Sunteți pe pagina 1din 2

1. Сe sunt Omologii?

sunt substanțele care au câte o grupare -CH2- în plus sau în minus, în moleculă.

sunt substanțele cu aceeași formulă moleculară și care diferă prin aranjamentul atomilor de
carbon și al grupărilor funcționale în moleculă.

 reprezintă totalitatea termenilor întrebuințați într-un anumit domeniu de activitate, în cele mai
multe cazuri organizați metodic.

2.După tipurile de atom de carbon alcoolii pot fi clasificați în:

1. Etanol
2. Izopropanol
3. Terțbutanol
4. Methanol
5. Alcool monohidrocsilici

3. Alcanii sunt :

A} Hidrocarburi saturate aciclice, fiind alcătuiți din atomi de carbon și de hidrogen aranjați


într-o catenă liniară sau ramificată

b) sunt hidrocarburi nesaturate aciclice, fiind alcătuiți din atomi de carbon și de hidrogen aranjați într-


o catenă liniară

c)   compus organic hidroxilic, care conține o grupă funcțională hidroxil (-OH),

4  Formula generală pentru un alcool simplu este?

a) CnH2n+1OH.
b)  CnH2n+2
c) CnH2n
5.Amidele sunt :
a)derivați funcționali ai acizilor carboxilici în care grupa -OH din carboxilul acidului este înlocuită
de grupa amino (-NH2).

b) compus chimic a cărui moleculă conține legături chimice hidrogen-carbon

c.acizi organici care conțin în molecula lor o grupă funcțională carboxyl

6.Este una dintre cele mai importante aldehide care apar în natură și care sunt produse la nivel
industrial. 

Acetaldehida

 Formaldehida , benzaldehidă, Formilbenzen


7) 2-metilbutanul, n-pentanul și 2,2-dimetilpropanul:

a) Dau reacții de hidrogenare;

b) Au formula moleculară C5H10;

d) Sunt izomeri de catenă.

8) Prin arderea propanului se degajă:

a) 3CO2 și 4H2O;

b) 3CO2 și 3H2O;

c) 3CO2 și 2H2O.

9) Formula de structură a alcoolului etilic este:


a) CH3-CH2-OH
b) CH3-CH2-CH=O
c) CH3-O-CH3