Sunteți pe pagina 1din 12

Istoricul spectacolelor

Nr de ani de când se joacă


Cod Spectacol Data primului spectacol spectacolul respectiv
1 O noapte furtunoasa 5 mai 1950 70
2 Tache, Ianche si Cadar 1 martie 1955 65
3 Dineu cu proști 1 decembrie 1970 50
Centralizatorul spectacolelor pe perioada SEPT

Cod spectacol Nume Prenume Denumire spectacol Data spectacol


1 Stamate Teodora O noapte furtunoasa 11 octombrie 2017
2 Soare Cristian Dineu cu proști 11 octombrie 2017
1 Gherghe Andreea O noapte furtunoasa 15 octombrie 2017
2 Gavrila Radu Dineu cu proști 15 septembrie 2017
2 Gare Silviu Dineu cu proști 20 septembrie 2017
1 Geonea Maria O noapte furtunoasa 15 septembrie 2017
3 Popescu ana Tache, Ianche si Cadar 25 septembrie 2017
3 Basarab Ion Tache, Ianche si Cadar 27 septembrie 2017
1 Maria Ioana O noapte furtunoasa 10 septembrie 2017
2 Afloarei Gabriela Dineu cu proști 5 octombrie 2017
1 Mandache Clara O noapte furtunoasa 27 septembrie 2017
3 Irina Doina Tache, Ianche si Cadar 15 octombrie 2017
TOTAL ÎNCASĂRI SPECTACOLE

1. Să se FIXEZE capul de tabel. Coloana Rand reprezintă primele 2 caractere din stânga
Cap_Serie afișat în format roman, iar Locul reprezintă celelalte numere din numărul de bilet,
afișat în format arab.
2. Să se calculeze prețul/bilet în Euro (nerotunjit) luând în considerare cursul Euro din celula I2.
3.Să se calculeze valorea încasărilor pe fiecare spectacol în Lei și în Euro (utilizând funcții matematice,coloanele K si L).
4. Să se calculeze valoarea totală a încasărilor (Euro) pe baza nr. de bilete vândute și a prețului/bilet (Euro); suma respectiv
Volumul încasărilor (Euro) - folosind Nr bilete vândute și Preț/bilet (Euro) - rotunjit la 2 zecimale

5. Să se calculeze volumul total al încasărilor (în Euro) aferente spectacolului "O noapte furtunoasa";
Volumul încasărilor (Euro) la spectacolul ”O noapte furtunoasa”
6. Volumul încasărilor în Euro (L20) va fi rotunjit la un multiplu de rotunjire, în funcție de ordinul de mărime, astfel:
*pentru valori de ordinul sutelor, rotunjirea va opera la un multiplu de 1 Euro;
*pentru valori de ordinul miilor, rotunjirea va opera la un multiplu de 10 Euro;

*pentru valori de ordinul zecilor de mii, rotunjirea va opera la un multiplu de 100 Euro, altfel, la un multiplu de 1.000

7. Să se calculeze volumul total al încasărilor (în Euro) pentru spectacolul "Dineu cu proști" jucat în luna OCTOMBRIE 2017

Volumul încasărilor (Euro) în luna OCTOMBRIE 2017

8. Să se formateze condițional coloana "Loc", astfel încât valorile pare să fie afișate pe fundal galben și valorile impare pe

9. Care este spectacolul care s-a jucat de cele mai multe ori?

10. Organizatorii vor să ofere 3 premii sub forma unor volume cu operele complete ale lui Caragiale. Câștigătorii se determ
(care variaza între 1 și numărul total de bilete vândute), premiile fiind acordate la spectacolul care s-a jucat de cele mai mu
Nr. total de bilete vândute la spectacolul care s-a jucat de cele mai multe ori

11. Să se calculeze nr. de ani de când se joacă fiecare spectacol (domeniul D3:D5); valorile vor fi însoțite de sufixul "ani".

12. Să se formateze pe fundal galben zilele de spectacol (câmpul D8:D19) în care s-au vandut bilete la "O noapte furtunoas

13. Să se calculeze prețul mediu în Euro și să se afișeze:

Prețul mediu rotunjit către cel mai apropiat număr par

Prețul mediu rotunjit către cel mai apropiat număr impa

Prețul mediu rotunjit prin lipsă la un multiplu de 1 Euro


Prețul mediu rotunjit prin adaos la un multiplu de 1 Eur
14. Să se afișeze volumul total al încasărilor în celulele L20 si K20 (inclusiv eticheta "TOTAL ÎNCASĂRI SPECTACOLE"), numa
expresiile de calcul au fost completate (datele din coloanele L și K).
Curs Euro 4.63

ectacolelor pe perioada SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2015


Preț bilet (Euro) Nr. bilete Valoare încasări
Cap_Serie Rand Loc Preț bilet (lei) nerotunjit vândute spectacole (lei)
0101 I 01 125 26.9978 50 6250
0115 I 15 100 21.5983 75 7500
0125 I 25 125 26.9978 107 13375
0205 II 05 110 23.7581 120 13200
0230 II 30 110 23.7581 140 15400
0512 V 12 130 28.0778 150 19500
0612 VI 12 200 43.1965 200 40000
0715 VII 15 200 43.1965 175 35000
0825 VIII 25 130 28.0778 80 10400
0819 VIII 19 110 23.7581 75 8250
0909 IX 09 130 28.0778 130 16900
0807 VIII 07 210 45.3564 125 26250
I SPECTACOLE 212025

cții matematice,coloanele K si L).


a prețului/bilet (Euro); suma respectivă va fi rotunjită, astfel încât să se afișeze doar 2 zecimale.
eț/bilet (Euro) - rotunjit la 2 zecimale 45793.74

te furtunoasa";
O noapte furtunoasa” 14346.652267819
de ordinul de mărime, astfel:
46000

0 Euro, altfel, la un multiplu de 1.000 Euro.

roști" jucat în luna OCTOMBRIE 2017 (rezultatul va fi rotunjit prin adaos, rotunjirea operând la partea întreagă a numărului zecimal, la

TOMBRIE 2017 3500

pe fundal galben și valorile impare pe fundal bleu.

O noapte furtunoasa

le lui Caragiale. Câștigătorii se determină în mod aleator pe baza nr. de bilete


ctacolul care s-a jucat de cele mai multe ori.
jucat de cele mai multe ori 517

Nr bilet câștigător 1 467

Nr bilet câștigător 2 467

Nr bilet câștigător 3 360

orile vor fi însoțite de sufixul "ani".

vandut bilete la "O noapte furtunoasa".

30.24

OTAL ÎNCASĂRI SPECTACOLE"), numai dacă toate celulele care contribuie la


Valoare încasări
spectacole (Euro)
1349.8920
1619.8704
2888.7689
2850.9719
3326.1339
4211.6631
8639.3089
7559.3952
2246.2203
1781.8575
3650.1080
5669.5464
45793.7365

întreagă a numărului zecimal, la o valoare pozițională egală cu 2).


Situația notelor la examenul PIAE - Facultatea ETA, anul

PIAE
Cod student Nume Prenume Seria Grupa
Seminar - 40% Examen - 60%

100 Popa Ionut A 1401 7.50 9.30


101 Radu Ioana A 1402 8.50 7.25
102 Costache Virginia A 1402 9.25 9.75
103 Barbu Matei A 1404 8.75 9.00
104 Stan Crina C 1409 5.00 3.25
105 Stamate Teodora C 1410 6.00 6.25
106 Soare Cristian C 1410 9.00 9.80
107 Gherghe Andreea B 1406 10.00 9.20
108 Gavrila Radu B 1408 6.00 3.75
109 Gare Silviu B 1408 7.00 8.00
110 Geonea Maria B 1407 9.00 8.25
111 Rusu Ana C 1405 7.00 8.25

CERINȚE INFORMAȚIONALE:
1. Să se calculeze media notelor fiecarui student (40% - nota de la seminar, 60% - nota de la examen).
2. Să se calculeze Nota Finală pe baza aceluiași algoritm numai dacă ambele note sunt >=5, altfel se va afișa nota obținută la e
Notă: Nota finală in catalog reprezinta Media ponderata a notelor rotunjită la zero zecimale (se va aplica un format personaliz

3. Să se calculeze numărul studenților promovați.


4. Să se calculeze numărul de studenți nepromovați de la seria B
5. Să se afișeze nota din catalog cu cea mai mare frecvență de apariție.
6. Să se calculeze media notelor studenților promovați.

7. Să se calculeze media notelor studenților promovați la nivelul fiecărei serii (A,B,C)

8. Să se calculeze nr. de note la examen (F6:F17) obținute pe următoarele intervale valorice:


<=5 5
>5 si <=7 7
>7 si <=9 9
>9 10
9. Să se numere studenții care au susținut examenul (funcția statistică se va aplica pe câmpul "Nume Prenume").
Notă: Rezultatul va fi afișat în aceeași celulă în formatul "Numarul de studenti examinati a fost de X. "(rezultatul returnat de f
10. Să se evidenţieze corelaţia între notele obţinute la seminar şi cele obținute la examen și să se interpreteze rezultatul.
ultatea ETA, anul I

Media
Nota finală in catalog
ponderata a
(rotunjita)
notelor
0

afișa nota obținută la examen.


ca un format personalizat-Custom, astfel încât o medie <5 va fi editată cu roșu).

Seria A Seria B
(rezultatul returnat de funcția statistică).
preteze rezultatul.
FACULTATEA MANAGEMENT
PONDERE
30% 30% 40% MEDIA
Nr.Crt. NUME SI PRENUME
NOTA NOTA NOTA FINALA
MATEMATICA ECONOMIE INFORMATICA

1
ALEXANDRU Daria 10.00 9.56 9.00

2
ANDREI Viorel 10.00 10.00 10.00

3
AUREL monica 3.00 5.00 5.00

4
NICOLAE Simona 6.30 8.00 6.00

5
DAN Iolanda 5.00 5.00 10.00

6
BOGDAN Dragos 2.00 7.00 5.00

7
OANA Paul 8.00 6.00 8.00

8
MARIA Zamfir 9.00 8.00 6.00

MINIM

MAXIM

MEDIA PE GRUPA

Cerințe:
1. Să se calculeze în coloana F media finala în functie de ponderea pe care o are fiecare notă. Se testeză dacă notele sunt num

2. Pe coloana Observații 1 (G) să se afișeze PROMOVAT dacă media este peste 5, respectiv NEPROMOVAT, dacă media este su

3. Pe coloana Observații 2 (H) să se afișeze INTEGRALIST dacă toate notele sunt mai mari sau egale cu 5, respectiv CU RESTANT

4. Să se calculeze Min si Max pe coloanele cu note la mat, eco, info (C,D,E)

5. Sa se calculeze media pe grupă (F15)


6. Să se specifice în celula G16, în ce ramură a grilei se încadrează media pe grupă, dacă:
media<7 satisfăcător
media<8 spre bine
media<9 bine
media < = 10 FB

7. Să se calculeze procentul de promovabilitate

8. Să se numere câti studenți promovați sunt

9. Să se formateze condițional toate notele luate de studenți astfel:


-dacă notele sunt sub 5 acestea să apară scrise bold, roșu pe fundal galben
-dacă notele sunt între 5 și 8 acestea să apară scrise bold, galben pe fundal roșu
-dacă notele sunt între 9 și 10 să apară bold, verde pe fundal alb

10. Să se numere câte celule goale sunt în tabel(A2:H15)

11. Să se afișeze numărul coloanei de medie finală (câmp numit MEDIA_FINALA).

12. Să se afișeze natura celulei F15 (media pe grupa)


MENT

OBSERVATII 1 OBSERVATII 2

Se testeză dacă notele sunt numerice.

PROMOVAT, dacă media este sub 5.

egale cu 5, respectiv CU RESTANTE, dacă cel puțin o notă este sub 5.

S-ar putea să vă placă și