Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE INTERVENȚIE

pentru elevul Cebotari Ion elev în clasa a III-a din IP Gimnaziul ,,Boris Coșciuc” s.Dominteni

( Copil cu dezabilități grave pe domeniile social, motor, limbaj și comunicare)

Puncte forte:

Priorități pentru anul de studii 2020-2021

 Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea și dezvoltarea proceselor psihice;


 Formarea și dezvoltarea abilităților de comunicare verbală și nonverbală, a unei atitudini civilizate în relațiile cu ceilalți;
 Organizarea schemei corporale și formarea imaginii de sine;
 Stimularea motricității corpului pentru dezvoltarea capacitățiilor motrice deficitare;
 Formarea și dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară, sanitară și vestimentară;
 Formarea și dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasareși relaționare în mediul social.
Domenii de dezvoltare Subcompetențe Strategii și metode didactice Responsabil

DOMENIUL SOCIAL  Formarea deprinderilor de a se * Stabilirea unui orar favorabil CDS


afla în CREI timp de 25-30 pentru copil. CDS
min. * Întărirea comportamentului Mama
 Cunoașterea și respectarea pozitiv prin recompensă.
regulilor simple de conduită în
școală, slasă, teren de joacă,
CREI:
- Vorbim încet.
- Ascultă ce-ți spun.
- Învățarea prenumelui colegilor.

DEZVOLTAREA  Jocuri de exersare a aparatului  Pentru recunoașterea CDS


ABILITĂȚILOR DE fonoarticulator. conștientă a cuvintelor este CDS
LIMBAJ ȘI  Jocuri onomatopeice. necesar raportarea direct la
COMUNICARE.  Frământări de limbă. obiect, acțiune, gest natural.
 Jocuri de verbalizare a  Dialog.
acțiunilor cu obiecte.  Manipularea cu obiectele
 Exerciții de formare a concrete.
noțiunilor de culori,  Imiterea după model.
anotimpuri, fructe, legume,  Îndeplinirea instrucțiunilor
animale, păsări, obiecte de cu suportul CDS.
igienă.  Pronunțarea după model.
 Pronunțarea cuvintelor noi.
 Asocierea cuvântului cu
imaginea sau obiectul potrivit.
 Învățarea literelor asociindu-le
cu imaginea.
 Comunicarea cu ajutorul
propozițiilor simple

DEZVOLTAREA  Învățarea și deosebirea  Manipularea cu obiectele CDS


COGNITIVĂ culorilor de bază (roșu, verde, concrete CDS
albastru) Mama
 Învățarea conceptelor
propedeutice (una -multe, sus –
jos)
 Recunoaștera cifrelor din
mulțimi (1 - 10)
 Recunoașterea figurilor
geometrice (patrat, dreptunghi,
cerc)
 Învățarea unităților de timp
( zilele săptămânii, lunile
anului, ora)

S-ar putea să vă placă și