Sunteți pe pagina 1din 7

8.

Proiect didacti

Data: 07.05.2020

Clasa : a ll-a

Aria curriculară: Arte

Disciplina: Muzică şi mişcare

Tema : Cântec vesel, cântec trist

Tipul lecţiei : de predare

Forma de realizare: activitate integrată

Discipline implicate: MM, CLR, DP, AVAP

Competenţe specifice:

MM: 2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şiindividual, asociind dirijatul intuitiv;

3.2. Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiatşi organizat în colectiv;

CLR: 2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţiiconcrete de comunicare;

MEM: 3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele sau regularităţi din
mediul apropiat.
DP: 2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţiivariate;

AVAP: 2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosindmateriale uşor de prelucrat şi tehniciaccesibile;

Obiective operaţionale:

O1: să imită sunete muzicale din natură şi sunete muzicale vocale;


O2: să precizeze reguli de bază pentru o cântare vocală corectă;

O3: să execute mişcări sugerate de versurile jocurilor muzicale;

O4: să interpreteze cântecele învăţate, ţinând cont de elementele de limbaj muzical;

O5: să recunoască tipurile cântecelor ;

O6:să utilizeze informaţii din alte domenii cunoscute

Strategii didactice:

 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,problematizarea, cântarea vocală, mişcarea pe muzică.


 Resurse materiale: culegere de cântece, fişe de lucru, fişe de evaluare.
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Secvenţele Ob. Conţinutul instructiv- educativ Strategii didactice Evaluare


lecţiei op. Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare
1.Moment Asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a Conversaţia Culegere de Frontal Capacitatea
organizatoric lecţiei. Pregătirea materialelor necesare. cântece de organizare
Fişe
2. Verificarea
Adresez elevilor următoarele întrebări: Conversaţia Frontal Capacitatea
cunoştinţelor O2
anterioare -Pentru ce oră ne-am pregătit? Ce învăţăm la MM? de utilizare a
-Ce folosim pentru a cânta? cunoştinţelor
-De câte feluri sunt sunetele muzicale? muzicale
- Ce condiţii trebuie să respectăm pentru a cânta corect?
O1 Ne vom încălzi vocea mai întâi imitând sunete din natură: Exerciţii de Capacitatea
foşnetul frunzelor, sunetul ploii, al trenului, ciripitul imitaţie de imitare a
păsărelelor, zumzetul albinelor... sunetelor din
O4 Vom interpreta cântecul în care se vorbeşte despre Cântarea vocală Culegere de natură
sunetele din natură: ,, Muzica din natură”. cântece Capacitatea
Vom face exerciţii de respiraţie: mirosim o floare de
( inspirăm)- ce frumos miroase floarea (expirăm), apoi interpretare
jucăm un joc muzical ,,Floarea mea”
Reproducem sunete muzicale vocale: aaaa,eeee,iiii,ma me
mi mo mu, ta te ti to tu.

Se va realiza prin prezentarea unor emoticoane care Conversaţia


3. Captarea exprimă emoţia de bucurie şi tristeţe. Jetoane Frontal Capacitatea
atenţiei Adresez elevilor întrebarea: exprimând de
-Ce exprimă aceste imagini? Când sunteţi voi veseli? Dar bucuria şi recunoaştere
trişti? tristeţea a emoţiilor

4. Anunţarea Astăzi la ora de MM vom învăţa un cântec trist numit Explicaţia


temei şi a ,, Vai săracul pui de cuc”, dar vom cânta şi cântece vesele Culegere de Frontal Capacitatea
obiectivelor pe care noi le cunoaştem din orele anterioare. cântece de receptare
a temei
Voi interpreta cântecul – model, după care port discuţii cu Conversaţia
5. Dirijarea elevii despre acesta: Frontal Capacitatea
învăţării -Ce fel de cântec este acesta? Despre cine se vorbeşte? de
-Ce a păţit puiul de cuc? Din ce cauză s-a întâmplat acest desprindere a
O5
lucru? unor
-Ce învăţăm noi din acest cântec? Cântarea vocală informaţii
Voi împărţi elevilor fişe pe care se află textul cântecului, Fişe de Frontal din cântec
îl vom citi mai întâi şi vom încerca să-l memorăm, apoi îl lucru
vom interpreta.
Propun elevilor să cântăm şi un cântec vesel pe care l-am
învățat la muzică: ,,Schnappi”. Capacitatea
Vom interpreta cântecul pe grupe, fiecare câte o strofă, iar de
ultima strofă în colectiv. interpretare
Revenim asupra cântecului nou şi îl vom interpreta în Pe grupe
O3 colectiv, apoi pe grupuri mici.
Vom face apoi un joc muzical vesel, făcând mişcările Conversaţia Capacitatea
specifice ,,Dacă vesel se trăiește”, apoi propun elevilorsă Joc muzical de mişcare
realizeze un dialog între cuc și crocodil. problematizare pe muzică
O5
a Capacitatea
Adresez elevilor întrebarările: de folosire a
-De câte feluri pot fi cântecele? informaţiilor
O6 -Cum se numeşte cântecul nou învăţat? din alte
-Ce fel de cântec este acesta? domenii
-Mai cunoaşteţi şi alte cântece triste?
6.Retenţia şi
Vom cânta în colectiv cântecul nou. Frontal Capacitatea
transferul O4
Conversaţia de precizare
Pe fişa de evaluare elevii vor realiza exerciţiile următoare: a tipurilor de
 Realizează corespondenţa: Frontal cântece
,,Povestea unui ciobănaș” cântec vesel Fişe de
,,Vai săracul pui de cuc’’ cântec trist lucru
 Elevii vor primi o fişă cu versuri lacunare din Cântarea vocală
7. Evaluarea cântecul ,,Vai săracul pui de cuc” şi vor trebui să Fişe de Individual Capacitatea
activităţii O5 scrie versurile corespunzătoare. Exerciţiul lucru de
Vai săracul ____ de cuc
O6 recunoaştere
Pui de cuc, pui de cuc!
A căzut din vârf de_____, a tipurilor de
Vârf de nuc, vârf de nuc cântece
Sus la _______ ar zbura
Ar zbura, ar zbura
Nu-l ajută_________,
_________, _________!
8. Încheierea  Realizează un desen reprezentativ pentru cântecul
activităţii Fişă de Frontal Aprecieri
învățat..
Conversaţia lucru verbale
Voi face aprecieri asupra modului de desfăşurare a lecţiei
şi se va nota ca temă acasă rezolvarea exerciţiului rămas
pe fişă şi memorarea versurilor cântecului nou.