Sunteți pe pagina 1din 5

EXAMEN LA DISCIPLINA

PRINCIPII ȘI STRATEGII DE FORMARE ÎN EDUCAȚIA RELIGIOASĂ ȘI ÎN


CATEHEZĂ

STUDENT: SPOIALĂ MIHAL

PROF. DR. CONSTANTIN CUCOȘ

Teme de rezolvat:

1. Propuneți și dezvoltați doua modalități de întărire/motivare, în formarea religioasă din


școală și biserică, pe baza unor proceduri și instrumente de evaluare (în cazul orei de
Religie și activitatea de catehizare) (o pagină și jumătate).

Una din modalitățile de întărire/motivare în formarea religioasă din școală și biserică pe care
o propun este curiozitatea. Aceasta este dorința de a cunoaște (amănunțit) ceva nou sau
neobișnuit și este forma de bază a motivației interne. Pe lângă aceasta se alătură nevoia de a ști,
de a-și îmbogății cunoștințele. Folosindu-ne de metoda de evaluare orală, prin care comunicarea
este deplină între profesor și elev, putem face ca învățarea să nu devină un scop în sine, ci un
mijloc de a atinge anumite scopuri (exemple: mântuirea, alinarea suferințelor celor bolnavi,
ancorarea în virtuți etc.). Trebuie să informăm elevul că atingerea acestor scopuri se poate realiza
doar prin acumularea de informații despre conceptele religioase fundamentale, despre istoria
religiei și cultelor, despre practicile religioase etc. Un element specific curiozității este
exprimarea, iar metoda de evaluare orală este metoda ce favorizează dezvoltarea capacității de
exprimare a elevilor. Octavio Paz (poet mexian) spunea că „omul este o ființă care pune
întrebări. Punem întrebări de când ne naștem.” Aceste lucru poate fi stimulat în cadrul orei de
religie sau cel al catehezei, de exemplu, prin întrebarea „Care este sensul vieții?” Religia este
poate cel mai bun teren pentru a căuta sensul vieții. Curiozitatea poate fi stârnită prin diferite
modalități. Putem apela la: afirmații provocatoare despre anumite aspecte legate de religie, având
avantajul metodei de evaluare orale de a corecta și clarifica imediat eventualele erori sau
neînțelegeri; fapte surpinzătoare din istoria religioasă, amintind și urmările lor; informații
detaliate ce vor stârni curiozitatea, dacă sunt noi, și elevii vor dori să afle mai multe amănunte,
vor pune întrebări; omiterea unor informații din lecția prezentată, dar făcând aluzii subtile la ele
etc.

Curiozitatea poate fi pusă în valoare prin investigare, fiind o metodă complementară de


evaluare prin care se prezintă ca un instrument ce facilitează aplicarea în mod creativ a
cunoștințelor și de a explora situații noi sau foarte puțin asemăntoare cu experiența anterioară.
Profesorul le poate dea ca temă de investigare aspecte puțin cunoscute lor, dar care să le ofere
credința că după ce vor descoperii noile informații, vor avea diferite avantaje sau vor face un nou
pas pe scara cunoașterii. Completând această idee, trebuie să spunem că structurarea lecției,
conceperea sarcinilor, activităților și întrebărilor, folosirea unor exemple, studii de caz sau teme
pot duce la sporirea curiozității dacă reușesc să se plieze pe nevoile deja existente ale elevilor.

A doua modalitate de întărire/motivare în formarea religioasă din școală și biserică pe care o


propun este lauda și răsplătirea progresului. Această metodă face parte din strategiile de motivare
prin stimulente extrinseci. În cazul în care elevul nu răspunde favorabil la noile informații din
diverse motive, duetul răsplată/pedeapsă este o încercare a profesorului de a-l stimula pe elev.
Unii dascăli anunță elevii că vor fi răsplătiți cei care au obținut rezultate foarte bune la evaluare.
Referatul reprezintă nu numai o apreciere nuanțată a învățării și identificării unor elemente de
performanță individulă a elevului, ci și o ocazie de a fi răsplătit elevul care a realizat cel mai
frumos și bine documentat referat. Același lucru este valabil și în cazul portofoliului și
proiectului. Ca recompensă se pot oferi iconițe, cărți de rugăciune sau despre credința ortodoxă și
diferite alte obiecte religioase.

Legat de lauda elevilor, unele studii arată că elevii sunt mult mai afectați de un feedback
pozitiv și de succes. Unn feedback negativ poate fi foarte puternic și poate conduce la o
atmosferă tensionată. În momentul identificării unui punct slab al unui elev, se recomandă să se
facă referire la performanța și sarcina pe care a avut-o de îndeplinit persoana respectivă. Dacă un
elev a greșit, trebuie să fie lăsat să înțeleagă că își poate îmbunătății activitatea.
2. Realizați câte un test docimologic la o temă la alegere care să fie aplicat atât la ora de
religie cât și în activitatea de catehizare (prin alegerea unor întrebări/itemi diferiți, cu
punctaje specifice) (două pagini).

a. Stabiliți valoarea de adevăr a enunțurilor, alegând litera A pentru cele adevărate și litera F
pentru cele false:

a) Descoperirea dumnezeiască cea mai presus de fire se găsește în Sfânta Scriptură și în


Sfânta Tradiție.

A F

b) Simbolul Credinței sau Crezul a fost compus de Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

A F

c) Dumnezeu a făcut pe îngeri din nimic.

A F

b. Alegeți răspunsul corect:

I. Îngerii sunt:

a) Duhuri

b) Oameni ce au ajuns sfinți

c) Emanații din Dumnezeu


II. Sfântul Maslu este:

a) O ierugie

b) O Taină

c) O simplă rugăciune

III. La Catedrala Patriarhală din București se află Sfintele Moaște ale:

a) Sf. Cuv. Parascheva

b) Sf. Ioan cel Nou

c) Sf. Cuv. Dimitrie Basarabov

c. Completați spațiile libere, astfel încât enunțurile să fie corecte:

a) Primul lucru ce se întâmplă fiecărui suflet, îndată după moarte, este o ....................

b) Sfânta Scriptură ne spune că la început Dumnezeu a făcut .................... și ....................

c) Judecata particulară a făcut-o nu numai Domnul notru Iisus Hristos, ci și


propria ....................

d. Argumentați, în aproximativ 15-20 rânduri, importanța Taina Sfintei Mirungeri în


viața creștinilor. În redactarea dumneavoastră surprindeți cel puțin 2 argumente.
Punctaj: 1 pct. din oficiu

1. 1 pct.

2. 2 pct.

3. 3 pct.

4. 3 pct.

BAREM

1. a. câte 0.25 pct. pentru A;

b. câte 0.25 pct. pentru F;

c. câte 0.50 pct. pentru A;

2. I câte 0.50 pct. pentru a;

II câte 0.50 pct. pentru b;

III câte 1 pct pentru c;

3. a. câte 1 pct. pentru răspunsul judecată;

b. câte 1 pct. pentru răspunsul cerul și pământul;

c. câte 1 pct. pentru răspunsul conșiință a omului;

4. - câte 1 pct. pentru susținerea a cel puțin 2 argumente (0.50 1 argument);

- câte 1 pct. pentru respectarea limitelor de spațiu indicate;

- câte 1 pct. pentru adecvarea conținutului la cerință (claritate, coerența ideilor)/


conținut parțial adecvat 0.50 pct.).

S-ar putea să vă placă și