Sunteți pe pagina 1din 2

 Organizarea și conducerea contabilității in partidă simplă cu ajutorul mijloacelor

informatice, în condițiile legii;

 Intocmirea listelor lunare de plată a întreținerii în conformitate cu reglementările legale în


vigoare, predarea acestora împreună cu dosarul aferent lunii respective;

 Intocmirea și completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru


evidența fondului de reparații, registrului pentru evidența fondului de rulment, registrului
pentru evidența sumelor speciale, registrului pentru evidența fondului de penalizări,
precum și alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al
ministrului economiei și finanțelor și alte reglementări legale în vigoare.

 Intocmirea situației cu proprietarii care se încadrează în prevederile legale pentru primirea


subvențiilor acordate de Guvernul României pentru pensionarii cu venituri mici, familiile
cu probleme sociale și alte categorii sociale defavorizate;

 Intocmirea lunară a situației soldurilor elementelor de activ și pasiv, depunerea


semestrială a acestei situații la Primărie.

 Depunerea declaratiilor fiscale pentru angajati sau colaboratori.

 Intocmirea ștatelor de plată.

 Servicii de casierie

 Plata facturilor emise de furnizorii de servicii și utilități.

- Cand avem nevoie de bani urgent

- contribuabili rau platnici – somare restantieri

- ce banc asa facem cont

- cat dureaza pt intretinere luna iunie

- cand se face caseria

- cum stabilim cine face o reparatie

- cenzorat face?

- daca nu se da apometrul cum calculam apa consumata

- se va vedea pe fiecare apartamnt ce cheltuieli are si de unde provin


- plata cash la oamenii angajati, cum se face?