Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul Județean Buzău

CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA SI ARTA


Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 50, Buzău
C.I.F.: 31508573
Tel.: 0238.710.383, Fax: 0338.40.11.33
www.centruldeculturasiarta.ro
E-mail: culturasiarta@gmail.com

NR. ________/_________________

FIȘĂ DE REÎNSCRIERE

Secția _______________, specialitatea __________________an de studiu_____,


an şcolar _____________, numele şi prenumele _______________________________,
data naşterii _____________________, B.I. (C.I.) seria _____, nr. _______________,
CNP _______________________, ocupaţia __________________________________,
locul de muncă ________________________________________________________,
adresa_________________________________________________________________,
telefon fix __________________, telefon mobil _________________________.

Numele şi prenumele părinţilor :


Mama ____________________________, Nr. telefon _________________________
Tata ______________________________, Nr. telefon _________________________

Am luat la cunoştinţă programul şcolii şi mă oblig să particip în mod regulat la


cursuri, să achit taxele şcolare la termen, precum şi să particip la celelalte activităţi
organizate de şcoală – audiţii, spectacole, concursuri.

Data întocmirii, Semnătura,


_______________ _________________

MENŢIUNI – Nu se admite transferul de la o disciplină la alta.


În caz de retragere taxele şcolare nu se restituie.

Director, Profesor de specialitate,


Prof. Oancea Ion Cosma

SERVICIUL PENTRU PROMOVAREA, ARTELOR, MESERIILOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ