de vegetație al porumbului. De
asemenea, bune premergătoare sunt și floarea soarelui sau rapiță, dar porumbul răspunde bine și la
monocultură.
Ca și tehnologie, în funcție de planta premergătoare terenul este arat la 30 cm în lunile august-
octombrie, urmând ca în luna noiembrie să fie executată o lucrare de nivelare a solului înainte de
iernare pentru o înmagazinare cât mai bună a apei pe perioada iernii. În funcție de condițiile din
primăvară tehnologia va continua cu o lucrare de pregătit teren, dar dacă solul prezintă exces de
umiditate sau lipsă a acesteia datorită faptului ca semănatul se face concomitent cu fertilizarea (pe
rând), semănatul se poate face direct fără a mai fi nevoie ca terenul să fie mobilizat deoarece îl
avem nivelat din luna noiembrie. Hibrizii folosiți sunt hibrizi Pioneer din grupe de maturitate
cuprinse între 300-410. Densitatea la semănat este pentru grupele de maturitate FAO 300 de
75000 plante/ha, iar pentru grupa FAO 400 de 65000 plante/ha (hibrizi FAO 320-P9578, FAO
340-P9241, FAO 410-P9911). Îngrășământul folosit este NPK 16:16:16 în doză de 400 kg/ha.
În faza de 2-3 frunze ale porumbului executăm lucrarea de erbicidat în post emergență timpurie cu
erbicidul Merlin Duo în doza de 2,25 l/ha. Dacă condițiile climatice sunt favorabile (cateva ploi în
următoarele 60 de zile) acest erbicid este suficient pentru a menține cultura curată de buruieni. În
cazul în care se instalează seceta, efectul erbicidului este diminuat și există posibilitatea să fie
nevoie să utilizăm un al doilea erbicid. Erbicidul utilizat va fi Laodis OD 66 în doză de 2 l/ha care
poate utilizat până la 10 frunze ale porumbului. De asemenea la această fază a porumbului (10
frunze) vom mai execiuta o lucrare de prășit+fertilizat cu azotat în doză de 250 kg/ha.
După acest moment nu mai intervenim în cultura, porumbul crescând cu o viteză foarte mare.

12
Recoltarea porumbului se face cu combine cu echipament de recoltat porumb boabe si este fie
livrat direct fie depozitat în magazinele fermei.

Floarea soarelui
Floarea-soarelui este o plantă erbacee, anuală, aparținând familiei compozitelor. Este
originară din America de Nord, fiind introdusă în Europa în secolul al XVI-lea. Între timp a
devenit una dintre cele mai cunoscute plante oleaginoase. Tulpina de floarea-soarelui este
cilindrică, ușor muchiată, păroasă, umplută cu o măduvă buretoasă. Frunzele sunt mari, alterne,
oval-cordate, păroase.
Inflorescența este un capitul cu un diametru de circa 25 cm, florile fiind galbene. În
Romania, floarea-soarelui se cultivă pe suprafețe mari.
Ca și plantă premergătoare pentru floarea soarelui cea mai bună este grâul, dar poate fi cultivată în
condiții bune și după porumb. În perioada august-octombrie se execută lucrarea de arat la 30 cm,
urmând ca pe parcursul lunii noiembrie să se facă lucrare de nivelat terenul pentru înmagazinarea
cât mai bună a apei din precipitațiile de pe parcursul iernii.
În luna martie se executa lucrarea de pregătit pat germinativ și imediat cum temperatura permite
(sfârșit de martie- început de aprilie) se va începe lucrarea de semănat. Sămânța utilizată pentru
semănat este Clarika care este un hibrid clearfield high-oleic (rezistent la erbicidul Pulsar).
Densitatea folosită la semănat este de 65000 plante/ha. Concomitent cu semănatul se execută
lucrarea de fertilizat pe rând, îngrășământul utlizat fiind NPK 16:16:16 în doză de 350 kg/ha.
După semănat executăm o lucrare de erbicidat preemergent cu un amestec de 2 erbicide și anume
Silba (4 l/ha) și Modawn 4F (1,5 l/ha). În condiții de primăvară normală nu mai este nevoie de
utilizarea unui alt erbicid, dar dacă în perioada de până la 8 frunze este cazul se poate interveni cu
erbicidul Pulsar în doză de 1 l/ha. Daca apare infestare cu costrei se va interveni cu erbicidul
Select 1,75 l/ha în faza de până la 10 frunze. În aceeași fază se va aplica un tratament cu fungicid
(Topsin 1,4 l/ha) la care se va adăuga un foliar pe baza de bor. Tot acum se va executa și lucrarea
de prășit și fertilizat fazial cu o cantitate de 200 kg azot/ha. La momentul apariției capitolului se va
executa o ultimă lucrare de tratament cu fungicidul Pictor în doză de 0,5 l/ha care se va amesteca
cu un biostimulator Atonik 0,5 l/ha care să stimuleze inflorescențele.
La sfârșitul lunii august începe recoltarea culturii care se face cu combine echipate cu echipament
special de recoltat floarea soarelui.

Rezultate previzibile pe 1 ha cultura


Nr crt Denumire Prod princ Prod sec Pret vanz PP Pret vanz PS Venit PP Venit PS Total
1 Grau 5800 2600 0,6 1 3480 2600 6080
2 Porumb 5000 2300 0,55 1 2750 2300 5050
3 Rapita 4000 2000 1,3 1 5200 2000 7200
4 Floarea soarelui 3000 1500 0,7 1 2100 1500 3600

Intocmirea asolamentului

An Sola 1 Sola 2 Sola 3 Sola 4

I Grau Porumb Rapita Floarea Soarelui

II Porumb Rapita Floarea Soarelui Grau

III Rapita Floarea soarelui Grau Porumb

13
IV Floarea soarelui Grau Porumb Rapita

V Grau Porumb Rapita Floarea soarelui

2.4 Date tehnice ale investitiei

Caracteristici tehnice generale

Tractor agricol marca CASE IH model Magnum 380 CVX RFFSFF Putere nominala(CP):
379, cu un consum de 15l/h 204690 €

Dotări: Motor FPT Tier IV; Puterea nominala:279kW/ 379CP@2.000 rpm; Putere maxima cu
Power Management: 320kW/ 435CP@1.800 rpm; 6 cilindri, cilindree 8.700 cm3; TRANSMISIE:
Variabila continua CVX; 5 perechi de cuple hidraulice comanda electronica + joystick;
ANVELOPE: 710; Compresor de aer pentru sistemul de franare pneumatic; Ridicator spate in 3
puncte categoria 4/4N cu prindere automata si control electronic cu tirant central reglabil
hidraulic; Capacitate de ridicare la capatul tirantilor: 10.022 kg; Tiranti fata / ridicator in 3 puncte;
Capacitate de ridicare la capatul tirantilor: 4.090 kg; Pachet lestare frontal: 1.000kg; Total greutati
pentru rotile posterioare =1.364 kg(2x682 kg); cabina; Aer Conditionat tip Climatronic, display
digital; Punte fata cu suspensie cat. 5; compatibil cu Reteaua CASE IH GPS RTK Romania
  Combinatorul CULTIRAPID  

Serie 2  de la MA/AG este cel mai cunoscut si apreciat utilaj destinat pregatirii complete a
terenurilor , pentru semanat . Acesta este un utilaj inovativ pentru prelucrarea solului si pregatirea
patului germinativ . Acest utilaj este ideal pentru lucrarile de toamna cat si pentru primavara .
Bateria de discuri frontala , taie resturile vegetale si sfarma bulgarii , cele 2 sau 3 randuri de
ancore afaneaza solul pana la 10 cm , pregatind terenul pentru semanat . Bateriile de discuri
14
posterioare sfarma bulgarii si inglobeaza resturile vegetale in sol si tavalugul prosterior , care
poate fi cu bare , paker , cu colti , inelar , niveleaza terenul pentru un semanat optim .
          ECHIPARE STANDARD : 
 Cadru hidraulic pliabil in doua sectiuni
 Pereche de scormonitori (la cerere)
 Lama de nivelare, rigida si reglabila in inaltime
 Dischiera compus din discuri plate dintate, cu diametrul de 510 mm, montate pe suport cu
rulmenti oscilanti cu tripla protectie, cu lubrificare, sistem ma/ag
 Cultivator cu arc flex, de 32×12 mm, dispus in 3 straturi de lucru sau extirpator cu arc
patrat 25×25 mm dispus in 2 straturi. Adancimea de lucru este variabila mecanic prin al
treilea punct reglabil (miscare hidraulica la cerere).
 Dischiera dubla compusa din 2 randuri de discuri stelare cu auto-curatare, faramitatori cu
diametru de 510 mm,  montati pe suport cu rulmenti oscilanti cu tripla protectie, cu
lubrificare, sistem ma/ag
 Rulou de stabilizare, lama de nivelare in spate, insipensabila pentru un rezultat perfect.
Disponibila la cerere, in versiunea cu tavalug colivie – packer – cu dinti sau neted
 Carucior cu miscare hidraulica pentru transportul stradal

COMBINA CLAAS LEXION 750 - T4 401 CP, cu un consum de 28l/h

Motor diesel MERCEDES-BENZ, putere nominala 401 CP, 6 pistoane in linie, capacitatea
cilindrica: 10.677 cmc; Norma de poluare: TIER 4; Combina cu flux de tip hibrid, (batere cu flux
normal, separare cu flux axial) sistem de batere APS, compatibila pentru recoltarea plantelor
tehnice, culturilor de paioase, culturilor de plante prasitoare; Buncar de cereale cu volumul de
10.000 litri; Transmisie hidrostatica, Cutie viteze - 3 viteze comandate electrotic roti de tractiune:
800/70 R32 Climatizare: A/C-MATIC automatica clima cu incalzire, Capacitate de transfer 110
litri/s, doi separatori rotativi longitudinali, tocator de paie, reversare heder; Terminal CEBIS.
Specificatii:

Motor CAT C9.3 de 401 CP

Antrenare reglare toba in 2 trepte 166-483rpm

Buncar de 10.000litri cu incarcare verticala

Aspirator de praf pe transportorul central pentru o mai buna curatare

Tocator de paie SPECIAL CUT II

Oglinzi electrice

15
Iluminare Xenon

Roti Fata: 800/70R32 Good Year

Roti Spate: 600/65R28 Continental

2.5 Fluxul de productie

Grâul este livrat direct din camp pentru piața internă către morile din zona noastră.
Porumbul se livreaza direct din câmp la momentul recoltării. De asemenea pentru piața
internă.
Rapița este vândută direct la recoltare, dar pentru un flux bun al recoltatului aceasta poate
să fie depozitată pe termen scurt (2-3 zile) în fermă de unde va fi încărcată și expediată
beneficiarilor – fabrici de ulei sau exportatori.
Pentru floarea soarelui s-a observat în ultimii 2-3 ani că o depozitare pe un termen de 1-2
luni poate însemna diferență semnificativă de preț față de momentul recoltatului, din acest motiv
încercându-se depozitarea semințelor de floarea soarelui până la momentul Septembrie-
Octombrie.
În ceea ce privește pierderile la recoltat, deoarece acesta se face cu combine performante
care au sisteme de monitorizare a pierderilor se vor executa reglaje și se va urmări cu atenție astfel
încat pierderile să fie cât mai mici.

Productie medie pe 5 ani


AN 1
Nr Pret
Denumire
crt Productie vanzare Venit total
1 Grau 4500 0,6 2700
2 Porumb 4000 0,55 2200
3 Rapita 3000 1,3 3900
4 Floarea soarelui 2700 0,7 1890
AN 2
Nr Pret
Denumire
crt Productie vanzare Venit total
1 Grau 4320 0,6 2592
2 Porumb 4120 0,55 2266
3 Rapita 2860 1,3 3718
4 Floarea soarelui 2570 0,7 1799
AN 3
Nr Pret
Denumire
crt Productie vanzare Venit total
1 Grau 4630 0,6 2778
2 Porumb 4000 0,55 2200
3 Rapita 3000 1,3 3900
4 Floarea soarelui 2700 0,7 1890

AN 4

16
Nr Pret
Denumire
crt Productie vanzare Venit total
1 Grau 4200 0,6 2520
2 Porumb 4200 0,55 2310
3 Rapita 3400 1,3 4420
4 Floarea soarelui 2800 0,7 1960
AN 5
Nr Pret
Denumire
crt Productie vanzare Venit total
1 Grau 4400 0,6 2640
2 Porumb 3900 0,55 2145
3 Rapita 2900 1,3 3770
4 Floarea soarelui 2750 0,7 1925

2.6 Durata de realizare a investitiei

Anul I de implementare a investitiei


Nr

Luna 10

Luna 12
Luna 11
Luna 6
Luna 1
Luna 2

Luna 3
Luna 4
Luna 5

Luna 7

Luna 8

Luna 9
Activitate
crt

Tractor agricol CASE IH 


1 Magnum 380 CVX
RFFSFF
COMBINA CLAAS
2 
LEXION 750 - T4
3 Combinatorul Cultirapid 

17
Capitolul III

Bugetul investitiei
Curs Euro-RON, 4,6335, de la Banca Central Europeana din data de 12.12.2017

TVA 19%

3.1 Resurse necesare pentru investitie

Nr Pret unitar Valoare totala


crt Denumire Cant UM fara TVA TVA/UM fara TVA Val totala cu TVA inclus

        euro lei euro lei euro lei euro lei

1 Tractor 1 buc 101900,00 472.153,65 19.361,00 89.709,19 101.900,00 472.153,65 121.261,00 561.862,84

2 Combina 1 buc 233.000,00 1.079.605,50 44.270,00 205.125,05 233.000,00 1.079.605,50 277.270,00 1.284.730,55

3 Cultirapid 1 buc 51.300,00 237.698,55 9.747,00 45.162,72 51.300,00 237.698,55 61.047,00 282.861,27

  Total     386.200,00 1.789.457,70 73.378,00 339.996,96 386.200,00 1.789.457,70 459.578,00 2.129.454,66

Bucuresti
2018
3.2 Resurse necesare procesului tehnologic

a) Cheltuieli pentru un ciclu de productie

Grau

Pret Valoar
N Valoare
unitar e totala Valoare
r Suprafat U Consu Cantitat TVA/U totala
Specificatie fara fara TVA
cr a M m /ha e M (lei) cu TVA
TVA(lei TVA (lei)
t inclus
) (lei)
121130,
1 Motorina 250 l 78 19500 5,22 0,99 101790 19340,1 1
Ingrasaminte 177397,
2 chimice 250 to 0,7 175 930 83,70 162750 14647,5 5
99816,7
3 Samanta 250 to 0,33 82,5 1110 99,90 91575 8241,75 5
Produse protectie
4 fitosanitara 250 l 4 1000 125 11,25 125000 11250 136250
5 Sfoara 250 kg 0,04 10 2 0,38 20 3,8 23,8
53483,1 534618,
  Total         2172,22 196,2218 481135 5 2

Porumb

N Pret Valoare
Valoare
unitar totala Valoare
r Suprafat U Consu Cantitat TVA/U totala
Specificatie fara fara TVA
cr a M m /ha e M (lei) cu TVA
TVA(lei TVA (lei)
t inclus
) (lei)
16245,6 101749,
1 Motorina 210 l 78 16380 5,22 0,99 85503,6 8 3
Ingrasaminte 166183,
2 chimice 210 to 0,7 147 950 180,50 139650 26533,5 5
3 Samanta 210 to 0,88 184,8 450 85,50 83160 15800,4 98960,4
Produse protectie
4 fitosanitara 210 l 5 1050 90 17,10 94500 17955 112455
5 Sfoara 210 kg 0,6 126 2 0,38 252 47,88 299,88
403065, 76582,4 479648,
  Total         1497,22 284,4718 6 6 1

Rapita

Pret Valoare
N Valoare
unitar totala Valoare
r Suprafat U Consu Cantitat TVA/U totala
Specificatie fara fara TVA
cr a M m /ha e M (lei) cu TVA
TVA(lei TVA (lei)
t inclus
) (lei)
9283,24 58142,4
1 Motorina 120 l 78 9360 5,22 0,99 48859,2 8 5
Ingrasaminte 107421,
2 chimice 120 to 0,85 102 885 168,15 90270 17151,3 3
3 Samanta 120 to 0,42 50,4 800 152,00 40320 7660,8 47980,8
Produse protectie
4 fitosanitara 120 l 4 480 110 20,90 52800 10032 62832
5 Sfoara 120 kg 0,035 4,2 2 0,38 8,4 1,596 9,996
232257, 44128,9 276386,
  Total         1802,22 342,4218 6 4 5

Bucuresti
2018
Floarea soarelui

Pret Valoare
N Valoare
unitar totala Valoare
r Suprafat U Consu Cantitat TVA/U totala
Specificatie fara fara TVA
cr a M m /ha e M (lei) cu TVA
TVA(lei TVA (lei)
t inclus
) (lei)
9283,24 58142,4
1 Motorina 120 l 78 9360 5,22 0,99 48859,2 8 5
Ingrasaminte
2 chimice 120 to 0,75 90 920 174,80 82800 15732 98532
3 Samanta 120 to 0,35 42 800 152,00 33600 6384 39984
Produse protectie
4 fitosanitara 120 l 4 480 115 21,85 55200 10488 65688
5 Sfoara 120 kg 0,04 4,8 2 0,38 9,6 1,824 11,424
220468, 41889,0 262357,
  Total         1842,22 350,0218 8 7 9

b) Cheltuieli salariale

Contributii
 
Nr Categorie de Nr Salariul (lei) brut angajator (lei)
Total
crt personal persoane 22,759%
lunar anual lunar anual lunar anual
1 Administrator 1 5000 60000 1151 13812 6151 73812
2 Contabil 1 3400 40800 783 9396 4183 50196
3 Tehnician agricol 1 3700 44400 851 10212 4551 54612
4 Mecanic Agricol 5 3000 36000 691 8292 3691 44292
5 Paznic 1 2000 24000 460 5520 2460 29520
6 Muncitor necalificat 1 1800 21600 414 4968 2214 26568
  Total 10 18900 226800 4350 52200 23250 279000

c) Cheltuieli cu arenda

Nr Pret Venit Arenda Arenda


Denumire
crt Productie/ha vanzare Nr ha unitar Venit total (20%) (20%)
1 Grau 4500 0,6 5 2700 13500 540 2700
2 Porumb 4000 0,55 5 2200 11000 440 2200
3 Rapita 3000 1,3 5 3900 19500 780 3900
4 Floarea soarelui 2700 0,7 5 1890 9450 378 1890
Total 10690

d) Cheltuieli cu amortizarea
Tractor: 472153/5 = 94.430,6
Cultirapid: 336716/5 = 67.343,2
Combina: 1220218/5 = 244.043,6
20
Amortizare mijloace existente: 1.482.028,40/5=296.405,68

AN Valoare

1 702.223,08

2 702.223,08

3 702.223,08

4 702.223,08

5 702.223,08

Total 3.511.115,40

e) Total cheltuieli cu ciclul de productie

Nr Valoare
Specificatie
crt cheltuieli
1 Cheltuieli de productie 1.545.205,00
2 Cheltuieli salariale 279.000,00
3 Cheltuieli cu arenda 10.690,00
4 Cheltuieli cu amortizarea 3.511.115,40
  Total 5.346.010,40

21
CAPITOLUL IV: PLANUL DE AFACERI

4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor si a cheltuielilor

4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani

a) venituri din activitatea principala (ptr fiecare cultura de camp, specie de plante)

Grau

Valoare
An UM Productie/ha Nr ha Pret de vanzare(lei/kg) totala
1 kg 4500 250 0,6 675000
2 kg 4250 200 0,63 535500
3 kg 4100 220 0,63 568260
4 kg 4150 250 0,64 664000
5 kg 4000 260 0,65 676000
    Total     3118760

Porumb

Valoare
An UM Productie/ha Nr ha Pret de vanzare(lei/kg) totala
1 kg 4250 200 0,71 603500
2 kg 4310 180 0,74 574092
3 kg 4100 200 0,77 631400
4 kg 4600 180 0,75 621000
5 kg 3900 160 0,78 486720
    Total     2916712

Rapita

Valoare
An UM Productie/ha Nr ha Pret de vanzare(lei/kg) totala
1 kg 2600 100 1,21 314600
2 kg 2680 150 1,4 562800
3 kg 2550 160 1,57 640560
4 kg 2400 130 1,45 452400
5 kg 2700 180 1,6 777600
    Total     2747960

22
Floarea soarelui

Valoare
An UM Productie/ha Nr ha Pret de vanzare(lei/kg) totala
1 kg 2100 150 0,7 220500
2 kg 2200 170 0,71 265540
3 kg 2300 120 0,72 198720
4 kg 2600 140 0,72 262080
5 kg 2400 100 0,74 177600
    Total     1124440

b) Estimare venituri din productia secundara

GRAU
Valoare
An UM Productie/ha Nr ha Pret de vanzare(lei/kg) totala
1 kg 2000 250 0,65 325000
2 kg 1900 200 0,72 273600
3 kg 1850 220 0,7 284900
4 kg 2100 250 0,75 393750
5 kg 2200 260 0,73 417560
    Total     1694810

PORUMB
Valoare
An UM Productie/ha Nr ha Pret de vanzare(lei/kg) totala
1 kg 1950 200 0,9 351000
2 kg 2000 180 0,92 331200
3 kg 1850 200 0,91 336700
4 kg 2100 180 0,85 321300
5 kg 1900 160 0,84 255360
    Total     1595560

RAPITA
Valoare
An UM Productie/ha Nr ha Pret de vanzare(lei/kg) totala
1 kg 1320 100 1,35 178200
2 kg 1270 150 1,4 266700
3 kg 1370 160 1,52 333184
4 kg 1100 130 1,65 235950
5 kg 1040 180 1,49 278928
    Total     1292962

FLOAREA
SOARELUI
An UM Productie/ha Nr ha Pret de vanzare(lei/kg) Valoare
23
totala
1 kg 1280 150 0,56 107520
2 kg 1240 170 0,61 128588
3 kg 1180 120 0,58 82128
4 kg 1120 140 0,63 98784
5 kg 1000 100 0,64 64000
    Total     481020

An Venituri totale
productie secundara
1 961720
2 1000088
3 1036912
4 1049784
5 1015848
Total 4956000

c) Estimare subventii

Valoare
An subventie/ha Total/700 ha
1 780 546000
2 800 560000
3 830 581000
4 920 644000
5 950 665000
  Total 2996000

d) Estimare venituri totale pe 5 ani de exploatare

Venituri totale Venituri totale Venituri totale


An productie principala productie secundara subventii Total venituri
1 1813600 961720 546000 3321320
2 1937932 1000088 560000 3498020
3 2038940 1036912 581000 3656852
4 1999480 1049784 644000 3693264
5 2117920 1015848 665000 3798768
Total 9907872 4956000 2996000 17968224

4.1.2 Estimarea cheltuielilor cu ciclul de productie pentru 5 ani

24
a)Estimarea cheltuielilor de productie pe 5 ani

AN I

Pret Valoare
Valoare
Nr unitar totala Valoare
Suprafat U Consu Cantitat TVA/U totala cu
cr Specificatie fara fara TVA
a M m /ha e M (lei) TVA
t TVA(lei TVA (lei)
inclus
) (lei)

1 Motorina 700 l 135 94500 5,2 0,99 491400 93366 584766


2 Ingrasaminte chimice 700 to 0,68 476 730 65,70 347480 31273,2 378753,2
3 Samanta 700 to 0,59 413 1105 99,45 456365 41072,85 497437,9
4 Produse protectie fitosanitara 700 l 3,6 2520 240 21,60 604800 54432 659232
5 Sfoara 700 kg 0,05 35 2 0,38 70 13,3 83,3
  Total         2082,2 188,118 1900115 220157,4 2120272

AN II

Valoare
Pret Valoare
totala Valoare
Nr Consum unitar TVA/UM totala cu
Specificatie Suprafata UM Cantitate fara TVA
crt /ha fara (lei) TVA
TVA (lei)
TVA(lei) inclus
(lei)
1 Motorina 700 l 135 94500 5,32 1,01 502740 95520,6 598260,6
2 Ingrasaminte chimice 700 to 0,71 497 750 67,50 372750 33547,5 406297,5
3 Samanta 700 to 0,65 455 1105 99,45 502775 45249,75 548024,8
Produse protectie
4 fitosanitara 700 l 4,1 2870 250 22,50 717500 64575 782075
5 Sfoara 700 kg 0,49 343 2 0,38 686 130,34 816,34
  Total         2112,32 190,8408 2096451 239023,2 2335474

AN III

Valoare
Pret Valoare
totala
Nr Consum unitar TVA/UM Valoare totala cu
Specificatie Suprafata UM Cantitate fara
crt /ha fara (lei) TVA (lei) TVA
TVA
TVA(lei) inclus
(lei)
1 Motorina 700 l 135 94500 5,3 1,01 500850 95161,5 596011,5
Ingrasaminte
2 chimice 700 to 0,81 567 900 81,00 510300 45927 556227
3 Samanta 700 to 0,46 322 1300 117,00 418600 37674 456274
Produse protectie
4 fitosanitara 700 l 3,9 2730 290 26,10 791700 71253 862953
5 Sfoara 700 kg 0,039 27,3 2 0,38 54,6 10,374 64,974
  Total         2497,3 225,487 2221505 250025,9 2471530

AN IV

25
Pret Valoare Valoare
Nr Consum unitar TVA/UM totala Valoare totala cu
Specificatie Suprafata UM Cantitate
crt /ha fara (lei) fara TVA TVA (lei) TVA
TVA(lei) (lei) inclus

1 Motorina 700 l 135 94500 5,32 1,01 502740 95520,6 598260,6


Ingrasaminte
2 chimice 700 to 0,77 539 1000 90,00 539000 48510 587510
3 Samanta 700 to 0,4 280 1350 121,50 378000 34020 412020
Produse protectie
4 fitosanitara 700 l 4 2800 300 27,00 840000 75600 915600
5 Sfoara 700 kg 0,04 28 2 0,38 56 10,64 66,64
  Total         2657,32 239,8908 2259796 253661,2 2513457

AN V

Valoare
Pret Valoare
totala
Nr Consum unitar TVA/UM Valoare totala cu
Specificatie Suprafata UM Cantitate fara
crt /ha fara (lei) TVA (lei) TVA
TVA
TVA(lei) inclus
(lei)
1 Motorina 700 l 135 94500 5,34 1,01 504630 95879,7 600509,7
Ingrasaminte
2 chimice 700 to 0,71 497 1103 99,27 548191 49337,19 597528,2
3 Samanta 700 to 0,41 287 1315 118,35 377405 33966,45 411371,5
Produse protectie
4 fitosanitara 700 l 4,1 2870 320 28,80 918400 82656 1001056
5 Sfoara 700 kg 0,04 28 2 0,38 56 10,64 66,64
  Total         2745,34 247,8146 2348682 261850 2610532

Centralizator cu cheltuielile pentru cei 5 ani de productie

Valoare totala cheltuieli de


An
productie (lei)
I 2.120.272
II 2.335.474
III 2.471.530
IV 2.513.457
V 2.610.532
Total 12.051.266

b) Estimarea cheltuielilor salariale pe 5 ani

Salariul brut Contributii angajator Valoarea totala cheltuielilor


An
(lei) (lei) salariale
I 226800 52200 308520
II 231300 52642 283942
26
III 232200 52846 285046
IV 233400 53120 286520
V 234700 53415 288115
Total 1158400 264223 1452143

c) Cheltuieli cu arenda pe 5 ani pe fiecare ciclu de productie

AN 1

Pret Nr Venit Arenda Arenda


Denumire
Nr crt Productie/ha vanzare ha unitar Venit total (20%)/1 ha (20%)/total
1 Grau 4500 0,6 5 2700 13500 540 2700
2 Porumb 4000 0,55 5 2200 11000 440 2200
3 Rapita 3000 1,3 5 3900 19500 780 3900
Floarea
4 soarelui 2700 0,7 5 1890 9450 378 1890
AN2
Nr Pret Nr Venit Arenda Arenda
Denumire
crt Productie/ha vanzare ha unitar Venit total (20%) (20%)
1 Grau 4320 0,6 5 2592 12960 518,4 2592
2 Porumb 4120 0,55 5 2266 11330 453,2 2266
3 Rapita 2860 1,3 5 3718 18590 743,6 3718
Floarea
4 soarelui 2570 0,7 5 1799 8995 359,8 1799
AN3
Nr Pret Nr Venit Arenda Arenda
Denumire
crt Productie/ha vanzare ha unitar Venit total (20%) (20%)
1 Grau 4630 0,6 5 2778 13890 555,6 2778
2 Porumb 4000 0,55 5 2200 11000 440 2200
3 Rapita 3000 1,3 5 3900 19500 780 3900
Floarea
4 soarelui 2700 0,7 5 1890 9450 378 1890
AN4  
Nr Pret Nr Venit Arenda Arenda
Denumire
crt Productie/ha vanzare ha unitar Venit total (20%) (20%)
1 Grau 4200 0,6 5 2520 12600 504 2520
2 Porumb 4200 0,55 5 2310 11550 462 2310
3 Rapita 3400 1,3 5 4420 22100 884 4420
Floarea
4 soarelui 2800 0,7 5 1960 9800 392 1960

AN5
Nr Pret Nr Venit Arenda Arenda
Denumire
crt Productie/ha vanzare ha unitar Venit total (20%) (20%)
1 Grau 4400 0,6 5 2640 13200 528 2640
2 Porumb 3900 0,55 5 2145 10725 429 2145
3 Rapita 2900 1,3 5 3770 18850 754 3770
27
Floarea
4 soarelui 2750 0,7 5 1925 9625 385 1925

Total cheltuieli cu arenda

Valoare
Anul Suprafata arenda
1 20 14000
2 20 15000
3 20 16000
4 20 20000
5 20 22000
TOTAL   87000

d) Cheltuieli cu amortizarea pe 5 ani

ANUL Valoare amortizare


1 702.223,08
2 702.223,08
3 702.223,08
4 702.223,08
5 702.223,08

e) Centralizator total cheltuieli

Valoare totala Valoare Valoar Valoare


ch de cheltuieli e Valoare totala(Lei
AN productie totale salarii arenda amortizare )
1 2120272 308520 14000 702223 3145015
2 2335474 283942 15000 702223 3336639
3 2471530 285046 16000 702223 3474800
4 2513457 286520 20000 702223 3522200
5 2610532 288115 22000 702223 3622870
Total 12051266 1452143 87000 3511115 17101524

4.1.3 Estimarea rezultatului financiar

Rezultat Rezultat
Venituri Cheltuieli financiar(l financiar
AN totale totale ei) (euro)
3321320,0 3145015,4 38049,9
1 0 3 176304,57 8

28
3498020,0 3336638,8 34829,2
2 0 4 161381,16 1
3656852,0 3474799,9 39290,4
3 0 5 182052,05 0
3693264,0 3522199,8 36919,0
4 0 3 171064,17 0
3798768,0 3622870,4 37962,1
5 0 3 175897,57 4
TOTA 17968224, 17101524, 187050,
L 00 48 866699,52 72

4.1.4 Estimarea rezultatului financiar in urma efectului dat de sursele de finantare

a) Finantarea din alte surse, altele decat ajutorul public

Valoare Valoare
Nr crt Sursele de finantare (lei) (euro)
Sprijin nerambursabil (conform submasurii aferente-
1 70%) 1252620,4 270340
2 Autofinantare-5% 89472,885 19310
3 Imprumuturi-25% 447364,43 96550
1.789.457,7 386.200,0
  Total 0 0

Creditul se face pe o perioada de 5 ani, cu o dobanda de 5,92% (suma totala de rambursat este de
517.930,06 lei).

Rata lunara este de 8632,17lei.

b) Estimarea cheltuielilor pentru 5 ani, la care se adauga si plata ratelor:

Cheltuiel
Rambursar i cu Cheltuieli
An Cheltuieli e rata dobanda totale
1 3145015,43 8.632 70566,06 3224213,66
2 3336638,84 8.632 70566,06 3415837,07
3 3474799,95 8.632 70566,06 3553998,18
4 3522199,83 8.632 70566,06 3601398,06
5 3622870,43 8.632 70566,06 3702068,66
352830,3 17497515,6
Total 17101524,48 43160,85 0 3

4.2.1. Indicatorii financiari


29
1.Valoarea investitiei (VI)= 1.789.457,70 lei.

2. Durata de recuperare a investitiei (Dr)


VI
Dr = 1 6
( ∑ Flux net actualizat
+∑ Flux _exp loatare actualizat )/12
5 12

Unde:
Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul
din exploatare din anul 5.

1.789.457,70
Dr=
1591167 :12

Dr=1,12

3.Rata de actualizare – este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare
unde:
r=rata dobânzii de refinanţare BCE (4%) + marja de risc pe ţară (4%) evaluată de către Agenţie ca
valoare medie şi care va fi reevaluată pe măsură ce condiiile pietei monetare europene se schimbă
4.Valoarea actualizata neta (VAN)-trebuie sa fie pozitiva;
Este calculata astfel:
5 12
FN i FN i exp lt
VAN =∑ i ∑
+ −VI
i=1 ( 1+r ) i=6 ( 1+r )i

FNi = flux de lichiditati net din anul i;


FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i
VI = valoarea investitiei ;

VAN= 17.304.542,97

5.Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare


evaluati:
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
1527491,01 1868830,19 2230840,26 2581862,45 2937718,04

  Anul UM Total An 1 Total An 2 Total An 3 Total An 4 Total An 5

Nr Valoare
crt Specificatie  
1.789.457,70
1 Valoarea investitei (VI)  Lei
2 Durata de recuperare a investitiei( Dr)  Ani 1,12

 
3 Rata de actualizare®   8%
Valoarea actualizata neta (VAN)-
4 trebuie sa fie pozitiva  Lei 17.304.542,97
Disponibilul de numerar la sfarsitul
5 perioadei  Lei 1527491,01 1868830,19 2230840,26 2581862,45 2937718,04

30
4.2.2. Tabel incasari-plati

Specificatie an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incasari (total/an) 4019208,50 3748544,08 3907376,08 3943788,08 4049292,08              

Plati (total/an) 3215581,49 3407204,90 3545366,01 3592765,89 3693436,49              

Excedent/deficit 803627,01 341339,18 362010,07 351022,19 355855,58              


Disponibil perioada
precedenta 723864,00 1527491,01 1868830,19 2230840,26 2581862,45              
Disponibil de numerar la
sfarsitul perioadei actuale 1527491,01 1868830,19 2230840,26 2581862,45 2937718,04 2937718,04 2937718,04 2937718,04 2937718,04 2937718,04 2937718,04 2937718,04

Actualizare de cash flow 1414343,53 1602220,67 1770912,92 1897745,98 1999361,53 1851260,68 1714130,26 1587157,65 1469590,41 1360731,86 1259936,91 1166608,25

Bucuresti
2018
Bibliografie

http://www.afir.info/

http://www.insse.ro/cms/

https://www.pioneer.com/web/site/romania

Bucuresti
2018

S-ar putea să vă placă și