Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA DE PROPRIETARI

NICOLAE FILIMON 1894


BDUL DIMITRIE CANTEMIR NR.20, BLOC 8
SECTOR 4, BUCURESTI

Adunare Generala Ordinara


Pentru data de 25.09.2020 ora 19:00
cu urmatoarea
Ordine de zi:
1. Prezentare rapoarte activitate
2. Alegerea comitetului executiv
3. Reconfirmare presedinte asociatie
4. Prezentare plan de buget
5. Prezentare situatie restante din cadrul asociatiei
si masurile luate
6. Stabilire fond de reparatii si de rulment
7. Propuneri si discutii
Nota: Ordinea de zi poate fi completata prin hotararea Adunarii Generale.

In cazul neintrunirii cvorumului statutar, se reconvoaca noua


Adunare Generala pentru data de 27.09.2020, ora: 19:00

Afisat azi: 11.09.2020 (termen legal – Legea 196/2018, Art.47,


al. 4 - : minim 10 zile inaintea Adunarii)

Presedinte,
Costache Georgiana-Andreea