Sunteți pe pagina 1din 3

SEMINAR 7 MECANICĂ - 2020-2021

Reducerea forțelor paralele care acţionează asupra unui rigid


𝑛

𝑅⃗ = ∑ 𝐹𝑖
𝑖=1

∑𝑛𝑖=1 𝐹𝑖 ∙ 𝑥𝑖 ∑𝑛𝑖=1 𝐹𝑖 ∙ 𝑦𝑖 ∑𝑛𝑖=1 𝐹𝑖 ∙ 𝑧𝑖


𝑥𝐶 = ; 𝑦𝐶 = ; 𝑧𝐶 =
∑𝑛𝑖=1 𝐹𝑖 ∑𝑛𝑖=1 𝐹𝑖 ∑𝑛𝑖=1 𝐹𝑖

Aplicația 2

Să se facă reducerea sistemului de forte paralele cu direcția Oz care acționează


asupra unei plăci de dimensiuni 3a x 2a, situată în planul Oxy.
a=nc, F=10nc
Se cere să se determine:
a. torsorul de reducere în punctul O,
b. coordonatele centrului forțelor paralele
c. ecuația axei centrale,
d. reprezentarea grafică a elementelor de reducere
z

2F

3F
a H a G a F
y
O
a
F

E
a
F
A
B C D
x F

Rezolvare:

Etapa 1: Se calculează coordonatele punctelor necesare calculării poziției centrului


forțelor paralele și proiecțiile pe axa Oz ale și forțelor

𝒙𝒊 𝒚𝒊 𝑭𝒊 𝑭𝒊 𝒙 𝒊 𝑭𝒊 𝒚 𝒊
A
C
E
F
H
SEMINAR 7 MECANICĂ - 2020-2021

Σ
𝑅⃗ =

Etapa 2: Se calculează momentele forțelor față de punctul O și proiecțiile pe axe ale


momentului rezultant

𝑖 𝑗 𝑘⃗
⃗⃗ 𝑂 (𝐹
𝑀 ⃗⃗⃗1 ) = 𝑟⃗⃗⃗1 × 𝐹
⃗⃗⃗1 = | 𝑥1 𝑦1 𝑧1 | =
𝐹1𝑥 𝐹1𝑦 𝐹1𝑧

…..

𝑀𝑜𝑖𝑥 𝑀𝑜𝑖𝑦
⃗⃗ 𝑂1
𝑀
⃗⃗ 𝑂2
𝑀
⃗⃗ 𝑂3
𝑀
⃗⃗ 𝑂4
𝑀
⃗⃗ 𝑂5
𝑀
4
⃗⃗ 𝑂 = ∑ 𝑀
𝑀 ⃗⃗ 𝑂𝑖
𝑖=1
⃗⃗ 𝑂 =
𝑀

Etapa 3: Se determină componentele torsorului de reducere în punctul O


𝑛

𝑅⃗ = ∑ 𝐹𝑖 = 𝑅𝑥 ∙ 𝑖 + 𝑅𝑦 ∙ 𝑗 + 𝑅𝑧 ∙ 𝑘⃗
𝑖=1
𝜏𝑂 = 𝑛

𝑀⃗⃗ 𝑂 = ∑ 𝑟𝑖 × 𝐹𝑖 = 𝑀𝑂𝑥 ∙ 𝑖 + 𝑀𝑂𝑦 ∙ 𝑗 + 𝑀𝑂𝑧 ∙ 𝑘⃗


{ 𝑖=1

Etapa 4: Se determină cazul de reducere

Etapa 5: Se determină ecuația axei centrale

𝑀𝑂𝑥 − (𝑦 ∙ 𝑅𝑧 − 𝑧 ∙ 𝑅𝑦 ) 𝑀𝑂𝑦 − (𝑧 ∙ 𝑅𝑥 − 𝑥 ∙ 𝑅𝑧 ) 𝑀𝑂𝑧 − (𝑥 ∙ 𝑅𝑦 − 𝑦 ∙ 𝑅𝑥 )


= =
𝑅𝑥 𝑅𝑦 𝑅𝑧

Etapa 6: Se reprezintă grafic elementele de reducere.


SEMINAR 7 MECANICĂ - 2020-2021

axa centrală
R

H G F
y
O

MO E

A
B C D
x