Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic „Luceafărul”, or.

Vulcănești
Olimpiada școlară la educația muzicală
Clasa a VI-a
Numele, prenumele: _______________________

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se


acordă 10 puncte. Timpul de lucru este de 90 de minute

1. Portativul este 10 p.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Scrieţi pe următorul portativ şapte note muzicale cu durata de un timp (pătrime). 10 p.

3. Scrie denumirea corectă a fiecărui sunet, delimitează sunetele prin octavele din care
fac parte. 10p.

4. Compune o melodie cu următorul text: 20p

Găr – gă – ri - ţă ri - ţă, Zboa - ră-n po – e – ni - ţă

PARTEA a II-a (40 de puncte)

5. Scrieţi pe următorul portativ cântecul preferat cu note : 20p

1
6. Completează tabelul după exemplul dat. 20p.

Valoarea Semnul sunetului Semnul pauzei Durata

Notă întreagă 4 timpi