Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul Județean Buzău

CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA SI ARTA


Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 50, Buzău
C.I.F.: 31508573
Tel.: 0238.710.383, Fax: 0338.40.11.33
www.centruldeculturasiarta.ro
E-mail: culturasiartabz.secretariat@gmail.com

METODOLOGIE ÎNSCRIERE ELEVI ÎN ANUL I DE STUDIU

1. Acte necesare pentru înscriere:


 certificat de nastere (pentru toţi elevii);
 carte de identitate (pentru elevii peste 14 ani);
 carte de identitate parinte/tutore/reprezentant legal (pentru elevii sub 18 ani).

2. În perioada 3–21 septembrie 2018:


 Se completează fisa de înscriere la sediul institutiei - Bd. Nicolae Bălcescu,
nr. 50, Buzău, (Clădirea Muzeului Judetean, intrarea laterala dreapta, etajul 2)
sau împreună cu profesorul pentru care s-a optat.
 Se plăteste taxa de testare în valoare de 20 lei la casieria institutiei (program
de luni – joi intre orele 10:00 – 14:00 si vineri intre orele 10:00 – 13:00) - Bd.
Nicolae Bălcescu, nr. 50, Buzău, (Clădirea Muzeului Judetean, intrarea laterala
dreapta, etajul 1), unde elevul sau parintele/tutorele/reprezentantul legal se
prezinta cu actele necesare înscrierii.

3. În perioada 24 - 26 septembrie 2018 comisiile de specialitate organizează


testarea elevilor. Programul testărilor va fi comunicat în timp util tuturor
candidaţilor.

4. În perioada 1 - 12 octombrie 2018 se încheie contractul de studii pentru anul


2018 - 2019 cu elevul declarat admis, urmând ca taxa de scolarizare sa fie
achitată integral la casieria institutiei în momentul încheierii contractului
sau in două rate: - prima rată până la 30 octombrie 2018;
- a doua rată până la 15 martie 2019.

Taxa de testare nu se restituie indiferent dacă elevul este declarat admis sau
respins.

Director,
Prof. Oancea Ion Cosma

SERVICIUL PENTRU PROMOVAREA, ARTELOR, MESERIILOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ