Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

UNITATEA : Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Aluniș


PROFESOR: Govor Răzvan-Mihai
DISCIPLINA: ECUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
CLASA a VII-a
Nr.ore/saptamana: 1h
Nr.sapt.: 34
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019

SEMESTRUL I

Modulul: MATERIALE ŞI TEHNOLOGII


Nr. Nr.
Crt. Unitatea de învăţare Competente specifice Conţinuturi ore Perioada Observații

1. Vedere generala Motivarea si dezvoltarea Notiuni generale despre Ed. 2 SEM I


asupra disciplinei atitudinii pentru obiect tehnologica S1 13.09 10 sept 2018 - 01
S2 20.09 febr 2019
18 sapt.
Materii prime şi 1.1.Identificarea materiilor prime Cunoaşterea manualului 4
materiale metalice si materialelor in functie de Origine şi clasificare S3 27.09
proprietatile specifice ale Proprietăţile materialelor S4 04.10
acestora metalice S5 11.10
2.1.Selectarea materiilor prime si Caracteristici şi utilizări S6 18.10
materialelor metalice pentru
obtinerea produselor
3.1.Valorificarea informatiilor
culese din surse diferite utilizand
terminologia si simbolurile
specifice domeniului
2. Materii prime şi 1.1.Identificarea materiilor prime Origine şi clasificare 4
materiale plastice si materialelor in functie de Proprietăţile materialelor plastice S7 25.10
proprietatile specifice ale Caracteristici şi utilizări S8 01.11
acestora S9 08.11
2.1.Selectarea materiilor prime si S10 15.11
materialelor plastice pentru
obtinerea produselor
3.1.Valorificarea informatiilor
culese din surse diferite utilizand
terminologia si simbolurile
specifice domeniului
3. Cauciucul 1.1.Identificarea materiilor prime Origine şi clasificare 2
si materialelor in functie de Proprietăţi,caracteristici,,utilizări S11 22.11
proprietatile specifice ale S12 29.11
acestora
2.1.Selectarea materiilor prime si
materialelor din cauciuc pentru
obtinerea produselor
3.1.Valorificarea informatiilor
culese din surse diferite utilizand
terminologia si simbolurile
specifice domeniului
4. Materii prime şi 1.1.Identificarea materiilor prime Origine şi clasificare 3
materiale din sticlă si materialelor in functie de Proprietăţi si utilizari S13 06.12
proprietatile specifice ale S14 13.12
acestora S15 20.12
2.1.Selectarea materiilor prime si 22 dec 2018 - 13
materialelor din sticla pentru ian 2019
obtinerea produselor Vacanța de iarnă
3.1.Valorificarea informatiilor
culese din surse diferite utilizand
terminologia si simbolurile
specifice domeniului
5. Recapitulare sem.: -Aprofundarea cunostintelor Fişa da analiză a produsului 2
evaluare -Corectarea unelor confuzii Test semestrial S16 17.01
cumulativă(sumativă) -Sistematizarea cunostintelor Proprietăţile materiilor prime S17 31.01
-Consolidarea cunostintelor 2 - 10 febr 2019
-Constatarea nivelului de Vacanța
cunostinte intersemestrială
SEMESTRUL II

Modulul: 1.Materiale si tehnologii


2.Transporturi

Nr. Nr.
Crt. Unitatea de COMPETENTE SPECIFICE Conţinuturi ore Perioada Observații
învăţare
1 Analiza de 1.2.Analizarea caracteristicilor Analiza produselor din 2
produs produselor in functie de calitate si metal şi plastic-diferenţieri S1 14.02 SEM II
prêt. Analiza produselor din S2 21.02 11 febr.-14 iunie
cauciuc şi sticlă- 2019
diferenţieri 16 sapt.

Realizarea produselor
2. Realizarea 1.3 Analiza unui produs ţinând cont de din materiale metalice
practica a unui utilizare, materiale, alcătuire, formă, (Fisa tehnologica) 6
schemă funcţională, prezentare, preţ
produs din 2.1.Selectarea materiilor prime si materialelor
Realizarea produselor S3 28.02
materiale metalice,plastice,cauciuc si sticla pentru din materiale plastice S4 07.03
studiate realizarea produselor Realizarea produselor S5 14.03
.2.2.Executarea unor operatii din cauciuc S6 21.03
tehnologice(pregatire,prelucrare,finisare) Realizarea produselor S7 28.03
pentru realizarea unui produs pe baza fisei
tehnologice
din sticla S8 04.04
2.3. Cooperarea in echipa Valorificarea produselor
3.1. Utilizarea termenilor de specialitate şi studiate
limbajul grafic pentru realizarea de Activitati si meserii
schiţe, desene, scheme de funcţionare specifice realizarii
produselor
3. Sisteme de 1.1 Identificarea tipurilor de reţele de Aspecte generale si de
comunicatii si comunicaţii şi transport structura privind
1.3 Explicatii cu privire la complementaritatea
transport dintre
transporturile 6 20 apr- 05 mai
reţeaua de comunicaţii şi cea de transport Retele de comunicatii S9 11.04 Vacanța de
1.5 Propunerea soluţiilor de protejare a Retele de transport S10 18.04 primăvară
mediului terestre S11 09.05
2.1 Utilizarea produselor grafice Transportul pe apa S12 16.05
specifice Transportul aerospatial S13 23.05
comunicaţiilor şi transporturilor Transportul de S14 30.05
3.1 Utilizarea simbolurilor şi informatii
terminologiilor (reteaua de calculatoare
specifice comunicaţiilor şi transporturilor si internetul)
3.2 Selectarea pentru uzul personal
informaţii din diverse surse referitoare la
comunicaţii şi transporturi
2.2 Utilizarea tehnologiilor moderne de
comunicaţii pentru realizarea unor
aplicaţii
4. Recapitularea Să explice cunoştinţele învăţate Tehnologii de 2
materiei Să-şi consolideze cunoştinţele comunicaţie şi transport S15 06.06
învăţate. din jurul nostru. S16 13.06
Probă de verificare 15 iunie 2019
semestrială Încheierea
Realizarea unui produs anului școlar
la alegere din materialele
studiate