Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

PENTRU PRELUAREA EFECTIVELOR ÎN CONTROLUL OFICIAL AL


PERFORMANŢELOR DE PRODUCŢIE ŞI ÎNSCIEREA TAURINELOR
ÎN REGISTRUL GENEALOGIC

CĂTRE,
ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ”PLAIUL BUCOVINEI” SUCEAVA

1.1. Dl./Dna_________________________________________________, domiciliat/ă în localitatea

___________________, str.________________________nr.______, sector/judeţ_______________

telefon/fax ___________________________, e-mail: ____________________________________

proprietar/ă al/a exploataţiei ___________________________________ cod RO______________,

cu sediul în localitatea __________________ str. ______________________, nr.______, judeţul

______________ C.U.I./C.I.F. _______________,

Prin prezenta solicit efectuarea Controlul Oficial al Performanţelor de Producţie şi


înscierea în registrul genealogic al rasei efectivele de taurine pe care le am în
exploatare.
1.2. Mă angajez că voi respecta:
- Ordinul nr. 19/2006 al MADR “Norme de apreciere a bovinelor de reproducţie” cu
modificările şi completările ulterioare;
- Metodologia de lucru privind efectuarea controlului performanţelor producţiei de lapte.

Data: ___________________

Semnătură solicitant
Ştampila