Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teologic “Episcop Melchisedec”

Prof. Bogdan Ciobanu

PLANIFICAREA ORELOR DE DIRIGENŢIE - CLASA a IX- a A


SEMESTRUL I - ANUL ŞCOLAR 20015/2016

Componenta Subcomponenta Tema lecţiei Nr. Data Activităţi Mijloace


ore didactice
A. Managementul clasei ca  Prezentarea R.O.I. ; N.P.M. şi P.S.I. 1h S1 Afişe, R.O.I.
grup.  Organizarea clasei şi stabilirea 1h S2
responsabilităţilor. S19
1h
 Analiza situaţiei şcolare la sfârşitul sem.
B. Dezvoltarea personalităţii I. Dezvoltarea personalităţii. 1h S3 Teste, dezbateri. Broşuri,pliante
şi dezvoltarea carierei.  Valorile în care cred. S4 Reviste,chestio-
II. Dezvoltarea carierei.  Planul meu de viaţă. nare
1h
C. Educaţia pentru valori. I. Educaţia pentru o societate  A fi sau a nu fi – drepturi universale. 1h S5 Discuţii. Reviste,
democratică.  Deprinderi de învăţare, deprinderi de ziare,citate.
II. Educaţia pentru munca de muncă. S6 Ateliere de lucru.
calitate.
1h S7
 Mass-media – o provocare ?.
III. Educaţia pentru 1h Vizionare de casete. Casete video.
receptarea valorilor culturale.  Al meu şi al nostru: despre proprietatea S8
IV. Educaţia pentru viaţa comună şi cea privată. 1h Discuţii - teste. Chestionare.
privată. Campanii şi programe Afişe.
V. Educaţia pentru mediu.  Echilibrul dintre om şi natură. S9-10 de îngrijire a spaţiilor
2h verzi.
VI. Educaţia pentru sănătate.  Drogurile şi efectele lor. S11-12 Întâlniri cu specialişti. Broşuri, pliante.
2h
D.Educaţia pentru securitatea I. Educaţia rutieră.  Atitudine responsabilă în traficul rutier. 1h S13 Întâlniri cu invitaţi din Pliante, afişe.
personală. II. Educaţia pentru protecţia  Drepturile consumatorului. 1h S14 poliţia rutieră,grupul de
consumatorului.  Efectele inundaţiilor. pompieri. Fotografii.
III. Educaţia pentru protecţia Cărţi de
civilă.  Surse de incendiu.
1h S15 specialitate.
IV. Educaţia privind apărarea 1h S16 Mese rotunde Pliante, afişe.
împotriva incendiiilor.  Infracţiunea : rău social şi rău întâlniri cu specialişti.
V. Educaţia juridică şi individual. 2h S17-18 Studiu de caz. Articole din
prevenirea delincvenţei presă .
juvenile.
Liceul Teologic “Episcop Melchisedec”
Prof. Bogdan Ciobanu

PLANIFICAREA ORELOR DE DIRIGENŢIE - CLASA a IX- a A


SEMESTRUL II - ANUL ŞCOLAR 2015/20016

Componenta Subcomponenta Tema lecţiei Nr. Data Activităţi Mijloace


ore didactice
A. Managementul clasei ca  Eu şi colegii mei. 1 S1 Programe de grup. Afişe, albume
grup.  Analiza situaţiei la învăţătură la sfârşitul 1 S17 Teste. Jurnale
anului şcolar. Discuţii.
Studiu de caz, joc de
rol.
B. Dezvoltarea personalităţii I. Dezvoltarea personalităţii.  Eu în oglindă. 1 S2 Teste, dezbateri. Diagrame, casete
şi dezvoltarea carierei.  Prevenirea eşecului începe din şcoală. 1 S3 video.
II. Dezvoltarea carierei.  Scrisoarea de prezentare. 1 S4 Vizite la diferite locuri Profile ocupaţio-
de muncă. nale.
C. Educaţia pentru valori. I. Educaţia pentru o societate  Libertate şi libertinism. 1 S5 Jocuri de grup, discuţii. Reviste,
democratică.  Arta convieţuirii civilizate se învaţă. 1 S6 ziare,citate.
II. Educaţia pentru munca de  Biografii celebre. 1 S7 Ateliere de lucru
calitate.
III. Educaţia pentru  Sărbătorile la români. 1 S8 Vizionare de casete CD-ROM-uri.
receptarea valorilor culturale.  Modă şi personalitate 1 S9
IV. Educaţia pentru viaţa  Eu şi familia mea. 1 S10 Discuţii – teste. Chestionare.
privată. Campanii şi programe Afişe.
V. Educaţia pentru mediu.  Surse de poluare în apropierea noastră. 1 S11 de îngrijire a spaţiilor
verzi.
VI. Educaţia pentru sănătate. 1 S12 Întâlnire cu specialişti. Broşuri, pliante.
 Ce ştiţi despre HIV – SIDA ?
D.Educaţia pentru securitatea I. Educaţia rutieră.  Noţiuni de legislaţie rutieră. 1 S13 Întâlniri cu invitaţi din Pliante, afişe.
personală. II. Educaţia pentru protecţia  Ce ştim despre catastrofele naturale ? 1 S14 poliţia rutieră.
consumatorului.  Cum protejăm mediul înconjurător 1 Concursuri. Fotografii.
III. Educaţia pentru protecţia împotriva incendiilor ? S15 Cărţi de
civilă.  Discriminarea sexuală şi rasială. 1 Întâlniri cu specialişti specialitate.
IV. Educaţia privind apărarea S16 de la protecţia civilă. Pliante, afişe.
împotriva incendiiilor. Articole din
V. Educaţia juridică şi presă.
prevenirea delincvenţei
juvenile.