Sunteți pe pagina 1din 1

1. Andrei, A.(1999) în Iosifescu, S., Management educational.

MEC, Bucuresti

2. Bucuresti

3. Cristea, S.,(1996), Managementul organizatiei scolare, EDP, Bucuresti

4. Dobre, I., Badescu, A., Irimiea, C.,(2000), Teoria deciziei,. Studii de caz. Ed. Scripta,

5. Drucker, P., F.,(1994), Eficienta factorului decizional, Editura DESTIN, Deva

6. Filer, V., (1995), Creativitate si creativitate manageriala, Editura Expert, Bucuresti

7. formatorilor, MEC, Institutul de stiinte ale educatiei, Bucuresti

8. Iosifescu, S.,(2001), Management educational. Ghid metodologic pentru formarea

9. Iucu, R.,(2000), Managementul si gestiunea clasei de elevi. Editura Polirom, Iasi

10. Jinga Ioan (2003) – Managementul învatamântului: cu privire speciala la învatamântul

preuniversitar, Editura ASE, Bucuresti

11. Joita E.(2000), Management educational, Editura Polirom, Iasi

12. Mihuleac, E., Nicolescu, O.,(1999 ), Stiinta managementului, Editura Economica, Bucuresti

13. Novac, C., Jigau, M., Iosifescu, S.(1998), Cartea alba a reformei, MEC, Bucuresti

14. http://www.bologna.ro Cartea neagra a procesului Bologna

1.2. Rolurile manageriale ale cadrului didactic